Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Gołonóg - kościół prafjalny

  Biały kruk dla kolekcjonerów pocztówek – najprawdopodobniej wynika to z faktu niskiego nakładu. Wydawcą było Koło Samopomocy Uczniów Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego męskiego w Dąbrowie Górniczej a dochód ze sprzedaży był przeznaczony na „Kolonje wakacyjne”. Drukiem zajęła się firma AKROPOL z Krakowa.

  Podziękowania dla Witolda Molędy za udostępnienie pocztówki.

  Więcej
 • Huta Bankowa

  Niezwykle rzadko spotykana pocztówka z widokiem na Hutę Bankową i wielkie piece. Najprawdopodobniej wynika to z faktu niskiego nakładu. Wydawcą było Koło Samopomocy Uczniów Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego męskiego w Dąbrowie Górniczej. Drukiem zajęła się firma AKROPOL z Krakowa.

  Dochód ze sprzedaży był przeznaczony na „Kolonje wakacyjne”.

  Podziękowania dla Witolda Molędy za udostępnienie pocztówki.

  Więcej
 • Orkiestra symfoniczna Seminarium Nauczycielskiego

  Na rewersie zdjęcia odręczna notatka: Orkiestra symfoniczna Sem. Naucz. w Dąbrowie Górniczej pod batutą p. prof. Korpieli.
  Poniżej kilkanaście bardzo ozdobnych podpisów, z których tylko kilka można odczytać: Dziuba, Giejka, Kanieczak.

  Na ścianie można zauważyć portret prezydenta Ignacego Mościckiego z biało-czerwonymi wstęgami.

  Więcej
 • Strażacy OSP Górce Gołonoskiej

  Na odwrocie notatka:
  D-wa OSP Gołonóg przed Kościołem
  1947
  Naczelnik OSP …Cichy

  W listopadzie 2013 roku p. Kamil Barański przesłał informację: „sądząc po umundurowaniu a już na pewno po insygniach, znajdują się na zdjęciu niemieckie jednostki Feuerschutzpolizei oraz Luftschutzpolizei”.

  Więcej
 • Orkiestra dęta OSP w Gołonogu

  Na odwrocie notatka:
  Orkiestra dęta OSP w Gołonogu
  Kapelmistrz …Dejka (Dajka?)
  Rok założenia 1951

  Więcej
 • OSP Gołonóg

  Fotografia wykonana przy którymś z dąbrowskich zbiorników wodnych. Możliwe, że jest to nie istniejąca dziś Zamułka (b. blisko Pogorii III). Na zdjęciu trzech strażaków, którzy po wojnie byli członkami OSP w Gołonogu. Na hełmach można zauważyć białe orzełki.

  Więcej
 • Witamy V Zjazd PZPR

  Pod napisem KOPALNIA GENERAŁ ZAWADZKI hasło: WITAMY V ZJAZD PZPR.

  Na odwrocie pieczątka

  ZAKŁADOWY OŚRODEK INFORMACJI T. I E.
  przy Kopalni „Gen. Zawadzki”
  w Dąbrowie Górniczej
  LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE

   

  Więcej
 • Św. Barbara ks. Augustynika

  Afisz wydrukowany na bardzo delikatnym papierze z nadrukiem:

  STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
  w Dąbrowie Górniczej
  Dnia 3 i 6 grudnia 1947 roku o godzinie 18
  w sali Domu Kultury Huty Bankowej
  zostanie odegrana sztuka napisana przez Ks. Grzegorza Augustynika pod tytułem
  ŚWIĘTA BARBARA
  (Patronka Górników)

  Religijny dramat w 5 aktach.
  Rzecz działa się w Rzymie za czasów prześladowania Chrześcijan.

  Reżyseria:
  Ob. Kozery
  Kostiumy własne
  Charakteryzacja Ob. M. Ziomka

  Dochód z przedstawienia przeznacza się na kostiumy i bibliotekę.

  Bilety w cenie od 30 do 100 zł.

  wcześniej nabywać można w sekretariacie Stowarzyszenia Robotnikó Chrześcijańskich przy ulicy Kościuszki L. 18, codziennie odgodziny 14 do 18-ej a w dniu przedstawienia od godziny 10 rano w kasie teatru.

  R/39929. 47-820 Drukarnia St. Święcki Dąbrowa Górn., Sobieskiego 19.

   

  Więcej
 • Jasełka - Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich

  Afisz wydrukowany na bardzo delikatnym papierze z nadrukiem:

  STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
  w Dąbrowie Górniczej
  W niedzielę, dnia 2 lutego 1947 roku
  W SALI DOMU KATOLICKIEGO W BĘDZINIE
  w tym sezonie zostanie odegrana ostatni raz
  JASEŁKA
  OPERA napisana przez KS. ŁABAJA w 4-ch aktach
  1. Czuwanie pasterzy
  2. Pasterze u żłóbka
  3. Dom Heroda
  4. Królowie i pasterze przy żłóbku

  Podczas przerw przygrywać będzie orkiestra

  Orkiestra Ob. Jampich
  Charakteryzacja Ob. Ziomek
  Kostiumy własne
  Udział bierze 60 osób

  Początek przedstawienia o godzinie 18-tej
  Bilety w cenie od 20 do 60 zł.
  Przedsprzedaż biletów w kasie teatru od godz. 10-ej rano
  Miejsca numerowane

   R/33176 47-112 Drukarnia St. Święcki Dąbrowa Górn.

   

  Więcej
 • Nadleśnictwo Dąbrowa

  Jakość udostępnionej mapy nie jest najwyższa. Oryginał został zdeponowany w Muzeum Miejskim a właściciel otrzymał sklejoną kopię, która ze względu na rozmiar została cyfrowo połączona z fragmentów.

  PLAN części gruntów majątku Skarbu Państwa NADLEŚNICTWA DĄBROWA w mieście Dąbrowie Góniczej, powiatu będzińskiego, województwa kieleckiego, położonych.
  Podziałka 1:2000

  L.dz. 41
  Dąbrowa G. dnia 9.IX.1935r.
  Plan niniejszy sporządzono na podstawie planu L.dz. 340/4 z dnia 7-XI-1928 r. wykonanego przez miern. przys. L. Berbeckiego w Będzinie, oraz na podstawie danych z pomiarów na gruncie w roku 1934 dokonanych według południka Suchej-Góry.

  Na pieczątce: Mierniczy przysięgły Józef Ferch.

  Wykaz powierzchni ogólnej (na Staszicu): ogródki działkowe, osiedle budowlane – część… półn, połud., pod Florą – osiedle budowlane.

  Nadruki z mapy:
  – Kop. Flora, Nadleśnictwo Dąbrowa, do Gołonoga, Grunty Kolonji Reden, PKP, Narutowicza, Batorego, Zagórza-Dąbrowy-Górn., Staszic, Cegielnia Braci Billewicz, Grunty b. wsi Stara-Dąbrowa, Grunty Nadleśnictwa Rządowego Nadleśnictwa Dąbrowa, Cmentarz Katolicki, napowietrzna kolejka liniowa Towarzystwa Franko Polskiego, do Strzemieszyc.

  Magistrat m. Dąbrowy Górn. zaświadcza, iż działy gruntu oznaczone na niniejszym planie położone są na terenie Dąbrowy Górniczej.
  Dąbrowa Gónicza dnia 15 listop. 1935r.
  Budowniczy Miejski …ynier – Prezydent miasta
  Zarząd Miejski m. Dąbrowy Górniczej

  Cała mapa dostępna tutaj – plik ~27MB.

  Podziękowania dla p. Andrzeja Daneckiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • 75-lecie Dąbrowskiego Harcerstwa

  Pamiątkowa kartka pocztowa ze stemplem:

  75-lecie
  Dąbrowskiego
  Harcerstwa
  DĄBROWA GÓRN.-1
  1986-04-12

  ZJAZD ZHP
  Warszawa 1985

  Podziękowania dla Macieja Nowaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kartka pocztowa

  Nadruk:

  TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA i PRZYŚPIESZA ! KARTKA POCZTOWA.

  Nadawca mieszkał na ulicy Kolejowej 8 w Dąbrowie Górniczej. Nazwisko nie jest łatwe do odczytania – możliwe, że Żichaniewski.

  Więcej
 • Robotniczy Klub Sportowy Zagłębie

  Robotniczy Klub Sportowy „Zagłębie”
  „Dom Kultury” przy Hucie Bankowej.
  Ob. Szczypka Jan
  jest członkiem Klubu
  od 1926 roku

  Klub do członka:
  1) Wartość organizacji zależy od udziału w pracy wszystkich członków i wypełnianiu przez nich przyjętych wobec klubu obowiązków.
  2) Składki członkowskie umożliwiają Klubowi oparcie swego rozwoju  i przyszłości na zdrowych, niezależnych podstawach.
  3) Miejsce w rzędzie innych organizacyj zdobywa Klubowi realna praca: wynik na boisku, bezinteresowność jego członków.

  W pięknej, okrągłej pieczęści widać kształt tarczy z napisem ZAGŁĘBIE.
  Na obwodzie napis:
  Robotniczy Klub Sportowy „Zagłębie”
  w Dąbrowie Górn.
  przy Hucie Bankowej

  Podziękowania dla Dawida Zegana za udostępnienie prywatnego archiwum oraz pośredniczącego Pawła Smalcerza.

  Więcej
 • Kopalnia Paryż i wpis Aleksandra Zawadzkiego

  Opis z odwrotu:

  Widok ogólny kopalni węgla kamiennego „Paryż” w Dąbrowie Górniczej w okresie międzywojennym.
  Elektrowóz kopalniany obsługiwany przez Aleksandra Zawadzkiego w kopalni „Paryż”.
  Wpis w księdze robotników kopalni „Paryż”.

  Fragment z elektrowozem jest przedrukiem jednej z dwójęzycznych  pocztówek braci Altman.

  Więcej
 • Ratownicy górniczy

  Fotografia z 1977 roku. Grupa ratowników górniczych w trakcie jednego z pochodów. Prośba do osób związanych z górnictwem o opis wyposażenia.

  Podziękowania dla Dawida Zegana za udostępnienie prywatnego archiwum oraz pośredniczącego Pawła Smalcerza.

  Więcej
 • Familijne

  Zdjęcie rodziny Rozen z notatką p. Mońka na odwrocie (nie do końca czytelną).  Od lewej strony stoją: Esther Rosen, …, Mortek Grosstett. W drugim szeregu …..Monik Rosen, Bala Rosenberg, Talosha Rosen, Monna Rosenberg, Norma Rosen i Parla Rosen.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Dzieci z dąbrowskiej rodziny Rozen

  Nieliczne z ocalałych zdjęć z holokaustu. Wg opisu p. Mońka stoją od prawej: Parla (Paula?), Norma i Monik Rozen. 

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Korespondencja rodziny Fuksbrauner

  Treść kartki pocztowej wysłanej z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej 8 lipca 1943. Nadawcą był Abram ..r. Fuksbrauner z ulicy Kreuz 13 (z niem. Krzyżowa) czyli wcześniejsza Szopena.

  Odbiorcą była Chaja Sara Fuksbrauner.
  Frauenwohnlagier XXII, Ch. Dierig A.G.
  Gellenau Post Sachisch Kreis Gladz,
  Barak 1, Stube 6
  (kobiecy obóz w Jeleniów, poczta/stacja PKP Kudowa Sachisch , powiat kłodzki, barak I, pokój nr X).

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Korespondencja rodziny Fuksbrauner

  Kartka pocztowa wysłana 8 lipca 1943 z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej. Nadawcą był Abram ..r. Fuksbrauner z ulicy Kreuz 13 (z niem. Krzyżowa) czyli wcześniejsza Szopena. Spotykane są obydwie pisownie: Kreuz i Kreutz.

  Odbiorcą była Chaja Sara Fuksbrauner.
  Frauenwohnlagier XXII, Ch. Dierig A.G.
  Gellenau Post Sachisch Kreis Gladz,
  Barak 1, Stube 6
  (kobiecy obóz w Jeleniów, poczta/stacja PKP Kudowa Sachisch , powiat kłodzki, barak I, pokój nr X).

  Ch. Dierig A.G. to skrót od Christian Dierig AG (stosowano różną pisownię w adresowaniu: Diering, Dieringe). Była to firma, w której pracowały kobiety z obozu w Jeleniowie (filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen). Zakres prac, które tam wykonywały obejmowały warsztaty tkackie i przędzalnicze.

  Stemple:
  Z – oznacza cenzurę
  DOMBROWA (KR BENDSBURG. OBERSCHLES) 08.7.43.-17 e.
  KR(EIS) BENDSBURG oznacza powiat będziński a OBERSCHLES(IEN) Górny Śląsk.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Renia Zylberszac

  Na zdjęciu Renia Zylberszac, odbiorczynia kartki pocztowej wysłanej z dąbrowskiego getta. Na sankach jej siostra – fotografia wykonana zimą 1941 roku w Dąbrowie Górniczej. Siostra i matka Renii Zylberszac zginęły we wrześniu 1943 w Auschwitz.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Mania Nusynowitz i Sara Dreksler w getcie

  Na zdjęciu Mania Nusynowitz (po prawej) i Sara Dreksler (po lewej) w dąbrowskim getcie. Wg opisu United States Holocaust Memorial Museum po lewej stronie widać polskiach chłopców, rzucających w nich kamienie. Idąc dalej za opisem fotografia została wykonana na terenie getta. Mania Nusynowitz zginęła we wrześniu 1943 w Auschwitz.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Sala Gotlib

  Na zdjęciu Sala Gotlib, która wysłała z dąbrowskiego getta jedną z pocztówek umieszczonych na stronie.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Z getta w Dąbrowie do filii Gross Rosen

  Kartka pocztowa wysłana 5 maja 1943 z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej. Nadawcą była M. Sara Nusynowitz z ulicy Kreutz 43 (z niem. Krzyżowa) czyli wcześniejsza Szopena. Odbiorcą była Sara Dreksler, Frauen Wohnlagier XXII, Christam Dierig A/G, Gelenau Kreis Glaz, Barak 1, Stube 10 (kobiecy obóz mieszkalny, Jeleniów, powiat kłodzki, barak I, pokój nr X).

  Christian Dierig AG (stosowano różną pisownię w adresowaniu: Diering, Dieringe) było firmą, w której pracowały kobiety z obozu w Jeleniowie (filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen). Zakres prac, które tam wykonywały obejmowały warsztaty tkackie i przędzalnicze.

  Mania Nusynowitz zginęła w 1942 w Auschwitz.

  Na okrągłym stemplu:
  DOMBROWA (KR BENDSBURG. OBERSCHLES) 05.5.43.-18 e.
  KR(EIS) BENDSBURG oznacza powiat będziński a OBERSCHLES(IEN) Górny Śląsk.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Noma Rosen - dawna dąbrowianka

  Na zdjęciu Noma Rosen należąca do przedwojennej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Noma, jej rodzice i troje rodzeństwa zostali zamordowani tuż po przyjeździe do Auschwitz, w sierpniu 1943 roku.

  To właśnie Noma wysłała jedną z pocztówek umieszczonych na stronie, do swojej przyjaciółki, Sali Dreksler.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kartka z dąbrowskiego getta do filii Gross Rosen

  Kartka pocztowa wysłana 8 kwietnia 1943 z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej – na trzy tygodnie przed likwidacją wszystkich gett na Górnym Śląsku. Nadawczynią była Noma Rozen: Dąbrowa O/S, Werk 25 (Werkstrasse – z niem. Fabryczna – aktualnie Łukasińskiego).
  Odbiorca: Sala Sara Dreksler, Frauen Wohnlagier XXII, Christan Dieringe A/S, Gellnau Kr Glatz, Barak I, Stube X (Kobiecy obóz mieszkalny, Jeleniów, powiat kłodzki, barak I, pokój nr X).

  Noma Rosen, jej rodzice i troje rodzeństwa zostali zamordowani tuż po przyjeździe do Auschwitz, w sierpniu 1943 roku.

  Christian Dierig AG (stosowano różną pisownię w adresowaniu: Diering, Dieringe) było firmą, w której pracowały kobiety z obozu w Jeleniowie (filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen). Zakres prac, które tam wykonywały obejmowały warsztaty tkackie i przędzalnicze.

  Widoczne dwa stemple:
  Z – oznacza cenzurę
  DOMBROWA (KR BENDSBURG. OBERSCHLES) 08.4.43.-17 e.
  KR(EIS) BENDSBURG oznacza powiat będziński a OBERSCHLES(IEN) Górny Śląsk.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Sala Gotlib do Zofii Putersznyt

  Kartka pocztowa wysłana 16 kwietnia 1943 z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej.
  Nadawcą była Sala Gotlib a odbiorcą Zofia Putersznyt.  Adres Sali to Dombrowa Gór., Szwannengase 28 (z niem. ulica Łabędzia czyli przedwojenna ulica Łabędzka).

  W odróżnieniu od pocztówek z 1943 roku na tej jest tylko jedna pieczątka (bez znacznika cenzury):
  DOMBROWA (KR BENDSBURG. OBERSCHLES) 16.4.42.-11
  KR(EIS) BENDSBURG oznacza powiat będziński a OBERSCHLES(IEN) Górny Śląsk.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Do Renii Zylberszac w Gellneau

  Kartka pocztowa wysłana 27 maja 1943 roku z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej.
  Odbiorcą była Renia Zylberszac (An. Wohnlager XXII – obóz mieszkalny, Gellneau oznacza Jeleniów a Kr. Glatz – powiat kłodzki). W dolnej części adresu można jeszcze odczytać ‚Barak I Stube 4 für Renia Zylberszac’. Stube oznacza ‚pokój/pomieszczenie’. W Jeleniowie była filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

  Niestety nazwiska nadawcy nie udało się odczytać. Możliwe, że jego adres to Werk czyli Werkstrasse 60 (z niem. Fabryczna) – aktualnie Łukasińskiego.

  Christian Dierig AG (stosowano różną pisownię w adresowaniu: Diering, Dieringe) było firmą, w której pracowały kobiety z obozu w Jeleniowie (filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen). Zakres prac, które tam wykonywały obejmowały warsztaty tkackie i przędzalnicze.

  Widoczne dwa stemple:
  Z – oznacza cenzurę
  DOMBROWA (KR BENDSBURG. OBERSCHLES) 27.5.43.-10 e.
  KR(EIS) BENDSBURG oznacza powiat będziński a OBERSCHLES(IEN) Górny Śląsk.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Pocztówka z getta w Dąbrowie

  Kartka pocztowa wysłana 31 maja 1943 roku z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej.
  Nadawcą był Lejbl Strzegowski a odbiorcą E. Strzegowski (Gellneau oznacza Jeleniów a Kreis Glatz oznacza powiat kłodzki). W dolnej części adresu można jeszcze odczytać ‚Barak 2. St. I’, gdzie St. to skrót od „stube” czyli z niem. pokój/pomieszczenie.

  Widoczne dwa stemple:
  Z – oznacza cenzurę
  DOMBROWA (KR BENDSBURG. OBERSCHLES) 31.5.43.-18 e.
  KR(EIS) BENDSBURG oznacza powiat będziński a OBERSCHLES(IEN) Górny Śląsk.

  Christian Dierig AG (stosowano różną pisownię: Diering, Dieringe) było firmą, w której pracowały kobiety z obozu w Jeleniowie (filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen). Zakres prac, które tam wykonywały obejmowały warsztaty tkackie i przędzalnicze.

  Dzięki Hannah Berliner Fischthal dowiedziałem się, że imieniem Strzegowskiego było Lejbl.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Siedziba SS w Dąbrowie

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej.

  W tej kamienicy miało siedzibę gestapo. Wcześniej była to główna siedziba Towarzystwa Francusko-Polskiego czyli właściciela kopalni Reden. Budynek stał w miejscu dzisiejszego ronda Królowej Jadwigi-Alei Róż. Nad oszkloną gablotą widać podobne do błyskawic runy SS. Nad lewym słupkiem widać napis POLIZEI.

  W bardzo dużym powiększeniu można rozszyfrować napis na tabliczce z nazwą ulicy: Graf Reden Strasse.

  Fotograf stał na ul. Królowej Jadwigi, plecami do centrum miasta. W lewej części zdjęcia widać fragment swastyki.

   

  Więcej
 • Pocztówka z dąbrowskiego getta

  Kartka pocztowa wysłana 16 kwietnia 1943 roku z getta żydowskiego w Dąbrowie Górniczej.
  Nadawczynią była I. Iszuel Kalmowicz, Dombrowa Grube (z niem. kopalnia), Kreuz Str. 34 O/S (z niem. ulica Krzyżowa, która w okupacji zastąpiła ulicę Chopina). Adresatka to Fela Scheps, Z A Zager Grünberg  ost., Grünberg Schlesien (Zielona Góra), Wohnlager X. Wohnlager oznacza obóz mieszkalny.

  Widoczne trzy stemple:
  Z – oznacza cenzurę
  DOMBROWA (KR BENDSBURG. OBERSCHLES) 16.4.43.-16 e.
  KR(EIS) BENDSBURG oznacza powiat będziński a OBERSCHLES(IEN) Górny Śląsk.
  Jüd. Kultusgemeinde Dombrowa OS. Post……..stelle czyli poczta społeczności żydowskiej w Dąbrowie.

  Podziękowania dla Mońka Rozena za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5388elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij