Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Dyrektorka przedszkola

  Fotografia ówczesnej dyrektorki przedszkola nr 9 Janiny Antczak.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • W parku

  Fotografia z Parku Hallera z 1970 roku.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Przed Sztygarką

  Fotografia sprzed Sztygarki z lat 70-tych.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ulica Jaworowa

  Fotografia z ulicy Jaworowej z 1969 roku – wówczas była to ulica Nowotki.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Przy bazylice

  Fotografia dzieci z przedszkola koło bazyliki – 1955 rok.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Przy bazylice

  Fotografia dzieci z przedszkola koło bazyliki – 1955 rok.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Przy bazylice

  Fotografia dzieci z przedszkola koło bazyliki – 1955 rok.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zdjęcie szkolne - rewers

  Fotografia dzieci ze Szkoły Powszechnej klasa VB 1933 rok. Ktoś kojarzy co to za budynek?

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zdjęcie szkolne

  Fotografia dzieci ze Szkoły Powszechnej klasa VB 1933 rok. Ktoś kojarzy co to za budynek?

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Absolwentki

  Absolwenci VIII-go kursu stenografii systemu J. Polinskiego i pisania na maszynie przy Zarządzie Miejskim Związku Młodzieży Polskiej w Dąbrowie Górniczej od 2 września 1949 do czerwca 1950 roku.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Na 3 Maja

  Fotografia wykonana na 3 Maja w latach 70-tych. W tle widoczny kiosk spożywczy należący do pana Grudnika z Sienkiewicza.

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Absolwentki

  Absolwenci VIII-go kursu stenografii systemu J. Polinskiego i pisania na maszynie przy Zarządzie Miejskim Związku Młodzieży Polskiej w Dąbrowie Górniczej od 2 września 1949 do czerwca 1950 roku.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • W centrum miasta

   

  Fotografia wykonana w centrum miasta w latach 70-tych.

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Absolwentki

  Absolwenci VIII-go kursu stenografii systemu J. Polinskiego i pisania na maszynie przy Zarządzie Miejskim Związku Młodzieży Polskiej w Dąbrowie Górniczej od 2 września 1949 do czerwca 1950 roku.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Gawora za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej

  Pamiątkowy medalik z Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej w Ząbkowicach z 1975 roku. Medalik oczywiście wykonany w sąsiedniej HSG „Ząbkowice”

  Serdeczne podziękowania dla Karola Pierre za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Wesele na Gołonogu

  Bardzo ciekawe zdjęcie przedstawiające przejazd wesela przez Gołonóg. Bardzo duża ilość samochodów jak na tamte czasy!

  Serdeczne podziękowania dla Wiesława Dudy za udostępnienie materiału.

  Więcej
 • Objazd prasy - Grünpark

  W 1940 roku niemieccy dziennikarze objeżdżali Dąbrowę i ościenne okolice: na tej fotografii widać fragment basenu na Zielonej.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/103/4).

  Więcej
 • Objazd prasy - na Zielonej

  W 1940 roku niemieccy dziennikarze objeżdżali Dąbrowę i ościenne okolice: na tej fotografii widać Niemców w parku Zielona

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/103/5).

  Więcej
 • Smugistrasse

  W 1940 roku niemieccy dziennikarze objeżdżali Dąbrowę i ościenne okolice. Na tym zdjęciu uwieczniono rozmowy na dzisiejszej ulicy Zawidzkiej (wcześniej Łańcuckiego) a w czasie II wojny światowej Smugistrasse. Skąd takie zainteresowanie Niemców tą ulicą? Widać szlaban/zaporę z jakąś tabliczką informacyjną.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/103/3).

  Więcej
 • Objazd prasy - wykład

  W 1940 roku niemieccy dziennikarze objeżdżali Dąbrowę i ościenne okolice. Fotografia opisana jako „wykład o Dombrowie” – najprawdopodobniej wykonano ją w Magistracie.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/103/2).

  Więcej
 • Objazd prasy - Smugistrasse

  W 1940 roku niemieccy dziennikarze objeżdżali Dąbrowę i ościenne okolice. Na tym zdjęciu uwieczniono rozmowy na dzisiejszej ulicy Zawidzkiej (wcześniej Łańcuckiego). Skąd takie zainteresowanie Niemców tą ulicą? W Archiwum Państwowym jest kilka kadrów ul. Zawidzkiej – zastanawiające, tym bardziej, że nie ma tam kilku ważniejszych (czyt. głównych) ulic…  W tle widoczna tablica z napisem R.B. Radot (Radof?).

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/103/1).

  Więcej
 • Nadprezydent

  10.06.1941 – tego dnia niemiecki zbrodniarz, Fritz Bracht wizytował Dąbrowę Górniczą. Miał polityczne stanowisko gauleitera (NSDAP) i był nadprezydentem Górnego Śląska.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/101).

  Więcej
 • Nach Dombrowa - 1km

  10.06.1941 – brama powitalna wykonana dla gauleitera Śląska Fritza Brachta, który objeżdżał wtedy powiat będziński.  Po prawej stronie znak „Nasz Dombrowa – 1km”. Napis nad bramą powitalną brzmi: „Die Deutschen von Dombrowa gruben ihren Bauleiter”.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/102).

  Więcej
 • Fritz Bracht w Dąbrowie

  10.06.1941 – brama powitalna wykonana dla gauleitera Śląska Fritza Brachta, który objeżdżał wtedy powiat będziński.  Napis brzmi: „Die Deutschen von Dombrowa gruben ihren Bauleiter”.  Czy to ulica Perla? W tle widać hale i kominy m.in. Huty Bankowej.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/103/3a-3b).

  Więcej
 • Wizytacja w Dąbrowie

  10.06.1941 – uroczyste powitanie gauleitera Śląska Fritza Brachta, który objeżdżał powiat będziński.  Czy to ulica Perla?

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/103/3a-3b).

  Więcej
 • 1942 - otwarcie nowej szkoły

  Kilku mówców w czasie uroczystości otwarcia nowej szkoły w Dąbrowie Górniczej. Czy ktoś wie, która to mogła być szkoła?

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/101/1-3).

  Więcej
 • W Deutsches Haus

  Grupa osób w „Deutsches Haus” (okupacyjna nazwa dąbrowskiej Resursy) w dniu 19.11.1942.  Jeśli dobrze odczytałem niemiecki opis karty archiwalnej, to była to impreza pożegnalna i wprowadzenie Niemca o nazwisku Klausa na zastępcę przewodniczącego powiatu.

  Od lewej do prawej w górnym rzędzie:
  Reg. Sekretarz – Lose
  Reg. Inspektor – Morawe
  Powiatowy inspektor – Friedrich
  Budowniczy dzielnicy – Gerlach
  Kurator okręgu – Grotensohn
  Powiatowy nadzorca – Maniera
  Kurator okręgu – Klause
  Reg. Sekretarz – Rossel
  Okręgowy inspektor banku oszczędnościowego – Baum

  Od prawej do lewej w dolnym rzędzie:
  Reg. Główny Inspektor – Jansen
  Żandarmeria – Mentgen
  Powiatowy Administrator – Klausa
  Burmistrz – Felden
  Dyrektor Dzielnicowego Banku Oszczędności – Ohst
  Główny Inspektor – Killemann

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/100/2).

  Więcej
 • W Resursie

  Grupa osób w „Domu niemieckim” (okupacyjna nazwa dąbrowskiej Resursie). Jeśli dobrze odczytałem niemiecki opis karty archiwalnej, to uwieczniono świętowanie wprowadzenia Klaussa na zastępcę przewodniczącego powiatu.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/100/1).

  Więcej
 • Okupanci w UM

  Wprowadzenie hitlerowskich radnych na urząd w Dąbrowie Górniczej – 17.09.1940.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/99/2).

  Więcej
 • Niemieccy radni

  Wprowadzenie hitlerowskich radnych na urząd w Dąbrowie Górniczej – 17.09.1940.

  Materiał pozyskany z Archiwum Państwowego w Katowicach (zbiór 12/808/99/1).

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6281elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij