Dawna DąbrowaKopalnie, huty, firmyBanki

Kopalnie, huty, firmy - Banki

Naturalną koleją rzeczy jest że wraz z przemysłem i robotnikami idą duże pieniądze. Wraz z kolejnymi zakładami pracy w naszym mieście otwierały się kolejne placówki bankowe. W większości były to  oddziały większych banków mających swoje siedziby w głównych miastach królestwa. W poniższym wpisie postaramy się usystematyzować wiedzę na ich temat.

Pierwszy bank w księgach adresowych pojawia się w 1917 roku. Nie oznacza to oczywiście że wcześniej żadne tego typu instytucje nie miały tu swoich placówek. Należy się jednak spodziewać że były to jedynie przedstawicielstwa, z których i tak korzystali jedynie nieliczni. Zaborca rosyjski dyktował bardzo rygorystyczne prawo bankowe które skutecznie ograniczał ilość i sposób prowadzenia banków. Brak też odpowiednich materiałów źródłowych. W większości można było znaleźć niewielkie, lokalne instytucje, kasy, towarzystwa realizowane przez inteligencję i zarządzane na zasadzie pracy wolontaryjnej, ponoszące dzięki temu niskie koszty prowadzenia działalności. W ich przypadku zysk nie był jedynym czynnikiem powodującym ich istnienie, choć zapewne nadal pozostawał głównym napędem danej instytucji.

W 1917 roku w Dąbrowie istniał oddział Banku Przemysłowego i Krajowego  znajdujący się na ul. 3 Maja 18, a także oddział Laederbanku, będącego austriackim bankiem. Jego obecność jest podyktowana kapitałem znajdującym się w naszym mieście w postaci kopalni „Flory”. Ponadto w mieście działała lokalne Dąbrowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu na ul. Sobieskiego 10 oraz Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa na ul. Królowej Jadwigi 17, która przetrwała nawet  czasy II wojny światowej.
Po ustabilizowaniu się sytuacji po I wojnie światowej na nasz rynek wkroczył Warszawski Bank Kredytowy, który swoją filię otworzył w 1922 roku. Okres zmian przetrwała też Kasa Oszczędnościowa oraz Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, które przeniosło się na ulicę Sobieskiego 8. W 1930 roku sytuacja nieco się komplikuje. Warszawski Bank Kredytowy zdążył upaść i w lokalu po nim zameldowały się dwa banki, Bank Kredytowy prawdopodobnie powstałe na zgliszczach poprzedniej instytucji oraz Bank Ludowy Spółdzielczy -prawdopodobnie również powstały na zgliszczach, tym razem Banku Ludowego SA przy PPS-ie. Poza nimi w mieście funkcjonował Bank Udziałowy Spółdzielczy na ulicy Sobieskiego 8 , Dąbrowski Bank Spółdzielczy na Żeromskiego 25 i Powszechny Bank Kredytowy we Lwowie na 3 Maja 15 (będący własnością wcześniej wspomnianego Leaderbanku), a także wspomniana Kasa Oszczędnościowa. Na scenie w 1938 roku pojawia się jeszcze Bank Zagłębia Spółdzielczy pod adresem Sobieskiego 7, a w 1939 roku Bank Kupiecki w Strzemieszycach na ulicy Warszawskiej. Oczywiście nie są to wszystkie działające banki, a jedynie te które pozostawiły po sobie jakiś ślad w historii miasta.

Podczas II wojny światowej na nasze ziemie wkroczył Kreissparkkasse. Jak łatwo się domyśleć zapewne był dostępny tylko dla Niemców. Nie wiemy co stało się z polskimi bankami, wiadomo że przetrwała jedynie Kasa Oszczędnościowa.

W PRL-u zaraz po wojnie otworzył się ponownie Bank Spółdzielczy, będący na początku samodzielną, dąbrowską instytucją.

Powiązane artykuły

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7562 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij