Dawna DąbrowaEdukacjaSzkołyPodstawowe i powszechneSzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Któż nie kojarzy ogromnego i wyniosłego gmachu szkoły przy ulicy Mireckiego? Jednak SP3, w zasadzie jak spore grono dąbrowskich szkół, nie zawsze znajdowało się w tym budynku.

Historia szkoły zaczyna się pod koniec XIX wieku. Początkowo jej siedziba znajdowała się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi. Wówczas jej dyrektorem był Antoni Kocot, który sprawował tą funkcję do 1925 roku. Była to szkoła 6 klasowa. W okresie międzywojennym szkoła przeniosła się do prywatnego budynku na ulicy Okrzei. Po Antonim szkoła była zarządzana przez Zygmunta Szkupa. Za jego kadencji  szkoła przekształciła się w publiczną placówkę 7-klasową noszącą imię Stanisława Kostki. W tamtym czasie w szkole wydawane było czasopismo „Echo Szkolne” redagowane przez jednego z nauczycieli – Lucjana Balcerowskiego. Gazetka z biegiem czasu zmieniła nazwę na „Powszechniak” i wyszła poza mury szkoły stając się pismem miejskim.  Zygmunt Szkup przestał być dyrektorem wraz z wybuchem II wojny światowej. W okresie okupacji szkołą zarządzali Leon Dyja i Edmund Łańcucki. W latach 1950-1951 SP3 przeniosła się z ulicy Okrzei do budynku po byłym Gimnazjum Męskim na ulicy Łukasińskiego MAPA (obecnie nie istniejącym).
Kolejnymi dyrektorami placówki byli Zbigniew Forma, Stefania Formowa, Wincenty Bednarczyk i Otylia Bednarczyk. Początkowo była to szkoła wyłącznie męska, koedukacja była wprowadzana od roku  1962.

W 1972 roku w wyniku powstania osiedla Mydlice w wyniku którego wyburzono stary budynek szkoły, jak i z powodu rosnących potrzeb napływających ludzi zdecydowano o połączeniu SP2 i SP3 oraz umieszczeniu ich w obecnym budynku na ulicy Mireckiego. Nowo powstała placówka przejęła tradycję Szkoły Podstawowej nr 3. W dniu 17 listopada 1973 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, a jej patronem z okazji 500 lecia narodzin został Mikołaj Kopernik. W latach 1972 – 2015 dyrektorami szkoły była Otylia Bednarczyk,mgr Helena Grabowska, mgr Józef Szpicki, mgr Jolanta Barwińska, mgr Violetta Dziechecka – Pszkit.

Od września 2015 roku dyrektorem szkoły pozostaje pani mgr Anna Ciszewska

Źródło:http://www.sp3dg.edu.pl/historia/

Krzysztof Kulik

Powiązane artykuły

+
+
+
+
+
+
+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5339elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij