Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Kościół M.B. Anielskiej

  Opis:

  Dąbrowa Górnicza

  Kościół M.B. Anielskiej wzniesiony w latach 1898-1912 według projektu S. Pomianowskiego.

  Na odwrocie również adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

   

  Więcej
 • Muzeum Miejskie "Sztygarka"

  Na odwrocie: Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w dawnym Pałacu Zachodniego Okręgu Górniczego z 1842 roku proponuje wystawy: historyczne, przyrodnicze, archeologiczne i etnograficzne oraz lekcje muzealne, wycieczki terenowe i wynajem sal muzealnych.

  Rezerwacja wycieczek tel. (032) 726 41 85

  www.muzeum-dabrowa.pl

  Więcej
 • Nemo i hala widowiskowo-sportowa

  Na pocztówce dwa widoki: hala widowiskowo-sportowa oraz Nemo – wodny świat.

  Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  www.dikappa.pl

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Osiedle Czerwonych Sztandarów, POLLENA i Rogoźnik

  DĄBROWA GÓRNICZA

  Główny ośrodek Zagłębia Dąbrowskiego, prawa miejskie od 1916 r.

  Przemysł metalurgiczny i górniczy.

  Osiedle mieszkaniowe „Czerwonych Sztandarów”.

  Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”.

  Fragment miasta.

  Ośrodek wypoczynkowy „Rogoźnik”.

   

  Na budynku POLLENY napis

  „WYDAJNOŚĆ PRACY, GOSPODARNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ – TO KLUCZ DO DOBROBYTU NARODU”

  Więcej
 • Hala sportowa

  Budynek hali sportowej w parku Hallera.

  Na odwrocie znajduje się adres wydawnictwa DIKAPPA:

   

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • PKO Bank Polski SA.

  W opisie pocztówki:

  Dąbrowa Górnicza

  PKO Bank Polski SA.

  Ul. Piłsudskiego 29

  tel: 032-2648177; 032-2648485

   

  oraz adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce ul. Ofiar Katynia 20, 032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów oraz Ząbkowice i Okradzionów

  Opis z odwrotu pocztówki:

  DĄBROWA GÓRNICZA

  Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów.
  Ząbkowice – wapiennik.
  Okradzionów – Biała Przemsza

  oraz adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce ul. Ofiar Katynia 20, 032 – 264 50 83

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Szkoła podstawowa nr 17 w Strzemieszycach Wielkich

  Strzemieszyce

  Szkoła Podstawowa nr 17

  im. A. Mickiewicza

  Na odwrocie również adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce
  ul. Ofiar Katynia 20
  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Żaglówki i łódki na Pogorii

  Na odwrocie adres Wydawnictwa DIKAPPA:

   

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 264 50 83

  www.dikappa.pl

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Baśka Szeligowska

  Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia i odręczny spis:

  Kochanej Pani
  w dowód wdzięczności za opiekę
  ofiaruje swą podobiznę
  Baśka Szeligowska

  Więcej
 • Cztery pomniki i kapliczka w Okradzionowie

  Opis z odwrotu pocztówki:

  DĄBROWA GÓRNICZA
  Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów, Pomnik St. Staszica, Okradzionów – kapliczka, Strzemieszyce – Pomnik Niepodległości, Łosień – Pomnik Żołnierzy Radzieckich.

  oraz adres wydawnictwa DIKAPPA:
  D.G. Strzemieszyce ul. Ofiar Katynia 20, 032 – 264 50 83

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Rodzina z dziewczynami w strojach ludowych

  Rodzinne zdjęcie wykonane w dąbrowskim studio P. Paska. Kolory w kilku punktach fotografii 'wychodzą' poza zakres danego kształtu.

   

  Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia oraz owalna pieczątka:

   

  NOWOCZESNA FOTOGRAFIA
  P. PASEK
  Dąbrowa-Górnicza
  obok „Ogniska”

  Więcej
 • Zdjęcie grupowe - Okradzionów - 1936 rok

  Zdjęcie podpisane: Okradzionów Rok. 1936. To jedna z dwóch fotografii wykonanych jedna po drugiej. W sumie na fotografii zostało uwiecznionych 90 osób.

  Więcej
 • Zdjęcie grupowe nr 2 - Okradzionów - 1936 rok

  Zdjęcie z Okradzionowa. W centralnym punkcie akordeonista. Niestety nie są znane szczegóły okoliczności wykonania tej fotografii.

  Więcej
 • Dzieci w ciepłych ubraniach

  Zdjęcie przedstawiające dzieci w ciepłych ubraniach. Starsze trzyma w dłoni sztuczne kwiaty.

  Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia oraz owalna pieczątka:

  NOWOCZESNA FOTOGRAFIA
  P. PASEK
  Dąbrowa-Górnicza
  obok „Ogniska”

  Więcej
 • Kobieta z albumem

  Fotografia ze studia „VENUS”. W otwartym albumie widać zdjęcie profilowe mężczyzny. Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia z miniaturkową sygnaturą '5′. Dodatkowo w lewym dolnym rogu pieczątka:

  FOTO. „VENUS”
  DĄBROWA gór.
  SZOSOWA

  Więcej
 • Pamiątka chrztu - siostry

  Fotografia przedstawiająca siostry Elżunię i Iduchnę.

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz odręczny tekst:

  „Na wieczną pamiątkę
  W dniu Św. Chrztu
  Elżuni ofiarują Kochanej
  Babuńci dziadziusiowi i Wiesi

  Iduchna i Elżunia
  Dąbrowa d 21 Kwietnia 35r. „

   

  W lewym, dolnym rogu suchy stempel FOT. R. Radzikowski. Dąbrowa.

  Więcej
 • Uroczystość kościelna w asyście straży pożarnej

  Fotografia wykonana przez J. Żelichowskiego przedstawia uroczystość kościelną w asyście strażaków. Na odwrocie pieczątka w pionowym układzie „Fot. J. Żelichowski Dąbrowa-Górn.”.

  Dodatkowo w prawym dolnym rogu zdjęcia, obok oznaczeń pocztówkowych znajduje się pieczątka z cyfrą '9′.

  Więcej
 • Isza Komunia Święta

  Fotografia przedstawiająca siostry w studio R. Radzikowskiego. W lewym dolnym rogu suchy stempel FOT. R. Radzikowski. Dąbrowa.

  Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia.

  Więcej
 • Ksiądz Grzegorz Augustynik

  Fotografia wykonana przez W. Grabowskiego w Kielcach przedstawiająca ks. Grzegorza Augustynika w 1909 roku. Na odwrocie znajdują się odręczne zapiski proboszcza NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

  Więcej
 • Mężczyzna z wąsem

  Nieduża fotografia przedstawiająca mężczyznę z 1936 roku. Na odwrocie owalna pieczątka: Nowocz. Zakł. Fot. „ORIENT” Dąbrowa Górn.. Kr. Jadwigi 1.

  Więcej
 • Rodzinna fotografia z hula hopem

  Rodzinna fotografia ze studia R. Radzikowskiego z kołem  wyglądającym jak hula hop. Z lewej strony biały stolik, który pojawia się na wielu fotografiach i jest jednym z punktów rozpoznawalnych. Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia.

  Więcej
 • Siostry z kokardami

  Na fotografii dwie siostry. Na odwrocie pocztówkowe oznaczenia. W prawym dolnym rogu suchy stempel FOT. R. Radzikowski. Dąbrowa.

  Więcej
 • Edward Gierek i Dyrektor Kopalni Paryż mgr inż. Andrzej Groyecki

  Fragment artykułu z Panoramy – Śląskiego Tygodnika Ilustrowanego (nakład 455 000 egzemplarzy, Panorama nr 50) pt. „Jubileuszowa Barbórka”:

  „W szczególnie podniosłym nastroju świętowała Barbórkę załoga kopalni Generał Zawadzki, wsławiona w lipcu br. bohaterską akcją, w wyniku której uratowano życie kilkudziesięciu górników, odciętych od świata na skutek zalania przez wodę części kopalni. Dyrektor kopalni mgr inż. Andrzej Groyecki (po prawej)  serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji, wśród nich premierowi Cyrankiewiczowi oraz Edwardowi Gierkowi (po lewej), który w trudnych dniach przebywał z załogą, służąc jej radą i pomocą”.

  Więcej
 • Kopalnia "Generał Zawadzki" - katastrofa górnicza

  Fotografia z reportażu „4 dni i 3 noce w kopalni Gen. Zawadzki' (Panorama nr 32, 1969). Podpis: „Jeszcze chwile niepewności, długie godziny oczekiwania, lęk o los najbliższej osoby.”

   

  Więcej
 • Nowa Dąbrowa

  Fotografia przedstawiająca centrum miasta. W tle widać sklep ROBOT oraz kolorową ścianę DEFUM z fragmentem nazwy: „…obrabiarek”. Zamiast koszy na śmieci duże czerwone kubły.

  Więcej
 • Siostry - dedykacja dla Wiesi Deneliczówny

  Fotografia przedstawiająca siostry (bliźniaczki?). Na pocztówkowych oznaczeniach odręczny wpis dziecięcym charakterem pisma: „dn. 31 marca. Na pamiątkę ofiaruję dla życzliwej Wiesie Deneliczówny. K Domagałówna”. Słowo „ofiaruję” nosi znaki ortograficznej poprawki.

  Na odwrocie owalna pieczątka: Nowoczesna fotografia „ORIENT” Dąbrowa Gór. ul. Król. Jadwigi 1. (dalej nieczytelny pojedynczy znak).

  Więcej
 • Zdjęcie ślubne

  Zdjęcie Młodej Pary w studio R. Radzikowskiego. W lewym dolnym rogu suchy stempel FOT. R. Radzikowski. Dąbrowa.

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe.

  Więcej
 • Absolwenci Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej z 1935 roku

  Fotografia pochodząca z wydania: „V zjazd absolwentów Szkoły Górniczej i Hutniczej oraz Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej” (strona 11).

  Więcej
 • Budynek przy ulicy Piłsudskiego

  Fotografia z 1960 roku przedstawiająca budynek istniejący do dziś (Piłsudskiego 18). Droga ułożona z trylinek, po prawej stronie, to ulica Ogrodowa.

  Podziękowania za udostępnienie fotografii dla Michała G.

   

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7128 - skany

160 - wpisy encyklopedyczne

377 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij