Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Autobus Dąbrowa Górnicza

  Zdjęcie autokaru z nazwą naszego miasta na boku. Co to mógł być za pojazd? Należący do Urzędu Miasta?

   

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Akt ślubu

  Tłumaczenie na język polski z rosyjskiego aktu ślubu zawartego pomiedzy Walentym Klejnot a Maryanną Kozieł w roku 1884 mieszkańców Koloni Reden. Odpis aktu pochodzi z 1941 roku.

   

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kopalnia węgla

  Fotografia górników z kopalni na terenie Dąbrowy nazywana „biedaszybami”. Po lokomotywie  widać że nie były to typowe biedaszyby Zagłębia, tylko po prostu mała kopalnia. Niestety nie potrafimy jej zlokalizować.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kopalnia węgla

  Fotografia górników z kopalni na terenie Dąbrowy nazywana „biedaszybami”. Po elementach zdjęć widać że nie były to typowe biedaszyby Zagłębia, tylko po prostu mała kopalnia. Niestety nie potrafimy jej zlokalizować.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kopalnia węgla

  Fotografia górników z kopalni na terenie Dąbrowy nazywana „biedaszybami”. Po elementach zdjęć widać że nie były to typowe biedaszyby Zagłębia, tylko po prostu mała kopalnia. Niestety nie potrafimy jej zlokalizować. Komin w tle sugeruje cegielnię, więc w domyśle fotografie mogły zostać wykonane na Podlesiu.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Huśtawka

  Bardzo ciekawe zdjęcie placu zabaw znajdującego się w okolicach dzisiejszego centrum handlowego przy ulicy Katowickiej. Blok w tle to jeden z budynków na ulicy Krasińskiego.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zdjęcie u Radzikowsiego

  Fotografia wykonana w atelier Radzikowskiego z bardzo ładnym i wyraźnym suchym stemplem.

  Serdeczne podziękowania dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Hallera

  Park Hallera w 1977 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Hallera

  Park Hallera w 1977 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Hallera

  Park Hallera w 1977 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Gołonóg - pochód

  Pochód na Gołonogu w niezidentyfikowanym miejscu.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Gołonóg - odpust

  Odpust na Górce Gołonoskiej, na dole ulicy Kościelnej.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Gołonóg - Laski

  Niesamowite fotografie przedstawiające Gołonóg Laski w latach 50-tych przed wysiedleniem i wyburzeniem domów. Obecnie miejsce na fotografiach to zajezdnia autobusowa.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Gołonóg - Laski

  Niesamowite fotografie przedstawiające Gołonóg Laski w latach 50-tych przed wysiedleniem i wyburzeniem domów. Obecnie miejsce na fotografiach to zajezdnia autobusowa.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Gołonóg - Laski

  Niesamowite fotografie przedstawiające Gołonóg Laski w latach 50-tych przed wysiedleniem i wyburzeniem domów. Obecnie miejsce na fotografiach to zajezdnia autobusowa.

  Serdeczne podziękowania dla Mai Szwedzińskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Królowej Jadwigi

  Fotografia ulicy Królowej Jadwigi z lat 60-tych przed przebudową układu komunikacyjnego centrum.

  Serdeczne podziękowania dla Igora Puchały za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Plac Wolności

  Fotografia z Placu Wolności z lat 60-tych.

  Serdeczne podziękowania dla Igora Puchały za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zespół "Sokoły"

  Fotografia zespołu „Sokoły” z la 30-tych. Ciekawe co to za lokal?

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Spotkanie rodzinne na Gołonogu

  Bardzo ciekawa fotografia ze spotkania rodzinnego na Gołonogu. Wówczas, przed wojną, była to Kresowa , później Kościuszki a na końcu Kniewskiego 29. Obecnie jest to mniej więcej środek Manattanu.

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa na Gołonogu

  Fotografia Szkoły Podstawowej nr 13 (również jako Szkoła Podstawowa nr 2 na Gołonogu), obecnie WSPS. Fotografia została wykonana w latach 20-tych, prawdopodobnie w sali na 2 piętrze. W środku kierownik szkoły, pan Szczęsny.

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kennkarte

  Skan Kennkarte – dokumentu tożsamości z czasów II wojny światowej. Wystawiona na Kazimierza Sokoła zamieszkałego w Gołonogu. Z wykształcenia był tokarzem.

   

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ulica Kniewskiego

  Fotografia przedstawia dzisiejsze osiedle Manhattan – wówczas ulica Kniewskiego. Fotografia z zimy 1959 roku. Dziś to okolice budek na Manhattanie.

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Na schodach kościoła

  Fotografia komunistów z rocznika 1956 na schodach kościoła na górce.

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa na Gołonogu

  Fotografia Szkoły Podstawowej nr 13 (również jako Szkoła Podstawowa nr 2 na Gołonogu), obecnie WSPS. Rok szkolny 1962/63.

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 11 Listopada

  Na polach w tle w obecnych czasach stoi osiedle Manhattan.

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ulica Kniewskiego

  Fotografia przedstawia dzisiejsze osiedle Manhattan – wówczas ulica Kniewskiego. Fotografia z 1957 roku. Obecnie są to okolice banku Skok.

  Serdeczne podziękowanie dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Akademia - odsłonięcie pomnika

  Niezwykłe zaproszenie na odsłonięcie tzw. Hendrixa czyli dawnego pomnika „Bohaterom czerwonych sztandarów”:

  Powiedz, ziemio surowa,
  komu ty jesteś ojczyzną?
  Groźnie milczy Dąbrowa
  w noc głodu, kryzysu, faszyzmu.  […]

  Po gniew, moja pieśni, najgłębiej
  w serce ziemi się wwierć,

  by te słowa zabrał niejeden,
  jak lonty dynamitowe
  na Hutę Bankową, na Reden…
  – Zapalać ! Gotowe ? – Gotowe !

  Władysław Broniewski
  „Zagłębie Dąbrowskie”
  1932 r.

  Program Uroczystości:
  godz. 9.30 Uroczyste odsłonięcie Pomnika przed Pałacem Kultury Zagłębia
  godz. 10.15 Akademia miejsca w Pałacu Kultury Zagłębia
  – część oficjalna
  – część artystyczna w wykonaniu Państwowego Teatru Nowego z Zabrza

  KOMITET MIEJSKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
  zaprasza Tow………………..
  na
  UROCZYSTĄ AKADEMIĘ Z OKAZJI 53 ROCZNICY WIELKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ POŁĄCZONĄ Z ODSŁONIĘCIEM POMNIKA POŚWIĘCONEGO BOHATEROM CZERWONYCH SZTANDARÓW.

  Uroczystości powyższe odbędą się w niedzielę, dnia 8 listopada 1970 r. przed i w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej o godzinie 9.30.

  Podziękowanie dla p. Tymka Skrzelowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Książeczka obrachunkowa Kopalni "Flora"

  Bardzo interesująca pamiątka – książeczka obrachunkowa  z kopalni „Flora”. Były one wykorzystywane w międzywojniu do obliczania pensji górników. Poza stronicami do obliczeń znajdziemy tam informacje o karach przewidzianych dla robotników za różne przewinienia oraz warunki płatności za mieszkania robotnicze. Książeczki takie zazwyczaj były wydawane na rok kalendarzowy.

  Flora-książeczka obrachunkowa

  Serdeczne podziękowania dla Alicji Smolarskiej za udostępnienie prywatnych zbiorów

  Więcej
 • Głos Ziemowida nr 41/1926

  Szósty numer „Głosu Ziemowida” z 1926 roku.

  „Legalizacja Polskiego Kościoła Narodowego.

  Dnia 30 września 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Ośw.
  Publicznego w urzędowym reskrypcie pod L. N.—VI. C. II 6533/26 wy-
  raziło swą zgodę na utworzenie dwóch pierwszych parafij Polskiego
  Kościoła Narodowego, mianowicie: w Dąbrowie Górniczej i w Warszawie

  Do parafji Dąbrowskiej należą województwa: Pomorskie, Poznań-
  skie, Łódzkie, Śląskie, Krakowskie i Kieleckie, reszta do parafji War-
  szawskiej. Proboszczem parafji Dąbrowskiej zatwierdzony jest ks. Pra-
  łat Andrzej Huszno, proboszczem zaś parafji Warszawskiej ks. Dr. Sta-
  nisław Zacharjasiewicz, który urzęduje w Warszawie na Pradze przy
  ul. Skaryszewskiej 12, codziennie od g. 10—11 rano. Ks. Huszno jest
  mianowany Administratorem całego Polskiego Kościoła Narodowego,
  który stanowi autonomiczną grupę w łonie Polskiego Kościoła Prawo-
  sławnego.

  Proboszczom tych dwóch parafij przysługują wszelkie prawa wy-
  znania uznanego przez Państwo, a przeto wyznawcy Polskiego Kato-
  lickiego Kościoła Narodowego mogą z całkowitą pewnością prawną
  zwracać się do nich we wszelkich sprawach z życiem religijnem zwią-
  zanych. Podając do wiadomości publicznej niniejszy komunikat, cały
  zespół redakcyjny wraz z Komitetem Polskiego Katolickiego Kościoła
  Narodowego wyraża swą wielką radość z powodu odniesionego zwy-
  cięstwa. Ks. Prał. A. Husznie składa serdeczne podziękowanie, że tak
  zręcznie i szczęśliwie sprawę legalizacji Kościoła Narodowego prze-
  prowadził, życząc mu błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy na ni-
  wie Polskiego Kościoła Narodowego.

  Tomasz Legomski
  Józef Żak
  Stanisław Bański
  S. Kręglewski.

  Do

  Przewielebnego Księdza A. Huszny
  Administratora Polsko-Narodowego
  Kościoła Prawowiernego
  w Dąbrowie Górniczej.”

   

  Materiał ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Więcej
 • Głos Ziemowida nr 6/1926

  Szósty numer „Głosu Ziemowida” z 1926 roku.

   

  „Zaginął chłopiec
  Idziak Józef około lat 14-tu ciemno blondyn, oczy niebieskie, w maciejówce zielonkowatej i marynarce granatowej, wyburzałej od słońca, o podszewce z zgrzebnego płótna. Ktoby cośkolwiek wiedział o nim, proszę uprzejmie o zawiadomienie opiekunów. Adamczyk Józef, Dąbrowa Górnicza, ul. Czarna Droga Ne 3 lub do Redakcji „Głosu Ziemowida”.”

   

  Materiał ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6043elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij