Dąbrowa Górnicza - stare pocztówki, fotografie, mapy, dokumenty

Wyszukiwaniew naszej bazie

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

2883elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Statystyki grafikw serwisie

Fotografia : 1993

Pocztówka : 442

Dokument : 132

Reklama : 101

Mapa : 70

Artykuł : 47

Inne : 34

Rycina : 33

Judaica : 12

Dawne - nowe : 8

Druki ulotne : 4

Witaj na stronie o Dawnej Dąbrowie Górniczej

Zachęcam wszystkich do przesyłania historycznych zdjęć, reklam, artykułów i pozostałych archiwaliów. W kolejce na udostępnienie czekają jeszcze materiały udostępnione przez Muzeum Miejskia Sztygarka. W sumie ponad tysiąc zdjęć!
Ostatnio dodane

1 2 3 4 5 6 7 8 .. 145
 • Portret młodzieńca

  To dopiero druga fotografia St. Karpensteina udostępniona na www.dawnadabrowa.pl . Zdjęcie zostało naklejone na tekturowy kartonik.

  W dolnej części nadruk:
  S. Karpenstein
  FOTOGRAF
  Dąbrowa
  (gór.)

  Więcej
 • 1921 - Kule dla robotników w Dąbrowie

  Fragment dokumentu dot. Dąbrowy Górniczej:

  Komunistyczna Partja Robotnicza Polski
  Sekcja Międzynarodówki Komunistycznej.

  Konstytucja burżuazyjna!
  Wolność dla burżuazji - kule dla robotników!

  ROBOTNICY!
  W niedzielę, dn. 29 maja w Dąbrowie Górniczej policja otworzyła ogień karabinowy do górników, zgromadzonych na wiecu przed lokalem Związku. Od salw karabinowych padło siedmiu zabitych, kilkudziesięciu rannych, kilka ofiar boryka się ze śmiercią.

  Tej haniebnej zbrodni dopuściły się władze Polski burżuazyjnej, bez żadnej zaczepki ze strony robotników, jedynie, by dać ujście burżuazyjnej nienawiści klasowej do proletarjatu. W chwili morderczej napaści wiec obradował już od kilku godzin w największym spokoju i porządku w sprawie rozpoczętej akcji strejkowej przeciw ściąganiu krzywdzącego podatku od zarobków.

  Powodem napaści policji na spokojne zebranie robotnicze była jednogłośna uchwała, piętnująca pepesowskich przywódców związkowych, którzy od początku, za wszelką cenę starali się strejk udaremnić i złamać.
  Osławiony Stańczyk, sekretarz Związku Górników z ramienia P.P.S., nie mogąc się wykręcić z uzasadnionych zarzutów wysługiwania się rządowi i burżuazji, musiał zrzec się publicznie kierownictwa i opuścić zgromadzenie, ścigany powszechną wzgardą.

  Władze burżuazyjne uczuły się głęboko dotknięte porażką swych pepesowskich pachołków i postanowiły przemówić do robotników językiem otwartej dyktatury burżuazyjnej - kulą i bagnetem. W niesłychanie prowokacyjny sposób policja usiłowała wydrzeć wprost z tłumu i aresztować towarzyszy, którzy przemawiali na wiecu. Gdy ogół zebranych stanął w ich obronie, jak nakazywała godność proletarjacka - padły bez uprzedzenia mordercze salwy...
  [...]
  Warszawa, 1 czerwca 1921 r.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1905 - Na ostatni szaniec samowładztwa

  Treść rewolucyjnego dokumentu z Dąbrowy Górniczej:

  Na ostatni szaniec samowładztwa!
  Towarzysze, robotnicy, wyjdźcie z fabryk, warsztatów i kopalń! Teraz nie czas pracować na wyzyskiwaczy! Rozpoczęła się w całem państwie otwarta, nieubłagana i ostateczna walka ciemiężonego i wyzyskiwanego ludu z caratem; miliony robotników przystąpiły do wielkiej, świętej pracy: budują gmach wolności politycznej... Na ulicach Warszawy i Łodzi, Petersburga i Moskwy lud kruszy swoje kajdany...
  Rewolucya z dniem każdym wzrasta, staje się coraz bardziej niezwyciężoną. Carat dobywa ostatnich sił, ażeby przedłużyć swoje konanie...
  Towarzysze, nadszedł czas tak długo oczekiwanego przez nas ostatecznego obrachunku z caratem, nadszedł czas, by na ziemi naszej, przesiąkłej krwią i łzami, pokrytej nieustającym cierpieniem milionowych mas ludu zapanowała swoboda polityczna, nadszedł czas, by z naszych mąk narodził się w Warszawie sejm ludowy!
  Towarzysze, robotnicy, porzućcie pracę! Na ulicę robotnicy!
  Śmierć caratowi!
  Niech żyje rewolucya!
  Niech żyje sejm ustawodawczy w Warszawie!
  Okręgowy Komitet Robotniczy Zagłębia Dąbrowskiego Polskiej Partyi Socyalistycznej.
  Dąbrowa, 30 października 1905

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • Przed Hubertusem

  Fotografia wykonana przez tzw. Hubertusem przy ulicy Szopena 1. Budynek był siedzibą Wytwórni Strun Muzycznych. Na zdjęciu właściciel Hubertusa, p. Piotr Sawicz.

  Podziękowania dla Jarosława Sawicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Panorama z bloku

  Czyżby to była fotografia wykonana z bloku przy ul. Królowej Jadwigi 25? W tle, na linii horyzontu, widać jakby zarys PKZ?

  Proszę o kontakt osobę, która przysłała do mnie to zdjęcie.

  Więcej
 • Z bloku przy ul. Królowej Jadwigi 25

  Czyżby to była fotografia wykonana z bloku przy ul. Królowej Jadwigi 25?  A pierwsza widoczna ulica, tuż przed budowanym pawilonem to ulica Reymonta?

  Blok przy ulicy Adamieckiego (lewa część fotografii) wygląda jakby był jeszcze w budowie a na ulicy Królowej Jadwigi, przy Markurym, widać pochód/kondukt?

  Proszę o kontakt osobę, która przysłała do mnie to zdjęcie.

  Więcej
 • Widok z Babiej Ławy

  Widok na kościoł pw. świętego Antoniego z Padwy wykonany z Babiej Ławy. Na pierwszym planie widoczna wyraźnie charakterystyczna dla tego miejsca połeć piachu.

  Podziękowania dla Jarosława Sawicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Widok na Sanktuarium

  Fotografia z kościołem pw. świętego Antoniego z Padwy - na pierwszym planie liczne pola uprawne, które dawniej pokrywały Wzgórze Gołonoskie.

  Podziękowania dla Jarosława Sawicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Z PKZ w tle

  Nietypowe ujęcie z niskim budynkiem w tle, przed PKZ. Fotografi stał po lewej stronie PKZ (od Placu Wolności), w okolicy dzisiejszego pomnika. 

  Podziękowania dla Jarosława Sawicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 1905 - Niech żyje socyalizm

  Treść rewolucyjnego dokumentu w oryginalnej pisowni:

  TOWARZYSZE ROBOTNICY !
  Nie bacząc na okrucieństwa krwawego rządu carskiego, nie bacząc na bagnety i kule ciemnego żołdactwa, proletaryat z całem poświęceniem z całem zaparciem się samego siebie prowadził i prowadzi walkę o wolność. Prowadziliśmy i prowadzimy, świętą wojnę o te szczytne ideały wolnościowe, które są nie tylko dla Nas lecz dla całago ogółn jedyną gwarancją szczęścia i dobrobytu. Każdy zpośród tych, co dusili się w cuchnącej atmosferze samowładztwa doskonale rozumie i odczuwa znaczenie swobód, wyrastajęcych tylko na glebie, zroszonej krwią proletaryatu.
  Jeżeli więc proletaryat walczy o cele ogólnie społeczne, to ma on prawo żądać, by inne grupy ludności nie pozwoliły mu mrzeć z głodu i chłodu. Właściciele zakładów przemysłowych są tą klasą, z którą my, robotnicy, stykamy się bezpośrednio, i dość już chyba tuczyliśmy ich naszą krwawicą, byśmy mogli podczas walki politycznej z caratem przełożyć na nich drobną cząstkę ciężarów które na swych dźwigamy barkach.
  Towarzysze! Dość już chyba zbogaciliśmy fabrykantów jak na to, byśmy mogli żądać od nich zapłaty za cały czas ubiegłego s t r e j k u politycznego.
  Żądajmy więc niezłomnie zapłaty tej, towarzysze! Wszelkie zaliczki uważajmy za bezzwrotne, a tam, gdzie niechcą nam płacić za strejk w tej lub innej formie, nowym strejkiem poprzyjmy nasze słuszne nasze sprawiedliwe żądania.
  Cześć bojownikom wolności; hańba tym, co żadnych nie chcą ponieść ofiar!
  Niech żyje rewolucja!
  Niech żyje konstytuanta w Warszawie!
  Niech żyje socyalizm!
  Okręgowy Komitet Robotniczy Zagłębia Dąbrowskiego
  Polskiej Partji Socjalistycznej.
  Dąbrowa, 2 grudnia 1905 r.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1905 - Niech żyje rewolucja

  Treść rewolucyjnego dokumentu:

  Towarzysze i Towarzyszki!
  Ogłoszono manifest carski. Car obiecuje, że prawa konstytucyjne rozszerzone.
  Manifest carski - to nowe oszustwo! Wczoraj manifest ogłoszono - a jednocześnie kozacy porąbali naszych towarzyszy na torze kolejowym w Sielcach. Taki był początek carskiej konstytucji w naszym Zagłębiu!
  Manifest cara nie spełnia głównych naszych żądań! Żądamy zwołania sejmu ludowego w Warszawie, opartego na podstawie powszechnego, równego, bezpośredniego i tajnego głosowania!
  Żądamy natychmiastowego uwolnienia uwięzionych towarzyszy, zniesienia stanu wojennego, wolności obywatelskich ! Car naszych żądań spełnić nie chce!
  Precz więc z carem i carskim rządem zbójeckim! Rewolucja zmusiła carat do drobnych ustępstw - i tylko drogą najostrzejszej walki rewolucyjnej dojdziemy do celu.
  Dość ucisku! Dość nędzy i upodlenia!
  Precz z samowładnym rządem! Niech żyje rewolucja!
  Niech żyje socjalizm! Niech żyje sejm ludowy w Warszawie!
  Dąbrowa, dnia 1 Listopada 1905 r.

  Okręgowy Komitet Robotniczy Zagłębia Dąbrowskiego Polskiej Partji Socjalistycznej.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1928 - Jednodniówka zjazdu POW i Legjonistów

  Jednodniówka Zjazdu Polskiej Organizacji Wojskowej i Legjonistów (pis. oryginalna) z Zagłębia Dąbrowskiego : Dąbrowa - Sosnowiec 8-9 grudnia 1928. Do Komitetu Zjazdu powołano z Dąbrowy Górniczej:

  - L. i J. Berbeckich
  - R. Cholewickiego
  - A. Domaszewską
  - K. Grodzickiego
  - Mijalskiego
  - A. Piwowara
  - M. Sińskiego
  - A. Ziębę

  Ze Strzemieszyc:
  - A. Bagińskiego

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1859 - Pałac Zarządu Górnictwa w Dąbrowie

  Pod litografią budynku Sztygarki informacja:
  Lit. J. Cegliński
  W Warsz. : Odbito w Lit. A.Pecq & C.°[...] 482.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1916 - Druk - Lewicki i Mirek

  Część tylniej okładki jedniodniówski "W rocznicę powstania kościuszkowskiego 1794-1916", która została wydana przez Ligę Kobiet w Dąbrowie Górniczej.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1916 - Nakładem Ligi Kobiet w Dąbrowie

  Okładka jedniodniówski "W rocznicę powstania kościuszkowskiego 1794-1916", która została wydana przez Ligę Kobiet w Dąbrowie Górniczej.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1939 - Afisz: T.S. Sarmacja - RKS Zagłębie...

  Afisz sportowy:

  Stadion Miejskiego Kom. WF. i PW. w Dąbrowie Górn. Konopnickiej.
  W czwartek, dn. 8 czerwca 1939 r. o godz 17-ej rozegrane zostaną zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowej Zagł. OZPN. pomiędzy
  T.S. Sarmacja Będzin - RKS Zagłębie Dąbrowa Górn.

  O godz. 15-ej przedmecz


  Dąbrowa Górnicza : R.K.S. Zagłębie, druk "Sztuka"


  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1939 - Afisz: C.K.S. Czeladź - RKS Zagłębie...

  Afisz sportowy:

  Stadion Miejskiego Kom. WF. i PW. w Dąbrowie Gór., ul. Konopnickiej.
  W niedzielę, dnia 7 maja 1939 r. o godz. 16.30 rozegrane zostaną zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowej Zagł. OZPN pomiędzy:
  C.K.S. Czeladź - RKS Zagłębie Dąbrowa Górn.

  O godz. 14.30 jako przedmecz rozegrane zostaną zawody o mistrz. kl. "B" pomiędzy
  I KS. Brygada - II RKS. Zagłębie

  Dąbrowa Górnicza : Zarząd RKS. "Zagłębie", druk. "Sztuka"


  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1939 - Afisz: RKS Zagłębie Dąbrowa - K.S....

  Afisz sportowy:

  Boisko K.S. "Zagłębianka"
  W niedzielę 28 maja o godz. 17-ej rozegrane zostaną zawody o mistrzostwo ligi okręgowej pomiędzy:
  R.K.S. Zagłębie Dąbrowa - K.S. Zagłębianka Będzin

  O godz. 15-ej przedmecz o mistrzostwo klasy "B"
  Związek Rezerwistów Olkusz - Zagłębianka Będzin

  Przedmecz o mistrzostwo juniorów pomiędzy:
  C.K.S. Czeladź - Zagłębianka

  Będzin : nakł. K.S. "Zagłębianka", Izaak Golenzer.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1939 - Afisz: RKS Zagłębie Dąbrowa - T.S....

  Afisz sportowy:

  Stadion im. marszałka J. Piłsudskiego T.S. "Sarmacja" w Będzinie
  W niedzielę, dnia 4 czerwca 1939 r. o godz. 16.30 rozegrane zostaną zawody o mistrzostwo ligi okręgowej pomiędzy:
  R.K.S. Zagłębie Dąbrowa - T.S. Sarmacja Będzin

  Będzin : nakł. K.S. Sarmacja, 1939 - Izaak Golenzer.

  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
 • 1939 - Afisz: RKS Zagłębie Dąbrowa -...

  Afisz sportowy:

  Stadion Ż.T.G.S. "Hakoach"
  W sobotę 8 lipca o godz. 17.30 odbędą się zawody koleżeńskie pomiędzy:
  R.K.S. Zagłębie Dąbrowa-G. w składzie: Jamczur, Sowa, Irla, Tajchman, Klos, Goldblum, Bałdys, Banasik, Skubek, Pękalski, Szeradza - Ż.K.S. Rzeźniczy Będzin w wzmocnionym składzie. 

  O godz. 16-tej przedmecz pom.
  Makabi Sosnowiec - Rzeźniczy II

  Będzin : nakł. Rzeźniczy K.S., Izaak Golenzer

  Dąbrowa Górnicza : R.K.S. Zagłębie, 1939
  (Dąbrowa Górnicza : Druk. "Sztuka").


  Udostępnione na podstawie statusu prawnego: domena publiczna, z zasobów Biblioteki Narodowej.

  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 .. 145