Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Dworzec Strzemieszyce Północne

  Dworzec PKP Strzemieszyce -fotografia z lat 30-tych. Niestety nie są znane okoliczności wykonania zdjęcia. Na elewacji w koronie iglastej wisi portret Józefa Piłsudskiego. Po bokach znajdują się kolejne orły – ciekawe czy to zwykłe ozdoby dworca czy odświętna dekoracja – nie są znane żadne inne zdjęcia z tamtych lat aby wykonać porównanie.

  Wśród osób na fotografii można rozróżnić załogę stacji, kolejarzy, straż pożarną, orkiestrę kolejową, chyba również Polski Czerwony Krzyż.

  Na fotografii w pierwszym rzędzie 3-ci od lewej Mieczysław Mazur (1904-1990) Był zawiadowcą stacji w Strzemieszycach.

  Serdeczne podziękowania dla pana Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa nr 2

  Męska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Górniczej ul Dąbrowskiego 21 1963r kl III.   Na fotografii wśród uczniów od lewej nauczyciele p.Zofia Szelest, p.Leokadia Krzos-(wychowawczyni) oraz długoletni kierownik szkoły p.Leon Dyja.

  Serdeczne podziękowania dla pana Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Julian Hoffman

  Fotografia Juliana Hoffmana, znanego działacza dąbrowskiego.

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Dom rodzinny Hoffmanów

  Fotografia domu rodzinnego rodziny Hoffmanów. Był to dom kopalni Flora dla inżynierów i zarządu. Później stał się domem kultury zakładów DAMEL. Obecnie dom prywatny.

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Towarzystwo Muzyczne

   

  Fotografia członków Towarzystwa Muzycznego. W tylnym rzędzie drugi od prawej to Julian Hoffman. Może ktoś poznaje pozostałe osoby?

   

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Julian Hoffman - nekrolog

  Nekrolog Juliana Hoffmana zamieszczony w „Iskrze”.

  „ZARZĄD TOW. AKC. „FLORA”

  Dyrektor handlowy Tow. Akc. Kopalni Węgla „Flora” w Dąbrowie Górniczej,
  opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 5 marca 1922 roku, przeżywszy lat 48.

  W zmarłym tracimy wybitnego pracownika i człowieka wielkiego charakteru,

  Eksportacja zwłok nastąpi we wtorek, b. m. A godz. 4-ej po południu, z mieszkania do kościoła dnia 7 w Gołonogu, następnego zaś urna, o godz. 10 odbędzie się nabożeństwo żałobne i wyprowadzenie zwłok rano na cmentarz miejscowy.”

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Julian Hoffman - wspomnienie

  Wspomnienie po śmierci Juliana Hoffmana zamieszczone w biuletynie Rady Zjazdu przemysłowców.

   

  „Wspomnienie pozgonne.

  Ś. p. Julian Hofman, zmarły przedwcześnie dnia 5~go marca r. b., urodził się w roku 1874-ym; po wyjściu ze szkół w Piotrkowie wstąpił w młodym wieku do firmy L. J. Borkowski w Dąbrowie Górniczej; w roku 1895-ym przeszedł do Rady Zjazdu przemysłowców górniczych na stanowisko zastępcy sekretarza Rady Zjazdu oraz zastępcy redaktora Przeglądu Górniczo-Hutniczego; w roku 1920-ym zaproponowano mu objęcie stanowiska dyrektora handlowego na kopalni Flora, które objął od dnia I „go lipca roku
  1920-go, porzucając ze względu na lepsze znacznie warunki bytu z wielkim dla siebie żalem odpowiadającą jego uzdolnieniu i zamiłowaniu przemysłowo – społeczną placówkę pracy w Radzie Zjazdu przemysłowców górniczych;w przeciągu 15 lat (1905 — 1920) zmarły drukował w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym liczne swoje prace ekonomiczne i statystyczne. Zmarłego cechowały wszechstronna wiedza ekonomiczna, zdobyta długoletniem samokształceniem, nadzwyczajna wydajność pracy, wysokie zalety umysłu i charakteru, głęboka religijność, prawość
  i umiejętność postępowania z ludźmi wszystkich sfer; cechy powyższe zjednały mu uznanie i sympatję nie tylko wśród sfer przemysłowych oraz bliższych współpracowników, lecz również w gronie szerokich warstw robotniczych. Oprócz swej pracy zawodowej, której zmarły oddawał się z wielkiem zamiłowaniem, poczuwał się on do obowiązku brania również
  bliższego udziału we wszelkich pracach społecznych; był prezesem okręgu Polskiej Macierzy Szkolnej, członkiem Sokoła i Lutni w Dąbrowie Górniczej; będąc gorącym wyznawcą idei narodowej, kierował w okresie przedwojennym tajną pracą polityczną, brał żywy udział w organizowaniu wyborów do dum rosyjskich a następnie do pierwszego Sejmu Polskiego. W ostatnich czasach zmarły był członkiem rady naczelnej Związku Ludowo – Narodowej , prezesem okręgu powiatowego Związku Ludowo-Narodowego oraz prezesem Ligi obrony ziemi Wileńskiej w zagłębiu Dąbrowskiem. Śmierć ś. p. Juljana Hofmana pozostawia osieroconemi liczne placówki pracy narodowej i społecznej, którym zmarły oddawał się z wielkiem poświęceniem i energją do ostatnich chwil swojego pracowitego wielce życia.

  Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych.
  Redaktor: Kazimierz Srokowski
  W drukarni Edmunda Mirka i S-ki.”

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Julian Hoffman

  Fotografia jednego z bardziej znanych działaczy dawnej Dąbrowy – Juliana Hoffmana.

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Piekarnia

  Wejście do piekarni. To była piekarnia nr 6 PSS-u. W tamtych czasach było ich kilka. Do dziś zachowały się budynki na            Dąbrowskiego, przy Legionów Polskich (piekarnia nr 1) (róg Czapińskiego),przy ul Sobieskiego (piekarnia nr 4, obecnie Cech            Rzemiosł) i możliwe że jest jeszcze przy Kościelnej w Gołonogu.

   

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zdjęcie ślubne -rewers

  Fotografia ślubna Teodora i Wojciecha Nowaków z Redenu z okresu okupacji – 1940 rok. Fotografia została wykonana u fotografa Mieczysława Torbosa którego zakład mieścił się na Gołonogu pod adresem Stara Wieś 60.  Dziś byłby to adres Świętego Antoniego – możliwe że budynek z zakładem nadal stoi, bo pod 60 znajduje się stary, bogaty ceglany dom.

   

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kamienica na Okrzei

  Kamienica przy Okrzei 2. Za kamienicą  był sklep warzywa-owoce. Mówiono na niego „u Pałkowej” a za nim znajdował się zakład fryzjerski Romana Adamika.

  Serdeczne podziękowania dla Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zdjęcie ślubne

  Fotografia ślubna Teodora i Wojciecha Nowaków z Redenu z okresu okupacji – 1940 rok. Fotografia została wykonana u fotografa Mieczysława Torbosa którego zakład mieścił się na Gołonogu pod adresem Stara Wieś 60. Dziś byłby to adres Świętego Antoniego – możliwe że budynek z zakładem nadal stoi, bo pod 60 znajduje się stary, bogaty ceglany dom.

   

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Zielona

  Fotografia z parku z 1948 roku.

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Pracownicy PSS Społem

  Fotografia pracowników PSS Społem w Dąbrowie Górniczej z 1948 roku. Niestety nie wiemy gdzie  zostało wykonane zdjęcie, jako sugerowane miejsce jest podawana stara dyrekcja Społem koło dzisiejszej Superjednostki.

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Świadectwo Huty Bankowej

  Świadectwo pracy z Huty Bankowej
  „Dąbrowa dnia 13 Marca 1916
  Zarząd Zakładów Hutniczych
  Huta Bankowa w Dąbrowie (Gub. Piotrkowska)

  Świadectwo
  Zarząd Fabryki Huta Bankowa niniejszem zaświadcza że Markiewicz Błażej pracował w Fabryce jako  maszynista na elektrycznej ruchomej windzie w oddziale Stalownia od dwudziestegotrzeciego czerwca tysiąc dziewięćset trzynastego roku do siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset czternastego roku.
  Dąbrowa dnia 23 Marca 1916 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cyankieiwcz za udostępnienie materiałów.

  Więcej
 • Sanitariuszki

  Niezidentyfikowana fotografia – nie ma pewności czy to Dąbrowa. Na fotografii grupa sanitariuszek, wyglądają na uczestniczki jakiegoś kursu pierwszej pomocy.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Na ulicy

  Gdzieś na ulicy w Dąbrowie – ktoś poznaje miejsce?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Pogoria I

  Fotografia Pogorii I z czasów PRL-u.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Na fotografii warto przyjrzeć się hasłu propagandowemu znajdującego się na dachu jednego z bloków za plecami osób na fotografii.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Kondukt żałobny

  Kondukt żałobny na Redenie na ulicy Królowej Jadwigi blisko skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Uwagę zwraca nawierzchnia klinkierowa ulicy.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Kondukt żałobny

  Kondukt żałobny na ulicy Tysiąclecia na Osiedlu Cedlera na Gołonogu – dziękuje Tomaszowi Pleciakowi za identyfikację miejsca.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Z atelier

  Fotografia wykonana w jednym z atelier w Dąbrowie – którym?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Niezidentyfikowane zdjęcie

  Niezidentyfikowane zdjęcie – niestety nie wiemy ani kto został przedstawiony na fotografii, ani gdzie ona sama została wykonana. Może ktoś kojarzy?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Niezidentyfikowane zdjęcie

  Niezidentyfikowane zdjęcie – niestety nie wiemy ani kto został przedstawiony na fotografii, ani gdzie ona sama została wykonana. Może ktoś kojarzy?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Drużyna Zagłębianki

  Fotografia młodzieżowej drużyny piłkarskiej Zagłębianki.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ośrodek Huty Bankowej w Łebie

  Fotografia co prawda nie Dąbrowy, ale miejsca nierozerwalnie z miastem związanego. Mianowicie jest to Ośrodek Wczasowy Huty Bankowej – wówczas Huty im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łebie – dziś już nie istniejący.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Komunia w bazylice

  Zdjęcie grupowe dzieci na komunii świętej przy Bazylice NMP w centrum.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5953elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij