Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Pieczątka zakładu fotograficznego VENUS

  Pieczątka zakładu fotograficznego „Venus” mieszczącego się w Ząbkowicach na ówczesnej ulicy Kościelnej 18.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Marian Sowiński - właściciel zakładu VENUS

  Autoportret Mariana Sowińskiego, właściciela zakładu fotograficznego „Venus” w Ząbkowicach na ówczesnej ulicy Kościelnej 18.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Marian Sowiński - właściciel zakładu VENUS

  Autoportret Mariana Sowińskiego, właściciela zakładu fotograficznego „Venus” w Ząbkowicach na ówczesnej ulicy Kościelnej 18.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Marian Sowiński - właściciel zakładu VENUS

  Autoportret Mariana Sowińskiego, właściciela zakładu fotograficznego „Venus” w Ząbkowicach na ówczesnej ulicy Kościelnej 18.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Chrzest w ząbkowickim kościele

  Rodzinne zdjęcie wykonane podczas chrztu w ząbkowickim kościele podczas okupacji – w 1942 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Przed kościołem w Ząbkowicach

  Rodzinne zdjęcie wykonane na dawnej ulicy Kościelnej, obecnie Generała Władysława Sikorskiego, w Ząbkowicach. Data wykonania to okres okupacji – 10 Maja 1942.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Przed kościołem w Ząbkowicach

  Rodzinne zdjęcie wykonane na dawnej ulicy Kościelnej, obecnie Generała Władysława Sikorskiego, w Ząbkowicach. Data wykonania to okres okupacji – 10 Maja 1942.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Pochód 1 Maja Ząbkowice

  Zdjęcie przedstawiające pochód 1-majowy na ulicy Gospodarczej w Ząbkowicach w 1955 roku. Na pierwszym planie dziecięcy zespół Pieśni i Tańca „Bratki”.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Dziecięcy zespół Pieśni i Tańca "Bratki"

  Zdjęcie przedstawiające dziecięcy zespół Pieśni i Tańca „Bratki” podczas  występu w Domu Kultury Ząbkowice.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • W zakładzie fotograficznym "Venus"

  Zdjęcie przedstawiające kobietę w zakładzie fotograficznym „Venus” w Ząbkowicach. W dawnych czasach zakład znajdował się pod adresem Kościelna 18 – jaki to będzie adres obecnie?

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Pogoria I

  Zdjęcie z 1959 roku przedstawiające wypoczywających ludzi nad Pogorią I

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Tablica przedszkola nr 39

  Tabliczka przedszkola nr 39 przed remontem.

  Więcej
 • Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

  Widok na szkołę i stadion placówki.

  Więcej
 • Przedszkole nr 39 podczas modernizacji

  Zdjęcie przedszkola wykonane podczas jego remontu.

  Więcej
 • Stara tabliczka ulicy Mireckiego

  Stara emaliowana tabliczka z numerem domu z ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Kamienica przy Mireckiego

  Kamienica stojąca przy ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Kamienica przy Mireckiego

  Malutka kamieniczka stojąca przy ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Kamienica przy Mireckiego

  Malutka kamieniczka stojąca przy ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Kamienica przy Mireckiego

  Kamienica stojąca przy ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Kamienica przy Mireckiego

  Malutka kamieniczka stojąca przy ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Kamienica przy Mireckiego

  Kamieniczka stojąca przy ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Kamienica przy Mireckiego

  Malutka kamieniczka stojąca przy ulicy Mireckiego

  Więcej
 • Dokument okupacyjny z Ząbkowic

  Interesujący dokument z okresu okupacji wystawiony w Ząbkowicach

  [u góry po lewej:]

  [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

  Gmina Wojkowice Kościelne powiat będziński

  Jednostka odpowiedzialna za pobór podatku obywatelskiego:

  [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

  Gmina Wojkowice Kościelne, powiat będziński

  Znak podatkowy 536

  Kasa.………….. jest otwarta dla wpłacających: …………

  Kasa gminna Wojkowice Kościelne ma następujące konta: Nr 254 (Bank dla miasta i kraju, Będzin)

  [w ramce:] Płaćcie bezgotówkowo! Oszczędzi to długiego czekania przy kasie.

  [u góry po prawej:]

  Doręczono dnia: [pieczęć:] 25 listopada 1940 194….

  Do

  Pana/Pani Bochenek Bolesław w Wojkowice Kościelne

  [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

  ……………………………..Ulica/plac Nr………………………………

  Wojkowice Kościelne, dnia [pieczęć:] 25 listopada 1940

  [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

   

  Decyzja o potrąceniu podatku

  Decyzja o podatku obywatelskim za rok 1940

  Według Pana dochodu przeliczonego po kursie dwa Złote = 1 Marka Rzeszy

  w roku kalendarzowym 1938 ……………………………………..………… – RM [Reichsmark – Marka Rzeszy]

  stawka podatku wg §8 Ustawy o podatku obywatelskim [BStG – Bürgersteuergesetz] w powiązaniu z §6 Piątego Zarządzenia o wprowadzeniu przepisów prawnopodatkowych na przyłączonych ziemiach wschodnich z 29 lutego 1940r. (RGBl [Reichsgesetzblatt – Dziennik Ustaw Rzeszy] I str. 475) wynosi ……………………………………………………… 2,- RM

  Gmina [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński pobiera za rok kalendarzowy 1940 podatek obywatelski w wysokości ……..… od  stawki podatku

  Stawka roczna podatku obywatelskiego wynosiłaby zatem   ………………………..….. 10,- RM

  Z tej kwoty za rok kalendarzowy 1940 (za okres od 01 kwietnia do 31 grudnia 1940 r.) pobiera się trzy czwarte ……………………………. = 7,50 RM

  Do tej kwoty dolicza się kwotę z decyzji o potrąceniu …………………………………… – RM

  tak, że do zapłaty pozostaje ……………………………… 7,50 RM

  Po jednej trzeciej tej kwoty, czyli po 2,50 RM należy wpłacić najpóźniej do 10 maja, 10 sierpnia i 10 listopada 1940 r.  do – wyżej wymienionej gminy*) –  jednostki odpowiedzialnej za pobór podatku obywatelskiego*) – kasy gminnej [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński. – Kwotę tę, ponieważ nie przekracza 5 RM, należy wpłacić do dnia 05 maja do – wyżej wymienionej gminy*) –  jednostki odpowiedzialnej za pobór podatku obywatelskiego*) – kasy gminnej [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński.

  Poszczególnych części kwoty podatku nie pobiera się, jeśli w dzień płatności podatku istnieją przesłanki do zastosowania  zwolnienia z podatku z §15 ustęp 1 Ustawy o podatku obywatelskim, w szczególności jeśli suma łączna Pana dochodów w roku podatkowym nie przekroczy prawdopodobnie 400 RM.

  Na niniejszą decyzję podatkową służy zaskarżenie. Należy je wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszej decyzji do – burmistrza –  jednostki odpowiedzialnej za pobór podatku obywatelskiego*) .

  Wniesienie środka zaskarżenia nie wstrzymuje skuteczności niniejszej decyzji podatkowej, w szczególności nie wstrzymuje poboru podatku obywatelskiego.

  Po upływie terminu zapłaty zaległe sumy będą egzekwowane przez upomnienie lub za pobraniem pocztowym, w razie konieczności na drodze administracyjnej. Powstałe opłaty za ponaglenie i koszty egzekucji ponosi podatnik.

  Burmistrz

  [podpis nieczytelny]

  7,50/100 [dopisek nieczytelny]

  *) niepotrzebne skreślić

  [pieczęć:] Sumę otrzymałem, Ząbkowice, 27 grudnia 1940

  [podpis nieczytelny]

   

  B 70 Wydawnictwo druków urzędowych Karl W. Neumann Freiberg i. Sa. [in Sachsen]

  Serdeczne podziękowania dla pani Małgorzaty Lehmann, lektora i tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (niemieckiml@wp.pl)  za przetłumaczenie dokumentu.

  Serdeczne podziękowania również dla Andrzeja Grzebieluchy za udostępnienie archiwalia.

  Więcej
 • Zjazd skautów

  01.05.1936 – zjazd dawnych skautów, 25-lecie harcerstwa w Zagłębiu. Komitet wykonawczy i grupa dawnych skautów. Maszerują ulicą 3-go Maja (skrzyżowanie z ul. Górniczą). Po lewej stronie dawny Magistrat a po prawej piękny słup ogłoszeniowy (na plakacie można odczytać prawdopodobnie „…ORŁÓW…”). W tle Huta Bankowa i jej kominy.

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie archiwalnych zasobów.

   

   

  Więcej
 • Przy Fabryce

  Kilka zabudowań, które przylegały do fabryki Zieleniewskiego i Fitzner-Gampera (późniejszego Defum). Który budynek fabryczny widać w tle?

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie archiwalnych zasobów.

   

   

  Więcej
 • Roztopy przy ul. Robotniczej

  Rozlewisko Czarnej Przemszy i most na łąkach w okolicach ulicy Robotniczej (kamienice w tle).

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie archiwalnych zasobów.

   

   

  Więcej
 • Most na Czarnej Przemszy

  Most zbudowany na Czarnej Przemszy – najprawdopodobniej w okolicach parku Zielona.

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie archiwalnych zasobów.

  Więcej
 • Podwórko przy ul. Okrzei

  To kard z innego zdjęcia, które lepiej przybliża wygląd jednego z podwórek przy ulicy Okrzei. Są wiadra, jest chłopiec z nosidłem i całe mnóstwo bosych dzieci. Na płocie i z okien zwisa pościel.

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie archiwalnych zasobów.

  Więcej
 • Dawna ulica Okrzei

  Jedno z licznych podwórek przy ulicy Okrzei.

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie archiwalnych zasobów.

  Więcej
 • Kamienica w centrum z 1901 roku - drzwi wejściowe

  Jedna z najstarszych kamienic centrum Dąbrowy Górniczej.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4844elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij