„Przewodnik Gospodarczy województw Kieleckiego…” – Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, Ząbkowice

Ogromne podziękowania dla p. Ilony Blechy za poświęcenie czasu i przepisanie tekstu!

PRZEWODNIK GOSPODARCZY województw Kieleckiego, Krakowskiego  i Śląskiego
1938

NAKŁADEM i DRUKIEM DĄBROWSKO-ŚLĄSKICH ZAKŁADÓW DRUKARSKICH i WYDAWN. SP. Z O.O. M. KOZIŃSKI i K. OJDANOWSKI
SOSNOWIEC, SIENKIEWICZA 5, TELEFON 62 685

I.
URZĘDY I INSTYTUCJE LOKALNE.

2. Administracja ogólna i służba bezpieczeństwa.

G. POLICJA PAŃSTWOWA
e) Komisariaty P. P.
14. Dąbrowa Górnicza                     
Województwo Kieleckie
Powiat Będziński
4. Administracja Skarbowa

D. URZĘDY SKARBOWE
Okr. Izba Skarb. Kielce      
16. Dąbrowa Górnicza  
Województwo Kieleckie
Powiat Będziński

5. Sądy i Więzienia
C. SĄDY GRODZKIE
Sąd Okręgowy  Sosnowiec
22. Dąbrowa Górnicza
Województwo Kieleckie
Powiat Będziński

6. Administracja Przemysłowa

A. URZĘDY GÓRNICZE
b) Okręgowe
Okr. W. Urz. Górn.  Kraków 
2. Dąbrowa Górnicza     
Województwo Kieleckie
Powiat Będziński

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
1. Polskie Koleje Państwowe.

B. ODDZIAŁY DROGOWE
14. Ząbkowice        (9 odcin. drogow.)   woj. Kieleckie        powiat Będziński

H. MAGAZYNY ZASOBÓW
    b) Pomocnicze
6. Strzemieszyce                     woj. Kieleckie        powiat Będziński

3. Lasy Państwowe

B. NADLEŚNICTWA
Dyr. Okr. L. P.  Warszawa
Siedziba   Gołonów
woj. Kieleckie      
powiat Będziński

DYSLOKACJA URZĘDÓW I INSTYTUCYJ
WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI

DĄBROWA GÓRNICZA
    woj. kieleckie, pow. będziński, u. p. loco, st. kol. loco.
1. Komisariat P. P.
2. Urząd Skarbowy
3. Sąd Grodzki
4. Okręgowy Urząd Górniczy

GOŁONÓG
    woj. kieleckie, pow. będziński, ag. p. loco, st. kol. loco.
1. Nadleśnictwo „Dąbrowa”

STRZEMIESZYCE
    woj. kieleckie, pow. będziński, u. p. loco, st. kol. loco.
1. Pomocniczy Magazyn Zasobów P. K. P.

ZĄBKOWICE
    woj. kieleckie, pow. będziński, u. p. loco, st. kol. loco.
1. Oddział Drogowy P. K. P.

STOWARZYSZENIA i ORGANIZACJE
PRZEMYSŁOWCÓW i KUPCÓW

    DĄBROWA GÓRNICZA
Stow. Kupców m. Będzina. Oddział, Sobieskiego 25
Stow. Kupców Polskich, 3 maja 4

    GOŁONÓG, pow. Będzin
Stow. Kupców Polskich. ul. Starowieś 41

    STRZEMIESZYCE, pow. Będzin
Centr. Det. i Drobnych Kupców, Stacyjna
Stow. Kupców Polskich, Kolejowa 8

III.
S P I S
przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, zakładów rzemieślniczych, spółdzielni i instytucyj, handlowo-rolni-
czych – oraz wolnych zawodów na terenie WOJEWÓDZTW: KIELECKIEGO, KRAKOWSKIEGO i ŚLĄSKIEGO

Adwokaci
    DĄBROWA GÓRN.
Brauman M., 3 Maja 13
Chmielewski Z., Sobieskiego 7
Lisiewicz Z. F., Kościuszki 18
Morgulec R., Sobieskiego 6
Rylman W., Okrzei 20
Sokołowski D., 3 Maja 14

Akuszerki
    STRZEMIESZYCE
Skowron, Strzemieszyce Wielkie
    ZABKOWICE
Kopczyńska A.

Apteczne składy
(patrz drogerie)
    DĄBROWA GÓRN.
Grochowskiego J. S-cy, Sobieskiego 19
Huszno A. Ks., Narodowa 13
Jackowski Zygmunt. 3 Maja 6
Karmioł Szprynca, Okrzei 24
Lancman J. „Hygea”, Sobieskiego 7

Skład apteczny S. Moneta i S-ka
w Dąbrowie Górn., ul. Sobieskiego 29, telefon 68403

Żuchowski W., Kr. Jadwigi 22

    STRZEMIESZYCE
Małek Franciszka, Warszawska 58

    ZĄBKOWICE
Potępa Franciszek, Kościelna 20

Apteki
    DĄBROWA GÓRN.
Grochowskiego S-cy, Sobieskiego 9
Janicki Teodor, Kr. Jadwigi 39
Łypek Aleksander, Okrzei 35

    STRZEMIESZYCE
Górecki Adam, Warszawska 16

    ZĄBKOWICE
Grochowski Włodzimierz

BANKI
    DĄBROWA GÓRN.
Bank Udziałowy Spółdzielczy z oo
Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 8
Zastępstwo Banku Polskiego dla inkasowania weksli PKO Warszawa 100 247    PKO Katowice 303 562
Tel. 68022

Bank Zagłębia Zpółdzielczy z o.o. Sobieskiego 7

KOMUNALNE KASY OSZCZĘDNOŚCI
    DĄBROWA GÓRNICZA
Komunalna Kasa Oszczędności Pow. Będzińskiego oddz. 3 Maja 18

Benzyna
    DĄBROWA GÓRN.
Bień Józef, Kr. Jadwigi 2
Trocha Jan
„Karpaty”, Sienkiewicza 3
Parasol Mordka, Staszica 1-a
Wachowicz Wincenty

Betonowe przedsiębiorstwa
    STRZEMIESZYCE
Maciejewski Józef. Staszów
Jędruszek T. i Duda J. 11 Listopada 16

Betonowe wyroby
    DĄBROWA GÓRN.

Mechanicza Fabryka Wyrobów Cementowych „WIBROBETON”
Dąbrowa Górn. Piłsudskiego 17
Telefon 68438

Betonowe wyroby – fabryki
    DĄBROWA GÓRN.
„Wibrobeton”, Piłsudskiego 17
„Wiktoria”. Królowej Jadwigi 46

Bławaty
    DĄBROWA GÓRN.
Hamburg Henoch, Sobieskiego 15
Epsztein Kałma, Sobieskiego 11
„Magazyn Współczesny”, Jadwigi 2

    STRZEMIESZYCE
Zaks Handel, Warszawska 68a

Bocznice kolejowe
    DĄBROWA GÓRN.
Pogonowski J., Kr. Jadwigi

Broń i amunicja
    DĄBROWA GÓRNICZA

Schabowski J., Dąbrowa Górnicza,
ul. Sobieskiego 10, telefon 68376

Budowlane materiały
    DĄBROWA GÓRNICZA

Lange Otto, Limanowskiego 31
Nussbaum Gitla, Kościuszki 44

    GOŁONÓG
Wajsberg Mendel

    STRZEMIESZYCE
Rozenblat Jakób, Szosowa 108
Caskiel Tanb, Sławkowska 325

    ZABKOWICE
„Budowla” Sp. z o.o. 11 Listopada 18

Budowlane przedsiębiorstwa
    DĄBROWA GÓRNICZA
Wojewódzki W., Wesoła 23
Woźniak W., Dąbrowskiego 35

Bydło – handel

    DĄBROWA GÓRNICZA
Rusinek Dawid, Okrzei 8
Warszawski Majer, Reymonta 19

Cegielnie
    DĄBROWA GÓRNICZA
B-cia Billewicz i Ska. Kol. Staszic

    GOŁONÓG
Ciągała Marian, Laski 64
Ciecielski Wł. kol. Krasowa 14
Kula Jacenty, kol. Podlesie
Kula Władysław
Kuzior Edmund, Folwarczna 77
Papiernik St., kol. Trzydziesty
Piaskowski Kazimierz
Sikorska Stanisława
Szatan Wł., kol. Nowe Podlesie
Trytko Włodzimierz, kol. Zając 33
Wartak Antoni, kol. Łęknica
Wartak Jan, kol. Krasowa II

    STRZEMIESZYCE
Kmiecik Bogdan, Piłsudskiego 30
Henoch Szlama, Cegielniana 10
Cegielnia Udziałowa Sp. z o.o.

Cementowe wyroby
    STRZEMIESZYCE
„Carbover” Sp. z o.o. Warszawska 25

Dentystyczni technicy
    DABROWA GÓRNICZA
Okularczyk W.

Drukarnie
    DABROWA GÓRNICZA
Drukarnia „Express” A. Weinryb
Dąbrowa Górn., ul. Sobieskiego 17
            Telefon 68443
Lewicki Józef, 3-go Maja 32

Drukarnia A. BANASIK
Dąbrowa Górn., 3-go Maja 14

Drukarnia i introligat. „Sztuka”
wł. B. Lis i W. Wójcik, Dąbro-
wa Górn. 3 Maja 9, Tel 68259

St. Święcki, Sobieskiego 19

    STRZEMIESZYCE
Dychtwald Josek, Piłsudskiego 70
Feder Zejnwel, Kościelna 43

Drzewny przemysł
    DĄBROWA GÓRN.
Halpern Szlama, ul. Orzeszkowej 14
Tel. 68243. Sprzedaż drzewa budowlanego, cementu i papy

Drzewo
    DĄBROWA GÓRNICZA
Ferens Chil Majer, Kr. Jadwigi 41
Gutman N. A. Kr. Jadwigi 45
Nussbaum J., Dąbrowa Górn., Kościuszki 15. Telef. 68294. Sprzedaż drzewa
Sp. Leśna Zagł. Dąbr., Wałowa 10
Lange Otton, Dąbrowa Górn., ul.
Piłsudskiego 2. Tel. 68317. Skład drzewa budowlanego

Dzienników biura
    DĄBROWA GÓRNICZA
Hlawska Stanisława, 3-go Maja 2

Elektrochemiczne
artkuły – fabryki
    ZĄBKOWICE

Zakłady Elektrochemiczne w Ząbkowicach, Tel 2.
TOWARZYSTWO „ELEKTRYCZNOŚĆ”
Spółka Akcyjna w Warszawie, Czackiego 6
Telefon 63494    Telefon 63494
(patrz ogłoszenie)

Elektrotechniczne
przedsiębiorstwa
    DĄBROWA GÓRNICZA
Mosna Andrzej, Legjonów 89

Elektrownie
    DĄBROWA GÓRNICZA
„Huta Bankowa”, Two. Akc. Zakład.     Hutniczych. ul. Sobieskiego
Two Francusko-Włoskie Dąbr. Kopalń Węgla Two Akc.

Farby
    STRZEMIESZYCE
Flak A. i Ska. „Efpes” Fabryka Farb
            Mineralnych

Felczerzy
    DĄBROWA GÓRN.
Adamczyk J., Ksawera 3
Biechoński, Narutowicza 35
Kałat F., Szpit. Św. Wincentego
Kiełb, Łukasińskiego 29
Kolasiński, Flora
Michalski A., Sobieskiego 12
Mitelman J., Stacyjna 2
Mitelman Z., Kościuszki 9
Polakowski L., Ksawera 5
Stankiewicz S., Fabryczna 32
Sztaba A., Sienkiewicza 2
Wronowski S., Szpital św. Barbary

    ZĄBKOWICE
Kubiczek K.
Soborak S., Ambul. Ubezp. Społ.

Galanteria
    DĄBROWA GÓRNICZA
Bierfrajd M., Sobieskiego 15
Estrajcher C.M., Sobieskiego 29
Hirszteld J.D., Kr. Jadwigi 37
Januszewska Maria, Sobieskiego 27
Lenczner Z., Sobieskiego 19
Owczarek Czesława, Sobieskiego 27
Paluchiewicz Józef, Sobieskiego 7a
Rogozińska-Fijałkowska H., Sobieskiego 7
Rudzki R., Sobieskiego 29 tel. 68254
Magazyn galanteryjno bławatny i Magazyn Nowoczesny, Będzin, Kołłątaja 43 tel. 71253
Wartak Helena, 3go Maja 4

    STRZEMIESZYCE
Finkielsztajn I., Piłsudskiego 63
Grin Sz.M., Piłsudskiego 75
Horowicz E., Warszawska 21
Karo Symcha, Warszawska 50
Kartusz Zysia, Piłsudskiego 47
Kartusz Szlama, Piłsudskiego 75
Misiórski Jan, Warszawska 49
Zajdban Efraim, Piłsudskiego

Garbarnie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Garfinkiel Da id, Zielona 47
Wolfowicz F., Zielona 3/47

Gilzy do papierosów –
fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA
Busoń Janina Stanisława

    STRZEMIESZYCE
Starek Franciszek i Skórzewski Władysław, Szosowa 30

Fabryka tutek L. Szumowski
w Strzemieszycach
ul. Piłsudskiego 58

Handlowe domy
    DABROWA GÓRNICZA
Kałkowski A., Zieliński K. i Ska. Konopnickiej 7

Instalacje elektryczne
    DABROWA GÓRNICZA
Bargieła S.. ul. Marii Konopnickiej 3
Koncesjonowany Elektro Instalator

Cyzmer Edmund, ul. Sobieskiego 2
tel. 68045 Biuro instalacji elektryczn.

Cyzmer Z., Wiejska 2
Janikowski Bolesław, Wesoła 3

    STRZEMIESZYCE
Brandys A., Piłsudskiego 70, Koncesjonowany Zakład Instalacji Elektr.

Kubiczek A., Piłsudskiego 46, Koncesjonowany Zakład Instalacji Elektr.

Socha Tadeusz, Piłsudskiego 77

Jubilerskie wyroby
    DABROWA GÓRNICZA
Bocianowski Jan i Syn, 3 go Maja 10

Jubilerskie zakłady
    DĄBROWA GÓRNICZA
Milechman Sz., ul Sobieskiego 11,
tel. 68012, zakład jubilersko-optyczny

Kamieniarsko-rzeźbiarskie przedsiębiorstwa
    DĄBROWA GÓRNICZA

Pierwsza Dąbrowska Fabryka
wyrobów z kamienia i cementu oraz pracownia artystyczno-rzeźbiarska
„WIKTORJA”
dawniej: F. Fochtman
właść., WIKTORIA URBAŃCZYK
w DABROWIE GÓRNICZEJ
ul. Narutowicza nr 35 telef. 68436
Rzeźby artystyczne, pomniki z granitów, marmurów i piaskowców oraz ze sztucznych kamieni, tablice marmurowe dla celów elektro-technicznych, toczaki do ostrzenia narzędzi, rury kanalizacyjne, słupy ogrodzeniowe, płyty trotuarowe, krawężniki, stopnie mozajkowe, ozdobne wazony z terrazzo i t. p. Najstarsza fabryka w Zagłębiu Dąbrowskiem pierwszorzędne materiały. Solidne wykonanie. Dogodne warunki.

Kamieniołomy
    STRZEMIESZYCE
Kubiczek Wł., Dąbrowska 21

    ZĄBKOWICE
„Eltes” Spółka firmowa Zakłady Wa-
pienne i Dolomitowe, gm. Olk.-Siew.

Kanalizacyjne artykuły
    DĄBROWA GÓRN.
Prejzerowicz I., 3-go Maja 12

Kawa – palenie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Domagała Zofia, ul. Konopnickiej 3
Palarnia kawy i produkcja surogatów kawy

Kinematografy
    DABROWA GÓRNICZA
„Ars”, Kościuszki
„Bajka”, 3 Maja 14

    STRZEMIESZYCE
Bagiński P., Piłsudskiego 80

Klej kostny
    STRZEMIESZYCE
„Strem” S. A., Pilicka 27

Kolektury loterii klasowej
    DĄBROWA GÓRNICZA
St. Hlawska
Dąbrowa Górnicza, 3-go Maja 2

Olejarczyk W., ul. 3-go Maja Nr. 16
        Nr. Kolektury 321

    STRZEMIESZYCE
Kupczewska M., Piłsudskiego 80
(Księgarnia) Kolektura Loterii Państwowej Nr. 1246
Szancer A. H., ul. Piłsudskiego 67.
Kolektura Loterii Państw. Nr. 993
            PKO. Nr. 307.810

Kolonialne artykułu
    DĄBROWA GÓRN.
Dyja Mieczysław, Sobieskiego 11
„Flora”, Okr. Spółdz. Spoż., ul. Narutowicza 58-a
Gluzerman Hersz’ik, Sobieskiego 6
Grabowska Antonina, Okrzei 27
Juśkiewicz Chana, Okrzei 3
Kroch Wł., Sobieskiego 1
Minc Chawa, Kościuszki 5
Najfeld Abram, Okrzei 1
Rozenberg J. i S-wie, Sobieskiego 15
Tarnowska T., 3-go Maja 16
Witkowska Maria, Chopina 7
Woźniak Emil, Sobieskiego 23
Zajdband Rachela, Sobieskiego 13

    ZĄBKOWICE
„Społem”, Spółdz. Stow. Spoż. Fabryczna 1 i Kościelna 1
„Żywność” Bajtner L., Kościelna 4

Kominiarskie przedsiębiorstwa
    STRZEMIESZYCE
Pietrzykowski Stanisław, Narutowicza 1 Kominiarskie przedsiębiorstwo

Kosmetyczne gabinety
    DĄBROWA GÓRNICZA
Wiczuk Katarzyna, Kościuszki 44

Kotły – czyszczenie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Mioduszewski W., Traugutta 9
Sajdak Jan, Polna 7

Kotły – fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA
L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper,
            Kolejowa 8

Krawiectwo damskie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Nowoczesna pracownia okryć
damskich
P. WIELGRYN
Dąbrowa Górn, Sobieskiego 15

Księgarnie
    DĄBROWA GÓRN.
Parasol J., Sobieskiego 1
Wypychowa M., „Księgarnia Ludowa”,
            Sobieskiego 7
Skulska A. „Znicz”, (dawn. Ringman
A. J.), Sienkiewicza 1 (róg Sobieskie-
go). tel. 68358. Księgarnia i drobna
sprzedaż materiałów piśmiennych
Zmigród M. „Książnica Zagłębia”,
            Sobieskiego 17

    STRZEMIESZYCE
Bagińska Maria, Piłsudskiego 80

Kuchenne naczynia
    DĄBROWA GÓRNICZA
Sklep naczyń kuchennych i szkła,
ul. 3-go Maja 16

Kuźnie
(patrz: Kowalskie zakłady)
DĄBROWA GÓRNICZA
Szopa Jakób, Kościuszki 19

Kwiaty
    DĄBROWA GÓRNICZA
Skiba A., Dąbrowskiego 15

Lekarze
DĄBROWA GÓRNICZA
Barlicki M., Żeromskiego 1
Bieńkowiczowa Z.
Czernak F., Sobieskiego 7
Guzowski S., Sobieskiego 8
Jewreinowa Myślińska, Piłsudskiego 17
Jurow M., Sienkiewicza 11
Koczorowski W., Narutowicza 35
Kołakowski E. M., Dąbrowskiego 15
Kowalska N., Sobieskiego 7
Kruszewski K., Łukasińskiego 10
Lipski K. J., Szpitalna 4
Machoń T., Sienkiewicza 11
Mitelman S., 3 Maja 13
Niepielski A., 3 Ma a 21
Przyłęcki S., Traugutta 13
Szaniawski S., Dąbrowskiego 13
Szmiedel M., Sobieskiego 31
Wieczorkiewicz M., Król. Jadwigi 2

    STRZEMIESZYCE
Białostocki M., Kolejowa 1
Korzonek J., Kościelna 26
Zyss A., Szosowa 16

    ZĄBKOWICE
Szulc R., Kolejowa 4

Lekarze weterynarii
    DĄBROWA GÓRNICZA
Schonborn E., Sienkiewicza 29

    STRZEMIESZYCE
Dróżdż B., Sławkowska 321

Malarskie artykuły
    DĄBROWA GÓRNICZA
Szlezyngier Wolf, Łukasińskiego 28

Manufaktura
    DĄBROWA GÓRNICZA
Fajkopf N., Sobieskiego 28
Rapaport i Swie, S. A. w Bielsku, Sobieskiego 7
Unger I. A., Sobieskiego 23
Wajnryb E., Sobieskiego 17
Zytman F. I., Sobieskiego 31

    STRZEMIESZYCE
Rzechnic Izaak, Piłsudskiego 71

Mąka
    DĄBROWA GÓRNICZA
Edelist J i Weiner L. Kr. Jadwigi 2
(Bocznica Pogonowskiego) tel 68207
Hurtowa sprzedaż mąki i artykułów
            strączkowych

Welner Izrael, Kr. Jadwigi 2 (Bocz-
nica Pogonowskiego) telefon 68259.
        Sprzedaż mąki i kaszy

Meble
    DĄBROWA GÓRNICZA
Kuperberg Mordka. Sobieskiego 2
Mitelman Sz., Sobieskiego 7. Skład mebli
Zelcer M. D., Sobieskiego 15

Mechaniczne zakłady
    DĄBROWA GÓRNICZA

„R A P I D”
Zakład Mechaniczny i instalacyjny
W. SZLOMPEK
Dąbrowa Górn., Sienkiewicza 23
Roboty wodociągowe, konstrukcyjne i budowlane

Mereżki – pracownie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Jaworska Maria, 3 go Maja 23

Metale – odlewnie
    DĄBROWA GÓRNICZA

Pluciński Bolesław, ul. Chopina 10,
tel. 68309 odlewnia wszystkich metali
    (Patrz odlewy metalowe fabryki)

Metalowe i tłoczone wyroby
    DĄBROWA GÓRN.

„Tłocznia” wł. Władysław Mieszczak,
ul. Kopernika 12 b. wytwórnia okuć
    do walizek i koszy podróżnych

Miernicy
    DĄBROWA GÓRN.
Frech J., Legionów 85
Gawlik J., Kościuszki 10
Szorsz F., 3 go Maja 15

Mięso końskie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Szubelak Leon, Legionów 28

Młyny
    DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowski młyn Elektryczny „Ziarnopol” dzierż. W. Lida, ul. Kołłątaja 21. tel 68074

Mydło – fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA
Herszlewicz H., Limanowskiego 30
Owczarek C., Okrzei 15
Wygodzki E., Kościuszki 39
    STRZEMIESZYCE
Lida Icek, Piłsudskiego 8 g. Olk.-Siew.

Naftowe produkty
    DĄBROWA GÓRNICZA

Parasol, M., ul. Staszica 1a. sprzedaż produktów naftowych

Obrońcy sądowi
    DĄBROWA GÓRNICZA
Klimas L.

Obuwie
    DĄBROWA GÓRN.
„Bata”. Polska Spółka Obuwn. S.A.,
            Sobieskiego 21
Birenbaum M., Sobieskiego 11

Warszawski Magazyn Obuwia
A. KICKA
Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja 4
I Polski Magazyn Obuwia
w Sosnowcu-Pogoń, Orla 26
   
Chrześć. Dom Obuwia Ludowego
OCIEPKA JAN
Dąbrowa Górn., ul. Sobieskiego 7-b
poleca obuwie męskie, damskie,
dziecinne oraz kalosze i śniegowce

Firma egzystuje od r. 1914
Warszawska Wytwórnia Obuwia
JAN PIOTROWSKI
Dąbrowa Górn., Sobieskiego 19

Ocet – fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA
Majcherczyk P., Kr. Jadwigi 2

    STRZEMIESZYCE
Lipa Paryzer, Warszawska 21

Ocet – rozlewnie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Dreksler Ch. Szkolna 4

Rozlewnia octu spirytusowego,
esencji octowej, wytwórnia zapraw
do wódek i naturalnych soków
owocowych.
I. PIONTEK
Dąbrowa Górn., ul. Kościuszki 19a
Telefon nr. 68083.

    STRZEMIESZYCE
Żak Józef. Kościelna 79

Odlewy
    DĄBROWA GÓRNICZA
Tenior F., ul. Piłsudskiego 17. Za-
kład wyrobów metalowych. Wyro-
    by metalowe gotowe i surowe.

Odlewy matalowe – fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA

O D L E W N I A  M E T A L I
O K U C I A  B U D O W L A N E
i ANTABY WSZELKICH RODZ.
Stanisław Mioduszewski
Dąbrowa Górn., Traugutta 9.
TELEFON 68369.
   
Odlewnia wszelkich metali
Bolesław Pluciński
Dąbrowa Górn. Chopina 10. tel 68309
przystanek tramw. Miejska.
SPECJALNOŚĆ Precyzyjne drobne odlewy
bronzowe, mosiężne, miedziane, aluminiowe
i t  p  w g  modeli, rysunków lub wzorów.
Odlewy wykonujemy ściśle p g własnych lub
żądanych składników metali.

Odlewnie żelazne – fabryki
    DABROWA GÓRNICZA
Imieliński Wincenty, ul. Kościuszki
nr. 45, tel. 68405. Odlewnia żeliwa

Ogrodnicze zakłady
    DĄBROWA GÓRNICZA
Kurz Wł. Jaworowa 51

Zakład Ogrodniczy A. SKIBA
Dąbrowa Górn., Dąbrowskiego 15

Owocarnie
    DABROWA GÓRNICZA
Pasternak M., 3-go Maja 14

Papa dachowa – fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA
B-cia Lajtner. Górnicza 20
Strzegowski L., Piłsudskiego 21

Piśmienne materiały
    DĄBROWA GÓRN.
Kaleciński J., Okrzei 13
Lewenberg M. Okrzei 3

Piwo – rozlewnie
    STRZEMIESZYCE
Frajman W., Kościelna 47

Pogrzebowe zakłady
DĄBROWA GÓRNICZA
Stonek Andrzej, ul. Kościuszki 38,
    tel. 68306, zakład pogrzebowy

Pokosty – fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA
Parasol D., „Ozon” Staszica 1

Pralnie
    DĄBROWA GÓRN.
Derebisz Stanisława, Kr. Jadwigi 2
Filus Stanisława, Okrzei 22
Garmulewicz Waleria, Kr. Jadwigi 44
Przybyła Helena, 3-go Maja 4

    STRZEMIESZYCE
Papierniak Maria, Piłsudskiego 40

Pralnie chemiczne i farbiarnie
    DĄBROWA GÓRN.
Paduch Wiktoria, 3-go Maja 12

Przewóz towarów
    DĄBROWA GÓRNICZA
Bartoszek B., Polna 29
Bielecki St., St. Cmentarna 7
Juraszek J., 1-go Maja 64
Lewi M., Okrzei 32
Retman M., Konopnickiej 23
Ślązakiewicz M., Szopena 27

    STRZEMIESZYCE
Bordowicz Franciszek, Aleja 8
Kalębka Marceli, Szosowa 14
Mazur Władysław, Kościelna 52 a

    ZĄBKOWICE
Ciepliński Konrad, gm. Olk.-Siew.
Jurczyk Robert przy Belgijskiej S-ce

Pudełka papierowe i tekturowe – wytwórnie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Koziński A., ul. Bandurskiego nr. 7,
tel. 68374, Fabryka pudełek tektu-
                rowych

Radio
(Radioaparaty – radiosprzeęt – naprawa)
DĄBROWA GÓRN.
Petroff G., Sobieskiego 12

    STRZEMIESZYCE W.
Lis T., Pilecka 21

Restauracje
    DĄBROWA GÓRN.
Czernicka Zofia, Sobieskiego 1
Kędzierska B., Kościuszki (róg Jadw.)
Kuc Stanisława, Sobieskiego 12

Cukiernia i Restauracja
Wincenty Pietrzak
Dąbrowa Górn., 3-go Maja 9, Tel. 68372

Romańczyk Jan, Stacja kolejowa
Tkaczenko K., Kr. Jadwigi 42
Wilczyński St., Sp. z o.o. 3-go Maja 5
Zawadzka Maria, 3 go Maja 17

    GOŁONÓG
Lasek Roman, gm. Olk.-Siew.

    STRZEMIESZYCE
Bubel A., Stacyjna
Sączewski A., Dworzec kolejowy. gm. Olk.-Siew.
Zawadzka Sabina, ul. Warszawska 21, g. Olk.-Siew.

    ZĄBKOWICE
Zieliński B., Kościelna
Wielogórska A.

Rowerowe części
    DĄBROWA GÓRNICZA
Wilkoszewski J., 3 Maja 10

Rzeźnicy
(wyrąb mięsa)
    DĄBROWA GÓRNICZA
Ber H., Legionów 105
Frajnd Sz., Sobieskiego 12
Grynszpan Ch., Sobieskiego 2
Lejzorgen B., 3-go Maja 32
Miodownik B., Legionów 103
Rozencwajg I., Narutowicza 30
Rozencwajg M., Wiejska 12
Rusinek D., Kościuszki – Hale Targ.
Rusinek M., Batorego 1
Rusinek Sz., Konopnickej 10
Rusinek Z., Kr. Jadwigi 49
Szajer H., Okrzei 2
Turlej St., Szewska 57-a

Siatki druciane – fabryki
    DĄBROWA GÓRNICZA
Szpigielman J., Dębowa 10

Sieczkarnie
(rznięcie sieczki)
DĄBROWA GÓRNICZA
Kazimierski U., Okrzei 18

SIECZKARNIA „SNOP”
Czapnik Zysla, Kościuszki 25

Skóry surowe
    DĄBROWA GÓRNICZA
Hajda H. D., Kościuszki 26. Skup
    i sprzedaż skór surowych

Skurzane wyroby
    DĄBROWA GÓRNICZA
Piechocki Z., Sobieskiego 23

Soda – fabryki
    STRZEMIESZYCE
Żak Józef, ul. Kościelna 79

Sportowe artykuły
    DĄBROWA GÓRNICZA
Olszewski A., Sobieskiego 3

Spożywcze artykuły
    DĄBROWA GÓRNICZA
Ajbeszyc M., Sobieskiego 1
Bajtner M., Kr. Jadwigi 41
Blumensztyk M., Chopina 34
Borensztajn Sz., Sobieskiego 11
Cebularz S., Piłsudskiego 15
Czapla St., Kościuszki 3
„Erka” Rozenbaum C. i J. Klajman
        Bocznica Pogonowskiego
Erlich G., Dąbrowskiego 39
Frochtcwajg A., Kr. Jadwigi 45
Gedowska-Domagała Z., Konopnickiej 3
Gluzerman B., Okrzei 8
Gołąb W., Staszica 3
Gołowacz Maksymilian, Sobieskiego 21
Gorset H., Dąbrowskiego 26
Grajcer M., Szopena 25
Grotman Ch., 3 go Maja 27
Gryn M., Kr. Jadwigi 39
Guterman S., Kr. Jadwigi 28

HURTOWNIA
Crześć. Tow. Dobroczynności
w Sosnowcu
Oddz. w Dąbrowie Górn.

Hyla B. W., Kol. Zielona 4
Jaros A., Szkolna 13
Klejman M., Sobieskiego 1
Klajnplac J., Okrzei 25
Kosałka J. i Sito St., Narutowicza 42
Kotuła H., Narutowicza 28
Kozera J., Wiejska 1 a
Krauzman R., Kościuszki 7
Lenczner M., Kr. Jadwigi 42
Lidia Ch. D. i S-ka, Okrzei 34
Luksenberg S. Chopina 70
Łata Jan, Wiejska 22
Majko A., Okrzei 29
Oczkowicz O., Konopnickiej
Olszewski M., Okrzei 1
Ostrowiecki M., Narutowicza 35
Pajkiertowa Fr., Dąbrowskiego 4
Pomeranc Ch., Chopina 50
Prejzerowicz C., 3-go Maja 27
Putersznit Br., Kościuszki 7
Rechnic A., Łabędzka 32
Rechnic B., Legionów 103
Rozenblum D., Kr. Jadwigi 38
Rudder Ch., Łabędzka 28
Rybarczyk Fr., Okrzei 4
Rynczak Br., Limanowskiego 37
Suwała W., 3-go Maja 14
Szafir H., Legionów 62
Sztern F., Kościuszki 7
Sztorehajn Bl Sobieskiego 15
Śliwka P., Hale Targ., Kościuszki
Wach W., Kr. Jadwigi 43
Wajsblat M., 3 go Maja 2
Warszawski M., Szopena 60
Wawrzyński J., Kopernika 22
Wietrznik B., Okrzei 9
Wodecki M., Kr. Jadwigi 28
Wollberg A., Kr. Jadwigi 28
Wrona Piotr, Legionów 87
Zielińska Z., Narutowicza 3
Zytman Ch., Chopina 68

    STRZEMIESZYCE
Bajtner S., Pilecka 3
Barczyński J., Kolejowa 8-a
Halisiewicz I., Warszawska 70
Grun (…), Sławkowska 344
Horowicz M., Warszawska 72
Grun R., Piłsudskiego 76

JAN KUC
Strzemieszyce, Warszawska 19
Spożywczo-kolonialne artykuły

Majteles M., Piłsudskiego 62
„Ogniwo” Spółdz. Spoż., Długa 20 i
            Kolejowa 6
Samsonowicz T., Piłsudskiego 9
Rechnic M., Piłsudskiego 72
Szejnwejd I., Sławkowska 197
Szpigielman J., Aleja 2
Szpigielman M., Warszawska 78
Śpiewak E., Piłsudskiego 54
Zajdband B., Stacyjna 1

    ZĄBKOWICE
Bajtner J., Fabryczna 18
Bajtner M., Kościelna 15 g. Olk. Siew.
Błaszczyk W., gm. Olk.-Siew.
Duda B., 11 Listopada 5 g. Olk.-Siew.
Dyzenhaus J., 11 Listopada 11 gm.
            Olk.-Siew.
Frydrych R., 11 Listopada 5
Głowacki I., ul. 11 Listopada 1 gm.
            Olk.-Siew.
Herszberg J., Fabryczna 8 g. Olk. Siew.
Ingster R., 11 Listopada 2 g. Olk.Siew
Staroń S. Kościelna 8

Stolarskie zakłady
    DĄBROWA GÓRNICZA

Zakład Stolarsko Mechaniczny
JAN GAWRON
DĄBROWA GÓRNICZA
ul Traugutta 11a

Szklane huty
    DĄBROWA GÓRNICZA
Bayer W., Staszica 23

    ZĄBKOWICE
Belgijska S-ka Akc. Tow. Południowo-Polskich Hut Szklanych, ul. Będzińska 12
Ząbkowicka Fabryka Szkła S. A.

Szkło
    STRZEMIESZYCE
Pański J. Sz. Piłsudskiego 63
Ratyński F., Szosowa

Szkło i porcelana
    DĄBROWA GÓRN.
Birnbaum M., 3-go Maja 6
Kupferberg Chaim Dawid, Sienkiewicza 23. sprzedaż szkła, fajansu, towary lampowe naftowe

Szyby – czyszczenie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Kolm J. S., Chopina 13

Śruby – fabryki
    DĄBROWA GÓRN.
Pająk J. Wł., Piłsudskiego 17/19
Rechnic B., wyrób śrub i nitów żelaznych, Kościuszki 34

Tartaki
    DABROWA GÓRNICZA
S-ka Leśna Zagłębia Dąbrowskiego,
Tartak i Heblarnia Sp. z o. o. Wa
                łowa 10

    STRZEMIESZYCE
Kacprzyk J., Pilicka. gm. Olk.-Siew.

    ZĄBKOWICE
Strachalski W. i Czarnocki B. „Ząbkowicki Tartak Parowy” sp. z o. o.,
        gm. Olk.-Siewierska

Techniczne artykuły
    DĄBROWA GÓRNICZA
Książyński M., Kr. Jadwigi 55

Techniczne biura
    DĄBROWA GÓRNICZA
„Elibor” S. A. Handlowo-Przemysł.
Ł. J. Borkowski, Kościuszki 1

Torebki papierowe
    DĄBROWA GÓRNICZA
Krycer J., Łukasińskiego 14. Wyrób
                torebek

Trykotaże – fabryki
(wytwórnie)
    DĄBROWA GÓRNICZA
Klajnplac D. Sz., Żeromskiego 16
Klajnplac Lajb, ul. Okrzei 49. Ręczny wyrób swetrów
Turek Dawid Berek, 3-go Maja 13

Trzcinowe wyroby –
wytwórnie
    STRZEMIESZYCE
Frenkiel G., Szosowa

Tytoniowe wyroby
    DĄBROWA GÓRN.
Hurt. Tyt. Zarz. Głów. Zw. Legionis-
    tów Polskich, Sobieskiego 19

Wapno – wypalanie
    DĄBROWA GÓRNICZA
Oczkowicz M., Konopnickiej 21

    STRZEMIESZYCE
Dobrzański R. gm. Olk.-Siew.
Tomaszewski Cz., Dąbrowska 5

    ZĄBKOWICE
„Eltes” S ka Firm. Zakł. Wapienne
    i Dolomitowe gm. Olk.-Siew.
Łada St., gm. Olk.-Siew.

Wędliny
(we wszystkich miejscowościach Województwa)
    DĄBROWA GÓRNICZA
Niziurski Stefan, ul. Sobieskiego 25,
            sprzedaż wędlin

Węgiel
(sprzedaż)
    DĄBROWA GÓRNICZA
Bukowski J., 3 go Maja 6
Gwarectwo Hr. Renard, Sp. Akc.,
            Kr. Jadwigi 12
Laitner W., ul. Piłsudskiego 3, tel.
68063. Sprzedaż Węgla Hurtowo i Detalicznie
Reichman Aleksander, 3 go Maja 12,
tel. 68490. Pośrednictwo przy sprzedadaży węgla
Stawski Załma, Okrzei 23
„Węgloblok”, Polskie T-wo dla Handlu Węglem S. A., Kr. Jadwigi 2

    STRZEMIESZYCE
„Carbover”, sp. z o.o., Piłsudskiego 25
Duda St., Sławkowska 174
Trąbczyński E. P., Stacyjna 1

Węgiel – kopalnie

DĄBROWA GÓRNICZA
Ska Akc. Tow. Francusko Włoskie
Dąbrowskich Kopalń Węgla

    GOŁONÓG
Tow. Akc. Kopalń Węgla „Flora”
            gm. Olk.-Siew.
Kop. Węgla Kamiennego ”Victoria”
            gm. Olk.-Siew.

Wina, wódki i likiery
    DĄBROWA GÓRNICZA
Chmielewski Z., Narutowicza 28
Hajkiewicz R., Kr. Jadwigi 44
Karalus P., Kondratowicza 6
Kołkiewicz K., Sobieskiego 3
Nowakowski Fr., Batorego 1
Sapetowa T., Kościuszki 9
Wojcieszak A., Legionów 101

    GOŁONÓG
Bochenek Bolesław, gm. Olk.-Siew.
Gzyl Maria, Florowska 28 g. Olk.-Siew.

Włóczka
    DĄBROWA GÓRNICZA
Szlezynger J., Sobieskiego 29

Włókiennicze wyroby – hurt
    DĄBROWA GÓRNICZA

MAGAZYN WSPÓŁCZESNY
A. ENGLERT i S. KRÓLIKOWSKI
Dąbrowa Górnicza, ul. Kr. Jadwigi 2
Największa firma chrześcijańska gałęzi
włókienniczej w Zagłębiu Dąbrowskim

Wodociągowe, ogrzewania
centralnego i gazowe
instalacje

DĄBROWA GÓRN.
Rzadkowski J., P. Kościuszki 31

Woda sodowa, wody gazowe
i owocowo-gazowe – fabryki

DABROWA GÓRN.
Grünbaum A., Okrzei 35. Fabryka
wód gazowo-owocowych i przetworów żórawinowych „Bałtyk Polski”.
Brukner Sz., Chopina 26
Cuglewski Edmund, Wesoła 4
Cuglewski M. J., Dąbrowskiego 1
Dajlidzionek Stefan, Krótka 5

    STRZEMIESZYCE
Wajnberg J. B., Szosowa 27. „Jedność” fabr. wód gazowo-owocowych
Fabryka wód gazowych Fr. Żaka
        Piłsudskiego 74 a

Zboże
    DĄBROWA GÓRN.
Gonera Stefan

Zegarmistrzowskie
zakłady

    DĄBROWA GÓRNICZA

Zakłady Zagarmistrzowsko-Jubilerskie i mechaniczne
J. Bocianowski i Syn
Dąbrowa Górn., ul. 3 go Maja 10
telefon 68 86

ZEGARMISTRZ
A. MIODOWNIK
Dąbrowa Górn., ul. Okrzei 39
Steinberg N., Pierackiego 2

Ziemne roboty
    DĄBROWA GÓRNICZA
Dobrowolski M., Krasińskiego 8
Mazgay M., 1-go Maja 3
Przybylski A., Kop. „Flora”

    GOŁONÓG
Laskowski P., kop. „Flora”

Żelazne wyroby –
fabryki

DĄBROWA GÓRNICZA
Bracia Klein, Chopina 72
Ickowicz i Dykerman, 11 Listopada 35

Żelazo i żelazne wyroby
(sprzedaż)

    DĄBROWA GÓRNICZA

Sklep żelazny
Stanisław Czerneda
Dąbrowa Górnicza
Sobieskiego 7, tel. 68237

Dafner L., Sobieskiego 27
„Ge-Ka” Sp. z o. o., Kr. Jadwigi 45

Prejzerowicz J., ul. Sobieskiego 11,
    skład wyrobów żelaznych

    STRZEMIESZYCE
Brat A., Piłsudskiego 76.
Rozenblum P., Warszawska 48
Szancer R. L., Warszawska 68
Sztern R., Sławkowska 308

Żelazo – odlewnie
    DĄBROWA GÓRN.,
Imieliński Władysław, Kościuszki 45
„Ogniwo”, Legionów 3
Pluciński Bolesław, Szopena 10

Żelazo stare i metale
    DĄBROWA GÓRN.
Ejzenman A. „Praca” Łabędzka 31/33
Rechnic Gerszon, ul. Kościuszki 25,
    skup i sprzedaż starego żelaza

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij