Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Dombrowa O.S. Poststrasse (16)

  Na uwagę zasługują kierunkowskazy:

  w prawo – Bendzin 5km
  w lewo – Zombkowitz 9km oraz miejscowość, której nazwy nie można odczytać (5-6 znakowa) i odległość 40km.

  Pełny napis na budynku po lewej stronie brzmi: Leinenhaus (leinen oznacza ‚płótno’ więc prawdopodobne jest, że był to sklep z tekstyliami). Zegar wskazuje 8:36, w tle ulicy widać wóz ciągnięty przez dwa konie.

  Na odwrocie:
  Dombrowa O.S. Poststrasse 16

  oraz adres wydawnictwa:
  Verlag „GRAPHOCHEMIE” A. Schinkovsky Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66

  Więcej
 • Wczasy świąteczne na Pogorii

  Opis z odwrotu pocztówki zieloną czcionką:

  Cały Naród buduje swoją Stolicę.

   

  Wczasy świąteczne na Pogorii k/Dąbrowy Górniczej.

  Cena 1zł + 0,10 na Społ. Fundusz Odbudowy Stolicy

  PTTK. Jasło – S – 7 – 5777 – 2100 – 20.IX 56

  Więcej
 • Park Kultury i Wypoczynku "Zielona"

  Na odwrocie:

  Park Kultury i Wypoczynku „Zielona”

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia

  Opis na odwrocie:

   

  DĄBROWA GÓRNICZA

  Miasto we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ośrodek górniczo-hutniczy i przemysłowy. Od końca XIX w. jeden z głównych ośrodków ruchu robotniczego w Polsce.

  Pałac Kultury Zagłębia

   

  W miejscu znaczka obok sygnatury informacja: Cena zł 17,50 +50 gr na NFOZ

  Więcej
 • Basen kąpielowy

  Opis z odwrotu: Basen kąpielowy.

  Na powiększeniu pocztóki widać, że basen miał 8 torów pływackich.

   

  Dodatkowo pieczęć: OSTROŻNIE PROWADZĄC POJAZD SZYBCIEJ DOJEDZIESZ DO CELU.

  Więcej
 • Rodzinna fotografia oprawiona w płótno

  Rodzinne zdjęcie – dziewczynka trzyma w ręce rakietę do tenisa? babingtonu? Na uwagę zasługuje fakt oprawienia fotografii w płócienną ramkę, na której odciśnięty został suchy stempel FOT. R. Radzikowski. Dąbrowa.

   

  Na odwrocie odręczna informacja napisana ołówkiem: 19 sierpnia 1928 roku

  Więcej
 • Park Zielona z łabędziami

  Pocztówka z obiegu bez podanego wydawcy i fotografa.

  Więcej
 • Orkiestry przed PKZ

  Ciekawa fotografia z symboliką kojarzącą się w pierwszej sekundzie z niemieckimi flagami, przedstawiająca grupę zasłużonych górników (patrz – ilość odznaczeń) oraz orkiestry górnicze.

  Na wieżowcu po lewej stronie napis: KORZYSTAJ Z USŁUG PKO.

  Hasło pod górniczym logo: Z OFIARNOŚCIĄ GODNĄ GÓRNICZYCH TRADYCJI PRZYSPIESZA…

  Więcej
 • Górniczy pogrzeb

  Fotografia przedstawiająca fragment konduktu pogrzebowego być może samego dyrektora kop. Zawadzki – p. Groyeckiego? Za orkiestrami można zauważyć specjalny samochód, którym przewożono odkrytą trumnę w asyście górników.
  W tle kominy i kamienica Huty Bankowej. Ulica jest jeszcze wybrukowana.

  Więcej
 • Dombrowa O.S. Rathausstrasse (8)

  Na odwrocie:

  Dombrowa O.S. Rathausstrasse 8
  Rathausstrasse oznacza ‚ulica Ratuszowa’.

  oraz adres wydawnictwa:
  Verlag „GRAPHOCHEMIE” A. Schinkovsky Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66

  Więcej
 • Wyścig rowerowy

  Fotografia przedstawiająca wyścig kolarski ulicami Dąbrowy Górniczej – najprawdopodobniej z lat 1969-71. W tle widać Pogorię. Zdjęcie wykonano z już wybudowanych Alei Róż. Po prawej stronie widać początek budowy wieżowców na Adamieckiego. Na samej krawędzi po lewej stronie widać tramwaj, podobnie jak po lewej stronie reklamy Uniwersal:

  SKLEP Uniwersal prowadzi sprzedaż szerokiego asortymentu odzieży Damskiej i młodzieżowej.

  Na dole tablicy reklama Cepelii. Kilka budynków w centralnej części fotografii już nie istnieje. Najbardziej znanym była tzw. oberża górnicza (budynek za drugą reklamą).

  Więcej
 • Tablice informacyjne Kopalni Generał Zawadzki

  Na fotografii tablice przy PKZ:

   

  Od lewej

  1. KOPALNIA „GENERAŁ ZAWADZKI”

   

  2. Plansza prezentująca ‚POSTĘP’

  – MECHNICZNE OBRABIANIE / POSTĘP:

  1965 – 10,8%

  1970 – 30,0%

  1975 – 35,0%

  – MECHANICZNE ŁADOWANIE

  1965 – 61,4%

  1970 – 75,0%

  1975 – 80,0%

   

  3. SOCJALISTYCZNE WSPÓŁZAWODNICTWO W PRACY. ZDOBYCZE SOCJALNE.

  Na stan 5050 załogi korzystało z wczasów i kolonii w roku 1968

  Kołobrzeg – 700

  Jaszowiec – 571

  F W P – 260

  Sanatoria – 195

  Profilaktyka – 85

  Kolonie – 1280

   

  4. Wartość zobowiązań załogi na cześć V zjazdu Partii 5,400 tys. zł

  Więcej
 • Ślubna fotografia

  Fotografia ślubna. Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz pieczątka:

   

  Nowoczesna fotografia „ORIENT”

  Dąbrowa Gór. ul. Król. Jadwigi 1. 1.

  Więcej
 • Sztandar z orłem

  Fotografia przestawiająca pochód ze sztandarem, na którym wyszyty jest biały orzeł. Na lewych ramionach widać naszywki uczniowskie. Z tyłu orkiestra. Wg odręcznego zapisu na odwrocie jest to orkiestra Sztygarki z dyrygentem Wilkoszewskim. Wdziędzie widać flagi państwowe.

   

  W tle budynek poczty oraz nieistniejący budynek po lewej stronie z szyldem MESNA.

   

  Na odwrocie znajduje się również zielona, okrągła pieczątka: Klub Filmowy Szkół Górniczych FILAR w Dąbrowie Górniczej.

  Więcej
 • Kopalnia "Generał Zawadzki" - Bratnie narody ZSRR

  Napis na ścianie Kopalni Generał Zawadzki:

   

  POZDRAWIAMY BRATNIE NARODY ZSRR – BUDUJĄCE KOMUNIZM!

  1917 – 1968 ROCZNICA WIELKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ.

   

  Na odwrocie pieczątka

  ZAKŁADOWY OŚRODEK INFORMACJI T. I E.

  przy Kopalni „Gen. Zawadzki”

  w Dąbrowie Górniczej

  LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE

  Więcej
 • Wycieczka uczniów PSGH do Wieliczki

  Na fotografii grupa uczniów Sztygarki na wycieczce do Wieliczki. Datę z tabliczki można rozszyfrować jako 13 VI 1936.

  Zdjęcie pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Stary gmach Szkoły Górniczej

  Fotografia podpisana jako ‚Stary gmach Szkoły Górniczej’ pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Pawilon II i III

  Fotografia przedstawiająca II i III pawilon Sztygarki pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Drugi kurs w 1904/5 roku

  Zdjęcie podpisane jako ‚Drugi kurs w 1904/5 roku’.

   

  Fotografia pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Wydział Hutniczy PSGH

  Zdjęcie przedstawia uczniów Wydziału Hutniczego z 1925 roku.

  Fotografia pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Uczniowie z nauczycielami

  Fotografia pochodząca z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”. Przedstawia grupę uczniów z lat 1910-1911 w mundurach z wychowawcami.

  Więcej
 • Sztygarka - Pracownia elektrotechniczna

  Fotografia pochodząca z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Kobieta z kwiatem

  Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia oraz owalna pieczątka:

   

  Nowoczesna fotografia „ORIENT”

  Dąbrowa Gór. ul. Król. Jadwigi 1. 1.

  Więcej
 • Klasyfikacja minerałów

  Fotografia pochodząca z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Zdjęcie podpisane jako „Klasyfikacja minerałów’

  Więcej
 • Urząd miejski

  Pocztówka przedstawiająca Urząd Miasta na ulicy Granicznej 21.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

   

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pomnik Staszica z górnikiem

  Z odwrotu widokówki:

  Pomnik St. Staszica. W głębi budynek Szkoły Górniczej wzniesiony w roku 1841 – obecnie siedziba Muzeum Miejskiego „Sztygarka’.

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pomnik Stanisława Staszica

  Opis z odwrotu:

  Pomnik Stanisława Staszica na tle budynku zbudowanego w 1841 r. według planów Franciszka Lenci, w którym ma siedzibę Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

  Napis na cokole: Stanisław Staszic (1755 – 1826)

  WIELKIEMU POLAKOWI, KTÓREGO UMYSŁ I SERCE SŁUŻYŁY OJCZYŹNIE – JEJ PRZYSZŁOŚCI

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce
  ul. Ofiar Katynia 20
  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Panorama miasta z dawnym Domem Partii

  Panorama miasta z dawnym Domem Partii na pierwszym planie.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Reden w nocy

  Reden nocą. Rozpoznać można: Hollywood Video, IDEA 9.00-19.00, solarium 10.00-22.00, Jubiler, Lombard.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Nocny widok PKZ

  Nocny widok Pałacu Kultury zagłębia z fontanną oraz herbem Dąbrowy Górniczej.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5953elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij