Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Widok na kościół z ulicy Florowskiej

  Widok na kościół z ul. Florowskiej (obecnie ul. Kościelnej).

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Zdjęcie klasowe w SP nr 3

  Zdjęcie klasowe ze Szkoły Podstawowej nr 3.

  Na odwrocie odręczne podpisy (tylko kilka jest czytelnych): Gancerz Mirosława, Dariusz Osowski, Mazur, Klimek Barbara, Krzysztof Gromadzki, Ewa Korzeniecka, Potęga Małgorzata, Bożena Olejek, Głowacki Sylwester, Z. Nowak, Beata Ligenza.

  Podziękowania dla pani Marty Grzechuły za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Budowa bloków w Gołonogu

  Transport konny na budowie

  Na budowie nie używano jeszcze żadnych maszyn a materiały budowlane przewożono furmankami.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Koniec ulicy Florowskiej

  Koniec ulicy Florowskiej. Aktualnie jest to ulica Kościelna.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Pierwsze bloki w Gołonogu

  Budowa pierwszych bloków w Gołonogu.

  Początek budowy pierwszych bloków przy ul. Florowskiej, dziś Alei J. Piłsudskiego. Na fotografii córka p. Adama Drożdża.

  Informacja od Rafała Piętki: jest to blok przy obecnej ulicy Pilsudskiego 31. Był to pierwszy blok w Golonogu oddany do użytku w 1955 roku.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Pierwsze bloki w Gołonogu

  Budowa pierwszych bloków
  Początek budowy pierwszych bloków przy ul. Florowskiej, dziś Alei J. Piłsudskiego.

  Informacja od Rafała Piętki: fotografia przedstawia blok na obecnej ulicy Tysiąclecia. Widoczne skrzyżowanie Piłsudskiego z Tysiąclecia. Z opowiadań wiem, że fragment budynku widoczny z prawej strony należal do gospodarza, który jako pierwszy w Gołonogu posiadał samochód osobowy. Wypożyczał go do ślubów.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Droga na cmentarz z wieży kościelnej

  Droga na cmentarz i Małą Górę

  Cmentarz w pierwotnych granicach, otoczony murem z cegły. Na prawo od drogi, wysadzonej młodymi drzewkami grunta Szczęśnika, Marca i Zaburdy, wywłaszczone w 1986 r. pod nowy cmentarz. W dali Mała Góra z widoczną wieżą triangulacyjną.

  Wieża triangulacyjna składała się z dwóch oddzielnych konstrukcji: pomostu dla obserwatora i stanowiska dla instrumentu (teodolitu). Dzięki podniesieniu wysoko ponad poziom terenu miejsca obserwacji oraz sygnału (celu) umożliwiała wykonanie pomiaru punktów położonych w znacznej odległości, rzędu dziesiątek kilometrów. Wieże ustawiane były nad znakami ziemnymi stanowiącymi geodezyjną osnowę poziomą pierwszej i drugiej klasy. Punkty te stanowiły odniesienie dla pomiarów wykonywanych w celu sporządzania map i prac realizacyjnych (wyznaczania w terenie projektowanej lokalizacji obiektu).

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Pomnik Nieznanego Żołnierza w Gołonogu

  Pomnik Nieznanego Żołnierza

  Pomnik wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na początku lat 30-tych, na skrzyżowaniu ulic: Stara Wieś, Kościelna i Laski. Zburzony przez okupanta. Zgromadzenie prawdopodobnie z okazji święta 11 listopada z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1, z kierownikiem Stanisławem Brokiem  z prawej strony. W manifestacji uczestniczył również Adam Drożdż, jako uczeń tej szkoly.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Rozbudowa kościoła pw. św. Antoniego

  Na zdjęciu generalna przebudowa kościoła. Brak jeszcze muru okalającego dzisiaj cmentarz przykościelny. Przy pracach brała udział babcia Adama Drożdża, Maria Zięba.

  Zdjęcie znalezione przypadkowo, po wojnie, w Paczkowie, w domu architekta kierującego budową.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Działki z wieży kościelnej

  Ulica Działki.

  Zabudowa zachowana w części do dzisiaj od ul. Kościelnej do, widocznych w dali, na prawo wykopów pod dzisiejsze ulice Kasprzaka i Tysiąclecia. W środku, po prawej budynek Szkoły Nr 2, zajmowany potem przez prywatne licea zawodowe oraz Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego (od października 2004r.)

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Kościelna i Działki z wieży kościelnej

  Ulica Kościelna i Działki

  Interesujące ujęcie ul. Kościelnej i ul. Działki. Na pierwszym planie, po prawej stodoła Rybaka, oraz domy Szczęśnika i Hyry,  trochę dalej Wichlińskiego. W centrum bryła Szkoły nr 2. Po lewej domy Kacmarzyka, Marca, Zaburdy, Włodarczyka.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Laski z wieży kościelnej

  Ulica Laski.

  Dalszy ciąg ul. Laski. Na prawo pola uprawne na zboczach Małej Góry.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Laski, Piaski i Babia Ława z wieży kościelnej

  Ulice: Laski, Piaski i Babia Ława

  Na prawo zwarta zabudowa ul. Laski, która w całości przetrwała do dzisiaj. Na horyzoncie, po prawej kolonia Tworzeń i  droga do Łośnia, na miejscu której stoją obecnie wielkie piece Huty Katowice.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Stacyjna z wieży kościelnej

  Skrzyżowanie ulic: Kościelnej, Laski i Stara Wieś

  Przy skrzyżowaniu 2 domy Detków i budynek dawnej gminy,  później szkoły i remizy strażackiej, niedawno rozebrany. W dalszym ciągu ulicy Starowiejskiej, po lewej stronie domy Dudzika, Kuźniaka (Drożyńskiego), Wartaka, Jury i Klimczyka. Po prawej domy: Klimczyka, Szczepki, Dejki, Franusa, Merty (Czapli), Szczęśnika, Górala, Kuligowskiego (Tekieli).

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Kościelna z wieży kościelnej

  Ulica Kościelna

  Koniec ul. Kościelnej z domem Wnuka, do połączenia z ul. Laski oraz dalszy ciąg ul. Starowiejskiej  z posesjami (od lewej): Bazgra, Czapli, Zapory, Bochenka, Hermana, Zięby, Tyniora, Kułaka, Pietrzykowskiego, Musiała, Równickiej (Myśliwca), Trzciny i Morcinka. Po drugiej stronie ulicy mało widoczny, piętrowy dom Duraja, z zabudowaniami gospodarczymi. W tyle, na prawo domy ul. Babia Ława i piaskownia na resztkach Borowej Górki. Na horyzoncie osiedle Ząbkowice.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Stacyjna z wieży kościelnej

  Ulica Stacyjna

  Od dworca kolejowego tory kolei ząbkowickiej i strzemieszyckiej. Na prawo przy torach baraki, dla brygad robotniczych, budujących nowe osiedle. Przy ul. Stacyjnej, licząc od przejazdu domy: Łuckosia, Bochenka, Bijaka, Szczepki, Krawczykowej, Zięby, Śliwakowskiego, Łopatki, Płonki, Majchrzaka. Po stronie południowej: Skrzypczyka, Niedbała, Trzęsickiego, Derki. Przed barakami, przy ul. Łącznej domy: Hetmana (PKP), Ładowskiego, Gali, Adamczyka, Wartaka.

   

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Starowiejska z wieży kościelnej

  Ulica Starowiejska i widok na Pogorję 1

  Ulica istnieje pod nazwą Gwardii Ludowej. Na pierwszym planie ogrody Nadleśnictwa i kościelny. Dalej przylegające do ulicy pola Lorensa, Kułaka, ogród Drożdża, pole Duraja. W centralnej części widać budynek Przedszkola, dawniej Szkoły Nr 1 i dalej, kolejno na prawo domy: Grzyszki, Kaczmarczyka, Krzemińskiego, Bazgra. Na drugim planie rozproszone domy ul. Łacznej a nastepnie tory kolejowe i za nasypem kolejowym jezioro Pogoria 1.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Dworzec kolejowy z wieży kościelnej

  Ulica Starowiejska widok – na dworzec kolejowy

  Tereny Nadleśnictwa Gołonóg przy ul. Starowiejskiej. W głębi tory kolejowe a za nimi ul. Parkowa i Łęknice, ze wzgórzem, na którym dziś stoi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej. Na prawo, istniejący do dziś, 150-cio letni  budynek dworca kolejowego „Gołonóg”. Na lewo od dworca długi dom Skrzypczyka, dalej Franusa, Sikorskiego i Maciążka.

  Fotografia, wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy, oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Folwarczna z wieży kościelnej

  Ulica Folwarczna i początek Starowiejskiej

  Ulica Wiśniowa, biorąca początek przy Florowskiej, z zabudowaniami m.inn. Wartaka (majstra) i Kwietniów,  a dalej na prawo ul. Folwarczna. Na pierwszym planie obszerny teren, na którym przed wojną był duży skład drzewa.

  Informacja od Rafała Piętki – powstający blok po lewej części fotografii to Piłsudskiego 31. Jako jedyny budynek był budowany z materiałów o dwóch kolorach.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Starowiejska z wieży kościelnej

  Ulica Starowiejska

  Dalszy ciąg ul. Starowiejskiej z zabudowaniami Bochenka, Wartaka, Goszcza i, na prawo Bijaka (zwanego dziedzicem). Liczne ślady po gliniakach i cegielniach polowych. W głębi tory kolejowe a za nimi kol. Trzydziesty i Dziewiąty. Widoczne po prawej i lewej polne ścieżki, to skróty drogi do Dąbrowy Górniczej.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Florowska i pierwsze wykopy z wieży kościelnej

  Ulica Florowska i pierwsze wykopy

  Ulica Florowska, dzisiaj w tym miejscu szeroka, dwujezdniowa, z torami tramwajowymi Aleja Józefa Piłsudskiego. Po lewej ul. Siedmiu Szewców i dalej ul. Krasowa. Po prawej na dalszym planie ul. Zając. Wyraźnie widoczne wykopy pod ul. Kasprzaka i ul. Tysiąclecia.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Florowska z wieży kościelnej

  Widok w kierunku Dąbrowy Górniczej.

  Dawna ulica Florowska a na terenie Dąbrowy ul. Królowej Jadwigi. Na dalekim planie po lewej kominy fabryki cynku a nieco bliżej komin kopalni „Flora”. W środku wieża kościoła NMP a na prawo dymiące kominy Huty Bankowej.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Widok na początek ulicy Laski z wieży kościelnej

  Widok na początek ulicy Laski.

  Na środkowym planie piaszczysta „Borowa Górka” i ul. Piaski, gdzie rozchodziły się drogi do Ząbkowic przez ulicę Babia Ława i do Łośnia, przez ulicę Tworzeń.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Widok w kierunku północnym z wieży kościelnej

  Widok w kierunku północnym.

  Na pierwszym planie ogrody nadleśnictwa i kościelny. Dalej ulica Stacyjna i ulica Stara Wieś. Pod lasem tereny, gdzie później została zlokalizowana piaskownia a następnie powstało jezioro Pogoria 2.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Na cokole zaczęły się pojawiać kwiaty i znicze.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Tuż nad ręką uchwyconą w ruchu można zauważyć dwa odwierty pod materiały wybuchowe.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  W tle widoczna kamienica Huty Bankowej.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Zdjęcie klasy VI - Szkoła nr 3

  Zdjęcie klasowe ze Szkoły nr 3, z wychowawczynią, p. Wolską.
  Na odwrocie odręcznym pismem:

  Szkoła No. 3
  Klasa VI
  Rok szkolny 1954/1955
  Dąbrowa Górnicza 25.VI.1955 r.

  Topór T., Tablewski W., [G/R?]aj Cz., Pacia W., Powacka St., Sławiński St., Król J., Seliga J., Madej Z., Raspopow W., Gidmański Cz., Piekarczyk A., Moe E., Bargieł M., Mysłek J., Janiga W., Wych. Wolska A., Ramiński St., Perek M., Lech L., Nowak Z., Michta J., Zach St., Adamski St., Rychter G., Sawa W., Sekuła J., Garnek, Proksa, Janiarczyk, Skóry, Wójcikowski, Borowiec, Toporek.  

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Fragment ulicy Okrzei

  Wg opisu budynek przy ulicy Okrzei (do sprawdzenia).

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6747 - skany

153 - wpisy encyklopedyczne

2 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij