Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Roman Bąbczyński

  Fotografia przedstawia prawdopodobnie Romana Bąbczyńskiego, generała Wojska Polskiego, adiutanta marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.
  Wykonano ją w zakładzie fotograficznym „Venus” na ulicy Sobieskiego – wówczas Szosowa.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji.

  Więcej
 • Sekcja Górniczo-Hutnicza

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 2 z 6 stycznia 1901 roku o posiedzeniu Sekcji Górniczo-Hutniczej.

  „Dnia 12 stycznia r. b. odbyło się wieczorem w lokalu Resursy w Dąbrowie posiedzenie Sekji VII-ej Górniczo-hutniczej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Popierania przemysłu i handlu, na którem p. Zygmunt Bielski mówił o nafcie w Galicji; nafta znaną była w Galicji jeszcze w wieku 17-ym, lecz początkowo używana była przez włościan, jako smar. Dopiero od lat 20 wydobywanie nafty może nosić nazwę przemysłu. Pierwszym, który zwrócił uwagę na naftę w Galicji, był znany podróżnik Sygurd Wiśniowski; założycielem jednak przemysłu naftowego w Galicji można uważać Stanisława Szczapanowskiego, który w r. 1882 przybył z Anglji do Galicji i z wielkim powodzeniem rozpoczął poszukiwania nafty. Pomimo walki konkurencyjnej z naftą kaukazką, Szczepanowski zdołał postawne przemysł naftowy Galicji na wysokim stopniu rozwoju. P. Bielski opowiedział szczegółowo i charakterystykę działalności Szczcpanowiskiego i Odrzywolskiego, ich zasługi dla przemysłu oraz wyjaśnił przyczyny, które spowodowały znany krach, jaki dotknął Szczepanowskiego.
  W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący Sekcji p. Stanisław Kontkiewicz odczytał list zarządu kasy przezorności i wzajemnej pomocy dla osób, pracujących na polu technicznem w Warszawie, z propozycją zapisywania się do grona członków rzeczonej kasy. W końcu uskuteczniono wybory na rok 1901-y członków komitetu redakcyjnego
  działu Górnictwo-hutnictwo w Przeglądzie Technicznym; obrani zostali p. p.: Wiktor Adamiecki, Andrzej Albrecht, Zygmunt Bielski, Felicjan Gadomski, Mieczysław Grabiński, Stanisław Kobyłecki, Stanisław Kontkiewicz, Michał Lempieki, Kazimierz Srokowski, Stefan Stankiewicz, Stanisław Strzcszewski, Kazimierz Tatko, Jozef Wcitko, Antoni Wilczyński, Wacław Weszczyński.”

  Więcej
 • Resursa - zabawy

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 2 z 6 stycznia 1901 roku roku o zabawach w Resursie.

  „Resursa w Dąbrowie. Dowiadujemy się, że zarząd Resursy w Dąbrowic, na jednem z ostatnich posiedzeń, powziął decyzję w sprawie zabaw w bieżącym karnawale. Postanowiono mianowicie urządzić dwie zabawy tańcujące, z których pierwsza odbędzie się w dniu 26-ym stycznia, a druga w dniu 16-ym lutego b. r. .Mężczyźni płacą za wejście Rb. 2, panie Rb 1.
  Goście (mężczyźni) podlegają nadto zwykłemu regulaminowi t. j. winni być wprowadzeni przez członka resursy oraz płacą po 50 kop. za wejście do lokalu Resursy. Na zasadzie decyzji ogólnego zebrania z dnia 11-go Marca 1900 r. rok rachunkowy zamknięto w dniu 31 grudnia 1900 r. (dawniej rok rachunkowy zamykano zwykle w Marcu ), obecnie zarząd zajęty jest przygotowaniem bilansu za rok ubiegły, oraz etatu na bieżący. Ogólne zebranie członków, na ktoreni odbędą się wybory do zarządu, naznaczono na dzień 10 lutego b. r. o godzinie 3 po południu. Dodajemy, że również na zasadzie postanowienia, powziętego na temże ogolnem zebraniu, sposób dokonywania wyborów do zarządu ma być odtąd zmieniony, a. mianowicie: zarząd Resursy rozeszle, w tych dniach, do wszystkich członków kartki wyborcze, które po wypełnieniu dwunastoma nazwiskami kandydatów na członków zarządu, oraz 5-ma do komisji rewizyjnej winny być zwrócone przed dniem 3-go lutego b. r.; zarząd Resursy po obliczeniu nadesłanych głosu w wybierze 24-ch kandydatów do zarządu oraz 6-ciu do komisji rewizyjnej. Z pośród tych kandydatów ogólne zebranie dokona ostatecznych wyborów na 12 członków zarządu i 3-ch do kom. rewizyjnej. Ta nowo forma wyborów ma na celu zapobiedz rozstrzeliwaniu się głosów.”

  Więcej
 • Sekcja Górniczo-Hutnicza

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 1 z 30 grudnia 1900 roku o posiedzeniu Sekcji Górniczo-Hutniczej.

  „Dziś, t. j. dn. 12 stycznia, u godzinie 8 wieczorem, w lokalu resursy odbędzie się posiedzenie członków Sekcji VII-ej Górniczo-Hutniczej Oddziału Warszawskiego Towarzystwu popierania rosyjskiego przemysłu i handlu. Porządek dzienny posiedzenia:
  1) Kilka słów o przemyśle naftowym w Schodnicy, oraz wzmiankę o działalności ś. p. St. Szczepanowskiego i K. Odrzywolskiego wypowie p. Zygmunt Bielski.
  2)Wybory członków Komitetu redakcyjnego działu „Górnictwo-Hutnictwo“ w „Przeglądzie Technicznym”.
  3)Wnioski członków
  4) Dyskusja nad pytaniami ze skrzynki zapytań.
  Sprawozdanie z tego posiedzenia zamieścimy w numerze następnym.

  Więcej
 • Odczyt

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 1  z 30 grudnia 1900 roku o odczycie.

  „Odczyt. Znany humorysta warszawski, p.Bolesław Londyński, wygłosi wkrótce w Sosnowcu i Dąbrowie pogadankę popularna p.t. „Humor i Satyra” Rzecz ta opracowana źródłowo i popularnie winna zgromadzić licznych słuchaczów. O dniu odczytu zawiadomimy w numerze następnym.”

  Więcej
 • Bal w Resursie

  Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 1 z 1900 roku z 30 grudnia o noworocznym balu w Resursie.

  „Dąbrowa W ubiegłą sobotę (d. 5 b. tn,) w resursie miejscowej odbył się bal zapowiedziany poprzednio na wigilję Nowego Roku. a odłożony z powodu uroczystego nabożeństwa w kościołach katolickich, i bawiono się ochoczo do rodziny 7 rano. Do kadryla stanęło 34 par,tańce prowadził inżynier p. Adamiecki. Zarząd resursy postanowił urządzić w karnawale bieżącym
  jeszcze dwie zabawy podobne.”

  Więcej
 • Wycieczka rowerowa

  Zdjęcie wycieczki rowerowej wyruszającej z Dąbrowy Górniczej w 1913 roku na Śląsk i Wielkopolskę – w środku Kazimierz Srokowski.

  Serdeczne podziękowania dla Magdaleny Bernackiej za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Kazimierz Srokowski

  Zdjęcie Kazimierza Srokowskiego, jednego z najbardziej zasłużonych obywateli miasta Dąbrowa Górnicza.

  Serdeczne podziękowania dla Magdaleny Bernackiej za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Produkcja pierścieni i obręczy

  Fotografia widoku ogólnego linii produkcyjnej obręczy i pierścieni w Hucie Bankowej w 1996 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Znakownica

  Fotografia linii produkcyjnej obręczarni w Hucie Bankowej w 1996 roku. Na pierwszym planie znakownica.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Piec pokroczny

  Fotografia pieca pokrocznego do nagrzewania wsadu z linii ciągłego odlewania stali w Hucie Bankowej w 1996 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Piec obrotowy

  Fotografia pieca obrotowego na wydziale pierścieni i obręczy w Hucie Bankowej w 1996 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Walcarka

  Fotografia walcarki symetryczno osiowej RAW-125-100 w Hucie Bankowej w 1996 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Folder reklamowy Huty Bankowej

  Folder reklamowy Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Pracownicy walcowni

  Fotografia pracowników walcowni Huty Bankowej z 1960 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Pracownicy umysłowi Huty Bankowej

  Fotografia pracowników umysłowych Huty Bankowej w 1935 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Odlew koła parowozu

  Fotografia odlewu koła parowozu z  Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Kształtowniki gorącowalcowane

  Fotografia kształtowników gorącowalcowanych Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Wydział Młotowni

  Fotografia młoty rogowego na Wydziale Młotowni Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Walcarka średnia

  Fotografia walcarki średniej  Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Walcownia zgniatacz

  Fotografia zespołu produkcyjnego  Huty Bankowej walcownia zgniatacz w 1936 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Obróbka odlewu

  Fotografia obróbki odlewu na wydziale mechanicznym Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Dłuciarze Huty Bankowej

  Fotografia pracowników – dłuciarzy. Czyszczą oni powierzchnię kęsów kwadratowych 160 mm.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Pracownicy umysłowi Huty Bankowej

  Fotografia pracowników umysłowych Huty Bankowej – w tle hala tokarni walców.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Wydział młotowni

  Fotografia jednej z hal Wydziału Młotowni Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Feliks Verdie

  Fotografia z terenu Huty Bankowej z 1878 roku przedstawiająca popiersie Feliksa Verdie. Był to pierwszy dyrektor huty pod francuskim zarządem.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Wielkie Piece Huty Bankowej

  Fotografia Wielkich Pieców Huty Bankowej z 1864 roku.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Huta Bankowa

  Rycina  Huty Bankowej z okresu 1840-1860.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Popiersie Henryka Łubieńskiego

  Popiersie Henryka Łubieńskiego z Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej
 • Krzyż Huty Bankowej

  Stara fotografia krzyża ufundowanego przez pracowników Huty Bankowej.

  Materiały pochodzą z publikacji „Monografia Huty Bankowej”, za udostępnienie fotografii dziękujemy spółce Huta Bankowa.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5880elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij