Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Julian Hoffman

  Fotografia Juliana Hoffmana, znanego działacza dąbrowskiego.

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Dom rodzinny Hoffmanów

  Fotografia domu rodzinnego rodziny Hoffmanów. Był to dom kopalni Flora dla inżynierów i zarządu. Później stał się domem kultury zakładów DAMEL. Obecnie dom prywatny.

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Towarzystwo Muzyczne

   

  Fotografia członków Towarzystwa Muzycznego. W tylnym rzędzie drugi od prawej to Julian Hoffman. Może ktoś poznaje pozostałe osoby?

   

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Julian Hoffman - nekrolog

  Nekrolog Juliana Hoffmana zamieszczony w „Iskrze”.

  „ZARZĄD TOW. AKC. „FLORA”

  Dyrektor handlowy Tow. Akc. Kopalni Węgla „Flora” w Dąbrowie Górniczej,
  opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 5 marca 1922 roku, przeżywszy lat 48.

  W zmarłym tracimy wybitnego pracownika i człowieka wielkiego charakteru,

  Eksportacja zwłok nastąpi we wtorek, b. m. A godz. 4-ej po południu, z mieszkania do kościoła dnia 7 w Gołonogu, następnego zaś urna, o godz. 10 odbędzie się nabożeństwo żałobne i wyprowadzenie zwłok rano na cmentarz miejscowy.”

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Julian Hoffman - wspomnienie

  Wspomnienie po śmierci Juliana Hoffmana zamieszczone w biuletynie Rady Zjazdu przemysłowców.

   

  „Wspomnienie pozgonne.

  Ś. p. Julian Hofman, zmarły przedwcześnie dnia 5~go marca r. b., urodził się w roku 1874-ym; po wyjściu ze szkół w Piotrkowie wstąpił w młodym wieku do firmy L. J. Borkowski w Dąbrowie Górniczej; w roku 1895-ym przeszedł do Rady Zjazdu przemysłowców górniczych na stanowisko zastępcy sekretarza Rady Zjazdu oraz zastępcy redaktora Przeglądu Górniczo-Hutniczego; w roku 1920-ym zaproponowano mu objęcie stanowiska dyrektora handlowego na kopalni Flora, które objął od dnia I „go lipca roku
  1920-go, porzucając ze względu na lepsze znacznie warunki bytu z wielkim dla siebie żalem odpowiadającą jego uzdolnieniu i zamiłowaniu przemysłowo – społeczną placówkę pracy w Radzie Zjazdu przemysłowców górniczych;w przeciągu 15 lat (1905 — 1920) zmarły drukował w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym liczne swoje prace ekonomiczne i statystyczne. Zmarłego cechowały wszechstronna wiedza ekonomiczna, zdobyta długoletniem samokształceniem, nadzwyczajna wydajność pracy, wysokie zalety umysłu i charakteru, głęboka religijność, prawość
  i umiejętność postępowania z ludźmi wszystkich sfer; cechy powyższe zjednały mu uznanie i sympatję nie tylko wśród sfer przemysłowych oraz bliższych współpracowników, lecz również w gronie szerokich warstw robotniczych. Oprócz swej pracy zawodowej, której zmarły oddawał się z wielkiem zamiłowaniem, poczuwał się on do obowiązku brania również
  bliższego udziału we wszelkich pracach społecznych; był prezesem okręgu Polskiej Macierzy Szkolnej, członkiem Sokoła i Lutni w Dąbrowie Górniczej; będąc gorącym wyznawcą idei narodowej, kierował w okresie przedwojennym tajną pracą polityczną, brał żywy udział w organizowaniu wyborów do dum rosyjskich a następnie do pierwszego Sejmu Polskiego. W ostatnich czasach zmarły był członkiem rady naczelnej Związku Ludowo – Narodowej , prezesem okręgu powiatowego Związku Ludowo-Narodowego oraz prezesem Ligi obrony ziemi Wileńskiej w zagłębiu Dąbrowskiem. Śmierć ś. p. Juljana Hofmana pozostawia osieroconemi liczne placówki pracy narodowej i społecznej, którym zmarły oddawał się z wielkiem poświęceniem i energją do ostatnich chwil swojego pracowitego wielce życia.

  Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych.
  Redaktor: Kazimierz Srokowski
  W drukarni Edmunda Mirka i S-ki.”

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Julian Hoffman

  Fotografia jednego z bardziej znanych działaczy dawnej Dąbrowy – Juliana Hoffmana.

  Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

  Więcej
 • Piekarnia

  Wejście do piekarni. To była piekarnia nr 6 PSS-u. W tamtych czasach było ich kilka. Do dziś zachowały się budynki na            Dąbrowskiego, przy Legionów Polskich (piekarnia nr 1) (róg Czapińskiego),przy ul Sobieskiego (piekarnia nr 4, obecnie Cech            Rzemiosł) i możliwe że jest jeszcze przy Kościelnej w Gołonogu.

   

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zdjęcie ślubne -rewers

  Fotografia ślubna Teodora i Wojciecha Nowaków z Redenu z okresu okupacji – 1940 rok. Fotografia została wykonana u fotografa Mieczysława Torbosa którego zakład mieścił się na Gołonogu pod adresem Stara Wieś 60.  Dziś byłby to adres Świętego Antoniego – możliwe że budynek z zakładem nadal stoi, bo pod 60 znajduje się stary, bogaty ceglany dom.

   

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kamienica na Okrzei

  Kamienica przy Okrzei 2. Za kamienicą  był sklep warzywa-owoce. Mówiono na niego „u Pałkowej” a za nim znajdował się zakład fryzjerski Romana Adamika.

  Serdeczne podziękowania dla Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zdjęcie ślubne

  Fotografia ślubna Teodora i Wojciecha Nowaków z Redenu z okresu okupacji – 1940 rok. Fotografia została wykonana u fotografa Mieczysława Torbosa którego zakład mieścił się na Gołonogu pod adresem Stara Wieś 60. Dziś byłby to adres Świętego Antoniego – możliwe że budynek z zakładem nadal stoi, bo pod 60 znajduje się stary, bogaty ceglany dom.

   

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Zielona

  Fotografia z parku z 1948 roku.

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Pracownicy PSS Społem

  Fotografia pracowników PSS Społem w Dąbrowie Górniczej z 1948 roku. Niestety nie wiemy gdzie  zostało wykonane zdjęcie, jako sugerowane miejsce jest podawana stara dyrekcja Społem koło dzisiejszej Superjednostki.

  Serdeczne podziękowania dla  Henryka Adamczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Świadectwo Huty Bankowej

  Świadectwo pracy z Huty Bankowej
  „Dąbrowa dnia 13 Marca 1916
  Zarząd Zakładów Hutniczych
  Huta Bankowa w Dąbrowie (Gub. Piotrkowska)

  Świadectwo
  Zarząd Fabryki Huta Bankowa niniejszem zaświadcza że Markiewicz Błażej pracował w Fabryce jako  maszynista na elektrycznej ruchomej windzie w oddziale Stalownia od dwudziestegotrzeciego czerwca tysiąc dziewięćset trzynastego roku do siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset czternastego roku.
  Dąbrowa dnia 23 Marca 1916 roku.

  Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka, a w szczególności Magdzie Cyankieiwcz za udostępnienie materiałów.

  Więcej
 • Sanitariuszki

  Niezidentyfikowana fotografia – nie ma pewności czy to Dąbrowa. Na fotografii grupa sanitariuszek, wyglądają na uczestniczki jakiegoś kursu pierwszej pomocy.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Na ulicy

  Gdzieś na ulicy w Dąbrowie – ktoś poznaje miejsce?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Pogoria I

  Fotografia Pogorii I z czasów PRL-u.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Park Hallera

  Na fotografii warto przyjrzeć się hasłu propagandowemu znajdującego się na dachu jednego z bloków za plecami osób na fotografii.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Kondukt żałobny

  Kondukt żałobny na Redenie na ulicy Królowej Jadwigi blisko skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Uwagę zwraca nawierzchnia klinkierowa ulicy.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Kondukt żałobny

  Kondukt żałobny na ulicy Tysiąclecia na Osiedlu Cedlera na Gołonogu – dziękuje Tomaszowi Pleciakowi za identyfikację miejsca.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Z atelier

  Fotografia wykonana w jednym z atelier w Dąbrowie – którym?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Niezidentyfikowane zdjęcie

  Niezidentyfikowane zdjęcie – niestety nie wiemy ani kto został przedstawiony na fotografii, ani gdzie ona sama została wykonana. Może ktoś kojarzy?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Niezidentyfikowane zdjęcie

  Niezidentyfikowane zdjęcie – niestety nie wiemy ani kto został przedstawiony na fotografii, ani gdzie ona sama została wykonana. Może ktoś kojarzy?

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Drużyna Zagłębianki

  Fotografia młodzieżowej drużyny piłkarskiej Zagłębianki.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ośrodek Huty Bankowej w Łebie

  Fotografia co prawda nie Dąbrowy, ale miejsca nierozerwalnie z miastem związanego. Mianowicie jest to Ośrodek Wczasowy Huty Bankowej – wówczas Huty im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łebie – dziś już nie istniejący.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Komunia w bazylice

  Zdjęcie grupowe dzieci na komunii świętej przy Bazylice NMP w centrum.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • W atelier

  Fotografia rodzinna z atelier R. Radzikowskiego.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej
 • Szkoła Podstawowa nr 1

  Fotografia ze szkoły Podstawowej na ulicy Królowej Jadwigi, obecnie Gimnazjum nr 1.

  Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Laskowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5891elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij