Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Komitet Funduszu Pracy

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 19 października 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  — w STRZEMIESZYCACH zorganizowano gminny Komitet Funduszy Pracy.

   

  Więcej
 • Uszkodzenie sygnału

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 19 listopada 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Uszkodzenie sygnału kolejowego pod Dąbrową

  Wstrzymanie ruchu pociągów osobowych

  Z Dąbrowy donoszą, że w ub. sobotę wieczorem nieznany sprawca uszkodził urządzenie sygnału kolejowego. Na przestrzeli Dąbrowa — Będzin wyrwał on słupek, do którego umocowane są druty,na macanej przestrzeni poplątał druty tak silnie, te władze kolejowe zmuszone były wysłać na miejsce robotników, którzy dłuższy czas pracowali nad naprawą sygnału.

  W związku z tem musiano wstrzymać na tej przestrzeni na pewien czas bieg pociągów, zapobiegając w ten sposób ewentualnej katastrofie. Policja prowadzi śledztwo, celem wykrycia sprawcy, który czynu swego musiał dokonać widocznie po pijanemu

  Więcej
 • Legitymacja członkowska Dąbrowskiego Banku Spółdzielczego

  Legitymacja członka Banku Dąbrowskiego Banku Spółdzielczego.
  Całość legitymacji wraz ze statutem można ściągnąć tu-Bank Udziałowy Spółdzielczy Dąbrowa Górnicza

   

  Serdeczne podziękowania dla pana Andrzeja Tarczewskiego za udostępnienie materiałów.

  Więcej
 • Bank Udziałowy w Dąbrowie Górniczej

  Dokument z pieczątką Banku Udziałowego w Dąbrowie Górniczej z 1934 roku. Jest to podanie o praktyki w ww. banku.

  BANK UDZIAŁOWY SPÓŁDZIELCZY
  z ogr. odp.
  w Dąbrowie Górniczej.
  ZASTĘPSTWO BANKU POLSKIEGO
  (dla inkasowania weksli).

  TELEFON Nr. 22.
  Rachunek w Pocztowej Kasie Oszczędn.
  w Warszawie Nr. 10024-7.
  Rachunek w Pocztowej Kasie Oszczędn.
  w Katowicach Nr. 303562.
  Rachunek korespondencyjny w Banku Polskim w Sosnowcu

  Wielmożna Pani
  Mirosława Domańska
  w Dąbrowie Żeromskiego 3-a
  Potwierdzamy odbiór podania paini z dnia II ub.m. i komunikujemy, iż zgadzamy się udzielić Pani w biurze naszego Banku bezpłatnej praktyki, począwszy od dnia 15 października br., zastrzegając się, iż nie będzie pani z tytułu pracy u nas rościła ani teraz ani w przyszłości żadnych pretensji.
  Komunikujemy Pani jednocześnie iż obowiązuję ją bezwzględna tajemnica wykonywanych w Banku czynności. Zgadzając się na przychodzenie do biura we wtorki, czwartki i soboty o godz.9.30 rano, zamiast o zwykłej godzinie 8-ej, prosimy o potwierdzenie niniejszego listu i pozostajemy
  z poważaniem

  Serdeczne podziękowania dla pana Andrzeja Tarczewskiego za udostępnienie materiałów.

  Więcej
 • Mieszkańcy Strzemieszyc

  Międzywojenna fotografia mieszkańców Strzemieszyc. Możemy na zdjęciach zobaczyć jakie noszono wówczas stroje.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Mieszkańcy Strzemieszyc

  Międzywojenna fotografia mieszkańców Strzemieszyc. Możemy na zdjęciach zobaczyć jakie noszono wówczas stroje.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Mieszkańcy Strzemieszyc

  Międzywojenna fotografia mieszkańców Strzemieszyc. Możemy na zdjęciach zobaczyć jakie noszono wówczas stroje.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Strzemieszyce

  Fotografia na ulicy Antoniego Kozubka – w tle widoczna stara drewniana plebania w Strzemieszycach.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Fotografia z Sulna - rewers

  Fotografia podpisana jako Sulno 1923 rok.
  Prawdopodobnie wykonane w atelier gdzieś w Strzemieszycach.

   

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Fotografia z Sulna

  Fotografia podpisana jako Sulno 1923 rok.
  Prawdopodobnie wykonane w atelier gdzieś w Strzemieszycach.

   

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Pieczątka fotografa

  Pieczątka na odwrocie strzemieszyckiego fotografa

  Zakład Fotograficzny
  Bogdan Szubski
  Strzemieszyce
  Warszawska 64

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Na Warszawskiej

  Międzywojenna fotografia ze spaceru po ulicy Warszawskiej.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Na Warszawskiej

  Międzywojenna fotografia ze spaceru po ulicy Warszawskiej.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Na Warszawskiej

   

  Międzywojenna fotografia ze spaceru po ulicy Warszawskiej.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Na Warszawskiej

   

  Międzywojenna fotografia ze spaceru po ulicy Warszawskiej.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzemieszycach

  Piękna fotografia obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego. Wykonano je w listopadzie 1937 roku.

   

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego z archiwum czasopisma „Ilustrowany Kurier Codzienny”

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzemieszycach

  Piękna fotografia obecnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza. Zdjęcie wykonano w marcu 1930 roku. Dziś trudno poznać że to ten sam budynek. Identycznie wygląda szkoła na górce w Gołonogu. Na tablic szkoły można przeczytać:

  7-klasowa publiczna
  Szkoła Powszechna nr 1
  Im. Henryka Sienkiewicza

   

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego z archiwum czasopisma „Ilustrowany Kurier Codzienny”

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzemieszycach

  Na fotografii klasa IIa wykonana w 4 maja 1938 roku w strzemieszyckiej szkole –  jest to obecna szkoła nr 2. Wygląda na lekcję religii.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzemieszycach

  Na fotografii klasa Ia wykonana w 1934 roku w strzemieszyckiej szkole –  jest to obecna szkoła nr 2.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzemieszycach

  Na fotografii klasa I z roku szkolnego 1938/39 w strzemieszyckiej szkole – najprawdopodobniej jest to obecna szkoła nr 2. Uwagę zwraca ich liczba – jest ich ponad 50!

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Na ulicy

  Kolejna fotografia która mogła zostać wykonana w Strzemieszycach, ale nie znamy dokładnej lokalizacji. Może ktoś pomoże?

   

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Kładka w Strzemieszycach

  Fotografia wykonana na kładce nad torami w Strzemieszycach.

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Zaświadczenie powrotu do kraju

  Ciekawa pamiątka z czasów II wojny światowej. Jest to zaświadczenie graniczne opisujące skąd przybył i dokąd się udaje repatriant. Zaświadczenie to zostało wydane dla Kazimierza Kopcia ze Strzemieszyc, który do naszego miasta powrócił ze służby w amerykańskim kontygencie cywilnym we Francji.

   

  Serdeczne podziękowania dla Henryki Kopeć za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Dwa wypadki

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 18 sierpnia 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  — DWA WYPADKI NA KOP. „PARYŻ”.
  16 hm. na kop. „Paryż” w Dąbrowie uległ wypadkowi złamania nogi i okaleczenia brzucha monter Władysław Kańtoch z Łagiszy, Wiejska 13. Równocześnie na odkrywce tej kopalni przysypany został ziemią bezrobotny Paweł Koza, którego wydobyto żywego. Umieszczono go w szpitalu w Będzinie.
  — ZAWODY STRAŻACKIE W ŁAGISZY i SĄCZOWIE. 5 bm. w Sączowie odbyły się zawody strażackie grupy IV, w których I miejsce zdobyła straż z Sączowa 110 pkt., II Tompkowice 101 pkt., III Wymysłów 92, Sieroń 63, Osy 61 i Myszkowice 25 pkt. 12 bm. podobne zawody odbyły się w Łagiszy. W grupie III kolejne miejsca zajęły: Grodziec 114 pkt., Zagórze 112, Ząbkowice 87 pkt., a w gr. IV Łagisza 107 pkt., Psary 84, Józefów 81, Sarnów 60 pkt. Jury stanowili pp. Madia, Stawiarz, A. Zajdler i St. Frasunkiewicz.

  Więcej
 • Kurs reżyserski

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 18 września 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Kurs reżyserski w Dąbrowie

  W obecności władz szkolnych i administracyjnych w Dąbrowie nastąpiło otwarcie kursu reżyserskiego dla przodowników zespołów teatralnych, zorganizowany przez powiatowy związek teatrów i chórów ludowych. Po wstępnych przemówieniach okręgowy instruktor teatrów ludowych p. Mikuta wygłosił odczyt o istocie i zadaniach teatrów ludowych.

  Kurs trwać będzie 5 tyg., przyczem wykłady odbywać się będą w soboty i niedziele. Na kurs zapisało się 45 uczestników.

  Więcej
 • Związek ochotników

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 18 listopada 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  — ZWIĄZEK B. OCHOTNIKÓW. W Dąbrowie Górn. powstał związek b. ochotników armji polskiej, którego sekretarjat mieści się przy ul. Traugutta 11, m. 5.

  Więcej
 • Unieważnienie listy kandydatów

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 18 listopada 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Unieważnienie listy kandydatów
  Obozu Narodowego przy wyborach do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górn.
  Jak wiadomo, wybory do rady miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2 okręgach wyborczychnr.: 2. 4 i 7 zostały unieważnione i rozpisano uzupełniające wybory na niedzielę dnia 18 bm. Obozowi Narodowemu, który wystawił w
  powyższych 3 okręgach listy kandydatów unieważniono listę w okręgach 4 rzekomo  z powodu niedostatecznej ilości podpisów. Czołowymi kandydatami w okręgu 2 są pp.: Morgulec Roman, Sawa Władysław i Wołowicz Jan. a w okręgu 7 pp.: Lesiewicz Zygmunt. Szymczyk Edward, Lachowski Marjan i Zielawska Stanisława. Glosowanie odbędzie się drugiego w godziny 9 — 19.

  Więcej
 • Parcelacja Staszica

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 18 listopada 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
  — PARCELACJA GRUNTÓW. W Magistracie odbyła się konferencja w sprawie przejęcia państwowych terenów poleśnych, położonych
  na kolonji „Staszic”, przez B. G. K. Sprawa została pomyślnie załatwiona. Tereny te bank rozparceluje i odda pod zabudowę prywatnym oso-
  bom.
  — 100 LUDZI ZNAJDZIE PRACĘ. Dzięki finansowej pomocy Funduszu Pracy rozpoczną się wkrótce roboty przy rozbieraniu drugiej hałdy kopalnianej w Dąbrowie. Znajdzie przytem zatrudnienie około 100 ludzi,

  Więcej
 • Zawody strażackie w Okradzionowie

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 18 lipca 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  — ZAWODY STRAŻACKIE W OKRADZIONOWłE. 15 bm. w Okradzionowie odbyły się zawody rejonowe straży pożarnych z udziałem drużyn żeńskich z Wojkowic Kom. i Czeladzi, oraz męskich z Łośnia i Łęki, jury stanowił pp. Jaroszewski, Zabiegała, Framukiewlcz, Mandat. Madia i Zajdlic. Przyglądali się zawodom pp. starosta Boxa, sędzia Herman i inni. Po zawodach, które wykazały dużą sprawność drużyn, odbyło się strzelanie. Nad całością czuwał instr. Jaroszewski.

  Więcej
 • Krwawy napad nożowników

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 18 lipca 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Krwawy napad nożowników
  Dwie osoby w szpitalu

  15 bm- około godziny 21 w Dąbrowie miał miejsce krwawy napad nieznanych opryszków, którzy w stanie podchmielonym na ulicy Robotniczej zaczepili 34- letniego Franciszka Stanca, oraz Władysława Wotzlnowa i bez najmniejszego powodu napadli na nich z nożami, kłując ich w okropny sposób. Zbroczonych krwią znaleźli przechodnie, alarmując policję. Napastnicy po dokonanym czynie zbiegli. Wszczęty pościg pozostał narazie bez rezultatu.

   

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6227elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij