Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Przed zamknięciem kopalni "Paryż" - wagony

  Fotografia wykonana tuż przed zamknięciem kopalni Paryż.

  Podziękowania dla p. Henryka Boberka za udostępnienie zdjęcia oraz dla p. Marka Słowińskiego za koordynację przesłania archiwum.

  Więcej
 • Przed zamknięciem kopalni "Paryż" - przy wozie

  Fotografia wykonana tuż przed zamknięciem kopalni Paryż.

  Podziękowania dla p. Henryka Boberka za udostępnienie zdjęcia oraz dla p. Marka Słowińskiego za koordynację przesłania archiwum.

  Więcej
 • Przed zamknięciem kopalni "Paryż"

  Fotografia wykonana tuż przed zamknięciem kopalni Paryż.

  Podziękowania dla p. Henryka Boberka za udostępnienie zdjęcia oraz dla p. Marka Słowińskiego za koordynację przesłania archiwum.

  Więcej
 • Przed zamknięciem kopalni "Paryż" - obudowa korytarza

  Fotografia wykonana tuż przed zamknięciem kopalni Paryż.

  Podziękowania dla p. Henryka Boberka za udostępnienie zdjęcia oraz dla p. Marka Słowińskiego za koordynację przesłania archiwum.

  Więcej
 • Przed zamknięciem kopalni "Paryż" - kaplica

  Fotografia wykonana tuż przed zamknięciem kopalni Paryż. Za górnikiem kaplica św. Barbary.

  Podziękowania dla p. Henryka Boberka za udostępnienie zdjęcia oraz dla p. Marka Słowińskiego za koordynację przesłania archiwum.

  Więcej
 • Przed zamknięciem kopalni "Paryż" - przy biurku

  Fotografia wykonana tuż przed zamknięciem kopalni Paryż.

  Podziękowania dla p. Henryka Boberka za udostępnienie zdjęcia oraz dla p. Marka Słowińskiego za koordynację przesłania archiwum.

  Więcej
 • Żołnierz w atelier Paska

  Fotografia żołnierza wykonana w dąbrowskim atelier Paska. Na odwrocie owalna piecząka:

  Nowoczesna Fotografja
  P. PASEK
  Dąbrowa-Górnicza
  obok Ogniska

  Identyczna pieczątka była używana w okresie wojennym.

  Więcej
 • Przed zamknięciem kopalni "Paryż" - przy biurku

  Fotografia wykonana tuż przed zamknięciem kopalni Paryż.

  Podziękowania dla p. Henryka Boberka za udostępnienie zdjęcia oraz dla p. Marka Słowińskiego za koordynację przesłania archiwum.

  Więcej
 • Dni Dąbrowy Górniczej

  Pamiątkowa pocztówka z jednostronnym nadrukiem:

  Na pieczątce:
  19-22-IX-68
  DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ

  oraz nadruk:
  PAŃSTWOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”

  P.P.T.i T. 1.67.-500.000 proj. S. Małecki

  Więcej
 • Dni Dąbrowy Górniczej

  Pamiątkowa pocztówka z jednostronnym nadrukiem:

  Na pieczątce:
  19-22-IX-68
  DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ

  oraz nadruk:
  PAŃSTWOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”

  P.P.T.i T. 1.67.-500.000 proj. S. Małecki

  Więcej
 • Szejndel bat Naftali Miodownik eszet Mosze Dawid Szpigler

  W marcu 2012 otrzymałem informację od p. Mariusza Nowakowskiego o macewie, która leżała na dzikim wysypisku śmieci na granicy Mydlic, za ulicą Kamienną. On z kolei dowiedział się o niej od miłośnika turystyki i regionu p. Dawida Pniaka. Dziękuję im obydwu! 08-05-2012 p. Dariusz Rozmus z kilkoma pracownikami Muzeum Miejskiego „Sztygarka” przewieźli macewę do Kopalni Ćwiczebnej przy ulicy Górniczej. Do podziękowań dla p. Dariusza oraz pracowników Muzeum chciałbym dołączyć również dyr. Arkadiusza Rybaka oraz p. Marcina Bazylaka z Urzędu Miasta, którzy uczestniczą w procesie przywrócenia godnego stanu pozostałościom starego cmentarza żydowskiego.

  macewa

  1. Tu spoczywa
  2. niewiasta skromna, pobożna i wychwalana,
  3. pani Szejndel,
  4. córka pana Naftaliego Miodowanika, błogosławionej pamięci,
  5. żona pana Mosze Dawida, jego światło niech świeci,
  6. Szpiglera.
  7. Odeszła 10 kislew 5694
  8. w wieku 75 lat. Niech będzie dusza jej zawiązana w węźle życia.
  [rewers:]
  1. Szejndel
  2. Szpigler

  Uwagi:
  Wers 7, awers: 10 kislew 5694 = 28 listopada 1933.
  Wers 8, awers: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1858.
  Wers 8, awers: Por. 1Sm 25,29.

  Macewa nie została skatalogowana w opracowaniu „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Część z inskrypcją została zamalowana czarną, smolistą substancją. Ktoś najprawdopodobniej namalował na niej dwa kurze jajka. W dolnej części widać słowo KUR. Macewa została porzucona na dzikim śmietniku w końcówce 2011 roku.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję za jego pracę!

  Więcej
 • Dni Dąbrowy Górniczej

  Pamiątkowa pocztówka z jednostronnym nadrukiem:

  Na pieczątce:
  19-22-IX-68
  DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ

  oraz nadruk:
  PAŃSTWOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”

  P.P.T.i T. 1.67.-500.000 proj. S. Małecki

  Więcej
 • Huta Bankowa - walcownia

  Zdjęcie z 1937 podpisane jako Walcownia. Przed halą można zauważyć wagony towarowe. W tle, po prawej stronie, można zauważyć wierzchołki wielkich pieców. Warto zwrócić uwagę na ozdobne ramię, po lewej stronie, do którego przymocowana została lampa.

  Podziękowania dla Witolda Molędy za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Huta Bankowa - wielki piec

  Zdjęcie z 1937 podpisane jako W. Piec. Na pierwszym planie można zauważyć infrastrukturę kolejową z dwoma platformami transportowymi oraz wagonem towarowym.

  Podziękowania dla Witolda Molędy za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Huta Bankowa - Wyk. żel.

  Zdjęcie z 1937 podpisane jako Wyk. żel. W tle widoczne pięć kominów.

  Podziękowania dla Witolda Molędy za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Fotografia kartonikowa - portret mężczyzny

  Fotografia naklejona na tekturowy kartonik, zwana tekturkową lub kartonikową. Spotykana na przełomie XIX i XX wieku. Najczęściej były to portrety o małych wymiarach. Na rewersie brak nadruku.

  U dołu zdjęcia sygnatura :

  Brodecka i Motz
  DĄBROWA

  Więcej
 • 31. Fragment macewy

  Fotografia fragmentu macewy z 12.04.2012 umieszczonej w lapidarium, za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej.

  macewa


  1. Niech będzie dusza jego/jej zawiązana w węźle życia.

  Uwagi:
  Zachowany tylko fragment nagrobka; numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów.
  Wers 1: Por. 1Sm 25,29.

  Fragment macewy nie został skatalogowany w opracowaniu „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję za jego pracę!

  Więcej
 • 30. Fragment nagrobka mężczyzny

  Fotografia fragmentu macewy z 12.04.2012 umieszczonej w lapidarium, za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej.

  macewa


  1. …
  2. Odszedł i został pochowany …
  3. roku …

  Uwagi:
  Zachowany tylko fragment nagrobka; numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów.
  Wers 1: Widoczne tylko dolne horyzontały pierwszych trzech liter nazwiska.

  Fragment macewy nie został skatalogowany w opracowaniu „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję za jego pracę!

  Więcej
 • 29. bat ... eszet ... ha-kohen

  Fotografia fragmentu macewy z 12.04.2012 umieszczonej w lapidarium, za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej.

  macewa


  1. …  …m, błogosławionej pamięci,
  2. … kapłana, jego światło niech świeci,
  3. …

  Uwagi:
  Zachowany tylko fragment nagrobka; numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów.
  Wers 3: Widoczne górne horyzontały ostatnich liter nazwiska.

  Fragment macewy nie został skatalogowany w opracowaniu „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję za jego pracę!

  Więcej
 • 28. Fragment nagrobka mężczyzny

  Fotografia fragmentu macewy z 12.04.2012 umieszczonej w lapidarium, za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej.

  macewa

  1. Tu spoczywa
  2. uczony, sędziwy, mędrzec …
  3. Sz…  …

  Uwagi:
  Wers 3: Widoczne górne horyzontały liter imienia.
  Poniżej wersu 3 nagrobek odłamany, niezachowany.

  Fragment macewy nie został skatalogowany w opracowaniu „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję za jego pracę!

  Więcej
 • 27. Nagrobek w formie pnia drzewa

  Jeden z dwóch nagrobków w formie pni drzew umieszczony jako element kompozycyjny w pomniku z 1993 roku, którego głównym motywem jest żelazna menora (siedmioramienny świecznik).

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

   

  Więcej
 • 26. Moszek Kalinowicer (Mosze ben Awigdor Kalinowicer)

  Jeden z dwóch nagrobków w formie pni drzew z zawieszoną tablicą, umieszczony jako element kompozycyjny w pomniku z 1993 roku, którego głównym motywem jest żelazna menora (siedmioramienny świecznik). W przypadku nagrobku nr 26 zachowała się częściowo hebrajsko-polska inskrypcja.

  macewa

  1. Podnieście wielki lament z powodu śmierci
  2. ukochanego młodzieńca, 25 letniego,
  3. czcigodnego Mosze,
  4. syna pana i nauczyciela Awigdora, błogosławionej pamięci,
  5. Kalinowicera.
  6. Odszedł 16 kislew 696 według krótkiej rachuby.
  7. Niech będzie dusza jego zawiązana w węźle życia.

  Uwagi:
  Wersy 2 i 11: Niezgodność wieku zmarłego. Zgodnie z inskrypcją hebrajską urodził się w 1910, natomiast zgodnie z inskrypcją polską urodził się w 1911.
  Wersy 6 i 10: 16 kislew 5696 = 12 grudnia 1935. Nastąpiła niezgodność z datą w inskrypcji polskiej.
  Wers 7: Por. 1Sm 25,29.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

  Więcej
 • 25. Macewa z motywem biblioteczki i gestu kapłańskiego

  Fotografia macewy odnalezionej w lasku 23.03.2012 za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej.

  W opracowaniu „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej” znajduje się zdjęcie tylko fragmentu macewy wystającego spod liści z komentarzem ‚Nagrobek zaginiony’. Po oczyszczeniu okazało się, że jest on zdecydowanie większy niż sugeruje to zdjęcie. Na zwieńczeniu macewy płaskorzeźbione przedstawienie otwartej biblioteczki z księgami obok dłoni w geście kapłańskim Kompozycję uzupełnia motyw podpiętej kotary.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

  Więcej
 • 24. ... bat Jehuda Akiwa eszet Jisrael Cwi Lezorek

  Fotografia części macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

  Fragment płaszczyzny inskrypcyjnej nagrobka o nieznanym zamknięciu. Częściowo zachowane ryte sześć linijek inskrypcji hebrajskiej.

  macewa


  1. córka pana Jehudy Akiwy, błogosławionej pamięci,
  2. żona pana Jisraela Cwi, błogosławionej pamięci,
  3. Lezorek.
  4. Odeszła w dobrej sławie 9 marcheszwan
  5. roku 697 według krótkiej rachuby
  6. w 48 roku jej życia.
  7. Niech będzie dusza jej zawiązana w węźle życia.

  Uwagi:
  Góra nagrobka niezachowana; numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów.
  Wersy 4-5: 9 marcheszwan 5697 = 25 października 1936.
  Wers 6: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1888.
  Wers 7: Por. 1Sm 25,29. Widoczny tylko górny horyzontał litery bet.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

  Więcej
 • 23. Górna część nagrobka

  Fotografia części macewy odnalezionej w lasku za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (23 marzec 2012). Ten fragment był obrócony rytami do ziemi.

  Górna część fragmentu nagrobka zamknięta łukiem kotarowym. W polu zwieńczenia nagrobka płaskorzeźbione przedstawienie otwartej biblioteczki z księgami ujęte w hebrajskie litery Pe, Nun. Pierwotnie część inskrypcyjną niezachowaną oddzielał od przyczółka wydatny gzyms ozdobiony rytą ramką z kółkiem na osi. W rytych zagłębieniach można zauważyć resztki jasnej polichromii.

  Na fotografii z „Cmentarzy żydowskich ze Sławkowa i Dąbrowy Górniczej” ten fragment macewy jest cały (2004). Niestety obecnie po prawej stronie jest wyraźne uszkodzenie.

  macewa

  1. Tu spoczywa

  Uwagi:
  Poniżej wersu 1 nagrobek odłamany, niezachowany.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

   

  Więcej
 • 22. Zaginiona macewa

  Macewa nr 22 (numer porządkowy pokrywa się z numerem z ‚Cmentarzy żydowskich w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej’) niestety nie została odnaleziona w czasie wykonywania dokumentacji fotograficznej 12 kwietnia 2012.

  Więcej
 • 21. Gest kapłański

  Fotografia części macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

  Fragment górnej części płyty nagrobnej z rytym przedstawieniem dłoni w geście kapłańskim. Poniżej ryte litery hebrajskie Pe, Nun.

  macewa

  1. Tu spoczywa
  2. …

  Uwagi:
  Wers 2: Widoczne górne horyzontały liter ostatnich dwóch wyrazów.
  Poniżej wersu 1 nagrobek odłamany niezachowany.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

  Więcej
 • 20. Josef Rosinek

  Fotografia części macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

  Fragment nagrobka z zachowaną dolną częśćią płaszczyzny inskrypcyjnej z rytym tekstem hebrajskim, umieszczonej w prostokątnej tzw. „lustrzanej” płycinie. Poniżej na cokole nagrobka znajduje się prostokątna płycina z płaskorzeźbionym skrótem końcowej formuły tekstu epitafijnego.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

  Więcej
 • 19. Riwka bat Cwi eszet Josef Sztern

  Fotografia części macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

  Nagrobek w formie pierwotnie stojącego prostokąta z wyodrębnionym cokołem. Na cokole znajdują się ryte litery hebrajskie końcowego skrótu inskrypcji epitafijnej ujęte po bokach w ryte przedstawienia fragmentu meandra. W płycinie na licu nagrobka znajduje się fragment rytej inskrypcji hebrajskiej.

  macewa


  1. Riwka,
  2. córka naszego nauczyciela, pana Cwi, jego światło niech świeci,
  3. żona naszego nauczyciela, pana Josefa, jego światło niech świeci,
  4. Sztern.

  5. Odeszła 1 dnia nowiu miesiąca adar
  6. roku 691 według krótkiej rachuby
  7. w 26 roku jej życia.
  8. Niech będzie dusza jej zawiązana w węźle życia.

  Uwagi:
  Góra nagrobka odłamana, niezachowana; numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów.
  Wersy 5-6: 1 dzień rosz chodesz adar [=30 szwat] 5691 = 17 lutego 1931.
  Wers 7: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1905.
  Wers 8: Por. 1Sm 25,29.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

  Więcej
 • 18. Mąż zacny i prawy

  Fotografia części macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

  Fragment nagrobka, zamknięty łukiem zbliżonym do koszowego, z występującą ku górze środkową partią zwieńczenia, zamkniętą łukiem odcinkowym. Ścianę przednią wypełniał ryty hebrajski napis w zamkniętej łukiem odcinkowym płycinie. W zwieńczeniu inskrypcji hebrajskiej ryta gwiazda ponad literami Pe, Nun ujętymi w ryty stylizowany ustawiony antytetycznie ornament roślinny. Pod łukiem zwieńczenia nagrobka w płycinie w polu zamknięcia macewy znajduje się płaskorzeźbione przedstawienie dwóch ksiąg wraz z motywem podpiętej kotary.

  macewa

  1. …   Psalmy
  2. Tu spoczywa
  3. mąż zacny i prawy,
  4. miłujący ludzi, nasz nauczyciel, pan
  5. …

  Uwagi:
  Na nagrobku zachowany numer porządkowy: 204.
  Wers 1: Poprzez uszkodzenie przyczółka nazwa pierwszej księgi nieczytelna.
  Wers 3: Por. Job 1,1; 1,8; 2,3.
  Wers 5: Widoczne górne horyzontały liter imienia.
  Poniżej wersu 4 nagrobek odłamany, niezachowany.

  Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z ‚Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5031elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij