Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „Apteka i Skład
  materjałów aptecznych, przetworów chemicznych i farb
  JAN GROCHOWSKI
  w Dąbrowie-Górniczej.
  Dostawy dla aptek, fabryk, ambulatoriów i szpitali.

  Artykuły techniczne, Farby, Lakiery, Terpentyną, Pokost, Politura. Środki opatrunkowe Wyroby gumowe. Artykuły do użytku domowego, Perfumerja krajowa i zagraniczna, Kosmetyki itp.
  Parowo – Formalinowa Dezynfekcja mieszkań i rzeczy.
  Skład wód mineralnych, naturalnych i sztucznych.
  Tlen, kefir, lekarstwa patentowane krajowe i zagraniczne.

  Pierwszorzędny Zakład
  Fryzjersko-Perukarski
  MIECZYSŁAW ZIOMEK
  Dąbrowa, ul. 3 maja 16.
  Poleca:
  Salon męski, urządzony według najnowszych wymagań hygieny. Wykonywa peruki, transformacjony, postisze, warkocze, turbany, upięcia, grzywki. Czesanie dam, charakteryzacje w teatrach, farbowanie włosów, mycie głowy z momentalnem suszeniem. Przyjmuję wyczeszki.

  1000 dzieci
  otrzymuje z Komitetu opieki nad biednymi w Dąbrowie obiady, pomoc lekarską, lekarstwa, mleko, materjały szkolne i częściowo odzież.”

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „Skład Materiałów Aptecznych Eugeniusza Grochowskiego
  w Dąbrowie Górniczej ulicaKr. Sobieskiego 13

  Ceny hurtowe i detaliczne.
  Towary apteczne i techniczne oraz artykuły do codziennego  użytku domowego.
  Perfumerja,Kosmetyka,Galanterja toaletowa oraz wyroby skórzane.
  Ekspedycja szybka i staranna.

  L. KOŹMINÓWNA
  Nauczycielka śpiewu solowego i muzyki
  ulica Ogrodowa. 9 dom T-wa Francus.-Włoskiego.

  Inż. Antoni Nowicki i S-ka
  Biuro Techniczne
  Dąbrowa    ulica Kościuszki, 7.

  Magazyn mód
  Konfekcyi i Galanteryi
  H.KOSSOBUDZKIEJ
  w Dąbrowie ulica Kr. Sobieskiego, 7

  S. Burchard Cukiernia Warszawska
  Dąbrowa     ulica Kr. Sobieskiego 15

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „M.RZEPECKI
  Pierwszy Polski
  Magazyn Obuwia
  w Dąbrowie Górn. ulica Kr. Sobieskiego.

  ZAKŁAD
  Ślusarsko-Mechaniczny
  TEOFIL BROK
  w Dąbrowie ulica Króla Sobieskiego.

  Magazyn Galanteryjno-Bławatny
  R.RUDZKI Kr. Sobieskiego, 21.

  Jan Beranek
  Skład Materjałów Aptecznych i Farb
  Dąbrowa—Reden.”

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917 - mapa Dąbrowy

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „ULICE:

  1. Kościuszki (Staropocztowa)
  2. 3 maja (Klubowa)
  3. Sienkiewicza (Targowa)
  4. Francuska
  5. Fabryczna
  6. Sobieskiego (Szosowa)
  7. Ulman
  8. Krótka
  9. Dąbrowska
  10. Czarna droga
  11. Szkolna
  12. Zagórska

  Kol. Reden.

  1. Jadwigi (Traktowa)
  2. Kościelna
  3. Bednarska
  4.  Wesoła
  5.  Błotna
  6. Preczowska
  7.  Żelazna
  8. Żabia
  9. Kamienna
  10. Sławkowska
  11. Redenowska
  12. Pojedyńcza

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „Fabryka Mydła
  „ALFA”
  Dąbrowa ul. Kościuszki 24″
  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „Magistrat m. Dąbrowy 3 maja, 22.

  ZARZĄD:

  1)   Burmistrz E. Kosiński
  2)  Zast. Burmistrza L. Martynkowski

  Ławnicy:
  3)    K. Srokowski
  4)   J. Kozłowski
  5)    R. Piwowar

  Rada miejska w składzie 32 członków.


  Instytucye dobroczynne i społeczne w Dąbrowie.

  Obwodowy Komitet Ratunkowy ul. Sienkiewicza, 9 (Targowa)

  Komitet Ratunkowy miejscowy ul. Stacyjna, 4

  Towarzystwo „Dobroczynność” kop. „Flora” F. Gadomski

  T-wo Pomocy dla biednych chrześcian kop. „Flora” F. Gadomski

  Komitet Opieki nad biednymi ul. Sienkiewicza, 13

  Komitet Opieki nad dziećmi ul. Sienkiewicza, 13

  Kolo T-wa Polskiej Macierzy Szkolnej ul. 3 maja, 11 (gmach Resursy)

  T wo Muzyczne ul. 3 maja, 11 (gmach Resursy) Kierownik T-wa K. Guzikowski.

  T-wo Kolo Sportowe ul. 3 maja,11 (gmach Resursy)

  Zespół zwolenników sceny Polskiej ul. 3 maja, 11

  Stowarzyszenie robotników chrześciańskich, ul. Kościuszki,3 (Staropocztowa)

  Sekcya VII górniczo – hutnicza T-wa popierania przemysłu i handlu ul. 3 maja, 11 (Resursa)

  Związek Zawodowy Robotników przemysłu górniczego ul.Sienkiewicza, 8

  Wolny Związek Zawodowy robot. przem. górniczo-hutniczego i Związek zawodowy robot, przemysł. metal. ul. Sienkiewicza, 10

  Resursa Obywatelska ul.3 maja ll.

  Stowarzyszenia spożywcze.

  Sklep Stowarzyszenia spożywczego robotników chrześciańskich ul. Kr. Sobieskiego, 10.


  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „Dr. Adam Niepielski
  Dąbrowa, ul. 3 Maja 16,
  Pracownia analityczna dla celów dyagnostyki lekarskiej.


  Produkty wiejskie
  Masło, ser, miód, grzyby i t. p.
  JANINA SZCZĘSNA
  ul. Kr. Sobieskiego 4


  WŁ. MAZURKIEWICZ
  dawniej
  St. Tomicki

  Dąbrowa— Reden
  Handel win, towarów kolonialnych i wódek.


  Spółka udziałowa
  „SPOŁEM”
  Dąbrowa, ul. 3 maja, 2.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „JAN DĄBROWSKI

  Biuro
  Handlowo-Przemysłowe
  Sosnowiec—Dąbrowa.
  Liny stalowe, drut stalowy i żelazny, siatki druciane.

  Stal narzędziowa styryjska, pilniki, gryzy i wiertła spiralne.

  Rury. Wały stalowe,oraz wszystkie materyały techniczne.”

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  „St. Święcki
  Drukarnia, Litografia, Intrligatornia
  I Skład Materiałów Piśmienniczych
  Dąbrowa Warszawa Kielce”

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Kalendarzyk 1917

  Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Przemianowanie Dąbrowy na wieś

  Bardzo interesujące pismo od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Magistratu Dąbrowy o… przemianowanie miasta z powrotem na wieś!
  Zapewne chodziło o różnice w podatkach ziemskich dla właścicieli nieruchomości które na wsiach były dla nich bardziej korzystne.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poleca bezzwłoczne wykonanie rozporządzenia z dn. 12 czerwca r.b.Nr.52720/S.VII.1084/1 w przedmiocie przedłożenia sprawozdania w sprawie prośby obywateli i właścicieli nieruchomości o przemianowanie miasta Dąbrowy na wieś.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cynakiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Jan Grochowski -rewers

  Fotografia Jana Grochowskiego, znanego dąbrowskiego aptekarza który posiadał swój punkt na ulicy Sobieskiego 9, w miejscu obecnego bloku.
  Urodził się on 5.10 1869 roku, a zmarł 9 .01 1920 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cynakiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Jan Grochowski

  Fotografia Jana Grochowskiego, znanego dąbrowskiego aptekarza który posiadał swój punkt na ulicy Sobieskiego 9, w miejscu obecnego bloku.
  Urodził się on 5.10 1869 roku, a zmarł 9 .01 1920 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cynakiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Zdjęcie szkolne z czasów I wojny

  Fotografia klasy Pani Lewickiej 1915-1916 rok.
  Własność Lidii Łapot z domu Molickiej, córki Józefy Kopeć

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cynakiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Dąbrowski sztandar na paradzie -rewers

  Rewers dawno temu udostępnionej fotografii przedstawiającą dąbrowską delegację ze sztandarem Związku Legionistów w Dąbrowie Górniczej  w Kielcach.
  Sztandar niesie Marian Dzikowski, po jego lewej Franciszek Boczeń (?). Marian był pracownikiem dąbrowskiej policji w międzywojniu. Opis na zdjęciu informuje nas że zdjęcia powstały w okolicach 1931-1932 roku podczas święta 3 Maja. Znając jednak rewers sztandaru z innego zdjęcia, gdzie znajduje się data 1935, oraz datę odsłonięcia Pomnika Czynu Legionowego (widocznego na tym zdjęciu) oraz analizy dekoracji użytych podczas odsłonięcia pomnika, jak i samych okoliczności (dąbrowski policjant wyjeżdża ze sztandarem do Kielc zamiast uczestniczyć w uroczystościach w macierzystym mieście) stwierdzam że z dużą dozą pewności zdjęcia pochodzą z wydarzenia odsłonięcia 2 października 1938 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Dąbrowski sztandar na paradzie -rewers

  Rewers fotografii przedstawiającej dąbrowską delegację ze sztandarem Związku Legionistów w Dąbrowie Górniczej  w Kielcach.
  Ze sztandarem stoi Marian Dzikowski, po jego lewej Franciszek Boczeń (?). Marian był pracownikiem dąbrowskiej policji w międzywojniu.
  Opis na zdjęciu informuje nas że zdjęcia powstały w okolicach 1931-1932 roku podczas święta 3 Maja. Znając jednak rewers sztandaru z innego zdjęcia, gdzie znajduje się data 1935, oraz datę odsłonięcia Pomnika Czynu Legionowego (widocznego na tym zdjęciu) oraz analizy dekoracji użytych podczas odsłonięcia pomnika, jak i samych okoliczności (dąbrowski policjant wyjeżdża ze sztandarem do Kielc zamiast uczestniczyć w uroczystościach w macierzystym mieście) stwierdzam że z dużą dozą pewności zdjęcia pochodzą z wydarzenia odsłonięcia 2 października 1938 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Dąbrowski sztandar na paradzie

  Fotografia przedstawiającą dąbrowską delegację ze sztandarem Związku Legionistów w Dąbrowie Górniczej na święcie 3 Maja w Kielcach, pod pomnikiem legionistów. Data wykonania zdjęcia to  1939 rok.
  Po lewej stoi Marian Dzikowski prawdopodobnie z żoną, po jego prawej Franciszek Boczeń (?). Marian był pracownikiem dąbrowskiej policji w międzywojniu.

  Opis na zdjęciu informuje nas że zdjęcia powstały w okolicach 1931-1932 roku podczas święta 3 Maja. Znając jednak rewers sztandaru z innego zdjęcia, gdzie znajduje się data 1935, oraz datę odsłonięcia Pomnika Czynu Legionowego ze zdjęcia oraz analizy dekoracji użytych podczas odsłonięcia pomnika, jak i samych okoliczności (dąbrowski policjant wyjeżdża ze sztandarem do Kielc zamiast uczestniczyć w uroczystościach w macierzystym mieście) stwierdzam że z dużą dozą pewności zdjęcia pochodzą z wydarzenia odsłonięcia 2 października 1938 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Dąbrowski sztandar na paradzie

  Fotografia przedstawiającą dąbrowską delegację ze sztandarem Związku Legionistów w Dąbrowie Górniczej  w Kielcach.
  Ze sztandarem stoi Marian Dzikowski, po jego lewej Franciszek Boczeń (?). Marian był pracownikiem dąbrowskiej policji w międzywojniu. Opis na zdjęciu informuje nas że zdjęcia powstały w okolicach 1931-1932 roku podczas święta 3 Maja. Znając jednak rewers sztandaru z innego zdjęcia, gdzie znajduje się data 1935, oraz datę odsłonięcia Pomnika Czynu Legionowego (widocznego na tym zdjęciu) oraz analizy dekoracji użytych podczas odsłonięcia pomnika, jak i samych okoliczności (dąbrowski policjant wyjeżdża ze sztandarem do Kielc zamiast uczestniczyć w uroczystościach w macierzystym mieście) stwierdzam że z dużą dozą pewności zdjęcia pochodzą z wydarzenia odsłonięcia 2 października 1938 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Co każdy obywatel Dąbrowy Górniczej [...]- 1934 rok

  Niesamowita broszurka wyborcza z 1938 roku odkryta w archiwach Sztygarki.

  Na kilku stronach Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej przedstawia sytuację gospodarki Dąbrowy w dwóch okresach przed II wojną światową. Oczywiście jest to materiał wyboczy, więc pewne wiadomości należy przyjąć z przymrużeniem oka.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie materiałów, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz.

  Więcej
 • Co każdy obywatel Dąbrowy Górniczej [...]- 1934 rok

  Niesamowita broszurka wyborcza z 1938 roku odkryta w archiwach Sztygarki.

  Na kilku stronach Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej przedstawia sytuację gospodarki Dąbrowy w dwóch okresach przed II wojną światową. Oczywiście jest to materiał wyboczy, więc pewne wiadomości należy przyjąć z przymrużeniem oka.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie materiałów, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz.

  Więcej
 • Co każdy obywatel Dąbrowy Górniczej [...]- 1934 rok

  Niesamowita broszurka wyborcza z 1938 roku odkryta w archiwach Sztygarki.

  Na kilku stronach Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej przedstawia sytuację gospodarki Dąbrowy w dwóch okresach przed II wojną światową. Oczywiście jest to materiał wyboczy, więc pewne wiadomości należy przyjąć z przymrużeniem oka.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie materiałów, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz.

  Więcej
 • Co każdy obywatel Dąbrowy Górniczej [...]- 1934 rok

  Niesamowita broszurka wyborcza z 1938 roku odkryta w archiwach Sztygarki.

  Na kilku stronach Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej przedstawia sytuację gospodarki Dąbrowy w dwóch okresach przed II wojną światową. Oczywiście jest to materiał wyboczy, więc pewne wiadomości należy przyjąć z przymrużeniem oka.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie materiałów, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz.

  Więcej
 • Co każdy obywatel Dąbrowy Górniczej [...]- 1934 rok

  Niesamowita broszurka wyborcza z 1938 roku odkryta w archiwach Sztygarki.

  Na kilku stronach Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej przedstawia sytuację gospodarki Dąbrowy w dwóch okresach przed II wojną światową. Oczywiście jest to materiał wyboczy, więc pewne wiadomości należy przyjąć z przymrużeniem oka.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie materiałów, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz.

  Więcej
 • Co każdy obywatel Dąbrowy Górniczej [...]- 1934 rok

  Niesamowita broszurka wyborcza z 1938 roku odkryta w archiwach Sztygarki.

  Na kilku stronach Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej przedstawia sytuację gospodarki Dąbrowy w dwóch okresach przed II wojną światową. Oczywiście jest to materiał wyboczy, więc pewne wiadomości należy przyjąć z przymrużeniem oka.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie materiałów, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz.

  Więcej
 • Co każdy obywatel Dąbrowy Górniczej [...]- 1934 rok

  Niesamowita broszurka wyborcza z 1938 roku odkryta w archiwach Sztygarki.

  Na kilku stronach Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej przedstawia sytuację gospodarki Dąbrowy w dwóch okresach przed II wojną światową. Oczywiście jest to materiał wyboczy, więc pewne wiadomości należy przyjąć z przymrużeniem oka.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie materiałów, a w szczególności Magdzie Cyankiewicz.

  Więcej
 • Huta Szkła Ząbkowice 1984

  Fotografie z ząbkowickiej huty szkła. Zostały wykonane w 1984 roku na potrzeby artykułu w gazecie z okazji 100-lecia zakładu. Konkretna fotografia przedstawia kontrolę jakości produktów wyjeżdżających prawdopodobnie z odprężarki tunelowej.

  Serdeczne podziękowania dla Michała Chojkowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Huta Szkła Ząbkowice 1984

  Fotografie z ząbkowickiej huty szkła. Zostały wykonane w 1984 roku na  potrzeby artykułu w gazecie z okazji 100-lecia zakładu.

  Serdeczne podziękowania dla Michała Chojkowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Huta Szkła Ząbkowice 1984

  Fotografie z ząbkowickiej huty szkła. Zostały wykonane w 1984 roku na  potrzeby artykułu w gazecie z okazji 100-lecia zakładu.

  Serdeczne podziękowania dla Michała Chojkowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Huta Szkła Ząbkowice 1984

  Fotografie z ząbkowickiej huty szkła. Zostały wykonane w 1984 roku na  potrzeby artykułu w gazecie z okazji 100-lecia zakładu.

  Serdeczne podziękowania dla Michała Chojkowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Huta Szkła Ząbkowice 1984

  Fotografie z ząbkowickiej huty szkła. Zostały wykonane w 1984 roku na  potrzeby artykułu w gazecie z okazji 100-lecia zakładu.

  Serdeczne podziękowania dla Michała Chojkowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5484elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij