Dawna DąbrowaOsobyZygmunt Bąbczyński

Osoby - Zygmunt Bąbczyński

Zygmunt Bąbczyński jest jedną z najbardziej niesamowitych postaci z dawnej Dąbrowy. Wędrując z Legionami Polskimi dokumentował ich podróż na fotografiach.

Zygmunt Bąbczyński urodził się w Dąbrowie w 1895 roku. Jego ojcem był Franciszek, matką Antonina, miał również braci Wacława (zginął tragicznie w wieku 14 lat), Franciszka, Henryka (ucznia Sztygarki), Władysława oraz Romana (generał, adiutant Edwarda Rydza-Śmigłego). Jego rodzina pojawiła się u nas z regionu częstochowskiego , gdzie zostawiła swój majątek w okolicach 1840 roku.  Rodzina posiadała swój dom na ulicy Paryskiej, pod numerem 3. W archiwaliach ten adres widnieje prawdopobnie jako Krótka 5, Krótka 7 oraz Sobieskiego 27. Podczas wybuchu wojny w 1914 roku Zygmunt uciekł z domu i zaciągnął się do Legionów Polskich. Podczas wojny walczył u boku 1 Pułku, a później I Brygady Legionów.
Od zawsze był wielkim pasjonatem fotografii, więc na wojnę zabrał aparat fotograficzny.  Dokumentował na kliszach życie swojej jednostki i Legionów. Na jego zdjęciach przewijają się takie osoby jak Józef Piłsudski czy Edward Rydz Śmigły.
Po wojnie Zygmunt powrócił do Dąbrowy, a fotografie pozostały  w kolekcji rodziny. Zygmunt został w międzywojniu sekretarzem Związku Legionistów Polskich oraz organizował koło tejże organizacji w Dąbrowie.
Zygmunt zmarł w Dąbrowie w 1943 roku.
Po latach walizka ze zdjęciami Legionów została przekazana przez rodzinę do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” gdzie obecnie można je oglądać na wystawie.

Na podstawie „Dąbrowiacy w drodze do niepodległości” Jarosław Krajniewski Arkadiusz Rybak Muzeum Miejskie Sztygarka
Krzysztof Kulik

Powiązane artykuły

+
+

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij