Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Górniczy pogrzeb

  Fotografia przedstawiająca fragment konduktu pogrzebowego być może samego dyrektora kop. Zawadzki – p. Groyeckiego? Za orkiestrami można zauważyć specjalny samochód, którym przewożono odkrytą trumnę w asyście górników.
  W tle kominy i kamienica Huty Bankowej. Ulica jest jeszcze wybrukowana.

  Więcej
 • Dombrowa O.S. Rathausstrasse (8)

  Na odwrocie:

  Dombrowa O.S. Rathausstrasse 8
  Rathausstrasse oznacza ‚ulica Ratuszowa’.

  oraz adres wydawnictwa:
  Verlag „GRAPHOCHEMIE” A. Schinkovsky Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66

  Więcej
 • Wyścig rowerowy

  Fotografia przedstawiająca wyścig kolarski ulicami Dąbrowy Górniczej – najprawdopodobniej z lat 1969-71. W tle widać Pogorię. Zdjęcie wykonano z już wybudowanych Alei Róż. Po prawej stronie widać początek budowy wieżowców na Adamieckiego. Na samej krawędzi po lewej stronie widać tramwaj, podobnie jak po lewej stronie reklamy Uniwersal:

  SKLEP Uniwersal prowadzi sprzedaż szerokiego asortymentu odzieży Damskiej i młodzieżowej.

  Na dole tablicy reklama Cepelii. Kilka budynków w centralnej części fotografii już nie istnieje. Najbardziej znanym była tzw. oberża górnicza (budynek za drugą reklamą).

  Więcej
 • Tablice informacyjne Kopalni Generał Zawadzki

  Na fotografii tablice przy PKZ:

   

  Od lewej

  1. KOPALNIA „GENERAŁ ZAWADZKI”

   

  2. Plansza prezentująca ‚POSTĘP’

  – MECHNICZNE OBRABIANIE / POSTĘP:

  1965 – 10,8%

  1970 – 30,0%

  1975 – 35,0%

  – MECHANICZNE ŁADOWANIE

  1965 – 61,4%

  1970 – 75,0%

  1975 – 80,0%

   

  3. SOCJALISTYCZNE WSPÓŁZAWODNICTWO W PRACY. ZDOBYCZE SOCJALNE.

  Na stan 5050 załogi korzystało z wczasów i kolonii w roku 1968

  Kołobrzeg – 700

  Jaszowiec – 571

  F W P – 260

  Sanatoria – 195

  Profilaktyka – 85

  Kolonie – 1280

   

  4. Wartość zobowiązań załogi na cześć V zjazdu Partii 5,400 tys. zł

  Więcej
 • Ślubna fotografia

  Fotografia ślubna. Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz pieczątka:

   

  Nowoczesna fotografia „ORIENT”

  Dąbrowa Gór. ul. Król. Jadwigi 1. 1.

  Więcej
 • Sztandar z orłem

  Fotografia przestawiająca pochód ze sztandarem, na którym wyszyty jest biały orzeł. Na lewych ramionach widać naszywki uczniowskie. Z tyłu orkiestra. Wg odręcznego zapisu na odwrocie jest to orkiestra Sztygarki z dyrygentem Wilkoszewskim. Wdziędzie widać flagi państwowe.

   

  W tle budynek poczty oraz nieistniejący budynek po lewej stronie z szyldem MESNA.

   

  Na odwrocie znajduje się również zielona, okrągła pieczątka: Klub Filmowy Szkół Górniczych FILAR w Dąbrowie Górniczej.

  Więcej
 • Kopalnia "Generał Zawadzki" - Bratnie narody ZSRR

  Napis na ścianie Kopalni Generał Zawadzki:

   

  POZDRAWIAMY BRATNIE NARODY ZSRR – BUDUJĄCE KOMUNIZM!

  1917 – 1968 ROCZNICA WIELKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ.

   

  Na odwrocie pieczątka

  ZAKŁADOWY OŚRODEK INFORMACJI T. I E.

  przy Kopalni „Gen. Zawadzki”

  w Dąbrowie Górniczej

  LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE

  Więcej
 • Wycieczka uczniów PSGH do Wieliczki

  Na fotografii grupa uczniów Sztygarki na wycieczce do Wieliczki. Datę z tabliczki można rozszyfrować jako 13 VI 1936.

  Zdjęcie pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Stary gmach Szkoły Górniczej

  Fotografia podpisana jako ‚Stary gmach Szkoły Górniczej’ pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Pawilon II i III

  Fotografia przedstawiająca II i III pawilon Sztygarki pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Drugi kurs w 1904/5 roku

  Zdjęcie podpisane jako ‚Drugi kurs w 1904/5 roku’.

   

  Fotografia pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Wydział Hutniczy PSGH

  Zdjęcie przedstawia uczniów Wydziału Hutniczego z 1925 roku.

  Fotografia pochodzi z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Uczniowie z nauczycielami

  Fotografia pochodząca z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”. Przedstawia grupę uczniów z lat 1910-1911 w mundurach z wychowawcami.

  Więcej
 • Sztygarka - Pracownia elektrotechniczna

  Fotografia pochodząca z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Więcej
 • Kobieta z kwiatem

  Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia oraz owalna pieczątka:

   

  Nowoczesna fotografia „ORIENT”

  Dąbrowa Gór. ul. Król. Jadwigi 1. 1.

  Więcej
 • Klasyfikacja minerałów

  Fotografia pochodząca z wydania pt: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej”. Jest to jednodniówka wydana w 1954 roku przy Redakcji „Górnika”.

  Zdjęcie podpisane jako „Klasyfikacja minerałów’

  Więcej
 • Urząd miejski

  Pocztówka przedstawiająca Urząd Miasta na ulicy Granicznej 21.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

   

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pomnik Staszica z górnikiem

  Z odwrotu widokówki:

  Pomnik St. Staszica. W głębi budynek Szkoły Górniczej wzniesiony w roku 1841 – obecnie siedziba Muzeum Miejskiego „Sztygarka’.

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pomnik Stanisława Staszica

  Opis z odwrotu:

  Pomnik Stanisława Staszica na tle budynku zbudowanego w 1841 r. według planów Franciszka Lenci, w którym ma siedzibę Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

  Napis na cokole: Stanisław Staszic (1755 – 1826)

  WIELKIEMU POLAKOWI, KTÓREGO UMYSŁ I SERCE SŁUŻYŁY OJCZYŹNIE – JEJ PRZYSZŁOŚCI

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce
  ul. Ofiar Katynia 20
  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Panorama miasta z dawnym Domem Partii

  Panorama miasta z dawnym Domem Partii na pierwszym planie.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Reden w nocy

  Reden nocą. Rozpoznać można: Hollywood Video, IDEA 9.00-19.00, solarium 10.00-22.00, Jubiler, Lombard.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Nocny widok PKZ

  Nocny widok Pałacu Kultury zagłębia z fontanną oraz herbem Dąbrowy Górniczej.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Nemo, Pałac Kultury Zagłębia, hala i UM

  Pocztówka, która na odwrocie nie ma opisu a jedynie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Mozaika z pięcioma kościołami

  Opis: Kościół Matki Boskiej Anielskiej. Gołonóg – kościół św. Antoniego z Padwy. Okradzionów – kapliczka. Ząbkowice – kościół Ducha Św. Błędów – kościół pw. Trójcy Przenajświętszej.

  Na odwrocie również adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Wieża kościoła św. Antoniego z Padwy

  Na pocztówce widoczna wieża kościoła św. Antoniego z Padwy a na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce
  ul. Ofiar Katynia 20
  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki

  Pomnik Tadeusza Kościuszki na ulicy Kościuszki.

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Panorama miasta z Bazyliką

  Panorama miasta – w pierwszym planie Bazylika N.M.P.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

   

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • JIMMIEMU HENDRIXOWI AND...

  Opis:

  DĄBROWA GÓRNICZA
  Pomnik. Obecnie poświęcony wszystkim, którzy kochają wolność.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce
  ul. Ofiar Katynia 20
  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Osiedle Czerwonych Sztandarów, POLLENA i Rogoźnik

  DĄBROWA GÓRNICZA

  Główny ośrodek Zagłębia Dąbrowskiego, prawa miejskie od 1916 r.

  Przemysł metalurgiczny i górniczy.

  Osiedle mieszkaniowe „Czerwonych Sztandarów”.

  Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”.

  Fragment miasta.

  Ośrodek wypoczynkowy „Rogoźnik”.

   

  Na budynku POLLENY napis

  „WYDAJNOŚĆ PRACY, GOSPODARNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ – TO KLUCZ DO DOBROBYTU NARODU”

  Więcej
 • Nemo i hala widowiskowo-sportowa

  Na pocztówce dwa widoki: hala widowiskowo-sportowa oraz Nemo – wodny świat.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  www.dikappa.pl

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4745elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij