Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Dyplom nadania stopnia górniczego

  Dyplom nadania stopnia górniczego – Górnika I-go – wydany w kopalni „Generał Zawadzki”.

  Więcej
 • Dyplom z kopalni "Generał Zawadzki

  Dyplom wydany w kopalni „Generał Zawadzki” za wykonywanie obowiązków Aktywisty BHP

  Więcej
 • Legitymacja związkowa

  Legitymacja związkowa ze Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. Rada Zakładowa przy Bytomskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego Zakład w Dąbrowie Górniczej ul. Armii Ludowej (dziś 11 listopada).

  Więcej
 • Legitymacja związkowa

  Legitymacja związkowa ze Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. Rada Zakładowa przy Bytomskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego Zakład w Dąbrowie Górniczej ul. Armii Ludowej (dziś 11 listopada).

  Więcej
 • Legitymacja związkowa

  Skan związkowej legitymacji górniczej , Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki”.

  Więcej
 • Legitymacja związkowa

  Skan związkowej legitymacji górniczej , Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki”.

  Więcej
 • Plan regulacji Dąbrowy Górniczej

  Plan Dąbrowy Górniczej z 1933, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 17063). Wymienione dzielnice: Zielona, Korzeniec, Smugi, Huta Bankowa, Reden, Stara Dąbrowa, Legjonowo, Staszyc.

  Więcej
 • Projekt nadbudowy wieży w Ząbkowicach

  Projekt nadbudowy wieży kościoła parafialnego w Ząbkowicach wykonany na podstawie szkicu P. A. Pomianowskiego z 1911 roku. Sam projekt jest datowany na 1934 rok i został udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18448d).

  Więcej
 • Projekt nadbudowy wieży w Ząbkowicach

  Projekt nadbudowy wieży kościoła parafialnego w Ząbkowicach wykonany na podstawie szkicu P. A. Pomianowskiego z 1911 roku. Sam projekt jest datowany na 1934 rok i został udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18448c).

  Więcej
 • Projekt nadbudowy wieży w Ząbkowicach

  Projekt nadbudowy wieży kościoła parafialnego w Ząbkowicach wykonany na podstawie szkicu P. A. Pomianowskiego z 1911 roku. Sam projekt jest datowany na 1934 rok i został udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18448b). Fotografia podpisana jako: „W lipcu 1934.  Fot….. Radecki….”

  Więcej
 • Projekt nadbudowy wieży w Ząbkowicach

  Projekt nadbudowy wieży kościoła parafialnego w Ząbkowicach wykonany na podstawie szkicu P. A. Pomianowskiego z 1911 roku. Sam projekt jest datowany na 1934 rok i został udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18448). Stempel: Komitet Budowy Kościoła w Ząbkowicach.

  Więcej
 • Projekt plebani - Gołonóg

  Plan plebani na Górce Gołonoskiej z 1929 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18371f).

  Więcej
 • Projekt plebani - Gołonóg

  Plan plebani na Górce Gołonoskiej z 1929 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18371e).

  Więcej
 • Projekt plebani - Gołonóg

  Plan plebani na Górce Gołonoskiej z 1929 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18371d).

  Więcej
 • Projekt plebani - Gołonóg

  Plan plebani na Górce Gołonoskiej z 1929 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18371c).

  Więcej
 • Projekt plebani - Gołonóg

  Plan plebani na Górce Gołonoskiej z 1929 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18371b).

  Więcej
 • Projekt plebani - Gołonóg

  Plan plebani na Górce Gołonoskiej z 1929 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18371).

  Więcej
 • Nadbudowa gimnazjum przy ul. Łukasińskiego

  Plan nadbudowy szkoły przy ul. Łukasińskiego z 1937 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18536e).

   

  Więcej
 • Nadbudowa gimnazjum przy ul. Łukasińskiego

  Plan nadbudowy szkoły przy ul. Łukasińskiego z 1937 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18536d).

   

  Więcej
 • Nadbudowa gimnazjum przy ul. Łukasińskiego

  Plan nadbudowy szkoły przy ul. Łukasińskiego z 1937 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18536c).

   

  Więcej
 • Nadbudowa gimnazjum przy ul. Łukasińskiego

  Plan nadbudowy szkoły przy ul. Łukasińskiego z 1937 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18536b).

   

  Więcej
 • Nadbudowa gimnazjum przy ul. Łukasińskiego

  Plan nadbudowy szkoły przy ul. Łukasińskiego z 1937 roku, udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygnatura 18536).

  Wybrane oznaczenia z planu – ulice: Polna, Okrzei, Mireckiego, Legionów, Sportowa, Szopena, Łukasińskiego, Kr. Sobieskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego.  Właściciele przylegających działek: Placek Konstancja, …ajerski Bolesław, Janota Walery.

  Więcej
 • Na motorze

  Fotografia wykonana na motorze na jednej z ulic Gołonoga.

  Więcej
 • Przy fontannie

  Fotografia wykonana przy fontannie w Parku Zielona.

  Więcej
 • Marki górnicze

  Marki górnicze z kopalni „Generał Zawadzki”. Każdy kształt oznaczał inną zmianę
  I zmiana – kółko
  II zmiana – trójkąt
  III zmiana – zaokrąglony prostokąt

  Więcej
 • Talon okoliczonościowy

  Talon okolicznościowy na wartość 30 zł wydany przez Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla „Dąbrowa”. Zapewne uprawniał pracowników do zniżki na węgiel w sklepie.

  Więcej
 • Regulamin pracy na kopalni "Generał Zawadzki"

  Regulamin pracy na kopalni „Generał Zawadzki”.

  Regulamin zatwierdzili
  W porozumieniu
  Przewodniczący Rady Zakładowej Kopalni Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki” Marian Opara

  Dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki” mgr. inż. Kuźniak
  Oraz pod względem zgodności z przepisami prawa
  Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Sosnowcu Naczleny Dyrektor Mgr. inż. Marian Gustek

  Więcej
 • Sprzedaż gotówkowa węgla

  Kwit z ekspedycji kopalni „Generał Zawadzki” dla detalicznej sprzedaży węgla z 1985 roku.

  Więcej
 • Regulamin pracy na kopalni "Generał Zawadzki"

  Regulamin pracy na kopalni „Generał Zawadzki”

  Więcej
 • Katastrofa w Paryżu

  Informacja z „Gońca Częstochowskiego” nr 348 z 1907 roku.

  Artykuł udostępniony na podstawie indywidualnej zgody od Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6747 - skany

153 - wpisy encyklopedyczne

2 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij