Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Dawna ulica Zielona

  Fotografia pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: dawna ul. Zielona. Ze zbiorów p. A. Vielrose.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Dawna Francuska - obecna Żeromskiego

  Fotografia pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: widok dawnej ulicy Francuskiej (dziś Żeromskiego). Ze zbiorów p. A. Vielrose.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Fragment starych robót górniczych

  Mapka z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawna kopalnia Reden.
  Fragment starych robót górn. w przekroju.

  Opisy:
  – powierzchnia
  – odkrywka
  – piaskowiec
  – pokład węgla
  – łupek
  – Sztolnia Ulmana, Tama ogniowa, chodnik, filar, głów. chodn. przewoz.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Szyb na kopalni Reden

  Fotografia pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Szyb na kop. Reden.

  Zdjęcie to zostało wykorzystane przez Kostrzeńskiego do jednej z pocztówek. W lewym dolnym rogu widać trzy kobiety w chustach na głowie. Niemal na samej krawędzi po lewej stronie widać konstrukcję kolejki napowietrznej, którą był transportowany piasek.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dawny pałacyk na kopalni Reden

  Fotografia pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawny pałacyk na kop. Reden.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dawne odkrywki na Redenie

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawne odkrywki na Redenie.
  Ze zbiorów A. Vielrose.

  W Kurjerze Zachodnim z 1927 roku można przeczytać opis tego zdjęcia:
  Stara odkrywka na kop. Reden, na lewo kolejka napowietrzna z kop. Mortimer na nieistniejącą obecnie stację radomską; w środku dawny kościół parafjalny.

  Aktualizacja dzięki Agnieszce Polek – 1931 rok to data publikacji szkiców monograficznych. Bazylika została konsekrowana w 1912 roku a fotografia Vielrose’a uwieczniła jeszcze kościół św. Aleksandra (obecną kaplicę boczną Bazyliki). Samo zdjęcie ma więc o wiele starsze datowanie.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Szyb wodny na miejscu aktualnej Resursy

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawny i nieistniejący już „szyb wodny”.
  Ze zbiorów A. Vielrose.

  Szyb wodny służył do wypompowywania wody z kopalni. Do jego podszybia dochodziła sztolnia Ulmana, w szybie zainstalowane były pompy (z napędem parowym), wypompowywały one wodę na powierzchnię, dalej płynęła ona otwartym kanałem (na niektórych mapach również nazywanym imieniem Ulmana) wzdłuż 3 Maja, potem przecinała Szosową, Ogrodową i uchodziła do kanału Huty Bankowej. Możliwe, że szyb powstał na początku XIX wieku (w 1824 roku przedłużono sztolnię), wyburzono go zapewne bezpośrednio przed budową Resursy.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Dawna oberża

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawna oberża i „odkrywka” na Redenie.
  Ze zbiorów A. Vielrose.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Kapliczka św. Marka na Mydlicach

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Stara Dąbrowa. Kapliczka z r. 1863.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Wydobycie węgla na kop. Reden

  Fotografia braci Altman pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: wydobycie węgla na kop. Reden. Fot. B-cia Altman.
  Prawdopodobnie górnicy obsługują wiertarki do otworów strzałowych.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Chodnik na kopalni Reden

  Fotografia braci Altman pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: chodnik na kopalni Reden.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Kopalnia Reden - baseny płuczkowe

  Fotografia braci Altman pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: baseny płuczkowe na kop. Reden.

  W tle kościół pw. NMP Anielskiej oraz zabudowania przy ul. Królowej Jadwigi.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Płuczka węgla na kopalni Reden

  Fotografia braci Altman pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: płuczka węgla na kop. Reden.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Płuczki na kopalni Reden

  Fotografia braci Altman pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: płuczki na kopalni Reden.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Płuczki na kopalni Reden

  Fotografia braci Altman pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako: płuczki na kopalni Reden.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Typ dawnego domu na Starej Dąbrowie

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Typ dawnego domu na Starej Dąbrowie.
  (Ze zbiorów fotogr. p. A. Vielrose).

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dawne bagna i lasy w okolicach Dąbrowy

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawne i już dziś nieistniejące bagna i lasy w okolicach Dąbrowy.
  (ze zbiorów fotogr. p. inż. A. Vielrose).

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Widok Starej Dąbrowy z przed 50 laty

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Widok Starej Dąbrowy  z przed 50 laty
  (ze zbiorów fotogr. p. inż. A. Vielrose).

  Szkice monograficzne były wydane w 1931 roku. Datowanie 1881 wynika z odjęcia szacunkowych pięćdziesięciu lat.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dawne lasy w Starej Dąbrowie

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Stara Dąbrowa. Dawne lasy dziś nieistniejące.
  (ze zbiorów fotogr. p. inż. A. Vielrose).

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dawna lasy i bagna w okolicach Dąbrowy

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawne i już dziś nieistniejące bagna i lasy w okolicach Dąbrowy.
  (ze zbiorów fotogr. p. inż. A. Vielrose).

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dawne bagna i lasy w okolicach Dąbrowy

  Fotografia Arnolda Vielrose’a pochodząca z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisana jako:

  Dawne i już dziś nieistniejące bagna i lasy w okolicach Dąbrowy.
  (ze zbiorów fotogr. p. inż. A. Vielrose).

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Domki przy ulicy Jaworowej

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Stara Dąbrowa. Domki przy ulicy Jaworowej.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dom Knapika przy ul. Hermińskiej Nr. 3.

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Dom Knapika przy ul. Hermińskiej Nr. 3.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Domek Mystka przy ul. Legjonów 48.

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Domek Mystka przy ul. Legjonów 48.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dom Bałdysa przy ulicy Wiejskiej Nr. 6.

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Dom Bałdysa przy ulicy Wiejskiej Nr. 6.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Domek J. Bednarczyka przy ulicy Jaworowej Nr. 21.

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Domek J. Bednarczyka przy ulicy Jaworowej Nr. 21.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Domek Cieślika przy ulicy Jaworowa Nr. 5

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Stara Dąbrowa. Domek Cieślika przy ulicy Jaworowa Nr. 5.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Domek Kuli przy ul. Staro-Będzińskiej Nr. 14

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Stara Dąbrowa. Domek Kuli przy ul. Staro-Będzińskiej Nr. 14

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Domek Nędzy - ulica Jaworowa 19

  Rysunek Józefa Szyllera pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Stara Dąbrowa. Dom Nędzy przy ulicy Jaworowej Nr. 19.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Andrzej Długoszewski - Naczelny Zawiadowca kopalń

  Rysunek pochodzący z opracowania „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego – szkice monograficzne” autorstwa Mariana Kantor-Mirskiego, opisany jako:

  Andrzej Długoszewski h. Wieniawa.
  Naczelny Zawiadowca kopalń rządowych
  Okręgu Zachodniego.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7122 - skany

160 - wpisy encyklopedyczne

371 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij