Dąbrowa Górnicza - stare pocztówki, fotografie, mapy, dokumenty

Wyszukiwaniew naszej bazie

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

2925elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Statystyki grafikw serwisie

Fotografia : 2020

Pocztówka : 446

Dokument : 133

Reklama : 104

Mapa : 72

Artykuł : 52

Inne : 34

Rycina : 33

Judaica : 12

Dawne - nowe : 8

Druki ulotne : 4

Witaj na stronie o Dawnej Dąbrowie Górniczej

Zachęcam wszystkich do przesyłania historycznych zdjęć, reklam, artykułów i pozostałych archiwaliów. W kolejce na udostępnienie czekają jeszcze materiały udostępnione przez Muzeum Miejskia Sztygarka. W sumie ponad tysiąc zdjęć!
Ostatnio dodane

1 2 3 4 5 6 7 8 .. 147
 • Zombkowice - Russie

  Unikalna pocztówka z początków XX wieku przedstawiająca ząbkowicką hutę szkła. Ciekawe jaką techniką wykonane bazowe zdjęcie? Wykorzystano balon? Czy ktoś może pomóc w rozpoznaniu poszczególnych obiektów?

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Rewers pocztówki Zmigroda

  Rewers pocztówki - warto zwrócić na dwie charakterystyczne pieczęcie. Adresatką była:

  Wielmożna Pani
  Marya Hradecka
  w Bieczu
  via Stróże  - koło Gorlic
  Galicya

  Pocztówka sygnowana na odwrocie A.Z.B czyli Zmigrod (Żmigród) z Będzina. Czerwona pieczątka oznaczała akceptację cenzury: ZENSURIERT.

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Nie Paryż a Mortimer

  Na środku pocztówki: 4. października 1915/16. Kolejny biały kruk z kolekcji p. Przemysława Woźniaka. Górna grafika powstała na podstawie fotografii wykonanej przez braci Altman. Dolna została błędnie opisana jako kopalnia Paryż. W rzeczywistości była to kopalnia Mortimer z Zagórza.

  Pocztówka sygnowana na odwrocie A.Z.B czyli Zmigrod (Żmigród) z Będzina.  Rewers.

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 10 lat kabaretu Rama

  Na koszulkach widoczny napis: 10 lat kabarek Rama. Który to może być rok?

  Podziękowania dla Rodziny śp. Włodzimierza Starościaka, która udostępniła jego kolekcję oraz dla Mai Szwedzińskiej za koordynację przekazania archiwum.

  Więcej
 • 1924 - Siedziba gimnazjum im. Łukasińskiego

  Jedno z częściej replikowanych zdjęć gimnazjum im. Łukasińskiego.

  Podziękowania dla Rodziny śp. Włodzimierza Starościaka, która udostępniła jego kolekcję oraz dla Mai Szwedzińskiej za koordynację przekazania archiwum.

  Więcej
 • Budowa kościoła w Strzemieszycach

  Od 2009 roku nie widziałem tej pocztówki u żadnego z kolekcjonerów ani w żadnym opracowaniu o Dąbrowie Górniczej. Mamy więc do czynienia z prawdziwym unikatem. Pocztówka uwieczniła etap budowy kościoła w Strzemieszycach. Możliwe, że pochodzi z około 1910 roku (koniec rozbudowy kaplicy do poziomu kościoła).

  Na odwrocie nadruk:
  Nakładem Księgarni S. Jędrzejek w Strzemieszycach.

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 2014 - LSR - Żeromskiego 8

  Napisy "L.S.R." oraz strzałki z czasów II Wojny Światowej miały za zadanie wskazać ludności cywilnej drogę do schronów przeciwlotniczych. Z kolei służbom ratowniczym miały pomagać w lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, w razie zburzenia budynku. Były malowane na biało i były dobrze widoczne z daleka.

  W Dąbrowie Górniczej znane są na chwilę obecną starte ślady po napisach LSR, na 4 budynkach z ulicy Żeromskiego. Na fotografii Żeromskiego 8 z zaznaczonym miejscem startego napisu LSR.

  Informacje o LSR i zdjęcia dostarczyła Szkieletek z forum Eksploratorów. Serdeczne podziękowania!

  Więcej
 • 2014 - LSR - Żeromskiego 10a

  Napisy "L.S.R." oraz strzałki z czasów II Wojny Światowej miały za zadanie wskazać ludności cywilnej drogę do schronów przeciwlotniczych. Z kolei służbom ratowniczym miały pomagać w lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, w razie zburzenia budynku. Były malowane na biało i były dobrze widoczne z daleka.

  W Dąbrowie Górniczej znane są na chwilę obecną starte ślady po napisach LSR, na 4 budynkach z ulicy Żeromskiego. Na fotografii fragment ściany Żeromskiego 10a, gdzie kiedyś było namalowane: LSR.

  Informacje o napisach i zdjęcia dostarczyła Szkieletek z forum Eksploratorów. Serdeczne podziękowania!

  Więcej
 • 2014 - Zaznaczenie schronu przeciwlotniczego

  Napisy "L.S.R." oraz strzałki z czasów II Wojny Światowej miały za zadanie wskazać ludności cywilnej drogę do schronów przeciwlotniczych. Z kolei służbom ratowniczym miały pomagać w lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, w razie zburzenia budynku. Były malowane na biało i były dobrze widoczne z daleka.

  W Dąbrowie Górniczej znane są na chwilę obecną starte ślady po napisach LSR, na 4 budynkach z ulicy Żeromskiego. Na fotografii Żeromskiego 8a z i komputerowa symulacja napisu.

  Informacje o LSR i zdjęcia dostarczyła Szkieletek z forum Eksploratorów. Serdeczne podziękowania!

  Więcej
 • 2014 - LSR czyli Luftschutzraum

  Napisy "L.S.R." oraz strzałki z czasów II Wojny Światowej miały za zadanie wskazać ludności cywilnej drogę do schronów przeciwlotniczych. Z kolei służbom ratowniczym miały pomagać w lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, w razie zburzenia budynku. Były malowane na biało i były dobrze widoczne z daleka.

  W Dąbrowie Górniczej znane są na chwilę obecną starte ślady po napisach LSR, na 4 budynkach z ulicy Żeromskiego. Na fotografii Żeromskiego 10 i dwa zaznaczone miejsca, gdzie kiedyś był napis LSR i kierował do schronu przeciwlotniczego.

  Informacji o napisach i same zdjęcia dostarczyła Szkieletek z forum Eksploratorów. Serdeczne podziękowania!

  Więcej
 • 1920 - Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej

  Zaproszenie na poświęcenie sztandaru:

  Dąbrowa d. 2-IX.1924.

  Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
  w Dąbrowie Górniczej
  No. dz. 36

  Wielmożny Pan
  L. Stankiewicz
  Profesor
  w Dąbrowie G

  Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej  w Dąbrowie Górniczej w dniach 7 i 8 września r. b. urządza
  Zjazd Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i uroczyste odsłonięcie i poświęcenie sztandaru.
  W dniu 7-ym września r. b. o godz. 9-ej rano odbędzie się w kościele parafjalnym Msza święta - z odsłonięciem i poświęceniem sztandaru. Po powrocie na sali nastąpi powitanie gości, przemowa i wbijanie gwoździ przez WW.PP zgóry zaproszonych.

  Wobec powyższego w załączeniu przy niniejszym przesyłamy W. Panu jeden gwóźdź z uprzejma prośbą o łaskawe wzięcie udziału w uroczystości poświecenia sztandaru i zaszczycenie swą obecnością oraz wbicie załączonego gwoździa w drażek nowo poświeconego sztandaru.

  W nadziei, że W. Pan pochyli się do naszej prośby kreślimy się.
  Z poważaniem
  Sekretarz / Patron / Prezen

  Leon Stankiewicz był nauczycielem WF w dąbrowskich szkołach średnich, do 1939 roku.

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego "Sztygarka" za udostępnienie zbiorów.

   

  Więcej
 • 1984 - 10lecie osiedla Kasprzaka

  Świętowanie (obok Klubu Osiedlowego Unikat) 10lecia osiedla Kasprzaka. Czy dzisiaj ktoś pamięta jeszcze takie rocznice?

  Podziękowania dla Klubu Osiedlowego Unikat za udostępnienie archiwum.

  Więcej
 • 1983 - Festyn Klubu Unikat

  Na fotografii uwieczniono jeden z festynów przez Klubem Osiedlowym Unikat (Gołonóg). Witryny nie są jeszcze zapełnione charakterystycznymi naklejkami z napisem UNIKAT. Ciekawe, co to była za okoliczność...

  Podziękowania dla Klubu Osiedlowego Unikat za udostępnienie archiwum.

  Więcej
 • 1983 - Zabawa dzieci - UNIKAT

  Na fotografii uwieczniono jeden z festynów przez Klubem Osiedlowym Unikat (Gołonóg). Witryny nie są jeszcze zapełnione charakterystycznymi naklejkami z napisem UNIKAT.

  Podziękowania dla Klubu Osiedlowego Unikat za udostępnienie archiwum.

  Więcej
 • 1986 - Gimnastyczki przed UNIKATem

  Na fotografii uwieczniono jeden z festynów przez Klubem Osiedlowym Unikat (Gołonóg).

  Podziękowania dla Klubu Osiedlowego Unikat za udostępnienie archiwum.

  Więcej
 • 1982 - Scena na Podlesiu

  Na zdjęciu m.in. Mariusz Kalaga, na klawiszach - prof. Leszek Rozmus (kierownik zespołu), śpiew - Anna Rozmus.

  Podziękowania dla Klubu Osiedlowego Unikat za udostępnienie archiwum.

  Więcej
 • 1982 - Kulturalnie na Podlesiu

  Na zdjęciu m.in. Mariusz Kalaga oraz wokalistka Anna Rozmus.

  Podziękowania dla Klubu Osiedlowego Unikat za udostępnienie archiwum.

  Więcej
 • 1914 - Straż Obywatelska Dąbrowy Górniczej

  Zdjęcie grupowe Straży Obywatelskiej datowane na 29.11.1914 rok. Wszyscy Strażnicy mają na ramionach opaskę z napisem "Dąbrowa Górnicza". Zastanawiam się, czy może to być plac Żwirki czyli okolice dzisiejszego ronda Żołnierzy Wyklętych i Hendrixa...

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego "Sztygarka" za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • 1914 - Straż Obywatelska z harpunami

  Zdjęcie grupowe Straży Obywatelskiej z Dzielnicy X. Wszyscy Strażnicy mają na ramionach opaskę z napisem "Dąbrowa Górnicza". Warto zwrócić uwagę na rodzaj broni, kształtem chyba najbliższy harpunom?

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego "Sztygarka" za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • 1914 - Straż Obywatelska - Dzielnica X

  Zdjęcie grupowe Straży Obywatelskiej z Dzielnicy X datowane na 09.12.1914 rok. Wszyscy Strażnicy mają na ramionach opaskę z napisem "Dąbrowa Górnicza".

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego "Sztygarka" za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 .. 147