Pustynia Błędowska

Opis:

Zdjęcie satelitarne Pustyni Błędowskiej z 1968 roku. Wielkoobszarowe płaty piasków eolicznych Pustyni, przecina  równoleżnikowo, meandrująca swobodnie  Biała Przemsza.  Wypełnia ona  dno doliny holoceńskimi utworami: mułkami, piaskami i żwirami rzecznymi dzieląc ją na część północną i południową. Oprócz terenów piaszczystych gdzie zachodziły procesy eoliczne teren ten pokryty był roślinnością piaskolubną i krzewiastą. Obszar Pustyni wyraźnie odznacza się na zdjęciu i otoczony jest polami uprawnymi i zwartym kompleksem leśnym. Na zachodnim krańcu obserwuje się naturalne wkraczanie pojedynczych okazów drzew i krzewów. Ma to związek z postępująca sukcesją roślinności,  do której przyczynia się przewaga wiatrów zachodnich  na tym terenie.

Podziękowania dla p. Henryka Brysia za udostępnienie prywatnego archiwum oraz Pawła Pudlika za opis zdjęcia.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Błędów Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Henryk Bryś Wypoczynek i zieleń - Pustynia Błędowska

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij