Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Warsztaty Sztygarki

  Świetnie zdjęcie przedstawiające warsztaty „Sztygarki” w 1927 roku. Zdjęcia oraz tekst pochodzą z Przeglądu Technicznego numer z 16 lutego 1927 r.

  Fragmenty artykułu mówiące o Dąbrowie:

  Szkoła zaś górnicza i hutnicza w Dąbrowie Górniczej — wydziały: górniczy, miernictwa kopalnianego, hutniczy i mechaniki z elektrotechnik — do potrzeb przedsiębiorstw górniczych i większych fabryk budowy maszyn
  […]

  Na początek, przy ustalaniu planu nauki na wydziałach ruchu, nie przewidziano ściślejszego podziału na mechanik i elektrotechnikę. W okręgach przemysłowych wysoko rozwiniętych, j . np, w Dąbrowie Górniczej, zarysowuje si potrzeba tego podziału, Zarysowuje się równie nieuwydatniony jeszcze podział w przyszłości na szkoły ruchowców i szkoły warsztatowców.

  […]

  Szkołami chemicznemi są również: Wydział hutniczy w Dąbrowie Górniczej,

   

  W najbliższej przyszłości powstać powinny szkoły majstrów warsztatowców w Warszawie, Łodzi, Dąbrowie Górniczej; szkoła majstrów odlewniczych w Dąbrowie Górniczej; szkoły majstrów-elektrotechników w Warszawie, Łodzi, Dąbrowie Górniczej.

  […]

  W początkach budowy znajduje si warsztat Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie oraz Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. Ten ostatni będzie bodaj największym ze wszystkich szkół, z uwagi na to, że uwzględnione ma by w nim, i poza obróbką mechaniczną, odlewnictwo żelaza i stali oraz kuźnictwo maszynowe, stosownie do potrzeb przemysłu Zagłębia Polskiego; Po zrealizowaniu budowy i zaopatrzeniu warsztatu, zamierzone jest otwarcie przy tej szkole, prócz istniejących już wydziałów mechanicznego i hutniczego również szkoły majstrów odlewniczych, kuźniczych i obróbkarskich.

   

  […]

  Szkoła Górnicza i Hutnicza w Dąbrowie Górniczej zmierza w kierunku budowy urządzeń hartowniczych, kuziennych i odlewniczych; przyjąć musi do swego programu, jako szkoła techników ruchu dla zakładów górniczych i hutniczych, różne naprawy, a prócz tego wyrób armatury, małych pomp, młotków i świdrów pneumatycznych i tp

  Więcej
 • Warsztaty Sztygarki

  Świetnie zdjęcie przedstawiające warsztaty „Sztygarki” w 1927 roku. Zdjęcia oraz tekst pochodzą z Przeglądu Technicznego numer z 16 lutego 1927 r.

  Fragmenty artykułu mówiące o Dąbrowie:

  Szkoła zaś górnicza i hutnicza w Dąbrowie Górniczej — wydziały: górniczy, miernictwa kopalnianego, hutniczy i mechaniki z elektrotechnik — do potrzeb przedsiębiorstw górniczych i większych fabryk budowy maszyn
  […]

  Na początek, przy ustalaniu planu nauki na wydziałach ruchu, nie przewidziano ściślejszego podziału na mechanik i elektrotechnikę. W okręgach przemysłowych wysoko rozwiniętych, j . np, w Dąbrowie Górniczej, zarysowuje si potrzeba tego podziału, Zarysowuje się równie nieuwydatniony jeszcze podział w przyszłości na szkoły ruchowców i szkoły warsztatowców.

  […]

  Szkołami chemicznemi są również: Wydział hutniczy w Dąbrowie Górniczej,

   

  W najbliższej przyszłości powstać powinny szkoły majstrów warsztatowców w Warszawie, Łodzi, Dąbrowie Górniczej; szkoła majstrów odlewniczych w Dąbrowie Górniczej; szkoły majstrów-elektrotechników w Warszawie, Łodzi, Dąbrowie Górniczej.

  […]

  W początkach budowy znajduje si warsztat Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie oraz Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. Ten ostatni będzie bodaj największym ze wszystkich szkół, z uwagi na to, że uwzględnione ma by w nim, i poza obróbką mechaniczną, odlewnictwo żelaza i stali oraz kuźnictwo maszynowe, stosownie do potrzeb przemysłu Zagłębia Polskiego; Po zrealizowaniu budowy i zaopatrzeniu warsztatu, zamierzone jest otwarcie przy tej szkole, prócz istniejących już wydziałów mechanicznego i hutniczego również szkoły majstrów odlewniczych, kuźniczych i obróbkarskich.

   

  […]

  Szkoła Górnicza i Hutnicza w Dąbrowie Górniczej zmierza w kierunku budowy urządzeń hartowniczych, kuziennych i odlewniczych; przyjąć musi do swego programu, jako szkoła techników ruchu dla zakładów górniczych i hutniczych, różne naprawy, a prócz tego wyrób armatury, małych pomp, młotków i świdrów pneumatycznych i tp

  Więcej
 • Kamienica "Pod Kasztanem"

  Kamienica w której mieści/mieścił się znany bar „Pod Kasztanem”

  Więcej
 • Kamienica na Łukasińskiego

  Jedna z niewielu pozostałych na ulicy przedwojennych kamienic.

  Więcej
 • Kamienica na Łukasińskiego

  Jedna z niewielu pozostałych na ulicy przedwojennych kamienic.

  Więcej
 • Przejście podziemne w centrum

  Po jednej z letnich nawałnic – 9.07.2014.

  Podziękowania dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Tablica z wapiennika

  Fotografia z 04.01.2014 z pamiątkową tablicą: Boże błogosław nam w pracy. Fundator Wł. Bordowicz. Rok 1931.

  Podziękowania dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Wapiennik Bordowicza

  Fotografia z 04.01.2014.

  Podziękowania dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Wapiennik Bordowicza

  Fotografia z 04.01.2014.

  Podziękowania dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Hubertus

  Zdjęcie jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów Dąbrowy – Hubertusa.

  Więcej
 • Hubertus

  Zdjęcie jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów Dąbrowy – Hubertusa.

  Więcej
 • Chopina 16B

  Stara tabliczka jeszcze z czasów gdy budynek był administrowany przez Hutę Dzierżyńskiego (obecnie Huta Bankowa).

  Więcej
 • Abram Jakub Klein

  Fotografia Abrama Jakuba Kleina, dąbrowskiego żydowskiego przemysłowca.

  Zdjęcie pochodzi z New York Library, z książki „Book of the Jewish Community of Dąbrowa Górnicza and it’s Destruction „

  Więcej
 • Hubertus - Chopina 1

  Bar Hubertusa – jedyna taka znana fotografia.

  Zdjęcie przysłała p. Anna Pełka – dziękuję.

  Więcej
 • Bar w Hubertusie

  Bar Hubertusa – jedyna taka znana fotografia.

  Zdjęcie przysłała p. Anna Pełka – dziękuję.

  Więcej
 • Ogłoszenie o protokole zdaw-odb braci Klein

  Wpis z Dziennika Urzędowego z 1951 roku o ogłoszeniu protokołu zdawczo odbiorczego dawnych zakładów Braci Klein w celu przejęcia ich przez państwo.

  OGŁOSZENIA

  O SPORZĄDZENIU PROTOKÓŁÓW ZDAWCZO-ODBIORCZ.

  Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przej-
  mowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (DzURP Nr 16.
  poz. 62) ogłasza się, źe sporządzone zostaną protokóły zdawczo-
  odbiorcze następujących przedsiębiorstw, przejętych na włas-
  ność Państwa:

  1) Dąbrowski Przemysł Druciany — Bracia Klein i Spółka —
  (produkcja drutów, gwoździ i łańcucha) w Dąbrowie Górni-
  czej, ul. Chopina 72, właściciele: Abram Jakób Kłem i Wolf
  Klein, miejsce ich pobytu nieznane, — dnia 9 maja 1951 r.
  o godzinie 9-łej, w Zarządzie Fabryki — Dąbrowa Górnicza,
  ul. Chopina Nr 72.

  Więcej
 • Blokada i remont drogi Dąbrowa Górnicza-Ożarowice

  Wpis z Dziennika Urzędowego z 1951 roku o zablokowaniu i remoncie szosy Dąbrowa Górnicza- Ożarowice.

  ZARZĄDZENIE

  PRZEWODNICZĄCEGO PREZYDIUM POW. RADY NARÓD.
  W BĘDZINIE

  z dnia 20. III. 1051 r,

  o zamknięciu ruchu wszelkich pojazdów na drodze powiatowej
  Dąbrowb Górnicza—Ożarowice Nr 2p km. 3—7.

  Na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Robót Publicz-
  nych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26. VI. 1924 r. re-
  gulującego używanie i ochronę dróg (DzURP. Nr 81 poz. 6H)
  oraz § 69 ust. (2) rozporządzenia Ministra Komunikacji, Sprrw

  Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. wydanego w po-
  rozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ruchu pojazdów
  mechanicznych na drogach publicznych {DzURP. Nr 85 poz. 616)
  earządzam co następuje:

   Zamyka się ruch -wszelkich pojazdów na drodze powia-
  towej Dąbrowa-Górnicza — Ożarowice na odcinku Łagisza —
  Grodków od ikm. 3.COO do km. 7.000. W okresie, czasu od dnia
  t. IV. 1951 r. do dnia 1. VII. 1951 r. będzie przerwa w komu-
  nikacji, z powodu przebudowy jezdni.

  Więcej
 • Czapka strażnika Zakładów Wyrobów Metalowych

  Czapka stróża dąbrowskich Zakładów Wyrobów Metalowych – dawnych zakładów Braci Klein.

  Więcej
 • Biurowiec Fabryki Drutu Braci Klein

  Fotografia biurowca dawnych zakładów Kleina.

  Więcej
 • Henryka Dąbrowskiego 37

  Wyremontowana kamienica przy Henryka Dąbrowskiego 37. Może ktoś posiada fotografie sprzed remontu?

  Więcej
 • Dom przy Szpitalnej

  Stary ceglany dom przy Szpitalu Miejskim – jeden z ostatnich które zachowały się w tym rejonie.

  Więcej
 • Biurowiec Fabryki Drutu Braci Klein

  Fotografia biurowca dawnych zakładów Kleina.

  Więcej
 • Roboty drogowe w Ząbkowicach

  Zdjęcie z czasów okupacji Ząbkowic wykonane podczas robót drogowych. Na Zdjęciu Władysław i Lech Sowiński.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Drużyna harcerska z Ząbkowic

  Fotografia z obozu harcerskiego w Złotym Potoku 40 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Ząbkowic w sierpniu 1958 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Drużyna harcerska z Ząbkowic

  Fotografia z obozu harcerskiego w Złotym Potoku 40 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Ząbkowic w sierpniu 1958 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Drużyna harcerska z Ząbkowic

  Fotografia z obozu harcerskiego w Złotym Potoku 40 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Ząbkowic w sierpniu 1958 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Drużyna harcerska z Ząbkowic

  Fotografia z obozu harcerskiego w Złotym Potoku 40 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Ząbkowic w sierpniu 1958 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Drużyna harcerska z Ząbkowic

  Fotografia z obozu harcerskiego w Złotym Potoku 40 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Ząbkowic w sierpniu 1958 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Drużyna harcerska z Ząbkowic

  Fotografia z obozu harcerskiego w Złotym Potoku 40 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Ząbkowic w sierpniu 1958 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej
 • Drużyna harcerska z Ząbkowic

  Fotografia z obozu harcerskiego w Złotym Potoku 40 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Ząbkowic w sierpniu 1958 roku.

  Serdeczne podziękowania dla pani Moniki Zawadzkiej, której rodzina posiadała w przeszłości znany zakład fotograficzny w Ząbkowicach „Venus”, za udostępnienie zdjęć.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4866elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij