Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Siostry - dedykacja dla Wiesi Deneliczówny

  Fotografia przedstawiająca siostry (bliźniaczki?). Na pocztówkowych oznaczeniach odręczny wpis dziecięcym charakterem pisma: „dn. 31 marca. Na pamiątkę ofiaruję dla życzliwej Wiesie Deneliczówny. K Domagałówna”. Słowo „ofiaruję” nosi znaki ortograficznej poprawki.

  Na odwrocie owalna pieczątka: Nowoczesna fotografia „ORIENT” Dąbrowa Gór. ul. Król. Jadwigi 1. (dalej nieczytelny pojedynczy znak).

  Więcej
 • Nowa Dąbrowa

  Fotografia przedstawiająca centrum miasta. W tle widać sklep ROBOT oraz kolorową ścianę DEFUM z fragmentem nazwy: „…obrabiarek”. Zamiast koszy na śmieci duże czerwone kubły.

  Więcej
 • Kopalnia "Generał Zawadzki" - katastrofa górnicza

  Fotografia z reportażu „4 dni i 3 noce w kopalni Gen. Zawadzki’ (Panorama nr 32, 1969). Podpis: „Jeszcze chwile niepewności, długie godziny oczekiwania, lęk o los najbliższej osoby.”

   

  Więcej
 • Edward Gierek i Dyrektor Kopalni Paryż mgr inż. Andrzej Groyecki

  Fragment artykułu z Panoramy – Śląskiego Tygodnika Ilustrowanego (nakład 455 000 egzemplarzy, Panorama nr 50) pt. „Jubileuszowa Barbórka”:

  „W szczególnie podniosłym nastroju świętowała Barbórkę załoga kopalni Generał Zawadzki, wsławiona w lipcu br. bohaterską akcją, w wyniku której uratowano życie kilkudziesięciu górników, odciętych od świata na skutek zalania przez wodę części kopalni. Dyrektor kopalni mgr inż. Andrzej Groyecki (po prawej)  serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji, wśród nich premierowi Cyrankiewiczowi oraz Edwardowi Gierkowi (po lewej), który w trudnych dniach przebywał z załogą, służąc jej radą i pomocą”.

  Więcej
 • Widok miasta z ulicą Czerwonych Sztandarów i osiedle mieszkaniowe "Czerwonych Sztandarów"

  Pełny tytuł z odwrotu pocztówki: Dąbrowa Górnicza – miasto we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, duży ośrodek górniczo-hutniczy o tradycjach silnego ruchu rewolucyjnego. Prawa miejskie od 1916 r. Widok miasta z ulicą Czerwonych Sztandarów, w głębi huta „Dzierżyński”, Osiedle mieszkaniowe „Czerwonych Sztandarów”.

   

  Cena zł 44,50 + 50 gr na CZMP (skr. Centrum Zdrowia Matki Polki)

  Więcej
 • Szkoła Górnicza im. Stanisława Staszica

  Pocztówka przedstawiająca dąbrowską Sztygarkę w 1969 roku, wykonana wg fotografii barwnej K. Kaczyńskiego. Cena zł 1,50 + 20 gr na SFBSiI (skr. Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów).

  Więcej
 • Cztery kobiety

  Fotografia wykonana w stiudio R. Radzikowskiego: cztery Panie na tle z drzewami. Zdjęcie sygnowane suchym stemplem: Fot. R. Radzikowski. Dąbrowa.

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe.

  Więcej
 • Budynek przy ulicy Piłsudskiego

  Fotografia z 1960 roku przedstawiająca budynek istniejący do dziś (Piłsudskiego 18). Droga ułożona z trylinek, po prawej stronie, to ulica Ogrodowa.

  Podziękowania za udostępnienie fotografii dla Michała G.

   

  Więcej
 • Absolwenci Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej z 1935 roku

  Fotografia pochodząca z wydania: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej” (strona 11).

  Więcej
 • Zagłębianka - fot. R. Radzikowski

  Zdjęcie młodej dziewczyny w regionalnym, bardzo ozdobnym stroju. Fotografia wykonana w studio R. Radzikowskiego (z tyłu ‚niedźwiedzia’ skóra, która często pojawia się u tego fotografa). Niestety datowanie nieznane.

  Na odwrocie znajdują się oznaczenie pocztówkowe. W lewym dolnym rogu suchy stempel: Fot. R. Radzikowski. Dąbrowa.

  Więcej
 • Szkoła podstawowa nr 8 w osiedlu im. Adama Mickiewicza

  Pocztówka o niskim nakładzie 2000 sztuk przedstawiająca SP nr 8 na ulicy Krasińskiego. Autorem fotografii jest T. Hermańczyk.

  Więcej
 • Pierwszy zjazd wychowanków Szkoły Górniczej

  Fotografia z charakterystycznego wydania (informator nie był zszywany a do połączenia kartek użyto zielonej wstążeczki) pt. „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

   

  Więcej
 • Budynek Zarządu Górniczego w Dąbrowie Górniczej - widok z 1869 roku.

  Precyzyjna rycina, która przedstawia dzisiejszą Sztygarkę. W 1869 roku budynek pełnił funkcję Zarządu Górniczego.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6043elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij