Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Ulica Laski, Piaski i Babia Ława z wieży kościelnej

  Ulice: Laski, Piaski i Babia Ława

  Na prawo zwarta zabudowa ul. Laski, która w całości przetrwała do dzisiaj. Na horyzoncie, po prawej kolonia Tworzeń i  droga do Łośnia, na miejscu której stoją obecnie wielkie piece Huty Katowice.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Laski z wieży kościelnej

  Ulica Laski.

  Dalszy ciąg ul. Laski. Na prawo pola uprawne na zboczach Małej Góry.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Starowiejska z wieży kościelnej

  Ulica Starowiejska i widok na Pogorję 1

  Ulica istnieje pod nazwą Gwardii Ludowej. Na pierwszym planie ogrody Nadleśnictwa i kościelny. Dalej przylegające do ulicy pola Lorensa, Kułaka, ogród Drożdża, pole Duraja. W centralnej części widać budynek Przedszkola, dawniej Szkoły Nr 1 i dalej, kolejno na prawo domy: Grzyszki, Kaczmarczyka, Krzemińskiego, Bazgra. Na drugim planie rozproszone domy ul. Łacznej a nastepnie tory kolejowe i za nasypem kolejowym jezioro Pogoria 1.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Stacyjna z wieży kościelnej

  Ulica Stacyjna

  Od dworca kolejowego tory kolei ząbkowickiej i strzemieszyckiej. Na prawo przy torach baraki, dla brygad robotniczych, budujących nowe osiedle. Przy ul. Stacyjnej, licząc od przejazdu domy: Łuckosia, Bochenka, Bijaka, Szczepki, Krawczykowej, Zięby, Śliwakowskiego, Łopatki, Płonki, Majchrzaka. Po stronie południowej: Skrzypczyka, Niedbała, Trzęsickiego, Derki. Przed barakami, przy ul. Łącznej domy: Hetmana (PKP), Ładowskiego, Gali, Adamczyka, Wartaka.

   

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Kościelna z wieży kościelnej

  Ulica Kościelna

  Koniec ul. Kościelnej z domem Wnuka, do połączenia z ul. Laski oraz dalszy ciąg ul. Starowiejskiej  z posesjami (od lewej): Bazgra, Czapli, Zapory, Bochenka, Hermana, Zięby, Tyniora, Kułaka, Pietrzykowskiego, Musiała, Równickiej (Myśliwca), Trzciny i Morcinka. Po drugiej stronie ulicy mało widoczny, piętrowy dom Duraja, z zabudowaniami gospodarczymi. W tyle, na prawo domy ul. Babia Ława i piaskownia na resztkach Borowej Górki. Na horyzoncie osiedle Ząbkowice.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Starowiejska z wieży kościelnej

  Ulica Starowiejska

  Dalszy ciąg ul. Starowiejskiej z zabudowaniami Bochenka, Wartaka, Goszcza i, na prawo Bijaka (zwanego dziedzicem). Liczne ślady po gliniakach i cegielniach polowych. W głębi tory kolejowe a za nimi kol. Trzydziesty i Dziewiąty. Widoczne po prawej i lewej polne ścieżki, to skróty drogi do Dąbrowy Górniczej.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Folwarczna z wieży kościelnej

  Ulica Folwarczna i początek Starowiejskiej

  Ulica Wiśniowa, biorąca początek przy Florowskiej, z zabudowaniami m.inn. Wartaka (majstra) i Kwietniów,  a dalej na prawo ul. Folwarczna. Na pierwszym planie obszerny teren, na którym przed wojną był duży skład drzewa.

  Informacja od Rafała Piętki – powstający blok po lewej części fotografii to Piłsudskiego 31. Jako jedyny budynek był budowany z materiałów o dwóch kolorach.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Dworzec kolejowy z wieży kościelnej

  Ulica Starowiejska widok – na dworzec kolejowy

  Tereny Nadleśnictwa Gołonóg przy ul. Starowiejskiej. W głębi tory kolejowe a za nimi ul. Parkowa i Łęknice, ze wzgórzem, na którym dziś stoi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej. Na prawo, istniejący do dziś, 150-cio letni  budynek dworca kolejowego „Gołonóg”. Na lewo od dworca długi dom Skrzypczyka, dalej Franusa, Sikorskiego i Maciążka.

  Fotografia, wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy, oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Widok w kierunku północnym z wieży kościelnej

  Widok w kierunku północnym.

  Na pierwszym planie ogrody nadleśnictwa i kościelny. Dalej ulica Stacyjna i ulica Stara Wieś. Pod lasem tereny, gdzie później została zlokalizowana piaskownia a następnie powstało jezioro Pogoria 2.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Widok na początek ulicy Laski z wieży kościelnej

  Widok na początek ulicy Laski.

  Na środkowym planie piaszczysta „Borowa Górka” i ul. Piaski, gdzie rozchodziły się drogi do Ząbkowic przez ulicę Babia Ława i do Łośnia, przez ulicę Tworzeń.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Florowska z wieży kościelnej

  Widok w kierunku Dąbrowy Górniczej.

  Dawna ulica Florowska a na terenie Dąbrowy ul. Królowej Jadwigi. Na dalekim planie po lewej kominy fabryki cynku a nieco bliżej komin kopalni „Flora”. W środku wieża kościoła NMP a na prawo dymiące kominy Huty Bankowej.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ulica Florowska i pierwsze wykopy z wieży kościelnej

  Ulica Florowska i pierwsze wykopy

  Ulica Florowska, dzisiaj w tym miejscu szeroka, dwujezdniowa, z torami tramwajowymi Aleja Józefa Piłsudskiego. Po lewej ul. Siedmiu Szewców i dalej ul. Krasowa. Po prawej na dalszym planie ul. Zając. Wyraźnie widoczne wykopy pod ul. Kasprzaka i ul. Tysiąclecia.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Tuż nad ręką uchwyconą w ruchu można zauważyć dwa odwierty pod materiały wybuchowe.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Na cokole zaczęły się pojawiać kwiaty i znicze.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Zdjęcie klasy VI - Szkoła nr 3

  Zdjęcie klasowe ze Szkoły nr 3, z wychowawczynią, p. Wolską.
  Na odwrocie odręcznym pismem:

  Szkoła No. 3
  Klasa VI
  Rok szkolny 1954/1955
  Dąbrowa Górnicza 25.VI.1955 r.

  Topór T., Tablewski W., [G/R?]aj Cz., Pacia W., Powacka St., Sławiński St., Król J., Seliga J., Madej Z., Raspopow W., Gidmański Cz., Piekarczyk A., Moe E., Bargieł M., Mysłek J., Janiga W., Wych. Wolska A., Ramiński St., Perek M., Lech L., Nowak Z., Michta J., Zach St., Adamski St., Rychter G., Sawa W., Sekuła J., Garnek, Proksa, Janiarczyk, Skóry, Wójcikowski, Borowiec, Toporek.  

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  W tle widoczna kamienica Huty Bankowej.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Fragment ulicy Okrzei

  Wg opisu budynek przy ulicy Okrzei (do sprawdzenia). Niestety nie udało się odczytać nazwy sklepu (?) po prawej stronie fotografii (MILESTA? NALEDZA? )

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Fragment ulicy Okrzei

  Wg opisu budynek przy ulicy Okrzei (do sprawdzenia).

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Fragment parku Hallera z superjednostką

  Park Hallera z PKZ w tle. Po lewej stronie superjednostka.

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Dombrowa O.S. Rathausstrasse (9)

  Widok na współczesną ulicę 3go Maja. W budynku po lewej stronie miał siedzibę Magistrat. W tle kominy i hala Huty Bankowej. Datowanie 1940-1941 wynika z analizy innych zdjęć Magistratu z czasów II wojny światowej.

  Do wykonania tej pocztówki użyto tego samego zdjęcia, jak w przypadku nr 8 z tej serii.

  Z rewersu adres wydawcy:

  Verlag „GRAPHOCHEMIE” A. Schinkovsky
  Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66

  W lewym dolnym rogu opis:

  DOMBROWA O.S. Rathausstrasse  9
  (Rathausstrasse oznacza ul. Ratuszową)

  Więcej
 • Ulica Króla Jana Sobieskiego

  Jedna z najbardziej popularnych pocztówek z Dąbrowy Górniczej – widok ulicy Sobieskiego w kierunku centrum miasta. Po lewej stronie rząd kamienic, dziś już nie istniejących. Na jednej z nich widać tablicę z napisem RESTAURACIA. W środkowej części pocztówki uwieczniono ówczesny tramwaj.

  Wg informacji przysłanych przez Rafała Piętkę istnieje powojenna kopia tej pocztówki, na której dziewczynka z pierwszego planu niesie w prawej ręce… wiaderko…

  Na odwrocie:

  Wyd. i fot. R. Brandys, Strzemieszyce
  Przedruk wzbroniony

  Więcej
 • Dombrowa O.S. Kirche mit Umgebung (6)

  Widok na kościół NMP Anielskiej od strony kopalni Reden. W dwóch miejscach widać konstrukcje kolejki napowietrznej. W środkowej części, naprzeciwko kościoła widać zabudowania niemieckiego przedszkola, które było ulokowane w późniejszym Domu Harcerza.

  Z rewersu adres wydawcy:

  Verlag „GRAPHOCHEMIE” A. Schinkovsky
  Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66

  W lewym dolnym rogu opis:

  DOMBROWA O.S. Kirche mit Umgebung 6
  (Umgebung oznacza okolicę, środowisko)

  Więcej
 • Mozaika z widokami Dąbrowy

  Opis z odwrotu pocztówki:

  DĄBROWA GÓRNICZA
  Huta Katowice. Pomnik. Poczta.

  oraz adres wydawnictwa DIKAPPA:
  D.G. Strzemieszyce
  ul. Ofiar Katynia 20
  032 – 264 50 83

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - plan widowni

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004. Na drzwiach naklejony plan widowni z 16 rzędami krzeseł.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004. Po prawej stronie znajdowało się wejście do kina.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5705elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij