Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Premier Cyrankiewicz i sekretarz KW PZPR Edward Gierek

  Fotografia z reportażu „4 dni i 3 noce w kopalni Gen. Zawadzki’ (Panorama nr 32, 1969). Podpis: „Premier Józef Cyrankiewicz w towarzystwie członka Biura Politycznego KC, I sekretarza KW PZPR w Katowicach, tow. Edwarda Gierka, na terenie kopalni „Generał Zawadzki”.

  Więcej
 • Ocalony górnik z katastrofy w kop. Gen. Zawadzki

  Fotografia z reportażu „4 dni i 3 noce w kopalni Gen. Zawadzki’ (Panorama nr 32, 1969).

  Więcej
 • Ratownicy - kontakt z zasypanymi górnikami

  Fotografia z reportażu „4 dni i 3 noce w kopalni Gen. Zawadzki’ (Panorama nr 32, 1969). Podpis: „Żyją! Nawiązaliśmy z nimi łączność! Tę radosną wiadomość przekazują rodzinom ratownicy”.

  Więcej
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki z budową w tle

  Widokówka przedstawiająca pomnik Tadeusza Kościuszki. Po lewej stronie, za drewnianym płotem, widać rozpoczętą budowę Domu Partii/Urzędu Miejskiego. Nieco wyżej napis z nazwą sklepu ELEGANCJA.

  Więcej
 • Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów

  Na pierwszym planie pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W tle Pałac Kultury Zagłębia.

  Cen zł 8,80 + 20 gr. na NFOZ
  (Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia)

  Więcej
 • Wędkarskie pomosty na Pogorii

  Fragment plaży z kilkoma pomostami dla wędkarzy. Po prawej stronie, na linii horyzontu, ledwie zauważalne dwie chłodnie kominowe elektrowni w Łagiszy.

  Cena zł 1,70 + 0,20 na SFOS
  (Społ. Fundusz Odbudowy Stolicy)

   

  Więcej
 • Strzemieszyce - widok ogólny

  Pocztówka przedstawiająca widok Strzemieszyc z górującym nad okolicą kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  Cena zł 1,70 + 20 gr na SFOS
  (Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

  Więcej
 • Jarmark staroci w Dąbrowie Górniczej

  Mozaika z dzieckiem na tle gablot z orderami, odznaczeniami, medalami, ze starą pocztówką przedstawiającą ulicę Marcela oraz widokiem na giełdę staroci, która funkcjonowała na Placu Wolności.
  Wśród tłumu kolekcjonerów można zauważyć kilka samochodów marki polonez. W tle pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów oraz wieżowce (z odnowioną elewacją) przy ulicy Kościuszki.

  Podpis pocztówki: Jarmark staroci odbywający się w trzecią niedzielę każdego miesiąca. Stara widokówka – Ulica Marcela. Fragment ekspozycji.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • "Ruch" w Okradzionowie

  Pocztówka pochodząca z Okradzionowa. Niestety widokówka nie posiada żadnej sygnatury (tylko oznaczenia pocztówkowe).
  Nad wejściem do budynku widoczny napis: KLUB PRASY I KSIĄŻKI „RUCH”. Poniżej, po prawej stronie, można zauważyć 5 tabliczek urzędowych oraz owalne godło z orłem, co sugeruje siedzibę urzędów.

  Pani Hanna Klapa potwierdziła, że budynek to siedziba Świetlicy Środowiskowej w Okradzionowie. Wg informacji przesłanych przez Grzegorza Tomczyka (13.02.2013) budynek został wyburzony w 1996 roku. Obecnie na jego miejscu została wybudowana siedziba klubu UKS Przemsza Okradzionów. Świetlica znajduje się w remizie strażackiej.

  Więcej
 • Strzemieszyce - Kościół

  Historyczna pocztówka pokazująca Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach. Tuż za płotem widać jeszcze strojące rusztowania. Budowa kościoła została zakończona w 1910 roku więc prawdopodobnie w tym okresie można datować tą pocztówkę.

  Na odwrocie (oryginalna pisownia z błędami):

  Wydawnictwo R, Brandys, Strzemieszyce. Naśladownictwo zastrzeżone.
  Nakładem ksiegarni St. Kryszńskiej w Strzemieszycach

  W miejscu znaczka nadruk ‚Pocztówka.’

  Więcej
 • Kościół św. Antoniego z Padwy

  Na odwrocie:

  Dąbrowa Górnicza

  Gołonóg – Kościół św. Antoniego z Padwy

   

  oraz adres wydawnictwa:

  DARIUSZ KMIOTEK

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

   

  Więcej
 • Dom Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

  Z lewej strony pocztówki widoczna nie istniejąca dziś kamienica Huty Bankowej. Wygląd dwóch wieżowców przy ulicy Kościuszki wskazuje, że nie są one jeszcze zamieszkałe.

  Opis z odwrotu:

   

  Dąbrowa Górnicza

  Pałac Kultury Zagłębia

  wg fotografii barwnej M. Raczkowskiego

   

  Cena zł 2.-

  Więcej
 • Domki campingowe w okolicy jeziora Pogoria

  Czarno-biała pocztówka zatytułowana jako „Domki campingowe w okolicy jeziora Pogoria”.

  Cena 1,40 zł + 20 gr na SFOS (Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

  Więcej
 • Basiula - Ośrodek Przyrodoleczniczy "Zdrowie" ks. Andrzeja Huszno

  Pensjonat przyrodoleczniczy „Zdrowie” w Ząbkowicach, Basiula 5, telefon 21. Zdjęcie pochodzi z ulotki księdza Andrzeja Huszno, promującej ziołolecznictwo. Osobie księdza będzie poświęcony osobny artykuł. Ta niezwykła postać kilkukrotnie zmieniająca wyznanie była uważana za trybuna ludu. Na pogrzebie ks. Huszno w Dąbrowie Górniczej zgromadziło się kilka tysięcy osób. Datowanie – 1930 – jest szacunkowe.

   

  Podziękowania dla Jarosława Krajniewskiego za możliwość publikacji fotografii.

  Więcej
 • Rewers zdjęcia rodzeństwa Rasała

  Piękny rewers opublikowanej wcześniej fotografii przedstawiającej rodzeństwo Rasała z opisem:

  R. ALTMAN
  Dąbrowa
  ulic 3 Maja No. 4

  Klisze przchowuje się
  i na żądanie można
  mieć kopje.

  Specjalny oddział portretowy.

   

  Podziękowania dla p. Mirosława Stróżyckiego za możliwość publikacji zdjęcia.

  Więcej
 • Mieszkańcy ul. Polnej i ul. Łukasińskiego

  Bratowe z synami:
  Teofila Rasała – żona Michała Rasały – z synem Mieczysławem – mieszkali na ulicy Łukasińskiego.

  Józefa Rasała – żona Andrzeja Rasały – z synem Bolesławem – mieszkali na ulicy Polnej – będąca w ciąży z kolejnym dzieckiem Leonem (który zmarł w wieku 1 roku).

  Podziękowania dla p. Mirosława Stróżyckiego za możliwość publikacji zdjęcia.

  Więcej
 • Bolesław Rasała z narzeczoną

  Rok około 1922 – Bolesław Rasała z narzeczoną.

  Bolesław Rasała, który urodził się i mieszkał w Dąbrowie na ul. Polnej został przeniesiony do Zamościa. Tam poznał dziewczynę, która została jego narzeczoną  –  jednak nie doszło do ślubu…

  Ulica Polna to poprzednia nazwa ulicy Barlickiego, która znajdowała się w dzielnicy MIEJSKIE niekiedy zwanej BAJBĄ i była równoległa do obecnej Okrzei i prostopadła do Chopina. W latach 80-tych wszystkie domy (oprócz domu , który stał na rogu ulicy Chopina i Barlickiego) z tej ulicy wyburzono – obecnie znajduje się tam szkoła i bloki mieszkalne.

  Podziękowania dla p. Mirosława Stróżyckiego za możliwość publikacji zdjęcia.

  Więcej
 • Warsztaty w Dąbrowie Górniczej

  Zakład pracy lub warsztaty szkolne – wszyscy na zdjęciu ubrani są w kamizelki, garnitury, białe koszule… Oprócz imadeł nie da się ustalić jakie przedmioty są obrabiane i za pomocą jakich narzędzi (pilniki?). W samym końcu sali piec tzw. koza z rurą odprowadzającą dym.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Uroczystości w Sztygarce

  W tle budynek dzisiejszego Muzeum Miejskiego. Po prawej stronie widać oficera oraz osobę ze sztandarem.

  Na rewersie odręczne teksty atramentem: „Dąbrowa Górn. dn. 15.IX.36r. kl. VII.”

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Orkiestra na ulicy Legionów Polskich

  Defilada na wybrukowanej ulicy Legionów Polskich – na podwyższeniu widać kilkanaście osób, mnóstwo dzieci oraz orkiestrę. W tle kościoły św. Barbary oraz Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.

  Na rewersie odręczne teksty atramentem: „Dąbrowa Górn. dn. 15.IX.36r. kl. VII.”

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Rodzeństwo Rasała z ulicy Polnej

  Rodzeństwo Rasała: Zygmunt, Waleria (późniejsza Stróżycka), Bolesław – mieszkali w Dąbrowie na ul. Polnej 9. Waleria po przebytym tyfusie miała obcięte włosy, dlatego występuje w chustce. Bolesław rozpoczyna karierę wojskową.

   

  Zdjęcie zostało naklejone na tekturę. U dołu:

  FOT. R. ALTMAN.
  Dąbrowa 3 Maja
  (Klubowa) 4

  Podziękowania dla p. Mirosława Stróżyckiego za możliwość publikacji zdjęcia.

  Więcej
 • Apel na wewnętrznym dziedzińcu Sztygarki

  Na pierwszym planie widać członków orkiestry z widocznymi kilkoma instrumentami. Po prawej stronie, pośrodku szerego można dostrzec kilkanaście osób z bronią na ramieniu. Budynek po lewej stronie to Pawilon IV. Na rewersie odręczne teksty atramentem: „Dąbrowa Górn. dn. 15.IX.36r. kl. VII.”

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Waleria Rasała (późniejsza Stróżycka) w otoczeniu rodziców

  Studyjne zdjęcie opisane:

  Waleria Rasała (późniejsza Stróżycka) w otoczeniu rodziców: Józefy i Andrzeja. Osoby te zamieszkiwały dom na ulicy Polnej 9, dziś już nie istniejącej.

  Podziękowania dla p. Mirosława Stróżyckiego za możliwość publikacji zdjęcia.

  Więcej
 • Stacja rozładunkowa rudy w Strzemieszycach

  Podpis fotografii: „Huta Katowice” – Załogi przedsiębiorstw pracujących przy budowie stacji rozładunkowej rudy w Strzemieszycach dla huty „Katowice” […]. Na zdjęciu – prace przy rozruchu wywrotnicy wagonów fot. St. Jakubowski”.

  Zdjęcie pochodzi z Miesięcznej Kroniki Fotograficznej – Katowice. Krajowa Agencja Wydawnicza KAW Katowice listopad 1979.

  Budowa wywrotnicy wagonowej (3 wywrotnice pracują w jednym budynku na torach równoległych) na szerokim torze, najdalej na zachód wysunięty odcinek szerokiego toru.

  Podziękowania dla p. Marka Sikory za opis oraz dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Pożar kopalni węgla "Reden"

  Fotografia z pierwszej strony Ilustrowanego Kuryera Codziennego nr 29 (563) (Dodatek do Nr. 194 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z dnia 15 lipca 1935 r.)

  Treść noty: POŻAR KOPALNI WĘGLA. Nad kopalnią węgla „Reden” w Dąbrowie Górniczej wznoszą się tumany gęstego, czarnego dymu. w jej wnętrzu wybuchł groźny pożar, który objął całą kopalnię. Skutkiem unieruchomienia kopalni straciło pracę przeszło 600 robotników.

  Fot. Cz. Datka – Katowice

  Więcej
 • Poświęcenie kamienia węgielnego pod Magistrat

  Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego najprawdopodobniej pod Magistrat. Po dokładnej analizie zdjęcia okazało się, że w prawym górnym rogu widać część głównego budynku sztygarki.

  Podziękowania dla Leszka za identyfikację fotografii.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Zadymiona panorama miasta

  W tle widoczna wieża ciśnień i kominy Huty Bankowej. Zdjęcie wykonane w czerwcu 1941 roku.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Uroczystość poświęcenia - Magistrat

  Po dokładnej analizie zdjęcia okazało się, że w prawym górnym rogu widać część głównego budynku sztygarki. Wynika z tego, że na zdjęciu została uwieczniona uroczystość poświęcenia budowy Magistratu przy ulicy 3go Maja 42. Z miejskich dokumentów (wystawionych przy sprzdaży gmachu) wynika, że ten budynek został wybudowany na początku XX wieku.

  Podziękowania dla Leszka za identyfikację fotografii.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Trumna z ciałem Juliusza Słowackiego w Dąbrowie

  Fotografia sygnowana pieczęcią: „Fot. J Żelichowski Dąbrowa gor” oraz suchym tłokiem: „J. ŻELICHOWSKI DĄBROWA GÓRN.”

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Panorama Dąbrowy

  Na fotografii Barbara Cebo, ówcześnie studentka Uniwersytetu Poznańskiego, późniejsza mgr inż. Nauczycielka i działaczka harcerska w Olkuszu i Zagłębiu Dąbrowskim. W tle hala i kominy Huty Bankowej.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6356elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij