Dawna DąbrowaKopalnie, huty, firmyKamieniołomy i wapiennikiZakłady Wapienne w Strzemieszycach

Kopalnie, huty, firmy - Kamieniołomy i wapienniki - Zakłady Wapienne w Strzemieszycach

W Strzemieszycach, niedaleko trasy DK94 znajduje się stanowisko „Srocza Góra”. Niegdyś miejsce intensywnej eksploatacji wapienia, dziś świetne miejsce spacerowe.

Na „Sroczej Górze” swoją siedzibę miała firma wapiennicza. Jej pełna nazwa  to „Wapno Strzemieszyckie Roman Dobrzański. Zakłady wapienne w Strzemieszycach”. Właściciel zamieszkiwał pod adresem Szosowa 167. Roboty były prowadzone przy użyciu materiałów wybuchowych, pod nadzorem Stanisława Szymańskiego. Pracowano od kwietnia do listopada. Wapno było wypalane lokalnie w wapiennikach, zbyt szedł na cele budowlane oraz do zakładów „Azotniki” w Chorzowie. W 1927 roku wyszczególniony jest jeden piec Hoffmana o wydajności 6000 ton rocznie. W późniejszym okresie firma posiadała biuro sprzedaży w Katowicach na ulicy Mikołowskiej 44/4, a funkcjonowała do 1939 roku. Oferowano wapno o zawartości 97% CaO i oferowano analizy składu na żądanie.

Obecnie „Srocza Góra” jest stanowiskiem dokumentacyjnym zajmującym obszar 12 ha . Status ten otrzymała 19 grudnia 2007 roku.  Wzniesienie ma wysokość 329 m.n.pm. Celem powstania stanowiska jest ochrona formacji skalnych i odsłonięcia warstw wapieni z środkowego triasu które wydobywano w kamieniołomie. Długość urwisk to około 300 metrów. Poza ścianami skalnymi znajdziemy tam również kilka sztucznych jaskin powstałych podczas eksploatacji. Istnieje tam również ścieżka dydaktyczna, spotkać można chronionego dziewięćsił bezłodygowego. Dokładny opis odsłonięcia.

Statystyka
W 1927 roku wydobycie wyniosło 6000ton wapienia przy udziale 12-30 robotników.
W 1928 roku wydobycie wyniosło 8000ton wapienia przy udziale 15-20 robotników.
W 1929 roku wydobycie wyniosło 6000ton wapienia przy udziale 12-20 robotników.
W 1930 roku wydobycie wyniosło 1600 m3 wapienia przy udziale 8-10 robotników.

Opisy jaskiń z forum Klimontowa

JASKINIA W TRIASOWEJ GÓRZE

Położenie: Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Południowe, Góra Srocza, woj. Śląskie.
Wysokość otworów: ok. 340m.n.p.m.
Ekspozycja otworów: WS, NW.
Długość: 24,5m.
Opis Dojścia: Od stacji PKP Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Południowe kierujemy się na północ w kierunku drogi szybkiego ruchu Katowice- Olkusz. Następnie skręcamy w prawo na widniejące w oddali zalesione wzgórze. Trawersując je w podszczytowych partiach w lewo napotykamy grupę skałek wapiennych, w nich znajduje się otwór jaskini.
Opis Jaskini: Za otworem I dwu metrowej wysokości, znajduje się w linii prostej szeroki korytarz, który po kilku metrach kończy się. Z owego korytarza w trzyotworowych partiach w lewo odchodzi nieco niższy i węższy przełaz, doprowadzający do otworu II, w którego linii prostej znajduje się niedużych rozmiarów ślepa odnoga.
Szata Naciekowa: Polewy z krystalicznego kalcytu.
Namulisko: Gliniaste, wewnątrz jaskini duże ilości gruzu wapiennego, w którym znajduje się znaczna ilość skamielin: pierścienic.
Flora: W partiach trzyotworowych mchy.
Fauna: Pająki, ćmy, komary.
Historia Poznania: Jaskinia odkryta została w skutek eksploatacji kamienia w latach powojennych. Znana i zwiedzana od dawna. Według opinii miejscowej ludności po zakończeniu prac eksploatacyjnych jaskinia posiadała długi niski korytarz w linii prostopadłej korytarza wstępnego( obecnie zasypany).Opisana po raz pierwszy 21.02.1996r. przez M. Bąka. Ze względu na znaczne różnice kształtu jaskini pod wpływem obrywów skalnych, opisana i ponownie splanowana 19.02.1998r. przez A. i M. Bąka.

SCHRONISKO PRZY JASKINI TRIASOWEJ

Położenie: Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Południowe, Góra Srocza, woj. Śląskie.
Wysokość otworów: ok. 340m.n.p.m.
Ekspozycja otworów: S.
Długość: 20m. (+2,5m)
Opis Dojścia: W tej samej grupie skalnej, co jaskinia triasowa, tylko około 15m. w lewo od niej w niepozornym murku skalnym.
Opis Schroniska: Za otworem I w linii skośnej w lewo kontynuuje się korytarz doprowadzający do 1,6m. wysokości salki, z której w lewo odchodzi korytarz do otworu II.
Szata Naciekowa: Brak.
Namulisko: Gliniaste, z dużą ilością gruzu wapiennego.
Flora: Brak.
Fauna: Ćmy, komary.
Historia Poznania: Podczas pierwszych pomiarów 21.02.1996r. schronisko liczyło zaledwie 5m. długości i posiadało jeden otwór wlotowy, z krótkim korytarzem. 25.02.1996r. w składzie M. Bąk, K. Raczek i odgruzowali boczną odnogę schroniska z salką dostając się do drugiego otworu. Splanowana i opisana ponownie 19.02.1998r. przez A. i M. Bąka.

SCHRONISKO POD TRIASOWYM WISZAREM

Położenie: Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Południowe, Góra Srocza, woj. Śląskie.
Wysokość otworów: ok. 335m.n.p.m.
Ekspozycja otworów: ES, NE.
Długość: 8,5m.
Opis Dojścia: Od jaskini w triasowej górze kierujemy się na południe, ścieżką w głąb wzgórza. Po około 200m. schodzimy ze wzgórza na jego drugą stronę, w bliskim sąsiedztwie zabudowań Strzemieszyc, kierujemy się w lewo polną drogą, napotykamy nieczynny kamieniołom, w którym znajduje się schronisko.
Opis Schroniska: To niedużych rozmiarów wiązar skalny, z stojącym po środku filarem.
Namulisko: Gliniaste z gruzem wapiennym.
Flora: Brak.
Fauna: Brak.
Historia Poznania: Obiekt ten w czasach zakończenia eksploatacji w kamieniołomie, według opinii miejscowej ludności był nieco większych rozmiarów, prawdopodobnie pod wpływem mocnych spękań ścian zawalił się. Pomierzone i opisane przez A. i M. Bąka 19.02.1998r.

Mapy historyczne

Krzysztof Kulik

Źródła:

Archiwum Państwowe w Katowicach Archiwa Urzędu Górniczego w Dąbrowie Górniczej nr 840 teczki 33, 33A,33B

Książka telefoniczna o okręgu krakowskiego i Zagłębia Dąbrowskiego z 1929

Powiązane artykuły

+
+
+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7562 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij