Cyfrowa Encyklopedia Dąbrowy Górniczej - już wkrótce !

http://www.dawnadabrowa.pl/?s=cyfrowa_encyklopedia_dabrowy_gorniczej - pod tym adresem znajdziecie Państwo więcej informacji o postępach prac nad CEDą oraz kierunkiem rozwoju Dawnej Dąbrowy w Cyfrową Encyklopedię Dąbrowy (CED).
Więcej

Ostatnio dodane

 • Święto Sportu - krakowiak w wykonaniu uczniów gimnazjum

  Na odwrocie odręczna notatka: Kl. IV. dn. 20.V.1934 święto sportowe obchodzone w Dąbrowie Gór. (na stadjonie) (Gimn Zawidz i gimn Łukasińskiego tańczą krakowiaka).

  W tle widoczna bramka na boisku do piłki nożnej, po prawej stronia siatka na boisku do siatkówki. Tuż obok rękaw do sprawdzania wiatru. Wzdłuż płotu ogradzającego stadion miejski tłumy mieszkańców.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Krakowiak w Dniu Sportu

  Na odwrocie odręczna notatka: Kl. IV. dn. 20.V.1934 święto sportowe obchodzone w Dąbrowie Gór. (na stadjonie) (Gimn Zawidz i gimn Łukasińskiego tańczą krakowiaka).

  Za tańczącymi uczniami gimnajów Zawidzkiej i Łukasińskiego widać fragment stadionu wykorzystywany do skoku w dal. Warto zauważyć, że część oglądających znajduje się na podwyższonej trybunie.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Świetlica starszo-harcerska

  Na odwrocie odręczna notatka: Dąbrowa Górnicza dn. 6.XII.35 r. W świetlicy starszo-harcerskiej.
  W tle widać planszę z napisem GAZETKA SZKOLNA SKAUTA.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Na tle stawu

  Na odwrocie zdjęcia odręczna notatka: Dąbrowa Górn. 1941r. w maju.
  Na fotografii mgr inż. Barbara Cebo późniejsza nauczycielka i działaczka harcerska.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Pochód harcerek i harcerzy

  Na odwrocie odręczna notatka: Dąbrowa Górn. dn. 27.V.1934r. Kl. VII. Na fotografii widoczna część pochodu. Z przodu grupa harcerek a za nią harcerze. W obydwu przypadkach można zauważyć sztandary.

  Mały domek to działka p. Szotowskich, dalej ogród i dom pp. Wachów. Po prawej stronie, narożny dom to Kr. Jadwigi 40 – istnieje do dziś (stan na 11.2012). Tych domów ze zdjęcia, nie ma od połowy 70-tych lat.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Haus der Deutschen w czasie II wojny światowej

  Na fotografii Resursa Obywatelska wybudowana w 1895 roku. Posiadała salę balową, w której organizowano wiele koncertów, uroczystości, przedstawień. W latach 1923-1926 mieściło się tam Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Emilii Zawidzkiej.

  Na odwrocie zdjęcia odręczna notatka: 1941 Dąbrowa Górn. (fotografia zrobiona w czasie wojny). Szkoła nie pracowała. W budynku mieścił się Deutsches Haus. W Resursie mieściła się nasza szkoła od 1933 roku do wybuchu wojny (klasy od IV-VIII)

  W lewym dolnym rogu fotografii jest zasklepiony szyb wodny kopalni Reden.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Fragment Sztygarki

  Budynek Sztygarki z kilkoma osobami na balkonie. Na odwrocie odręczna notatka: dn. 18.IX.1934r. Dąbrowa Górn. Kl. V.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Defilada w Święto Sportu - gen. Zając

  Na odwrocie fotografii z ulicy Królowej Jadwigi odręczna notatka: dn. 20.V.1934r. (Defiladę odbiera gen. Zając) Święto sportowe całego zagłębia obchodzone w Dąbrowie Gór. Kl. IV.

  Generał Józef Zając w latach 1926-36 dowodził 23 Dywizją Piechoty w Katowicach.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Zlot hufca w Dąbrowie - 45 Z.D.H.

  Na odwrocie odręczna notatka: dn. 24.IV.1934r. Dąbrowa Górn. Zielona. Zlot hufca. (45 Z.D.H.) Kl. IV.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Panorama Dąbrowy Górniczej

  Panorama miasta z lat 1920-1930. Po prawej stronie zdjęcia można zauważyć zabudowania Huty Bankowej. Fotografia została wykonana z dachu Sztygarki lub jednej z pobliskich kamienic. W prawym dolnym roku zdjęcia najprawdopodobniej widać zbieg ulic Górniczej i Legionów Polskich. Na miejscu białego budynku znajduje się dzisiaj obiekt sportowy Sztygarki, na lewo boisko i osiedle Struga. Wcześniej pełnił on funkcję mieszkanie i biura Inżyniera Okręgowego I-go Okręgu Górniczego Królestwa Polskiego.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Drużyna 45 na Zielonej

  Na odwrocie odręczna notatka: dn. 24.IV.1934r. (Zielona). Dąbrowa Górn. Zlot hufca (Drużyna 45). Kl. IV.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Panorama Dąbrowy Górniczej

  Panorama miasta z lat 1920-1930. W centralnym punkcie fotografii widać wieżę ciśnień oraz halę i kominy Huty Bankowej.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Kursanci T.K.T w Dąbrowie Górniczej

  Jedna z trzech fotografii z dedykacjami kursantów dla instruktora Wł. Jędrosza. Na odwrocie jednego ze zdjęć można przeczytać: ‚Wielmożnemu Panu instr. Wł. Jędroszowi za pomoc praktyczną w wykładach na II Kursie elektrotechnicznym T.K.T. w Dąbrowie Górniczej w roku 1930/1931. Wdzięczni słuchacze.’ Pod 20 parafkami: Dąbrowa Górnicza dnia 19.V.1931.

  Na fotografii kursanci z siedzącymi, czteroma wykładowcami.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Dąbrowskie laboratorium

  Na zdjęciu fragment laboratorium lub warsztatów szkolnych w Dąbrowie.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Staszic - okopy

  Kilkanaście osób przy kopaniu okopów w granicach os. Staszic oraz Strzemieszyc. W tle widać grupkę dzieci.

  Na odwrocie fotografii data 1943/1944.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • II kurs elektrotechniczny T.K.T w Dąbrowie Górniczej

  Jedna z trzech fotografii z dedykacjami kursantów dla instruktora Wł. Jędrosza. Na odwrocie jednego ze zdjęć można przeczytać: ‚Wielmożnemu Panu instr. Wł. Jędroszowi za pomoc praktyczną w wykładach na II Kursie elektrotechnicznym T.K.T. w Dąbrowie Górniczej w roku 1930/1931. Wdzięczni słuchacze.’ Pod 20 parafkami: Dąbrowa Górnicza dnia 19.V.1931.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Ćwiczenia Towarzystwa Kursów Technicznych

  Jedna z trzech fotografii z dedykacjami kursantów dla instruktora Wł. Jędrosza. Na odwrocie jednego ze zdjęć można przeczytać: ‚Wielmożnemu Panu instr. Wł. Jędroszowi za pomoc praktyczną w wykładach na II Kursie elektrotechnicznym T.K.T. w Dąbrowie Górniczej w roku 1930/1931. Wdzięczni słuchacze.’ Pod 20 parafkami: Dąbrowa Górnicza dnia 19.V.1931.

  Na zdjęciu kursanci na stanowiskach kursu elektrotechnicznego.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

  Więcej
 • Zdjęcie komunijne w zakładzie Radzikowskiego

  Zdjęcie bez datowania – prawdopodobnie lata 20-30 XX wieku. W pracym dolnym rogu suchy tłok na tekturze:
  FOT. R. RADZIKOWSKI
  DĄBROWA

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Staszic - okopy

  Dąbrowiacy przy kopaniu okopów w dzielnicy Staszic. Na odwrocie fotografii data 1943/1944 oraz opis ‚Dąbrowa Górnicza. Strzemieszyce. (Os. Staszic)’.

   

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Instalatorzy przy nieznanym budynku

  Pracownicy układają przewód w przygotowanym wcześniej wykopie. Ściana budynku wygląda jakby był z niej wcześniej zbity tynk. 

  Dzięki bea1120 z forum miasta udało się ustalić na 100%, że budynek na fotografii to Sztygarka.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Prace instalacyjne z początku XX wieku

  Prace instalacyjne przy Sztygarce. Około 20 mężczyzn trzyma przewód tuż obok płytkiego rowu.

  Dzięki bea1120 z forum naszego miasta udało się ustalić na 100%, że budynek na fotografii to Sztygarka. Wcześniejszy opis tego zdjęcia to ‚prace instalacyjne przy nieznanym budynku’.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Pochód 3-majowy

  Na fotografii harcerki w pochodzie 3-majowym u samej góry ulicy Kościuszki. Wysoki, stylowy, modernistyczny budynek to Cech Rzemiosł Różnych.  Wojciech Morawiec wspomina niezwykłej urody, drewniane drzwi do CRR.

  Na odwrocie odręczna notatka:

  Dąbrowa Górn. dn. 3. V. 1937 r. Kl. VII.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Instalatorzy z początku XX wieku

  20 pracowników prowadzących instalację do Sztygarki.

  Dzięki bea1120 z forum naszego miasta udało się ustalić na 100%, że budynek na fotografii to Sztygarka. Wcześniejszy opis tego zdjęcia to ’20 pracowników prowadzących instalację do nieznanego budynku’.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Pochód majowy ulicą Sobieskiego

  Opis z odwortu zdjęcia: dn. 3.V.1934r. (defilada WSZDH) Dąbrowa Górn. Po prawej stronie widoczna trakcja tramwajowa oraz infrastruktura Huty Bankowej. Po lewej stronie istniejący do dziś budynek przy ulicy Sobieskiego. Uczestnicy pochodu niosą długi element – maszt?

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Niemiecki drogowskaz - Ilkenau znaczy Olkusz

  Na fotografii m.in. mgr inż. Barbara Cebo późniejsza nauczycielka i działaczka harcerska. Na kierunkowskazach można odczytać:

  Ilkenau 27km (Olkusz)
  Strzemieszyce 6 km
  Myslowitz
  Beuthen 20 km (Bytom)
  Bendsburg 5km (Będzin)

  Na odwrocie odręczna notatka: dn. 7.XII.1941r. w Dąbrowie Górn

  Warto zwrócić również uwagę na kopiec z krzyżem w tle. Wszystko wskazuje na to, że to pomnik-krzyż ufundowany przez Piotra Urbańczyka na Chechłówce. Zbliżenie krzyża dostępne na tym zdjęciu.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Defilada harcerek w centrum Dąbrowy

  Harcerki w czasie majowego pochodu. Na odwrocie odręczna notatka: dn. 3.V.1934r. defilada (45 i inne) Dąbrowie Górn”. Wybrukowana ulica Królowej Jadwigi z budynkami towarowymi dworca w tle. Współcześnie w tym miejscu jest Plac Wolności przed PKZ.

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej
 • Rewers portretu mężczyzny ze specjalnego oddziału...

  Ozdobny rewers fotografii naklejonej na kartonik:

  FOTOGRAFJA
  ARTYSTYCZNA

  R. ALTMAN
  DĄBROWA
  UL. KLUBOWA 4

  Specjalny oddział portretowy

  Klisze zachowują się.
  Niepogoda nie robi róźnicy
  w zdjęciach

   

   

  Więcej
 • Restauracja - St. Wilczyński

  Reklama z „Chrześcijańskiego Informatora Zagłębia Dąbrowskiego na rok 1938”:

   

  Restauracja
  Skład Win i Delikatesów

  St. Wilczyński

  tel. 68-334
  Dąbrowa Górn., 3 Maja 5

  Więcej
 • Portret mężczyzny ze specjalnego oddziału...

  Piękna fotografia naklejona na kartonik, ze znakomicie zachowanym rewersem. W prawym dolnym rogu głęboki suchy stempel ze śladami metalizowanej farby:

  FOT. R. ALTMAN
  DĄBROWA
  UL. KLUBOWA 4

  Więcej
 • Łosień - siatkówka dąbrowskich harcerek

  Harcerze i harcerki z Dąbrowy Górniczej podczas wycieczki/obozu w Łośniu. Na odwrocie odręczna notatka:

  dn. 24.V.1934, Łosień
  kl. IV

  Podziękowania dla Antykwariatu „POLIART” (www.antykwariat.biz , www.poliart.biz) za możliwość publikacji.

   

   

   

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4171elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij