Cyfrowa Encyklopedia Dąbrowy Górniczej - już wkrótce !

http://www.dawnadabrowa.pl/?s=cyfrowa_encyklopedia_dabrowy_gorniczej - pod tym adresem znajdziecie Państwo więcej informacji o postępach prac nad CEDą oraz kierunkiem rozwoju Dawnej Dąbrowy w Cyfrową Encyklopedię Dąbrowy (CED).
Więcej

Ostatnio dodane

 • Echa zawieszenia prezesa gminy żydowskiej

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 1934 roku.

  Echa zawieszenia prezesa gminy żydowskiej w Dąbrowie Górniczej

  W związku z zawieszeniem prezesa gminy żydowskiej, p. Neufelda w Dąbrowie Górn., o czem pisaliśmy przed kilku dniami, otrzymaliśmy odpis urzędowego zawiadomienia o zawieszeniu z podaniem przyczyn. Jednym z wielu powodów zawieszenia jest pobranie djet za jazdę do Kielc, których mimo wezwań p. prezes nie wpłacił. Wiele zastrzeżeń wywołuje również gospodarka Kasy Bezprocentowej, z której zamiast biedaków, korzystał zarząd.
  Bezprocentowe kasy prowadzą żydzi we wszystkich większych organizacjach. Fundusze kasy takie czerpią ze składek, udzielając pożyczek najbardziej potrzebującym.W Dąbrowie grupa chasydów kromołowskich zarzuca członkom zarządu gminy, że bezprawnie pobrali sobie z kasy pożyczki, których dotąd nie zwrócili. Pożyczek z Kasy udzielano podobno nawet kobietom, które nie są płatnikami i których prawa pożyczkowe są mocno ograniczone. Grupa chasydów stara się u władz o rozwiązanie gminy żydowskiej.

   

  Więcej
 • Obrzucenie pociągu

  Notka z gazety „Polonia” z 1934 roku.

  SPRAWCA OBRZUCENIA POCIĄGU KAMIENIAMI UJĘTY, jak donosiliśmy, pociąg osobowy pod Strzemieszycami obok kol. Babia Ława obrzucony został kamieniami. Policja ujęła sprawcę, którym okazał się 14- letni Zdzisław Sikora, pasterz bydła.

  Więcej
 • Zamiast wódki - kwas solny

  Artykuł z gazety „Polonia” z 1934 roku.

  ZAMIAST WÓDKI – KWAS SOLNY
  Wypadek, czy samobójstwa w Dąbrowie
  W ub. sobotę policja w Dąbrowie zaalarmowana została wypadkiem, jaki miał miejsce w domie nr. 70 przy ul. Okrzei. Mieszkający w tym domu 30-letni Jan Kruszyński, robotnik Huty Bankowej, który nie żyje z żoną. w dniu tym przyszedł do domu w stanie podchmielonym.
  W pewnej chwili sąsiedzi usłyszeli dochodzące z mieszkania K. jęki i charczenie, a gdy weszli do środka, oczom ich przedstawił się straszny widok. Na podłodze leżał rzucający się w konwulsjach właściciel z poparzonemi ustami, twarzą i rękami. Obok stała napół opróżniona flaszka z nieznanym płynem, jednak silny gryzący zapach wskazywał, że jest to kwas solny. Rannego przewieziono do szpitala św. Wincentego, gdzie wieczorem zmarł.
  Nie wiadomo, czy Kruszyński, który ostatnio wskutek rodzinnych niesnasek zdradzał rozstrój nerwowy, popełnił samobójstwo, czy też przez omyłkę napił się kwasu solnego. Śmierć jego otoczona jest tajemnicą.

  Więcej
 • Krwawa bójka na ulicy w Dąbrowie

  Artykuł z gazety „Polonia” z 1934 roku.

  Podziurawiony nożami jak rzeszoto
  29 b. m. ulica Hieronimska w Dąbrowie była widownią krwawej rozprawy nożowej, która skończyła się tragicznie. Na idącego ulicą Edwarda Bryłę napadło trzech osobników, uzbrojonych w noże, którzy w okropny sposób podźgali go.
  Napad wykonany był tak nagle i niespodziewanie, że Bryła nawet nie bronił się. Po napadzie napastnicy zbiegli, a rannego znaleźli przechodnie, dzięki czemu znalazł się w szpitalu. Jest on podziurawiony jak rzeszoto, mając kilkanaście kłutych ran. Stan jego jest ciężki.
  Sprawców aresztowano, są to Stanisław Sobieraj, Eugeniusz Jarubasz i Zygmunt Ciuk, koledzy Bryły, którzy napadu dokonali przypuszczalnie na tle zemsty osobistej.

  Więcej
 • Wypadek w Hucie Bankowej

  Notka z czasopisma „Polonia” z 1934 roku.

  W Hucie „Bankowej” w Dąbrowie Górniczej zmiażdżeniu dłoni uległ Stan. Siudak,Żeromskiego 22

  Więcej
 • Redukcje w Bankowej

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 1934 roku.
  Fragment o Dąbrowie:
  „Natomiast huty „Katarzyna” i „Bankowa” zredukowały razem 143 rob.”
  I całość:

  Na froncie pracy w Zagłębiu
  Redukcje i przyjęcia
  Firma włókiennicza H. Dietel w Sosnowcu przyjęła w ostatnim tygodniu 20 robotnic, Huldczyński przyjął 30 ludzi, natomiast huty „Katarzyna” i „Bankowa” zredukowały razem 143 rob. Huta „Katarzyna” po naprawie maszyny zapowiada przyjęcie około 130 ludzi.
  Jak donosiliśmy, firma Deichsel w Sosnowcu otrzymała zamówienia sowieckie na same mfljona zł. W związku z tern wystąpiła jednak z propozycją obniżki płac o 33 proc, twierdząc, że przy obecnych płacach nie mogłaby wykonać zamówienia 1 fabrykę musiałaby zamknąć. Zatarg ten, trwający od tygodnia, nic został jeszcze zakończony, ponieważ robotnicy me chcą zgodzić się na obniżkę.
  Sprawa zatrudnienia robotników zamkniętej kop. „Karol” z Zagórza, nie jest tak łatwa, jak początkowo wyglądało to, Dotąd ludzi tych nie zdołano jeszcze ulokować, a w nadchodzącą sobotę ‚ sprawie tej odbędzie się trzecia z rzędu konferencja.

  Więcej
 • Echa nadużyć w Strzemieszycach

  ECHA NADUŻYĆ W STRZEMIESZYCACH. Jak się dowiadujemy oskarżany o współudział w nadużyciach gminnych, sekretarz gminy olkusko-siewierskiej p. Wł. Liwierski został zwolniony z wiezienia, ponieważ śledztwo, nie wykazało jego winy.

  Więcej
 • Zaciekła walka o tron rabiniacki w Dąbrowie

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 1934 roku.

  Zacienia walka o tron rabinacki
  13 listopada br. odbędą się w Dąbrowie wybory rabata. W życiu miejscowego społeczeństwa żydowskiego jest to wydarzenie wprost historyczne, to też zainteresowanie wyborami jest olbrzymie. Z właściwą swojej rasie namiętnością, żydzi staczają prawdziwe walki dyskusyjne, a miasto zarzucone jest wprost ulotkami i jednodniówkami, w których wyzyskane są wszelkie atuty, byleby tylko zdyskredytować przeciwnika i tem samem zapewnić zwycięstwo swemu kandydatowi. Walka z każdym dniem przybiera na sile, a ostatnio zwolennikom jednego z kandydatów na tron rabinacki, zarzucono nawet przekupstwo.
  O dobrze płatne stanowsiko rabina walczy trzech kandydatów Epsztajn, Bodawer i Klingberg z Krzeszowic.
  Walka rozegra się przypuszczalnie pomiędzy pierwszymi dwoma, których popierają potężne stronnictwa. Jest charakterystyczne, że rabin Epsztajn, spadkobierca słynnego rabina Lejwiego, domaga się przyznania mu prawa dziedziczności, twierdząc, że dopiero po wygaśnięciu dynastii Lejwich, mogą nastąpić wybory. Wśród rady gminnej, składającej się z 12 członków, którzy wybierają rabina, pretensje te znajdują tylko częściowy posłuch.

   

   

  Więcej
 • Rozbroić policję

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 1934 roku

  „Rozbroić policję!”
  Echa smutnych zajść w Dąbrowie
  Pewnego dnia na terenach Tow. Franko-Włoskiego w Dąbrowie, pokrytych biedaszybami, zjawił się oddział policji, który otrzymał polecenie zniszczenie szybików.
  Zjawienie się policji, a zwłaszcza wiadomość o mającem nastąpić zniszczeniu szybików wywołała wśród bezrobotnych ogromne wzburzenie. Tłum przybrał groźna postawę, a jeden z młodych i niedoświadczonych szybikarzy krzyknął: „Precz z policja, rozbroić policje! Wczoraj młodzieniec ten, którym okazał się W. Chmielewski z Będzina, (Krakowska 35), stanął przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu, który skazał go na 6 miesięcy wiezienia, zawieszając mu wykonanie kary.

  Więcej
 • Odznaczenie dla Stremu z 1901 roku

  Odznaczenie dla strzemieszyckiego Stremu z wystawy rolniczo-ogrodniczej w 1901 roku w Lublinie.

  Dział nawozów sztucznych.
  Strzemieszycka Fabryka nawozów sztucznych— Strzemieszyce — za staranne przedstawienie produkcyi superfosforatów we wszystkich fazach jej fabrykacji.

  Więcej
 • Pożar w Okradzionowie

  Notka prasowa z czasopisma „Polonia” z 1934 roku

  — POŻAR W OKRADZiONOWIE. 20 bm.
  około godz. 11 w Okradzionowie spłonął dom Macieja Dalewskiego. Pożar spowodowała żona D. która zbyt mocno napaliła w piecu do
  pieczenia chleba.

  Więcej
 • Sport w Dąbrowie

  Notki sportowe z czasopisma „Polonia” z 1934 roku

  Sport w Zagłębiu Dąbrowskim
  BRYNICA — DĄBROWA
  Dziś w Dąbrowie gości zespól czeladzkiej ,.Brynicy“, który rozegra mecz koleżeński z Dąbrową.
  ORZEŁ — BRYGADA
  Brygada strzemieszycka gra dziś w Dąbrowie o mistrzostwo kl. C. z Orłem. Równocześnie w Strzemieszycach drugi zespół Brygady rozegra mecz z SMP. Porąbka.

  Więcej
 • Redukcje w cegielni Bilewiczów

  Notka prasowa z „Polonii” z 1934 roku
  Fragment o Dąbrowie:
  „Cegielnia braci Bilewicz w Dąbrowie zredukowała 65 ludzi z braku zamówień. Cegielnia ma otrzymać dostawę cegły do budowy domków, prowadzonej przez Fundusz Pracy. Gdyby to nastąpiło, ludzie ci zostaliby przy pracy.”

  I całość:
  „Na froncie pracy w Zagłębiu – źle
  Dalsze redukcje robotników
  Magistrat olkuski wymówił z dniem 28 bm. pracę około 100 rzemieślnikom I robotnikom (wszystkim) przy robotach miejskich, w najbliższym zaś czasie spodziewane jest zwolnienie robotników na innych odcinkach.
  Ostatnie ‘dni przyniosły w Zagłębiu dalsze redukcje robotników, którzy powiększyli armję bezrobotnych. Kamieniołomy 1 cementownia Solvay w Grodźcu zredukowały 102 ludzi, kop. „Czeladź” posłała na 3 mieś. urlop turnusowy 65 robotników, fabryka chemiczna Gzichów zamknęła zupełnie hutę szklany, zwalniając 36 ludzi, firma Weinzieher w Będzinie 23, huta Katarzyna zwolniła 53, lecz jednocześnie przyjęła 57, cegielnia braci Bilewicz w Dąbrowie zredukowała 65 ludzi z braku zamówień. Cegielnia ma otrzymać dostawę cegły do budowy domków, prowadzonej przez Fundusz Pracy. Gdyby to nastąpiło, ludzie ci zostaliby przy pracy.
  Na ogólną ilość około 3 tys. rodzin bezrobotnych w pow. Olkuskim, zatrudnionych jest obecnie przy różnego rodzaju robotach inwestycyjnych zaledwie około 840 robotników płatnych przy pomocy funduszu pracy. W tej liczbie około 240 osób pracuje przy budowie kolei Bukowno — Szczakowa.
  Ilość zatrudnionych bezrobotnych jest znikoma, jeśli się weźmie pod uwagę, ze nowi bezrobotni stałe przybywają z sąsiednich powiatów, pozbawieni tam pracy.
  Ponieważ fundusze na zatrudnienie bezrobotnych stałe się kurczą, należy się liczyć z tym, iż stopniowo rozpocznie się przerywanie prac i zwalnianie zatrudnionych dotychczas robotników.

  Więcej
 • Porzucone dziecko w lesie

  Artykuł prasowy z „Polonii” z 1934 roku.

  Porzucenie dziecka w lesie
  Dnia 15 bm. rano, około godziny 5 na ścieżce leśnej pod Ząbkowicami znaleziono półtoraroczne dzleoko, płci żeńskiej, z przyczepioną karteczką, na której było napisane „Ojcem dziecka jest Marjan H. a dziecku na imię Słanisława“.
  Jak się okazało, dziecko porzuciła matka. Maleństwo oddano do domu niemowląt wszczynając poszukiwania matki”

  Więcej
 • Ogłoszenie z przedwojennej gazety

  Ogłoszenie z czasopisma „Polonia” z 1934 roku.

  „Kupię małego psa, bernardyna. Wiadomość: A. Król, Dąbrowa Sobieskiego 7

  Więcej
 • Figle pioruna

  Notka prasowa z „Polonii” z 1934

  FIGLE PIORUNA. W czasie czwartkowej burzy piorun wpadł do mieszkania Stefana Czajkowskiego w Dąbrowie, Jaworowa 6, demolując mieszkanie. Domownicy, w czasie niezwykłych odwiedzin byli nieobecni.

  Więcej
 • Dąbrowski prototyp przyczepy

  Nie spotkałem nigdy wcześniej informacji o prototypie przyczepy kempingowej  – czy ktoś z Was ma jakiekolwiek dane w tym zakresie? Czym były Dąbrowskie Zakłady Przemysłu Terenowego? Gdzie miały siedzibę?

  Podziękowania dla p. Jarosława Synowca za udostępnienie artykułu.

  Więcej
 • Wymówienie urzędnikom huty„Bankowej“ w Dąbrowie

  Notka z czasopisma „Polonia” z 1934 roku

  NA FRONCIE PRACY W ZAGŁĘBIU
  Wymówienie urzędnikom huty„Bankowej“ w Dąbrowie
  Przed trzema dniami, zarząd Huty Bankowej w Dąbrowie wymówił pracę wszystkim zatrudnionym pracownikom umysłowym w liczbie kilkudziesięciu.
  Każdy z pracowników otrzymał indy­widualne wymówienie piśmienne, w którem Dyrekcja między innymi pisze: wskutek przedłużającego się w nieskończoność kryzysu gospodarczego, z przykrością zmuszeni jesteśmy wymó­wić panu pracę.
  Masowe wymówienia wywołały wśród pracowników ogromny i uzasadniony niepokój, bo chociaż jest pewne, że masowość wymówień oznacza nowe, gorsze warunki płac, to jednak nie są wykluczono również redukcje personalne.
  Z Zawiercia donoszą, iż w ubiegłym tygodniu, w tamtejszej fabryce szkła mi­nął termin wymówień, wobec czego 200 robotników straciło pracę. Równocześ­nie wygaszony został jeden, duży piec. Pozostałe kilka oddziałów fabryki czynne będą tylko przez 2 dni w tygodniu.
  Zarząd fabryki przewiduje, że czas ograniczonej pracy trwać będzie około trzech miesięcy.

  Więcej
 • Tajemniczy napad na biedaszybowca

  Tajemniczy napad na biedaszybowca w Dąbrowie
  Onegdaj wieczorem w Dąbrowie miał miejsce krwawy napad, którego tło
  przedstawia się bardzo tajemniczo.
  Na ulicy Narutowicza, tuż obok włas­nego mieszkania, powracającego z biedaszybu bezrobotnego Jasińskiego napadło trzech nieznanych osobników, którzy tępem narzędziem pobili do utraty przy­tomności.
  Po napadzie napastnicy zbiegli bez śladu. Rannego Jasińskiego, w stanie b. ciężkim, umieszczono w szpitalu w Będzinie, gdzie walczy ze śmiercią. Z po­wodu komplikacji nie może on udzielić żadnych wyjaśnień.

  Więcej
 • Wystawa rolniczo-ogrodnicza w Strzemieszycach

  Artykuł prasowy z gazety „Polonia” z 1934 roku.

  Wystawa rolniczo-ogrodnicza w Strzemieszycach
  Wielka frekwencja zwiedzających
  W dniach od 1 do 3 bm. w Strzemieszy­cach zorganizowano wystawę rolniczo-ogrod­niczą, i pierwszą tego rodzaju w Zagłębiu. Wystawę urządzono i inicjatywy miejsco­wego Kółka Rolniczego z p. Lisem, prezesem na czele, oraz przy bardzo czynnym -współ­udziale miejscowego Koła Gospodyń Wiej­skich. Komitet wystawy tworzył pp. T. Lis, W. Wójcik, L. Paszkowski. A. Krynicki, W. Kasprzyk. K. Mianowska, Makarczyński, Wi­tas, Macherowa, Wojtasikowa, Borglikowa, Grymowa, Walugowa, Surkowa, J. Bagińska, Ćwiertniakowa i Sternik.
  Inicjatorzy napotykali na wielkie trudno­ści, co ich jednak nic zraziło, a duże po­wodzenie tej imprezy przyniosło im prze­świadczenie że praca i wysiłek ich nie po­szły na marne. W ciągu zaledwie 3 dni wy­stawę zwiedziło ponad 10 tys. osób. Oraz około 2 tys. młodzieży szkolnej z okolicy.  Szkoły zwiedzały wystawę zbiorowo, oglą­dając masę eksponatów z wielkiem zainte­resowaniem. A było co oglądać, bo na wy­stawę przysłały swe bogato eksponaty naj­poważniejsze firmy z Zagłębia, a nawet z Katowic.
  Kółka Rolnicze, Kota Gospodyń Wiejskich, szkoły, firmy ogrodnicze ł osoby prywatne wystawiły najlepsze zboża, maszyny rolnicze, drzewka owocowe, ule i pszczoły, nawozy sztuczne, hafciarstwo. roboty ręczne itp. Spejalną uwagę zwracały klatki z kanarkami oraz piękne okazy królików i drobiu. Uni­wersytet Powsz. w Czeladzi wystawił jed­wabniki w ich rozwoju biologicznym, zakład ogrodniczy Dietla z Sosnowca piękne okazy drzew, kwiatów i roślin południowych, p. Ciepliński z Ujejsca pokazał aż 45 odmian owoców. Z wystawy dokonano szeregu zdjęć, a najlepsze eksponaty zostaną nagrodzone. Nazwiska nagrodzonych jeszcze dotąd nie są znane.

  Więcej
 • Największe w Polsce zbiory geologiczne

  Notka z czasopisma „Polonia” z 1934 roku.

  Największe w Polsce zbiory geologiczne
  Olbrzymia bryła węgla z kopalni „Reden“ w Dąbrowie Górniczej

  W przyszłej reprezentacyjnej dzielni­cy Warszawy, frontem do lotniska mo­kotowskiego, stanął wspaniały gmach Państwowego Instytutu Geologicznego. W tymi to gmachu, ukrytym niestety jeszcze na długo przed oczyma mieszkańców stolicy, pracuje nieliczna grupa uczonych — geologów i chemików — nad bada­niem bogactw kopalnych Polski. Poważnym wynikiem wysiłków Instytutu jest mapa geologiczna ziem polskich. Więk­szość geologów przeprowadza prace  w terenie. Wzrasta dzięki temu dokładna znajomość ziemi polskiej oraz możność wyzyskania wszystkich jej bogactw.
  W ogromnym hallu Instytutu umiesz­czono największe w Polsce zbiory geolo­giczne. Króluje wśród nich wspaniały okaz — półtorametrowej wysokości bry­ła węgla, sprowadzona z kopalni „Reden“ w Dąbrowie Górniczej, gdzie warstwa węgla, największego bogactwa naszej ziemi, dochodzi do 17 metr. grubości. Obok węgla zajmują honorowe miejsca ogromne bloki soli z Wieliczki w pięk­nych kryształach  soli potasowych. Prze­ciwległą część hallu gęsto obstawiono słupami maripuilów, granitów, bazaltów, piaskowców i wapieni, andezytu, porfiru, oraz okazami najprzeróżniejszych ka­mieni drogowych.
  Środkiem, wzdłuż ładnej kolumnady, ustawiono kilkadziesiąt gablot, w których zebrano niezmiernie ciekawo minerały, dające wyobrażenie o rodzaju i skarbach ziemi w Polsce. Z jednej strony zgrupo­wano wszystkie rudy i minerały, zawie­rające metale, żelazo — mangan. Jest tu i miedź rodzima z Mycka na Polesiu, przeróżne miedzianki i cynk, blendy cyn­kowe i błyszcz ołowiu, dalej hematyt, którego najbogatsze pokłady odkryto w ubiegłym roku w Rudkach, piryty, za­wierające żelazo z siarką, syderyt. Mie­ni się to wszystko tęczowemi barwami. Z drugiej strony mamy zebrane wszyst­kie pierwiastki niezawierające metalu. A wiec siarka, gips, sól, fosforyty, węgiel i lignit, węglany wapnia i wszelakie gliny.
  Większość zbiorów spoczywa jeszcze w skrzyniach, bo brak drobnych stosun­kowo sum na… gabloty. Dlatego tylko nie można było dotąd muzeum całkowi­cie urządzić i udostępnić szerokim kolom publiczności, a przedewszystkiem szko­łom. Z pewnością powinny się na to zna­leźć środki, by dokończyć dzieła, które uczącej się młodzieży największą przy­niesie korzyść. Chodzi tylko o to. by ostatecznie wykończyć pracę wielu lat nad urządzeniem muzeum geologicznego.

  Więcej
 • Rodzina Karwalskich w atelier

  Zdjęcie przedstawia rodzinę Karwalskich, mieszkających przed wojną na nieistniejącej już ulicy Batorego. Pochodzi z okolic 1912-1915 roku. Pośrodku znajduje się  Józef Karwalski i Marcjanna Moskwa. Wyżej siedzi   Maria Karwalska z mężem o nazwisku Kwiecień i ich dzieci -Edward , Aleksander, Michalina i dwójka synów.
  Ciekawe u którego fotografa zostało wykonane zdjęcie. W tle można doskonale dojrzeć bogate atelier – może w przyszłości po analizie innych archiwalnych zdjęć uda się znaleźć właściwy zakład.

  Za udostępnienie zdjęcia serdecznie dziękuje Justynie Karwalskiej.

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - zaplecze sceny

  Zaplecze sceny  Pałacu Kultury Zagłębia.

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - zaplecze sceny

  Zaplecze sceny  Pałacu Kultury Zagłębia.

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - zaplecze sceny

  Zaplecze sceny  Pałacu Kultury Zagłębia.

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - zaplecze sceny

  Zaplecze sceny  Pałacu Kultury Zagłębia.

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - zaplecze sceny

  Zaplecze sceny  Pałacu Kultury Zagłębia.

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - zaplecze sceny

  Zaplecze sceny  Pałacu Kultury Zagłębia.

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - sala główna

  Główna sala  Pałacu Kultury Zagłębia.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4072elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij