Dawna DąbrowaDzielniceCentrumWładysława Przybylaka8

Dzielnice - Centrum - Władysława Przybylaka - 8

Pod numerem ósmym  kryje się prawdziwy pałac w którym swą siedzibę ma Urząd Dozoru Technicznego.
Największa uwagę zwraca reprezentatywne wejście z kolumnami które pewnie niegdyś były bogato zdobione.
Gzymsy na tym budynku są bardzo podobne do tych z pałacyku Dezona oraz dworca Warszawsko-Wiedeńskiego. Dlatego możemy przypuszczać że budynek powstał w okolicach 1870 roku.
Fasada została symetrycznie podzielona pilastrami,każde okno posiada obramowanie oraz ozdobne nadproża.
Niestety nie wiadomo mi nic na temat jego historii. Pojawia się już na mapie z 1883 roku. Był wtedy otoczony malutkim parkiem.
Wydaje mi się że budynek ten nigdy nie był willą mieszkalną. W końcu w pobliżu mamy pałacyk Dezona, o wiele mniejszy i mniej reprezentatywny budynek.
Skoro jednak został on oznaczony na mapie z 1883 roku jako willa dyrektorska, to nie możemy przyjąć iż większy od niego budynek Dozoru Technicznego należał do bardziej znaczącego dyrektora.
Dlatego wydaje mi się że był to budynek administracji. Aczkolwiek nie mogę go do niczego przypasować.
Na pewno nie była to administracja Huty Bankowej bo jej biurowce znajdują się przy ulicy Sobieskiego.
Nawet jeśli założymy że administracja znajdowała się na Przybylaka a później przeniesiono ją w dzisiejsze miejsce to i tak nie trzyma się to całości.
W XIX wieku huta była o wiele mniejsza i tworzenie administracji w tak dużej odległości od zakładu mija się z celem.
Nie może to też być nic związane z górnictwem-w końcu wszystkie ważne instytucje tej gałęzi przemysłu znajdowały się w Sztygarce.
Zarazem gdyby mieścił się tam jakiś znaczący urząd miejski czy przemysłowy na pewno zostałby wymieniony w księgach adresowych – podczas gdy one milczą (choć możliwy jest również fakt znaczącej zmiany adresu gmachu na przestrzeni lat.

Krzysztof Kulik

Powiązane artykuły

+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7450 - skany

171 - wpisy encyklopedyczne

395 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij