Dawna DąbrowaKopalnie, huty, firmyZakłady przemysłoweHK Cutiron

HK Cutiron

Historia zakładu pobrana z firmowej strony internetowej (27.12.2016).

Lata 50-te dwudziestego wieku to dla naszego kraju okres rozbudowy hutnictwa i rozwoju przemysłu, w tym również nowej, dotychczas nie istniejącej gałęzi – przemysłu złomowego. Na mocy decyzji Ministra Przemysłu Hutniczego , w 1952 r. powołano w dzielnicy Piekło Dąbrowy Górniczej Piekielski Zakład Przerobu Złomu. Projekt techniczny zakładu opracowany został przez Biprohut Gliwice. Zadaniem zakładu było pozyskiwanie, a następnie specjalistyczny przerób ciężkiego złomu żeliwnego i stalowego oraz wysyłka jako surowca do hut i odlewni. Były to postacie złomu maszynowego i konstrukcyjnego ze zdemontowanych zakładów i fabryk po zniszczeniach wojennych oraz złom pochodzenia hutniczego. Wówczas jako jedyni w kraju ukierunkowani zostaliśmy na przerób ciężkich elementów złomu żeliwnego.

Dla integracji całości przerobu złomu żeliwnego i stalowego, do zakładu macierzystego przyłączono w 1953 r. oddział w  Końskich oraz w 1954 r. oddział w Częstochowie.  Obecnie nie posiadamy wydziałów zamiejscowych.

Stale wzrastający popyt na przerobiony złom powodował potrzebę stosowania coraz to nowszych metod przerobu.  Niebagatelne znaczenie miały pomysły i opracowania naszych pracowników. Często podejmowaliśmy prekursorskie rozwiązania techniczne, będące wzorcem dla pokrewnych zakładów. Powstały w 1957 r. zespół postępu technicznego, na podstawie zgromadzonych materiałów, statystyk oraz zdobytego doświadczenia, przygotował dla projektów wytyczne oraz normy projektowania grodzi kafarowych. Postęp prac przy modernizacji obudów grodzi ustalił istniejącą formę obudowy, która przyjęta została przez inne zakłady w kraju i za granicą. Duże zapasy złomu wielkogabarytowego spowodowały potrzebę opracowania metod rozdrabiania złomu ciężkiego metodą wybuchową. Budowa w 1962 roku obiektu strzałowego, który zaspokoił potrzeby przerobowe złomu ciężkiego ( monolity do 50 Mg), była pracą całkowicie pionierską na skalę europejską.

Opracowaliśmy również własną metodę niszczenia ciężkiego sprzętu wojskowego nazwaną „metodą polską”. Zgodnie z postanowieniami traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie, który wszedł w życie w 1992 r., Polska została zobowiązana do zredukowania części swojego uzbrojenia w tym 1 120 czołgów. W tym czasie Spółka po wygraniu przetargu podpisała pierwszą umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na przeprowadzenie jako główny wykonawca, redukcji uzbrojenia do limitów wyznaczonych przez traktat.

Ciężki sprzęt rozbijany był w kafarze kulą o wadze ok. 8 do 10 ton spadającą z wysokości ok. 20 m. Miażdżenie sprzętu w ten sposób był metodą czystą ekologicznie, ale i wydajniejszą w porównaniu z cięciem palnikami. To ważne dla firmy przedsięwzięcie realizowane było do1995 r. pod nadzorem specjalnych międzynarodowych komisji wojskowych. Niektóre z egzemplarzy złomowanego sprzętu stały  jako eksponaty muzealne na terenie Spółki, a w 2013 r. zostały przekazane do Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

Z biegiem czasu uległy modernizacji środki transportu, park maszynowy, sprzęt dźwigowy. Wprowadziliśmy nowe urządzenia do przerobu złomu ( między innymi : prasonożyca, szeregi suwnicowe, palniki, seperator zanieczyszczeń, paczkarka).

Stopniowo z zakładu stosującego proste metody produkcji, tworzyło się przedsiębiorstwo rozwojowe o wysokim standardzie technicznym, kładące nacisk na działanie proekologiczne i ochronę środowiska.

W profilu działalności oprócz przerobu złomu znajdował się przez kilka lat handel wyrobami hutniczymi oraz złomownie pojazdów (obecnie już nieprowadzone).

 

Na przestrzeni ponad 60 lat istnienia , następowały u nas również zmiany organizacyjno-prawne.

• 10 lipca 1961 r. następuje zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Zakład Przerobu Złomu w Dąbrowie Górniczej,

• 01 stycznia 1969 r. zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali w Dąbrowie Górniczej,

• 01 lipca 1986 r. przedsiębiorstwo zostało połączone z Kombinatem Metalurgicznym Huta Katowice stając się Zakładem nr 7 tego Kombinatu (obecnie ArcelorMittal Poland).

Wchodząc do Kombinatu, struktura produkcyjna firmy została nastawiona na przerób złomu dla Huty Katowice Będąc w strukturze organizacyjnej Huty Katowice do firmy włączony został oddział kafarowni nr 2. Prowadzono modernizację tego oddziału wykonując remont jezdni, suwnic i kafaru oraz budując instalację do cięcia wlewków palnikami Messnera.

W okresie 1987 do 1990 r. zakład prowadził budowę i rozruch Wydziału Przerobu Żużla w Hucie Katowice S.A.

• 28 lutego 1992 r. Zakład nr 7 został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  pod nazwą Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-CUTIRON” Sp. z o.o.

• 31 grudnia 2013 r. Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-CUTIRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą CUTIRON Shared Service Centre Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Z dniem 31 grudnia 2013 Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-CUTIRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą CUTIRON Shared Service Centre Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przekształcenie spółki nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, CUTIRON Shared Service Centre Europe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej na zasadzie kontynuacji, w tym także prawa z łączących Strony umów. W związku z tym nie jest wymagane sporządzanie aneksu do umów, które pozostają w mocy bez zmian. Na podstawie obowiązujących przepisów bez zmian pozostały numery NIP i REGON, którymi posługiwała się spółka przekształcana. Aktualne dane Spółki, którymi należy posługiwać się przy wszelkich transakcjach dokonywanych po dniu 30.12.2013 r.:

 

CUTIRON Shared Service Centre Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Nazwa skrócona: CUTIRON Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. Sp. k.

 

Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 54

 

NIP: 629-001-19-65 REGON: 271559444

 

KRS: 0000492380

 

Powiązane artykuły

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7320 - skany

167 - wpisy encyklopedyczne

394 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij