Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Biuro Budowlane W. Wojewódzki

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  W. Wojewódzki

  Biuro Budowlane

  Dąbrowa Górnicza

   

  Budowa domów,

  roboty żelbetowe

  wysokie piece

   

  ul. Wesoła 23

  telefon Nr. 86

  Więcej
 • Policjanci przed kinem BAJKA

  Zdjęcie wykonane prawdopodobnie przy kinie „Bajka” – tuż nad głowami policjantów widoczne są wiszące tablice, na których można odczytać napis ‚Kino BA…’. U góry napisy: KAWA, HERBATA, ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE.

   

  Na czapkach poszczególnych policjantów widoczne numery identyfikacyjne: 664, 882, 906, 158 (lub 159), 923, 906, 842, 806, 862, 944.

   

  Podziękowania dla Jacka Walaszczyka za zgodę na publikację w naszym serwisie.

  Więcej
 • Pierwszokomunijna fotografia

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz część owalnej pieczęci:

   

  „ORIENT”

  DĄBROWA GÓRNICZA

  ul. Kr. Jadwigi 7.

  Więcej
 • Pierwsza Komunia Św. - II wojna światowa

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz pieczątka, które wskazuje II wojnę światową jako okres wykonania fotografii:

   

  PHOTO-ATELIER

  „ORIENT”

  Dombrowa-Górn., Hadwigstr. 7.

   

   

  Więcej
 • Mozaika widoków Dąbrowy Górniczej

  Dąbrowa Górnicza

  Plac Wolności

  (ta część mozaiki jest również pełnowymiarową pocztówką).

   

  Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów.

  Huta „Katowice” – wielki piec.

  Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena-Strem”.

  Osiedle mieszkaniowe im. Karola Adamieckiego.

  Na fragmencie z wielkim piecem można zauważyć propagandowe slogany (niestety nie do odczytania).

  Cena zł 4,50

  Więcej
 • Święto Pracy w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia pochodząca z prywatnego zbioru Państwa Karnasiewicz z Dąbrowy Górniczej.

   

  Więcej
 • Pogoria z widokiem na Górkę Gołonoską

  Pocztówka z błędem: nadruk na odwrocie jest przesunięty o 2-3cm w prawo przez co oryginalna sygnatura jest widoczna tylko w części.

  Więcej
 • Poczta w centrum Dąbrowy

  Na odwrocie:

  Dąbrowa Górnicza. Poczta.

  oraz adres wydawnictwa:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032-162 33 70

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pochód 1. Maja

  Fotografia pochodząca z prywatnego zbioru Państwa Karnasiewicz z Dąbrowy Górniczej.

  Więcej
 • Fragment kręgu tanecznego - Park Zielona

  Pocztówka przedstawiająca krąg taneczny w Parku Zielona. Na uwagę zasługują widoczne rzeźby, których autorem jest Stanisław Sikora. Wokół kręgu było 6 takich figur. Zostały wykonane w 1957 roku. Niestety zostały usunięte podczas remontu okrąglaka w 2006 roku.

  Cena zł 1,40 + 20 gr na SFOS

  (skr. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

  Więcej
 • Żaglówki na Pogorii

  Opis:

  Żaglówki na jeziorze Pogoria.

  Jest to czarnobiała wersja pocztówki z 1964 roku.

   

  Cena zł. 1,40 + 20 gr na SFOS

  (skr. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

   

   

  Więcej
 • Wieżowce przy ulicy Kościuszki oraz Pomnik

  Z odwrotu:

  Dąbrowa Górnicza

  Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów

   

  Cena zł 1,70 + 20 gr na NFOZ

  (skr. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia)

   

  W tle widoczna ściana DEFUM z fragmentem napisu ‚OBRABIARE…’. Przy pomniku mały postument z herbem miasta, na którym został umieszczony płonący znicz.

  Więcej
 • Szuwary i żaglówki na Pogorii

  Kilkujęzyczny opis:

   

  Jezioro Pogoria

  The Pogoria Lake

  Le lac Pogoria

  (cyrylica)

   

  z fotografii barwnej Z. Kamykowskiego

   

  Cena zł 1,20 + 20 gr na SFOS

  (skr. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - mozaika z kółkiem plastycznym

  Z odwrotu:

   

  Dąbrowa Górnicza

  Miasto w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym; przemysł górniczo-hutniczy. Prawa miejskie od 1916 r. Od końca XIX w. jeden z głównych ośrodków ruchu rewolucyjnego w Polsce.

  Pałac Kultury Zagłębia – widok ogólny, hall na pierwszym piętrze, w pracowni kółka plastycznego.

   

  Cena zł 44,50 + 50 gr na CZMP

  Więcej
 • Pałac Kultury oraz Urzędy Pocztowe

  Dąbrowa Górnicza

  Pałac Kultury w Dąbrowie Górniczej

  Wnętrze Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza 6

  Wnętrze Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza 3

  Wnętrze Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza 6

  fot. ze zbiorów RUP Sosnowiec

  Polski wóz pocztowy z XVI-XVII w. (wg rys. A. Śnieżki)

   

  Na froncie PKZ widoczna tablica z napisem „Wesoła Wdówka”

   

  Więcej
 • Mozaika z Pustyni Błędowskiej

  Na odwrocie:

  Pustynia Błędowska

  leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w dorzeczu Białej Przemszy. Jest największym w Polsce obszarem piasków lotnych (ok. 30km2). Do osobliwości świata roślinnego należy jedyne w Polsce stanowisko endemicznej warzuchy polskiej (relikt klimatu lodowcowego). Piaski pustyni wykorzystuje się do zasypywania podziemnych, opuszczonych wyrobisk w kopalniach węgla.

   

  Cena zł 14,50 + 50 gr na CZMP

  Więcej
 • Krąg taneczny z makietą

  Ciekawa pocztówka z kręgiem tanecznym w parku Zielona. Po lewej stronie widoczna makieta przypominająca kształem Pałac Kultury.

   

  Na odwrocie:

  Cały Naród buduje swoją Stolicę.

  Dąbrowa Górnicza – Krąg taneczny w parku.

  Cena zł 1 + 0,10 gr na Społ Fundusz Odbudowy Stolicy

  PTTK. Jasło – S – 7 – 6092 – 2.100 – 19. XII  56.

  Więcej
 • Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej

  Opis z odwrotu:

   

  Dąbrowa Górnicza

  Dom Kultury

  wg fotografii barwnej K. Jabłońskiego

   

  Cena zł 1,50 + 20 gr na SFBSiL

  (skr. Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów)

  Więcej
 • Aleksander Zawadzki w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia pochodząca z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”.

   

  Na odwrocie pieczątka: „GŁOS PRACY. BIBLIOTEKA – ARCHIWUM” oraz tekst na maszynie:

   

  14.V.62 r.

  Z pobytu Al. Zawadzkiego na Śląsku…

  Uczestniczący w obchodach święta hutniczego – Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki – wziął między innymi udział w uroczystej akademii zorganizowanej przez załogę huty „Dzierżyński” w Dąbrowie Górniczej.

   

  N/z: serdeczne powitanie przed zakładowym Domem Kultury.

   

  CAF-fot. Kondracki

  Więcej
 • Zarząd Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego w Gołonogu

  Jedno z czterech zdjęć z artykułu: 10-lecie Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego  „Harmonja” w Gołonogu.

  Podpis fotografii:

  Chór z dyrygentem.

   

  Na pierwszym planie widać mężczyzn w mundurach.

   

  W stopce informacja: Redaktor odpowiedzialny: Konstanty Ćwierk. – Wydawcy: Sp. Akc. „Kurjer Zachodni” w Sosnowcu. – Rotograwjura Drukarni Narodowej w Krakowie, ul. Wolska 19.

  Więcej
 • Orkiestra towarzystwa Harmonja z dyrygentem p. Rybakiem

  Jedno z czterech zdjęć z artykułu: 10-lecie Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego  „Harmonja” w Gołonogu.

  Podpis fotografii:

  Orkiestra Towarzystwa z dyrygentem p. Rybakiem.

   

  W stopce informacja: Redaktor odpowiedzialny: Konstanty Ćwierk. – Wydawcy: Sp. Akc. „Kurjer Zachodni” w Sosnowcu. – Rotograwjura Drukarni Narodowej w Krakowie, ul. Wolska 19.

  Więcej
 • Orkiestra gimnazjum Łukasiewicza

  Podpis zdjęcia: „Orkiestra uczniowska gimnazjum im. Łukasiewicza w Dąbrowie Górniczej zorganizowana i prowadzona przez uczniów”.

   

  Nad drzwiami widać godło z orłem z nieczytelnymi wyrazami po obydwu stronach.

   

  Zdjęcie zostało opublikowane na trzeciej stronie dodatku do Kurjera Zachodniego wydanego w 1927 roku.

  W stopce informacja: Rotograwjura Drukarni Narodowej w Krakowie, ul. Wolska 19. – Tel. 404.

  Więcej
 • Goście 10-lecia Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego

  Jedno z czterech zdjęć z artykułu: 10-lecie Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego  „Harmonja” w Gołonogu.

  Podpis fotografii:

  Grupa gości.

   

  Na pierwszym planie widać mężczyzn w mundurach.

   

  W stopce informacja: Redaktor odpowiedzialny: Konstanty Ćwierk. – Wydawcy: Sp. Akc. „Kurjer Zachodni” w Sosnowcu. – Rotograwjura Drukarni Narodowej w Krakowie, ul. Wolska 19.

  Więcej
 • Chór Harmonja z dyrygentem p. Ornatowskim

  Jedno z czterech zdjęć z artykułu: 10-lecie Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego  „Harmonja” w Gołonogu.

  Podpis fotografii:

  Chór z dyrygentem p. Ornowskim

  W ostatnim rzędzie stoi mężczyzna ze sztandarem.

   

  W stopce informacja: Redaktor odpowiedzialny: Konstanty Ćwierk. – Wydawcy: Sp. Akc. „Kurjer Zachodni” w Sosnowcu. – Rotograwjura Drukarni Narodowej w Krakowie, ul. Wolska 19.

  Więcej
 • Popisy szkół powszechnych w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia z 4 strony „Dodatku ilustrowanego” z 1927 roku z podpisem:
  „Popisy szkół powszechnych na boisku miejskim w Dąbrowie Górniczej”

  Dzięki innemu zdjęciu udało się zlokalizować miejsce uwiecznione na fotografii – jest to boisko szkoły przy ulicy Konopnickiej. Za płotem widać dwie istniejące dziś kamienice przy ulicy Nowej, z numerami 5 i 6.

  W stopce informacja:
  Redaktor odp.: Tadeusz Opioła. – Wydawcy: Sp. Akc. „Kurjer Zachodni” w Sosnowcu. – Rofograwjura Drukarni Narodowej w Krakowie, pod zarządem Marka Szlefriga.

  Więcej
 • Pociąg z ciałem J. Słowackiego na dworcu

  Opis zdjęcia: „Pociąg ze zwłokami J. Słowackiego na dworcu w Dąbrowie Górniczej”.

   

  Na budynku dworca widoczna data: 1888. Na tablicy widać napis DĄBROWA i mniejszą czcionką GÓRNICZA. W tłumie widać kilka sztandarów z białym orłem oraz Matką Boską.

   

  Zdjęcie zostało opublikowane na drugiej stronie dodatku do Kurjera Zachodniego wydanego w niedzielę, 17 lipca 1927 roku.

  Więcej
 • Okręg Sokoli Zagłębia Dąbrowskiego - obchody 20 lecia

  Fotografia wykonana przez R. Gwiazdę z podpisem:

  „W końcu roku ubiegłego Okręg Sokoli Zagłębia Dąbrowskiego obchodził 20-lecie swego istnienia”. Sokoli-jubilaci zebrali się niedawno celem dokonania wspólnej fotografji. W środku siedzi prezes Okręgu Sokoła dyr. Karney.

   

  Zdjęcie zostało opublikowane na drugiej stronie dodatku do Kurjera Zachodniego wydanego w niedzielę, 17 lipca 1927 roku.

  Więcej
 • Na tle remontowanej Bazyliki

  Za dwiema osobami widoczna Bazylika z drewnianymi rusztowaniami.

  28.04.2015 otrzymałem wiadomość od p. Joanny Domagały: okazuje się, że na fotografii jest jej dziadek (Wacław)  i tata (Karol Szymański).

  Więcej
 • Ćwiczenia na boisku miejskim

  Fotografia z 4 strony „Dodatku ilustrowanego” z 1927 roku z podpisem:
  „Popisy szkół powszechnych na boisku miejskim w Dąbrowie Górniczej”.

  Dzięki innemu zdjęciu udało się zlokalizować miejsce uwiecznione na fotografii – jest to boisko szkoły przy ulicy Konopnickiej. Za płotem widać część istniejącej do dziś kamienicy przy ulicy Nowej 5.

  W stopce informacja:
  Redaktor odp.: Tadeusz Opioła. – Wydawcy: Sp. Akc. „Kurjer Zachodni” w Sosnowcu. – Rofograwjura Drukarni Narodowej w Krakowie, pod zarządem Marka Szlefriga.

   

  Więcej
 • Pani Młoda z welonem

  Na odwrocie informacja:

   

  Na dobrą pamiątkę dla najdroższej przyjaciółki. Od J. Stefy dnia 9 lutego 1919 roku.

  Na uwagę zasługuje suchy stempel w prawym dolnym rogu. Różni się od wszystkich pozostałych na stronie tym, że napis:

   

  FOT. R. RADZIKOWSKI

  DĄBROWA

   

  jest wewnątrz tłoczonego prostokątu.

   

   

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5348elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij