Dawna DąbrowaWypoczynek i zieleńParkiPark Zielona

Wypoczynek i zieleń - Parki - Park Zielona

Park Zielona wiedzie prym w liście ulubionych miejsc wypoczynku dąbrowian. Nie ma się czemu dziwić – leśny charakter położonego na uboczu parku pozwala rozkoszować się ciszą i spokojem. Zobaczmy jak powstał.

Las w miejscu parku rośnie od setek lat. Niegdyś na południowej i wschodniej stronie był o wiele bardziej podmokły, lecz gospodarka ludzka i zagospodarowanie terenu spowodowało że dziś miejsce bagien zajęły zwykłe drzewa. Część środkowa i północna była porośnięta lasem dębowym. Nazwa „Zielona” w kontekście lasu pojawia się już w 1904 roku.[1] Park w ówczesnym miejscu wybudowano w latach 30-tych, po tym jak teren ten został skomunikowany w 1932 roku drogą do Łagiszy. Powstało wówczas założenie o powierzchni ok. 67 hektarów które przetrwało do dziś. Droga do Marianek i Niepiekła dzieli park na dwie części. Część zachodnia mieściła krąg oraz kąpielisko z nowoczesnym basenem.  Głównym elementem części wschodniej była fontanna umieszczona w prostokątnym placu  z czterema okręgami alejek wokół i szeroką aleją prowadzącą w kierunku miasta. Całości dopełniła gęsta sieć alejek. Wraz z parkiem podjęto budowę toru motocyklowego i stadionu w południowej części, która nigdy nie została dokończona. Prawdopodobnie podczas II wojny światowej park został zaadaptowany przez Niemców na ich potrzeby. Znane jest kilka ich zdjęć z basenu i jedno prawdopodobne przed tablicą „Stadtpark”. Po II wojnie rozpoczęto  zagospodarowywanie terenu, głównie w ramach czynu społecznego. W 1948 roku zawiązał się Komitet Wykonawczy Budowy Parku Kultury i Wypoczynku Zielona W 1957 roku w ramach czynu społecznego przeprowadzono rewitalizację parku. Wymieniono nawierzchnię alejek, dodano latarnie i małą infrastrukturę. Po stawie wewnątrz parku można było wówczas pływać kajakami.  Krąg taneczny po zachodniej stronie został ozdobiony rzeźbami. Powstało wówczas minizoo w którym można było obejrzeć. m.in. jelenie, niedźwiedzia brunatnego czy wilki. Zostało zamknięte w 1967 roku wskutek ucieczki jednego z jeleni który spowodował śmierć kobiety.

W 2004 roku otwarto nowe minizoo przy zakładzie Ofi. Można w nim było obejrzeć m.in. dziki, sarny,muflony, ptactwo. Zostało zamknięte w 2011 roku. W 2018 roku przeprowadzono kompleksową modernizację parku. Wymienione zostały nawierzchnie, oświetlenie, mała architektura.

Uroczysko Zielona
We wschodniej części parku, na terenie dawnych mokradeł 29 października 2008 roku utworzono   użytek ekologiczny „Uroczysko Zielona” o powierzchni ok. 17,5 hektara. Użytek powstał aby chronić znajdującą się tam wartościową faunę. Możemy tam znaleźć  grąd świeży (graby, lipy drobnoliste, dęby szypułkowe,zawilec gajowy,szczyr trwały), grąd niski(jesiony,więzy, czeremcha zwyczajna,czosnek niedźwiedzi), łęg (jesiony, wiązy, olcha czarna,ziarnopłon wiosenny, kosaciec żółty,karbieniec pospolity),grążele, rogatkę, wywłócznik, piżmaki, kaczki krzyżówki,jastrzębia, drozda śpiewaka, sikory, rudziki, kowaliki, zięby, dzięcioła dużego,ropuchę szarą, żabę trawiastą, żabę zieloną, lilię złotogłów, osokę aloesowatą.Na terenie uroczyska poprowadzona jest ścieżka dydaktyczna.

Krzysztof Kulik

[1] Edward Nałęcz  „Ziarno”  nr 32 z 05.08.1904 artykół „Kilka słów o Zagłębiu Dąbrowskiem”:

Powiązane artykuły

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6583elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij