Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

  • Pobicie i rabunek - wyjaśnienie

    Informacja z  „Gońca Częstochowskiego” nr 140 z 1907 roku:

    Wyjaśnienie.
    W tych dniach podaliśmy nadesłaną nam z Dąbrowy notatkę o pobiciu niejakiej Majerczyk i zabraniu jej 14 rb. Jak się okazuje, korespondent nasz był mylnie poinformowany co do całego zajścia. Stało się tak: Bronisława Majerczyk, kobieta kłótliwego usposobienia, poswarzała się z Władysławem Żukowskim, trudniącym się tak samo jak ona handlem węgla. Kiedy Ż. wymawiał jej, że prowadzi ona swój proceder węglowy niewłaściwie, Majerczak wpadła w złość i uderzyła Żukowskiego kamieniem w plecy. Ż. pod wpływem bólu i obrazy oddał jej ręką pięknem za nodobne. Na tem się całe zajście skończyło, ale ktoś skorzystał z tego i chcąc wywrzeć zemstę na Ż., powiedział, że pobił Majerczykową i zrabował jej pieniądze. Żukowski jest porządnym człowiek i ani przez myśl mu nie przeszło, aby M. zabierać pieniądze.

    Podziękowania dla Leszka Maszczyka za informację o tym artykule, który został udostępniony na podstawie indywidualnej zgody od Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

    Więcej
  • Pobicie i rabunek

    Informacja z  „Gońca Częstochowskiego” nr 138 z 1907 roku:

    Pobicie i rabunek.
    Wczoraj o godzinie 8 rano robotnik kopalni „Paryż”, Władysław Żychowski, zbił w straszny sposób niejaką Majerczyk, poczem zabrawszy 14 rb., zbiegł do kopalni.

    Podziękowania dla Leszka Maszczyka za informację o tym artykule, który został udostępniony na podstawie indywidualnej zgody od Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

    Więcej
  • Pomnik Nieznanego Żołnierza w Gołonogu

    Pomnik Nieznanego Żołnierza i wycieczka rowerowa.

    Pomnik wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na początku lat 30-tych, na skrzyżowaniu ulic: Stara Wieś, Kościelna i Laski. Zburzony przez okupanta.

    Podziękowania dla  Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie fotografii.

    Więcej
  • Huta Bankowa - mijanka tramwajowa

    Fotografia z tzw. mijanką na wysokości Huty Bankowej. Po prawej stronie nie istniejące już kamienice przy ul. Sobieskiego. Nr linii tramwajowej to 21 a w widoczny napis w tle (neon?) to „CHWAŁA HUTNIKOM”.

    Podziękowania dla  Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie fotografii.

    Więcej
  • Czas żniw

    Chwila odpoczynku w czasie żniw w Ząbkowicach.

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • Żniwa w Ząbkowicach

    Żniwa w Ząbkowicach.

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • Ząbkowicki kosiarz

    Żniwa w Ząbkowicach.  Ciekawe co kosiarz miał na stopach – wygląda tak, jakby pięta była na wierzchu a chronione były tylko palce?

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • Żniwa w Ząbkowicach

    Żniwa w Ząbkowicach.  Uwagę zwraca ciekawa kosa z elementem materiałowym/skórzanym? Zakładam, że pomagało to zagarniać zboże i ułatwiało wiązania snopków – zasadnie?

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • W zakładzie Alojzego Pachy

    Legendarny zakład w Ząbkowicach przy ulicy Kościelnej 3: rok 1939 – Alojzy Pacha widoczny z prawej strony (czyżby ostrzył brzytwę?).

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • Przed zakładem Alojzego Pachy

    Legendarny zakład w Ząbkowicach przy ulicy Kościelnej 3: rok 1939 – Alojzy Pacha widoczny pierwszy z lewej.

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • Ząbkowicki rowerzysta - Jasna Góra

    1935 i wycieczka z Ząbkowic do Częstochowy.

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • Ząbkowicki rowerzysta

    Lata 30te XX wieku – takim rowerem wybierano się np. na wycieczkę z Ząbkowic do Częstochowy.

    Podziękowania dla p. Macieja Deli za udostępnienie archiwum p. Alojzego Pachy.

    Więcej
  • Niemiecka ulica Okrzei

    Pan Piotr Kołodziejczyk dostarczył 19.07.2020 fotografię tabliczki z nazwą ulicy: Beuthenerstrasse czyli aktualną Okrzei. Została odkryta podczas prac wyburzeniowych kompostownika na jednej z posesji w centrum miasta. Tabliczka była ukryta między betonową wylewką i cegłami –  w jakim celu została tam schowana? Na chwilę obecną to jedyna taka tabliczka z niemiecką nazwą.

    Więcej
  • Zabudowania po tartaku

    Tak w 2012 roku wyglądały zabudowania po tartaku „Janina” przy ulicy Przybylaka 10. Ostatnie znane zdjęcie pochodzi z 2013 roku (w 2017 budynek już na pewno nie istniał).

    Źródło: google

     

    Więcej
  • Tartak Janina - front

    4 z 4 stron projektu tartaku Janina z 1924 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 17945d).

     

    Więcej
  • Tartak Janina - przekroje

    3 z 4 stron projektu tartaku Janina z 1924 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 17945c).

     

    Więcej
  • Tartak Janina - plan sytuacyjny

    2 z 4 stron projektu tartaku Janina z 1924 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 17945). Widoczne ulice: Stacyjna, Gliniaki,  Ogrodowa.

     

    Więcej
  • Tartak Janina

    1 z 4 stron projektu tartaku Janina z 1924 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 17945).

    Na tytułowej stronie:

    Plan tartaku, kotłowni i sytuacyjny placów
    Tartaku Parowego
    „Janina”
    należącego do Marcelego Gąssowskiego
    w Dąbrowie Górniczej

     

    Więcej
  • Szkoła w Strzemieszycach - el. boczna

    4 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Strzemieszycach, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn  14409d).

     

    Więcej
  • Szkoła w Strzemieszycach - front

    3 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Strzemieszycach, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn  14409c).

     

    Więcej
  • Szkoła w Strzemieszycach - plan

    2 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Strzemieszycach, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn  14409b).

     

    Więcej
  • Szkoła w Strzemieszycach

    1 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Strzemieszycach, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn  14409). Czy ta szkoła została wybudowana?

     

    Więcej
  • SP1 - elewacja boczna

    4 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Gołonogu, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn.  14409d).

     

    Więcej
  • SP1 - front

    3 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Gołonogu, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn.  14409c).

     

    Więcej
  • Plan sytuacyjny dla SP1

    2 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Gołonogu, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn.  14409b). Czy to skrzyżowanie ulicy św. Antoniego i Piłsudskiego?

     

    Więcej
  • Projekt szkoły w Gołonogu

    1 z 4 stron projektu szkoły powszechnej w Gołonogu, przygotowanego w 1925 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn.  14409).

     

    Więcej
  • Przekrój szkoły im. M. Konopnickiej

    Czwarta z 4 stron projektu szkoły przy ul. Konopnickiej, przygotowanego w 1929 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 18315d).

     

    Więcej
  • Rzut aksonometryczny

    Trzecia z 4 stron projektu szkoły przy ul. Konopnickiej, przygotowanego w 1929 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 18315c).

     

    Więcej
  • Plan sytuacyjny szkoły

    Druga z 4 stron projektu szkoły przy ul. Konopnickiej, przygotowanego w 1929 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 18315b).

     

    Więcej
  • Projekt szkoły powszechnej

    Pierwsza z 4 stron projektu szkoły przy ul. Konopnickiej, przygotowanego w 1929 roku. Udostępniony przez Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. 18315).

     

    Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6822 - skany

155 - wpisy encyklopedyczne

335 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij