Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Przemarsz niemieckich żołnierzy przez centrum

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. Na zdjęciu widać grupę żołnierzy maszerujących wybrukowaną ul. Królowej Jadwigi. W prawym górnym rogu można zauważyć maszt z powiewającą swastyką (wydrapaną przez któregoś z późniejszych właścicieli pamiętnika).  Oddział przechodzi przez tory kolejowe, którymi przewożono tzw. szlakę z Huty Bankowej. W tle kominy i kamienice huty. 

  Zza głowy pierwszego, maszerującego w oddziale po prawej stronie, Niemca wystaje cokół pomnika. Niestety nie ma już na nim popiersia Tadeusza Kościuszki

  Więcej
 • Niemiecka rodzina u Radzikowskiego

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. 

  Zdjęcie wyjątkowo nie zostało ostemplowane. Jednak wszystkie atrybuty Radzikowskiego pozostały bez zmian: tło, krzesło, stolik, hula-hop i miś.

   

  Więcej
 • Policjant z czasów II wojny światowej

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej.

   

  Więcej
 • Niemiecka rodzina u Radzikowskiego

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. 

  W lewym dolnym rogu suchy stempel:

  Fot. R. Radzikowski
  Dąbrowa

   

  Więcej
 • W atelier Radzikowskiego

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. 

  W prawym dolnym rogu suchy stempel:

  Fot. R. Radzikowski
  Dąbrowa

   

  Więcej
 • Zum andenken - Hanne

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. 

  Na odwrocie ozdobnie wykaligrafowany napis:
  Zum andenken – Hanne
  Dombrowa Grube den. 27 Sep. 1940

  Pieczątka:
  PHOTO-ATELIER
  „ORIENT”
  Dombrowa-Górn., Hedwigstr. 7.

   

  Więcej
 • Zabawa z dziećmi

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. Grupa dzieci z opiekunką. Na odwrocie nie zniszczona (jedyny taki przypadek w znanych fotografiach z tego pamiętnika) notatka. Odręczne pismo ciężko jednak odczytać. Wyjątkami są „Dombrowa, 1942, Hamann”.

  Więcej
 • Wypoczynek na leżakach

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej z wypoczywającymi Niemkami.

  Na odwrocie odręczna notatka: Dombrowa in Mai 40.

  Więcej
 • Przy stawie na Zielonej?

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. Miejsce wykonania zdjęcia nie jest znane. Regularna linia brzegu wyklucza jezioro. Może to część parku Zielona?

  Na odwrocie odręczna notatka: Dombrowa in Mai 40.

  Więcej
 • Lektura w ogrodzie

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. 

  Na odwrocie odręczna notatka: Dombrowa […] Mai ’40.

  Więcej
 • Zdjęcie niemieckiego policjanta

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. 

  Na odwrocie odręczna notatka: Dombrowa […] ’40.

  Więcej
 • Zdjęcie kobiety z pamiętnika niemieckiego policjanta

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej.  

   

  Więcej
 • Basen na Zielonej - niemiecki pamiętnik

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej.  Na niewyraźnym zdjęciu, wywołanym na papierze AGFA-LUPEX, widać fragment basenu na Zielonej.

   

  Więcej
 • Plac Żwirki - niemiecka odprawa

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej. Na zdjęciu widać kilkuset żołnierzy na placu Żwirki w samym centrum miasta, zgromadzonych wokół masztu z zawieszoną swastyką. Dziś w tym miejscu jest rondo, pomnik tzw. ‚Hendrix’ i Plac Wolności.

  Na linii horyzontu, w samym środku zdjęcia, można zauważyć zarys szkoły przy ulicy Konopnickiej. Fotograf stał na dachu poczty lub na sąsiadującej z nią kamienicy przy ul. Sobieskiego.

  Więcej
 • Potwierdzenie z kop. gen. Zawadzki

  „Sikora Antonina ur. 15.IV.1878r wdowa […] Kolonia Pastwiska No 7
  Sikora Antoni ur. […] 28.VIII.1875 zmarł 15.IX.1934 starość
  od początku do końca kop. Zawadzki, dozorca 33 lat
  powód zwolnienia: podeszły wiek
  ilość węgla 2,5 tony”

  Podziękowania dla Marka Karneckiego za udostępnienie rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Pamięci synów Zagłębia Dąbrowskiego

  Zdjęcie z 13 numeru Kuriera Zachodniego – Tygodniowego Dodatku Ilustrowanego, z 1929 roku opisane jako:
  Pomnik ku czci poległych legjonistów w Dąbrowie.

  Na płycie wyryto napis:

  PAMIĘCI
  SYNÓW ZAGŁĘBIA
  DĄBROWSKIEGO
  KTÓRZY W 1914 R.
  NA ROZKAZ KOMENDANTA
  JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
  DROGĄ LEGJONÓW
  POSZLI W BÓJ
  PO ZWYCIĘSTWO I WOLNOŚĆ
  1914-1929

  Inna fotografia tego pomnika dostępna tutaj.

  Podziękowanie dla p. Janusza Kurzyńskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Ks. Augustynik

  Zdjęcie z 13 numeru Kuriera Zachodniego – Tygodniowego Dodatku Ilustrowanego, z 1929 roku opisane jako:
  Ś.p. Grzegorz Augustynik, dawny proboszcz parafji w Dąbrowie zasłużony działacz zmarł dn. 11 listopada 1929 w Krakowie.

  Podziękowanie dla p. Janusza Kurzyńskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Augustynika

  Zdjęcie z 13 numeru Kuriera Zachodniego – Tygodniowego Dodatku Ilustrowanego, z 1929 roku opisane jako:
  Publiczny hołd zwłokom ś.p. ks. Augustynika przed Hutą Bankową w Dąbrowie.

  Pod tymczasowym ołtarzem stoi trumna ze zwłokami. Obok niej dwóch żołnierzy. Na pierwszym planie kilku strażaków w galowych mundurach, którzy trzymają porządkową linę.  W tle kamienice stojące naprzeciw Huty Bankowej.

  Podziękowanie dla p. Janusza Kurzyńskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Stowarzyszenie Spożywców Robotników Chrześcijańskich

  Unikalna Książeczka Członkowska nr 1087 z 1924 roku, wystawiona na dane: Kuc Jakób.

  „Wskazówki dla członków.
  1. Zadania stowarzyszenia polegają na prowadzeniu wspólnemi siłami gospodarstwa celem zaspokajania materjalnych i kulturalnych potrzeb członków. W działalności swej stowarzyszenie zdąża do zorganizowania produkcji i wymiany w myśl interesów spożywców.

  2. W sklepach stowarzyszenia towary sprzedaje się po cenach rynkowych i tylko za gotówkę.

  3. Nadwyżkę jaką stowarzyszenie osiągnie ze sprzedaży towarów po obliczeniu zwraca się członkom w stosunku do dokonanych zakupów.

  4. Celem przeprowadzenia kontroli członkowie każdorazowo przy zakupach towarów powinni podawać numer swojej książeczki członkowskiej i żadać wydania kwitku. Zebrane kwitki mogą służyć do sprawdzenia sum dokonanych zakupów. Członkowie, którzy przy zakupach nie wskażą numeru swojej książeczki członkowskiej tracą prawo zwrotów od wybranego towaru.

  5. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba po ukończeniu 18 lat, która nie prowadzi na własny rachunek przedsiębiorstwa tego samego rodzaju co stowarzyszenie. Członków przyjmuje zarząd. Osoby, którym zarząd odmówi przyjęcia mają prawo odwołać się do Rady Nadzorczej stowarzyszenia.

  6. Członkowie z mocy statutu mają prawo:

  a) zaopatrywać się w towary sprzedawane w sklepach i składach stowarzyszenia;
  b) otrzymywać należną część nadwyżki, rozdzielonej w stosunku do dokonanych zakupów;

  c) brać udział w walnych zebraniach i wypowiadać tam swoje uwagi i stanowić wnioski w sprawach dotyczących działalności stowarzyszenia;”

  Więcej
 • Legitymacja członkowska Jakóba Kuca

  Unikalna Książeczka Członkowska nr 1087 z 1924 roku, wystawiona na dane: Kuc Jakób (zarejestrowany przy sklepie stowarzyszenia). Czy pogrubiony fragment dotyczył żydowskich handlarzy?

  „Działalność naszego stowarzyszenia opiera się na samopomocy członków; ze swych zadań stowarzyszenie wywiąże się tylko wtedy, gdy członkowie solidarnie poprą jego pracę. W tym celu każdy spółdzielca zawsze winien pamiętać o następujących obowiązkach:

  1. Zakupy wszelkich towarów czyni w sklepie własnego stowarzyszenia. Każdy grosz wydany handlarzowi wzmacnja siły naszych wrogów i podrywa byt instytucji.

  2. W miarę możliwośi powiększać udziały. Skoro stowarzyszenie zgromadzi większą sumę własnych kapitałów, to za te środki rozszerzy działalność i tym sposobem więcej korzyści przysporzy członkom.

  3. Wszelkie sumy oszczędności wpłacać do kasy oszczędnościowej przy stowarzyszeniu.

  4. Uczęszczać na walne zgromadzenia członków celem zapoznania się z działalnością stowarzyszenia i wypowiadać własne uwagi i życzenia.

  5. Znajomych pouczać o zadaniach i zasadach ruchu spółdzielczego oraz zachęcać ich, aby zapisywali się do stowarzyszenia i popierali jego pracę.”

  Pod danymi pieczątka:

  Stowarzyszenie Spożywców
  Robotników Chrześcijańskich
  w Dąbrowie-Górniczej

  Więcej
 • Stowarzyszenie Spożywców Robotników Chrześcijańskich

  Unikalna Książeczka Członkowska nr 1087 z 1924 roku, wystawiona na dane: Kuc Jakób.
  Nadrukowane motto: „Swoje sprawy bierzmy w swoje ręce!”

  Poniżej pieczątka:

  Stowarzyszenie Spożywców
  Robotników Chrześcijańskich
  w Dąbrowie-Górniczej

  Więcej
 • DEFUM - złota odznaka

  Złota odznaka Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek „DEFUM”.

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

   

   

  Więcej
 • Marka z kop. gen Zawadzki

  Jeden z tzw. marków z numerem 588 – każdy pracownik miał przypisany swój numer. Nadruk z błędem:

  UPRAWNIENIA NA OBSŁUGE MASZYN
  KOŁOWROTY

  Marka miała postać trójkąta z numerem pracownika (na plastiku wypalało się go lutownicą). Przed wejściem do lampiarni pracownicy dołowi pobierali marki klasyczne w markowni – dopóki marka nie została zawieszona z powrotem na tablicy uważało się, że pracownik jest „na dole”.

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Grupa komunijna przy sanktuarium św. Antoniego

  Fotografia grupy komunijnej z początku lat 60tych. Dzieci stoją na schodach od strony plebanii. Przy wejściu na teren kościoła widać gabloty z ogłoszeniami.  Dzięki p. Dariuszowi Roterowi wiem, że grupa pochodziła z parafii św. Barbary (rocznik 1954).

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Marka z kop. gen Zawadzki

  Jeden z tzw. marków z numerem 588 – każdy pracownik miał przypisany swój numer.

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Odznaki z Huty Dzierżyńskiego

  Odznaki reklamowe/pamiątkowe (?) z Huty Dzierżyński.

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Odznaka okolicznościowa "Sztygarka"

  Odznaka z herbem Dąbrowy Górniczej i symbolami górniczymi: Sztygarka 1816-1896

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Dąbrowa Górnicza

  Mapa, połączona z kilku cyfrowych fragmentów w całość, z 1979 z oznaczeniami:
  świerk olcha, świerk grab, Huta, Bory, Wolności, pl. sport., szk., Gzichów, Czeladzka, Syberka, Zwycięstwa, Waryńskiego, Małobądz, Czarna Przemsza, Długa, T. Kościuszki, Szolca, stad., Małachowskiego, A. Zawadzkiego, Brzozowice, gen. K. Świerczewskiego, Będzińska, Siemońska, Doroty, Łagisza, Dąbrowskiego, oczyszcz., Ormowców, Będzin, 1-go Maja, Kamionka, Warpie, St. Będzin, Środula Dolna, teren w budowie, Koszelew, H. Sawickiej, ogródki działkowe, Ksawera, bas., Pogoria, Brzozowica, Bory, Podlasie, Dąbrowa Górnicza, Garbarnia, hłd., J. Sobieskiego, S. Okrzei, H. Dąbrowskiego, 27-go Stycznia, topola akacja, Józefów, ORMO, Politechnika Śląska, 3-go Maja, Czerwonych Sztandarów, Kłoda, Zielona, Korzeniec, Park Zielona, Niepiekło, ośr. wyp., Jezioro Pogoria III, dąb modrzew, Trzydziesty, Zręby, Dziewiąty, Graniczna, Smugi, Glinianki, J. Poniatowskiego, M. Kopernika, Reden, Adamieckiego, Zagórze, Sosnowiec, Staszic, Legionowo, Gołonóg, Zając. Łęknice.

  Na obrzeżach: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ząbkowice, woj. katowickie.
  Opracowanie topograficzne:
  1. w 1978 r. Państw. Przeds. Geod.-Kartograficzne
  2. w 1978 r. W.Z. Kart. 
  Opracowanie kartograficzne w 1979 r.
  wg znaków umownych 1962 r.

  Cała mapa dostępna tutaj – plik ~25MB.

  Podziękowania dla p. Witolda Wieczorka za udostępnienie mapy.

  Więcej
 • Ząbkowice

  Mapa, połączona z kilku cyfrowych fragmentów w całość, z 1978 z oznaczeniami:
  Dębina, Dworskie, Trzebyczka (Wysiłka), Podlesie, Leśna, Zagrodzie, Podbagienko, Bagienko, Zamiany, Piła Ujejska, sosna, ośr. wyp., brzoza sosna, camp., Jezioro Pogoria, Pogoria, droga w budowie, Sportowa, Basiula, Antoniów, Ługi, Wygiełzów, Wyzwolenia, Wolności, Pańska Góra, Pod Górą, Ujejsce, Dwór, Chendówka, Podedwór, Przedewsie, Dźiergoń, Polna, Traktowa, Kamionka, Nowy Wygiełzów, Nowy Antoniów, Białe Bagno, stad., pl. sport., Bielowizna, Dąbrowa Górnicza, St. Ząbkowice Będzińskie, Armii Czerwonej, Trzebinia, Huta Katowice, koniec szosy, bas., Ząbkowice, Gołonóg, Osiedle Ząbkowice, Doły, Leszczyna, Warpecka, Pod Warpiem, Warpie, Czworaki, Sikorka, Sikorka Młyn, Dolinka, Grzybowa, G. Kamionka, Gościniec Pasieka, Morgi Włościańskie, Grodzisko, Starosiedle, L. Waryńskiego, Smuga, Strzemieszyce Wielkie, Łady, dąb klon, Morgi Pańskie, Sosienk., Jałowce, Smardz, Górka, Gawronówka, Bugaj, Chruszczobród, Nowy Bugaj, Stara Wieś, Tucznawa, Skałka, Siewierski Gościniec, Dołowe, Przyrwa, Pod Górami, Las Bienia, sosna modrzew, Ząbkowicka, Łosień, maliny, OMT., Kolonia Zagrabie, Niwa, Zagrabie, Góry, Glinki, Łosy, Małe Łosy, Sikory, Łączki, Bagna, Przemiarki, Dąbrówka.

  Na obrzeżach: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ząbkowice, woj. katowickie.
  Opracowanie topograficzne:
  1975  r. Państw. Przeds. Geod.-Kartograficzne
  Opracowanie kartograficzne w 1978 r.
  wg znaków umownych 1962 r.

  Cała mapa dostępna tutaj – plik ~17MB.

  Podziękowania dla p. Witolda Wieczorka za udostępnienie mapy.

  Więcej
 • Strzemieszyce i Huta Katowice

  Mapa, połączona z kilku cyfrowych fragmentów w całość, z 1979 z oznaczeniami:
  dąb sosna, Babia Ława, (bud.), hot., Wybickiego, Gołonóg, Działki, Dąbrowa Górnicza, Podlesie, Legionowo, sosna dąb, Staszic, droga w budowie, sosna brzoza, Grabocin, Strzemieszyce-Sulno, oczyszcz., warszt. rem., M. Kasprzaka, Laski, szk., Piaski, Tworzeń, teren rozkopany, Jamki, olcha topola, olcha wierzba, wierzba topola, Góra Jasińska, Strzemieszyce Wielkie, St. Strzemieszyce Pn., porz., G. Bardowskiego, G. Bardowicza, Mychowizna, Huta Katowice, St. Strzemieszyce Południowe, Strzemieszycka, Srocza Góra, Składowa, Strzemieszyce Małe, Kantowiec (Kanrowiec?), spoż., Świerczyna, Łosień, Kazdębie, sp. prod., Warpie, Anna, Kawa, Zakawie, Maj..rat.

  Na obrzeżach: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce Wielkie, woj. katowickie.
  Opracowanie topograficzne:
  1978  r. Państw. Przeds. Geod.-Kartograficzne
  Opracowanie kartograficzne w 1979 r.
  wg znaków umownych 1962 r.
  Druk
  Wydanie pierwsze

  Cała mapa dostępna tutaj – plik ~10MB.

  Podziękowania dla p. Witolda Wieczorka za udostępnienie mapy.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5060elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij