Opłata za pogrzeb

Opis:

Opłata za pogrzeb – dokument po niemiecku z 11 grudnia 1943. Warto zwrócić uwagę na pieczątkę w gotyckim stylu: Dombrowa O/S.

Tłumaczenia podjęła się Małgorzata Lehmann – serdeczne podziękowania za poświęcony czas.

Friedhofsamt    Urząd Cmentarny   Dombrowa O/S, am 11.Dez.1943
Friedhofsverwaltung Administracja cmentarza  Dombrowa O/S, dn. 11. grudnia 1943
Aktenz. Sygnatura akt

Rechnung Rachunek
für dla

I. Erdbestattung pochówek ciała do ziemi
1.    Wahlgrabstelle (Nutzungszeit 40 Jahre) wybrane miejsce grzebalne (okres użytkowania 40 lat)
2.    Familiengrabstelle (Nutzungszeit 40 Jahre rodzinne miejsce grzebalne (okres użytkowania 40 lat
3.    Reihengrabstelle szeregowe miejsce grzebalne
4.    Kinderreihengrabstelle dziecięce szeregowe miejsce grzebalne
II. Aschenbeisetzung pochówek prochów
1.    Aschenwahlstelle (Nutzungszeit 40 Jahre)  wybrane miejsce pochówku prochów (okres użytkowania 40 lat)
2.    Aschenreihenstelle (Nutzungszeit 10 Jahre) szeregowe miejsce pochówku prochów (okres użytkowania 10 lat)

III. Sonstige Gebühren pozostałe opłaty
1.    Bestattungsgebühren opłaty pogrzebowe
2.    Ausschmückung des Grabes przystrojenie grobu
3.    Benutzung der Leichenhalle (Kapelle) użytkowanie kostnicy (kaplicy)
4.    Ausschmückung der Leichenhalle (Kapelle) przystrojenie kostnicy (kaplicy)
5.    Grabanfertigung wykonanie grobu

Grabnummernstein kamienna tabliczka z numerem grobu

Um Einzahlung dieses Betrages innerhalb 10 Tagen an die Gemeinde-Stadtkasse wird ersucht.
Prosimy o uiszczenie powyższej kwoty w ciągu 10 dni w kasie miasta – gminy.

Im Auftrage z upoważnienia
(Unterschrift) (podpis)

Quittung pokwitowanie
……… RM erhalten ………….. marek niemieckich otrzymałem
Dombrowa O/S am ………….. Dombrowa O/S dnia

Friedhofsamt Urząd Cmentarny   
Im Auftrage z upoważnienia

E.T.Nr. ………. Nr ewidencyjny

Bestellnr. …. Rechnung der Friedhofsverwaltung – Nachdruck verboten – Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Berlin
nr zamówienia…. rachunek administracji cmentarza – przedruk zabroniony – Niemieckie Wydawnictwo Gminne Sp. z o.o., Berlin

Podziękowania dla Szymona Hnatowa za udostępnienie prywatnego archiwum.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Dokumenty Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Szymon Hnatow

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij