Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Księża przed plebanią

  Księża przed plebanią bazyliki NMP w centrum miasta. Lata 2000-czne.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Budowa Nemo

  Fotografia przedstawiająca budowę Nemo w dużym stopniu zaawansowania.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 25-lecie Przedszkola nr 20

  Fotografia z 25-lecia Przedszkola nr 20. Na zdjęciu ówczesny prezydent miasta , Jerzy Talkowski

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ulica Dąbrowskiego

  Fotografia ulicy Dąbrowskiego z lat 2000-cznych.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Budowa Nemo i tor saneczkowy

  Fotografia przedstawiająca budowę Nemo i widniejący w tle tor saneczkowy.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Fotografia uczniów

  Fotografia uczniów jednej z  dąbrowskich szkół.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Tablo przedszkola

  Tablo z przedszkola nr 3 z 1976 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Pieczątka W. Kwietniewski

  Pieczątka fotografa z czasów PRL-u – W. Kwietniewskiego.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Hallera

  Fotografia Parku Hallera.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Hałdy Flory

  Fotografia hałd kopalni „Flora” znajdujących się niegdyś przy torach na ulicy Jana Cupiała.

   

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kondukt żałobny

  Kondukt żałobny wchodzi na cmentarz na 11 Listopada. Fotografia z czasów PRL-u.

   

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Proboszcz bazyliki

  Jeden z proboszczów dąbrowskiej bazyliki. Niestety nie znam jego personaliów.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Maszyna parowa "Flory"

  Maszyna parowa „Flory” zdemontowana przez Niemców i przygotowana do wywiezienia. Fotografia z czasów I wojny światowej.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Grupka dziewczyn

  Fotografia grupki dziewczyn, prawdopodobnie z Dąbrowy Górniczej. W tle widać malowidła – czyżby zdjęcie zrobione w bazylice? Czy ktoś kojarzy miejsce?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Sztygarka od tyłu

  Pierwsze chyba zdjęcie Sztygarki „od tyłu”. Prawdopodobnie wykonane przez Henryka Bąbczyńskiego z okien internatu, ucznia szkoły górniczej i mieszkańca ww. internatu. Fotografem mógł też być Zbigniew Bąbczyński,jego brat, wielki pasjonat fotografii.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Hallera

  Fotografia Parku Hallera.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Przedszkole

  Fotografia z PRL-u jednego z przedszkoli w Dąbrowie.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Wizytówki

  Komplet wizytówek należący niegdyś do Zbigniewa Bąbczyńskiego. Pochodzą one z okresu międzywojnia, niestety nie wiemy na obecną chwilę czy wszystkie osoby z wizytówek to Dąbrowianie.
  Kolejne nazwiska to: Tadeusz Rusek, Mieczysław Mazoń, Leopold Kołodziejczyk.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Wizytówki

  Komplet wizytówek należący niegdyś do Zbigniewa Bąbczyńskiego. Pochodzą one z okresu międzywojnia, niestety nie wiemy na obecną chwilę czy wszystkie osoby z wizytówek to Dąbrowianie.
  Kolejne nazwiska to: Stefan Rojewski, Karol Mazurkiewicz, Stanisław Smolarski, Roman Danzig (nauczyciel), Anna Hożelówna, Emanuel Umbar.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Pieczątka księgarni

  Książka z pieczątką księgarni L. Ciągały z 3 Maja 2.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Koło legionistów

  Wycinek gazety legionowej z dąbrowskim oddziałem Koła 1 Pułku Legionowego. Jako komendanci koła są wymieniani Zygmunt Bąbczyński (Krótka 13, obecnie Paryska 3) oraz Jan Szary (3 Maja 32).

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji.

  Więcej
 • Księgarnia Ludowa

  Książka z pieczątką „Księgarni Ludowej” z czasów przedwojennych – mieściła się pod adresem Sobieskiego 7.

   

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji.

  Więcej
 • Nuty Zygmunta Bąbczyńskiego

  Śpiewnik podbity pieczątką Zygmunta Bąbczyńskiego – dąbrowskiego legionisty i fotografa.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji.

  Więcej
 • Do Henryka Bąbczyńskiego

  Pocztówka z okresu przed I wojną światową(3 października 1911), adresowana do szkoły górniczej do Henryka Bąbczyńksiego.

  „Kochany kolego!
  Za kartkę dziękuje Ci.
  Dni i tygodnie spędza się na zajęciach, w każdą niedzielę mamy (…) gdzie uczniowie dają przedstawienia, mówią monologi i kuplety. Drugą kartkę otrzymasz ładniejszą. ”

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji.

  Więcej
 • Roman Bąbczyński - rewers

  Fotografia przedstawia prawdopodobnie Romana Bąbczyńskiego, generała Wojska Polskiego, adiutanta marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.
  Wykonano ją w zakładzie fotograficznym „Venus” na ulicy Sobieskiego – wówczas Szosowa.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji.

  Więcej
 • Roman Bąbczyński

  Fotografia przedstawia prawdopodobnie Romana Bąbczyńskiego, generała Wojska Polskiego, adiutanta marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.
  Wykonano ją w zakładzie fotograficznym „Venus” na ulicy Sobieskiego – wówczas Szosowa.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji.

  Więcej
 • Sekcja Górniczo-Hutnicza

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 2 z 6 stycznia 1901 roku o posiedzeniu Sekcji Górniczo-Hutniczej.

  „Dnia 12 stycznia r. b. odbyło się wieczorem w lokalu Resursy w Dąbrowie posiedzenie Sekji VII-ej Górniczo-hutniczej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Popierania przemysłu i handlu, na którem p. Zygmunt Bielski mówił o nafcie w Galicji; nafta znaną była w Galicji jeszcze w wieku 17-ym, lecz początkowo używana była przez włościan, jako smar. Dopiero od lat 20 wydobywanie nafty może nosić nazwę przemysłu. Pierwszym, który zwrócił uwagę na naftę w Galicji, był znany podróżnik Sygurd Wiśniowski; założycielem jednak przemysłu naftowego w Galicji można uważać Stanisława Szczapanowskiego, który w r. 1882 przybył z Anglji do Galicji i z wielkim powodzeniem rozpoczął poszukiwania nafty. Pomimo walki konkurencyjnej z naftą kaukazką, Szczepanowski zdołał postawne przemysł naftowy Galicji na wysokim stopniu rozwoju. P. Bielski opowiedział szczegółowo i charakterystykę działalności Szczcpanowiskiego i Odrzywolskiego, ich zasługi dla przemysłu oraz wyjaśnił przyczyny, które spowodowały znany krach, jaki dotknął Szczepanowskiego.
  W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący Sekcji p. Stanisław Kontkiewicz odczytał list zarządu kasy przezorności i wzajemnej pomocy dla osób, pracujących na polu technicznem w Warszawie, z propozycją zapisywania się do grona członków rzeczonej kasy. W końcu uskuteczniono wybory na rok 1901-y członków komitetu redakcyjnego
  działu Górnictwo-hutnictwo w Przeglądzie Technicznym; obrani zostali p. p.: Wiktor Adamiecki, Andrzej Albrecht, Zygmunt Bielski, Felicjan Gadomski, Mieczysław Grabiński, Stanisław Kobyłecki, Stanisław Kontkiewicz, Michał Lempieki, Kazimierz Srokowski, Stefan Stankiewicz, Stanisław Strzcszewski, Kazimierz Tatko, Jozef Wcitko, Antoni Wilczyński, Wacław Weszczyński.”

  Więcej
 • Resursa - zabawy

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 2 z 6 stycznia 1901 roku roku o zabawach w Resursie.

  „Resursa w Dąbrowie. Dowiadujemy się, że zarząd Resursy w Dąbrowic, na jednem z ostatnich posiedzeń, powziął decyzję w sprawie zabaw w bieżącym karnawale. Postanowiono mianowicie urządzić dwie zabawy tańcujące, z których pierwsza odbędzie się w dniu 26-ym stycznia, a druga w dniu 16-ym lutego b. r. .Mężczyźni płacą za wejście Rb. 2, panie Rb 1.
  Goście (mężczyźni) podlegają nadto zwykłemu regulaminowi t. j. winni być wprowadzeni przez członka resursy oraz płacą po 50 kop. za wejście do lokalu Resursy. Na zasadzie decyzji ogólnego zebrania z dnia 11-go Marca 1900 r. rok rachunkowy zamknięto w dniu 31 grudnia 1900 r. (dawniej rok rachunkowy zamykano zwykle w Marcu ), obecnie zarząd zajęty jest przygotowaniem bilansu za rok ubiegły, oraz etatu na bieżący. Ogólne zebranie członków, na ktoreni odbędą się wybory do zarządu, naznaczono na dzień 10 lutego b. r. o godzinie 3 po południu. Dodajemy, że również na zasadzie postanowienia, powziętego na temże ogolnem zebraniu, sposób dokonywania wyborów do zarządu ma być odtąd zmieniony, a. mianowicie: zarząd Resursy rozeszle, w tych dniach, do wszystkich członków kartki wyborcze, które po wypełnieniu dwunastoma nazwiskami kandydatów na członków zarządu, oraz 5-ma do komisji rewizyjnej winny być zwrócone przed dniem 3-go lutego b. r.; zarząd Resursy po obliczeniu nadesłanych głosu w wybierze 24-ch kandydatów do zarządu oraz 6-ciu do komisji rewizyjnej. Z pośród tych kandydatów ogólne zebranie dokona ostatecznych wyborów na 12 członków zarządu i 3-ch do kom. rewizyjnej. Ta nowo forma wyborów ma na celu zapobiedz rozstrzeliwaniu się głosów.”

  Więcej
 • Sekcja Górniczo-Hutnicza

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 1 z 30 grudnia 1900 roku o posiedzeniu Sekcji Górniczo-Hutniczej.

  „Dziś, t. j. dn. 12 stycznia, u godzinie 8 wieczorem, w lokalu resursy odbędzie się posiedzenie członków Sekcji VII-ej Górniczo-Hutniczej Oddziału Warszawskiego Towarzystwu popierania rosyjskiego przemysłu i handlu. Porządek dzienny posiedzenia:
  1) Kilka słów o przemyśle naftowym w Schodnicy, oraz wzmiankę o działalności ś. p. St. Szczepanowskiego i K. Odrzywolskiego wypowie p. Zygmunt Bielski.
  2)Wybory członków Komitetu redakcyjnego działu „Górnictwo-Hutnictwo“ w „Przeglądzie Technicznym”.
  3)Wnioski członków
  4) Dyskusja nad pytaniami ze skrzynki zapytań.
  Sprawozdanie z tego posiedzenia zamieścimy w numerze następnym.

  Więcej
 • Odczyt

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 1  z 30 grudnia 1900 roku o odczycie.

  „Odczyt. Znany humorysta warszawski, p.Bolesław Londyński, wygłosi wkrótce w Sosnowcu i Dąbrowie pogadankę popularna p.t. „Humor i Satyra” Rzecz ta opracowana źródłowo i popularnie winna zgromadzić licznych słuchaczów. O dniu odczytu zawiadomimy w numerze następnym.”

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5904elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij