Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Z. Pietrzyk - dyrektor huty "Dzierżyński"

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”. Na odwrocie znajduje się odręczny podpis: inż. Z. Pietrzyk – dyr. huty „Dzierżyński”. Oprócz tego trzy pieczątki: GŁOS PRACY, „GŁOS PRACY” BIBLIOTEKA – ARCHIWUM oraz

   

  Andrzej SAWA

  FOTOREPORTER

  „GŁOSU PRACY”
  Katowice, Brata Alberta 1/6
  Prawa autorskie zastrzeżone 196.

   

  Na odwrocie jest również przyklejony oryginalny wycinek z wydania „Głosu pracy”, w którym zostało wykorzystane to zdjęcie: Inż. Z. Pietrzyk – dyr. huty „Dzierżyński”.

  Więcej
 • W stalowni huty im. F. Dzierżyńskiego

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”. Na odwrocie dwie pieczątki: „GŁOS PRACY” BIBLIOTEKA ARCHIWUM oraz „GŁOS PRACY ARCHIWUM. DZIAŁ: 62. TYTUŁ: HUTY”.

  Poniżej maszyną do pisania: 9.V.62r. W stalowni huty im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej. 115050/2,4,6. CAF-fot.Seko.

  Więcej
 • Kobieta z bukietem

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz część owalnego stempla:

   

  FOTO. „VENUS”

  DĄBROWA gór.

  Szosowa

   

  Więcej
 • Kartka pocztowa - Restauracja "Zagłębianka"

  Kartka pocztowa bez fotografii. Na pierwszej stronie znajduje się pieczątka:

   

  P. CZERNICKI

  Restauracja

  „ZAGŁĘBIANKA”

  DABROWA GÓRN.

  ul. Sobieskiego 3.

   

   

  Adresatem jest:

  Wytwórnia Wędlin

  Michał Lenda

  Tymowa

   

  Odnalezione dane adresata: Michał Lenda, Wytwórnia i Eksport Wędlin, Tymowa – woj. krakowskie, telefon nr 3, R-k P.K.O. 411-561, Filia Krynica – Zdrój. Hala Targowa 9, tel. nr. 116.

   

  U samej góry kartki napis: OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM – BĘDZIE MNIEJ WIĘZIEŃ I PRZESTĘPCÓW.

   

  Stempel nosi datę 18.X.1933.

   

  U samego dołu kartki: M. P. i T. (III-1933) 10.000.000

   

  Na odwrocie odręczny tekst:

  Uprzejmie prosiłbym o przysłanie cennika wędlin.

  Z poważaniem. P. Czernicki.

  Więcej
 • Kopalnia węgla Cieszkowski zalana wodą

  Fragment ryciny przedstawiający kopalnię Cieszkowski zalaną wodą. Cała mozaika rycin z „Biesiady Literackiej” opisana jest komentarzem: rysował z natury Dymitrowicz. Kopalnia Cieszkowski w prawym dolnym rogu ma sygnaturę P. Boczkowski.

  Więcej
 • Kopalnia Aleksandra i Huta Cynku

  Fragment ryciny przedstawiający kopalnię „Aleksander” oraz „Hutę Cynku pod Będzinem”

  Więcej
 • Grupa dziewczyn z Kapitanem

  Grupa (teatralna? taneczna?) ośmiu dziewczyn w strojach ‚marynarskich’. Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz data zapisana ołówkiem: dn. 13. XII. 1934 r.

  W prawym dolnym rogu suchy stempel:
  FOT. R. Radzikowski
  DĄBROWA

  Tajemnica zdjęcia została wyjaśniona 22.06.2017 dzięki notce w jednej z gazet.

  Więcej
 • Chłopiec z szalikiem

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe.

  W lewym dolnym rogu zdjęcia suchy stempel:

   

  FOT. R. Radzikowski

  DĄBROWA

  Więcej
 • Zakłady na Hucie Bankowej

  Fragment ryciny przedstawiający „zakłady na Hucie Bankowej”.

  Więcej
 • Pożar kopalni Cieszkowski

  Artykuł z Tygodnika Ilustrowanego „Kłosy” zatytułowany „Pożar w kopalni Cieszkowski węgla kamiennego w Dąbrowie.”

  Zaczyna się tak: „W gubernii Kieleckiej, w powiecie Olkuszskim, rozwciąga się po nad rzeką Pszemszą Czarną, Dąbrowa, główna osada okręgu Zachodniego górnictwa. Trzy dzielnice składają Dąbrową, to jest kolonia „Reden”, „Huta Bankowa” i kolonia „Ksawery”, a oprócz nich stara Dąbrowa, która właściwą wieś stanowi. Ostatnia, najdawniejsza osada należała niegdyś do księztwa Siewierskiego. W roku 1796, kiedy ta część kraku do Prus przydzieloną była, otworzono tu kopalnię węgla, a przy niej zaczęła się budować kolonia fabryczna…”

  Więcej
 • Kopalnie węgla w Dąbrowie, Huta Cynku i Huta Bankowa

  Rycina z ósmej strony „Biesiady Literackiej” z 1880 roku, t. 10 nr 254 przedstawiająca kopalnie, Hutę Bankową, Bióro Zarządu Górniczego oraz Hutę Cynku.

   

  Tytuł ryciny: Kopalnia węgla w Dąbrowie (rysował z natury Dymitrowicz).

   

  Opisy z ryciny:

  – kopalnia węgle Ksawery

  – Zakłady na Hucie Bankowej

  – Bióro Zarządu Górniczego

  – w kopalni

  – kopalnia węgla Aleksandra

  – w Hucie Cynku pod Będzinem

  – kopalnia węgla Cieszkowski zalana wodą

  Więcej
 • Kopalnia węgla Ksawery

  Fragment ryciny przedstawiający kopalnię Ksawery.

  Więcej
 • Bióro Zarządu Górniczego

  Fragment ryciny przedstawiający budynek obecnej Sztygarki z opisem: „Bióro Zarządu Górniczego”.

  Więcej
 • Ulica Szosowa

  Fotografia pokazująca ulicę Szosową (aktualnie ulicę Sobieskiego) z fragmentem torów kolejowych. W budynku po lewej stronie (tym zacienionym) znajdowała się apteka a ulica między dwoma kamienicami z lewej krawędzi to ulica 3 Maja.

  Zdjęcie pochodzi z 148 strony opracowania „Królestwo Polskie” (Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander, Koskowski Bolesław, Kozicki Stanisław, Maliszewski Edward, Morzkowski Zygmunt, Nałkowska Anna, Radziszewski Henryk, Włodek Ludwik) wyd. w Warszawie, w 1905 roku nakładem „GAZETY POLSKIEJ”. Druk J. Sikorskiego, Warecka 14.

  Więcej
 • Spust stali w Hucie Katowice

  Fotografia z przewodnika „Zagłębie Dąbrowskie” autorstwa Jana Zielińskiego podpisana: Spust stali w Hucie Katowice.

  Więcej
 • Panorama miasta

  Fotografia z przewodnika „Zagłębie Dąbrowskie” autorstwa Jana Zielińskiego podpisana: Panorama Dąbrowy Górniczej.

  Więcej
 • Ośrodek wypoczynkowy Pogoria

  Fotografia z przewodnika „Zagłębie Dąbrowskie” autorstwa Jana Zielińskiego podpisana: Ośrodek wypoczynkowy Pogoria.

  Więcej
 • Okolice Dąbrowy

  Fotografia z albumu (format ponad A4) z fotografiami polskich miast podpisana jako: z okolic Dąbrowy.

  Więcej
 • Kopalnia Koszelew z widokiem na Hutę Bankową

  Fotografia braci Altman z 440 strony „Tygodnika Illustrowanego” nr 23 zatytułowana: „Odkrywka kopalni Koszelew z widokiem na kopalnię Paryż i na Hutę Bankową w Dąbrowie Górniczej”.

   

   

  Więcej
 • Filia Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia z przewodnika „Zagłębie Dąbrowskie” autorstwa Jana Zielińskiego podpisana: Filia Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej.

  Informacja od jednego z wykładowców TZNu, który się ze mną skontaktował:

  Fotografia  zawiera błędny opis. Przedstawia budynek przy ul. Łańcuckiego 10 (obecnie Techniczne Zakłady Naukowe). W 1979 roku (do 1 września) mieściła się w tym budynku dąbrowska filia Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Od 1 września 1979 nastąpiło połączenie filii z Międzyresortowym Zespołem Szkół Hutniczo-Mechanicznych Kombinatu Metalurgicznego Huty „Katowice”. Nowy zespół szkół otrzymał nazwę Zespół Szkół Technicznych Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”, a w 1982 zmieniono ostatecznie nazwę na Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej.

  Więcej
 • Dombrowa O.S. Kreis Bendsburg

  Dawna ulica Florowska, w tle widać wieże Kościoła w centrum, bliższy komin po lewej stronie to kopalnia ‚Flora’, w dalszym planie kominy fabryki cynku. Zcedycowaną większością powierzchni miasta były pola uprawne.

  Perspektywa zdjęcia niemal identyczna z fotografiami wykonywanymi przez Adama Drożdża w 1943 roku z wieży kościoła pw. św. Antoniego. Po weryfikacji okazało się jednak, że autorem zdjęcia wykorzystanego do tej pocztówki była inna osoba.

  Kreis Bendsburg oznacza w tłumaczeniu powiat będziński.

  Więcej
 • Dąbrowa Górnicza - w głębi pomnik

  Fotografia z przewodnika „Zagłębie Dąbrowskie” autorstwa Jana Zielińskiego podpisana: Dąbrowa Górnicza – w głębi widoczny pomnik „Boheterom Czerwonych Sztandarów”.

  Informacja przesłana przez Wojciecha Bańskiego: „Na zdjęciu widoczny  Osinobus – polski samochód do przewozu większej liczby osób na nieduże odległości, produkowany przez PPHU Osiny na bazie kolejnych modeli samochodu ciężarowego Star 28/29, z zabudowaną kabiną pasażerską w miejsce skrzyni ładunkowej.Pierwszy autobus został zmontowany w Osinach (kopalnia rudy żelaza w Osinach) na własne potrzeby – transportu. Ponieważ na rynku brakowało podobnych pojazdów, konstrukcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i jej produkcja szybko stała się dominująca w przedsiębiorstwie przekształconym w PPHU. „Osinobus” nie był pierwszą tego typu konstrukcją w Polsce; od 1954 na bazie Stara 20 w Jelczu produkowano tzw. autobus zastępczy, popularnie nazywany „stonką”. Pojazdy te masowo dowoziły budowniczych a potem pracowników Huty Katowice. Oprócz przewozów pracowniczych podróżowali nimi także obywatele zagłębiowskich i śląskich miast”.

  Więcej
 • Przedwojenna choinka ze św. Mikołajem

  Babcia p. Iwony Sułkowskiej, Marianna Małecka, jest na zdjęciu trzecia na prawo od św. Mikołaja (w tym samym rzędzie). Nad drzwiami skrót OZRP w tarczy ze skrzyżowanymi karabinami. Warto zwrócić uwagę na ozdobne stroje regionelne, chłopców przebranych za ułanów oraz piękną choinkę. Jest też dziewczynka przebrana za anioła. W ostatnim rzędzie mężczyzna z gitarą.

   

  Podziękowania dla p. Iwony za możliwość opublikowania tego zdjęcia.

  Więcej
 • Napis DĄBROWA-GÓR. na dachu Sztygarki - L.O.P.P

  Przepiękna fotografia z Kurjera Zachodniego nr 26, często wykorzystywana w opracowaniach dotyczących Dąbrowy Górniczej. Oryginalny podpis:

  ‚Dąbrowa Górnicza z lotu ptaka. Napis orjentacyjny umieszczony przez L.O.P.P. na dachu szkoły górniczo-hutniczej.’

  W lewej części widać kościół pw. św. Barbary a tuż obok początki prac związanych z budową kopalni ćwiczebnej przy Sztygarce.

  Zdjęcie zostało wydrukowane na trzeciej stronie dwukartkowego ‚Dodatku ilustrowanego’. Skrót L.O.P.P. oznacza Ligę Obrony Powietrznej Państwa. Została ona zorganizowana z inicjatywy członków władz Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, jako niezależna od Aeroklubu powszechna organizacja mająca na celu rozwój lotnictwa w Polsce. Nazwę organizacji zaproponował pisarz Andrzej Strug. 22 maja 1923 przyjęto statut Ligi, a 4 sierpnia 1923 ukonstytuowały się jej pierwsze władze. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego był Zygmunt Jastrzębski.

   

   

  Więcej
 • Marianna, Piotr i Zygmunt Małeccy

  Na zdjęciu babcia oraz dziadek Iwony Sułkowskiej: Marianna Małecka i Piotr Małecki, policjant IIRP. Chłopiec stojący u ich boku, Zygmunt, to ojciec p. Iwony. Zdjęcie pochodzi z okresu 1935 – 1937.

  Podziękowania dla p. Iwony za możliwość opublikowania tego zdjęcia.

  Więcej
 • Kurs gimastyczno-sportowy Sokoła w Dąbrowie

  Zdjęcie z trzeciej strony Kurjera Zachodniego wydanego w niedzielę 27 marca 1927 roku. Oryginalny podpis zdjęcia:

   

  Okręgowy kurs gimnastyczno-sportowy Il. Okr. Sokoła Dzieln. Krakowskiej odbyty niedawno w Dąbrowie Górniczej dla naczelników gniazd i ich zastępców. Siędzą od lewej ręki: K. Skalski gosp. kursu, M. Pawelski nacz. Okr., Dr. Z. Kozłowski zast. prez. Okr., K. Nowak nacz. Dzielnicy Krak., A. Hamburger nacz. Dzielnicy Śląskiej, H. Nisecki por. dow. kadry instr., S. Jędrzejewski oficer kadry instr., I. Pelc fechmistrz.

  Więcej
 • Fotografia kartonikowa z parą - rewers

  Treść rewersu, gdzie M. Ellenband identyfikuje zakład litograficzny dostarczający tekturkę, na którą naklejono zdjęcie.

  Trzy okrągłe miniaturki z profilami mężczyzn opisane jako: Niepce, Daguerre, Talbot, zwanymi również ojcami fotografii.

   

  NIEPOGODA NIE ROBI RÓŻNICY w ZDJĘCIACH

   

  FOTOGRAFJA ARTYSTYCZNA

  A. Brodecki

  W DĄBROWIE

  i

  SOSNOWCU

   

  Zakład otwarty codziennie od 9 rano do 5 wiecz.

  NA ŻĄDANIE MOŻNA MIEĆ KOPIĄ.

  M. ELLENBAND W WARSZAWIE

  Więcej
 • Fotografia kartonikowa z rodziną

  Fotografia naklejona na tekturowy kartonik zwana tekturkową lub kartonikową. Spotykana na przełomie XIX i XX wieku. Najczęściej były to portrety o małych wymiarach. Na rewersach umieszczano ozdobne sygnatury zakładów fotograficznych.

  U dołu zdjęcia sygnatura :

   

  Brodecka i Motz

  DĄBROWA

  Więcej
 • Fotografia kartonikowa z parą

  Fotografia naklejona na tekturowy kartonik zwana tekturkową lub kartonikową. Spotykane na przełomie XIX i XX wieku. Najczęściej były to portrety o małych wymiarach. Na rewersach umieszczano ozdobne sygnatury zakładów fotograficznych.

  Na szyi kobiety wyraźnie widoczny krzyżyk.

  U dołu sygnatura zdjęcia:

   

  A. Brodecki

  SOSNOWICE

  DĄBROWA

  Więcej
 • Fotografia kartonikowa z mężczyzną - rewers

  Piękny rewers z informacjami:

   

  Brodecka i Motz

  DĄBROWA

   

  Klisze przechowują się

  Niepogoda nie robi różnicy w zdjęciach.

   

  U góry widoczny naklejony kawałek kalki. Służyła ona do osłonięcia fotografii. Ze względu na delikatność tych kalek do dnia dzisiejszego niemalże nie zachowały się całe zestawy.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5966elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij