Dawna DąbrowaOsobyPrzemysłGórnicyFelicjan Gadomski

Osoby - Przemysł - Górnicy - Felicjan Gadomski

Dawna prasa pisała w jego przypadku raz „Feliks” a innym razem „Felicjan” lub „Felicyan”.   Wiemy o nim jeszcze niewiele…  Inżynier górniczy, dyrektor kop. Reden oraz w późniejszym czasie kop. Flora.  Mocno zaangażowany w działania dąbrowskich towarzystw dobroczynnych, które wspierały osoby najbiedniejsze i w trudnej sytuacji bytowej.  Redaktor prasy technicznej i autor górniczych opracowań.

Urodził się w 1867 – Felicjan Izydor Gadomski. Ojciec: Ambroży Józef Gadomski, matka: Tekla Cybulska, żona: Lucyna Rogalewicz, dzieci:  Felicjan (ur. 1898), Stefan Stanisław (ur. 1900), Anna (ur. 1901) i Tadeusz (ur. 1904). Ożenił się 7 VIII 1897.  Zmarł  05.04.1922 – pochowany na zagórskim cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.


Fot. Daria Wilczyńska-Zięba

Poznajemy go z fragmentu „Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego”  (nr 2 z 6 stycznia 1901 roku o posiedzeniu Sekcji Górniczo-Hutniczej), gdzie napisano:

„W końcu uskuteczniono wybory na rok 1901-y członków komitetu redakcyjnego działu Górnictwo-hutnictwo w Przeglądzie Technicznym; obrani zostali p. p.: Wiktor Adamiecki, Andrzej Albrecht, Zygmunt Bielski, Felicjan Gadomski, Mieczysław Grabiński, Stanisław Kobyłecki, Stanisław Kontkiewicz, Michał Lempieki, Kazimierz Srokowski, Stefan Stankiewicz, Stanisław Strzcszewski, Kazimierz Tatko, Jozef Wcitko, Antoni Wilczyński, Wacław Weszczyński.”

 

Kolejna wzmianka prasowa pojawia się  w 1902 roku („Dzwonek Częstochowski” – sierpień, Rok II, Tom VIII). Został tam wspomniany przez ks. Grzegorza Augustynika jako „jeden z aniołów”, który należał do dąbrowskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Z kolei w 1904 roku,  opublikowany został artykuł opisujący pożar w kopalni Reden  („Ziarno” nr  z  15.01.1904):

„Ta to niewielka kopalnia, wzorowo przez inżyniera p. Felicyana Gadomskiego urządzona i przez tegoż prowadzona, stała się pastwą pożaru w dniu 31 grudnia r. z., powstałego z niewyśledzonej dotąd przyczyny na spodzie głównego szybu wydobywalnego i wodociągowego. Ogień, pędzony silnym przeciągiem od spodu szybu do góry, strawił większą część budynków kopalnianych i maszynowych, a tym sposobem uniemożliwił wydobywanie węgla tym szybem. Pracowita wszakże i energiczna dyrekcya kopalni stara się usilnie o to, aby innymi otworami węgiel w kopalni wyciągać było można, co prawdopodobnie za parę tygodni urzeczywistnionem zostanie. Wtedy produkcya węgla z kopalni Reden powróci do poprzedniej swojej normy i będzie w stanie około 20 wagonów węgla dziennie dostarczyć.

Kalendarzyk miejski z 1917 roku odnotowuje dwa rekordy powiązane z tym inżynierem górniczym:

Towarzystwo „Dobroczynność” kop. „Flora” F. Gadomski 
T-wo Pomocy dla biednych chrześcian kop. „Flora” F. Gadomski

Wpis w niemieckojęzycznej książce adresowej na lata 1914-1915 dotyczący gołonoskiej kopalni wskazuje Feliciana Gadomskiego jako dyrektora gołonoskiej „Flory”.

Nekrolog Felicjana ukazał się w „Kurierze Zagłębia” z 06.04.1922 roku:

ś. p.
FELICJAN GADOMSKI
inżynier górnik, dyrektor zarządzający Towarzystwa Akcyjnego Kopalń Węgla „Flora”.

Po b. długich i b. ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 5-go kwietnia 1922 r., w wieku lat 55.
Esportacja zwłok z mieszkania przy kopalni „Flora”, do kościoła parafjalnego w Zagórzu odbędzie się dnia 7-go kwietnia 192 r. o godz. 9-ej rano, a po nabożeństwie żałobnem nastąpi złożenie ich do grobu na cmentarzu miejscowym w Zagórzu.

Opuszcza nas zasłużony i długoletni pracownik, człowiek nieskazitelnej uczciwości.
Cześć jego pamięci!

Zarząd Tow. Akc. Kopalń Węgla „Flora”

Opracował: Sylwester Dominik

Powiązane artykuły

+
+
+
+
+
+
+
+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij