Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Liga Morska

  Międzywojenny kwit wpłaty 1 zł na Ligę Morską, wykonany przez pana Zdzisława Jackowskiego, zamieszkałego przy 3 Maja 6. Posiadał on w Dąbrowie swój skład apteczny.

  Serdeczne podziękowania dla Jarosława Janika za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • PIT od Huty Katowice

  Pit z późnych lat PRL-u lub początku lat 90-tych wystawiony przez Hutę Katowice.

  Więcej
 • Karta szkolenia BHP Huta Katowice

  Ciekawy materiał – PRL-owska karta szkolenia BHP z Huty Katowice.

  Więcej
 • Telegram z Huty Katowice

  Telegram do Huty Katowice z 1985 roku.

  Więcej
 • Dziesiąta rocznica powstania PPR.

  Fragment artykułu z „Trybuny Robotniczej” z 6 lutego 1952 roku o kopalni „General Zawadzki”, obecnie Paryż.

  „Dla uczczenia 10-tej rocznicy powstania PPR górnicy kopalni Gen. Zawadzki wydobyli 3.539 ton węgla ponad stan

  Załoga kopalni „Gen. Zawadzki“ melduje o pełnej realizacji zobowiązań, podjętych dla uczczenia 10-tej rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. Górnicy tej kopalni wydobyli 3.539 ton węgla ponad plan. Równocześnie podnieśli oni wydajność, przekraczając ją w stosunku do planowanej o 1,5 proc.

  W wykonaniu zobowiązań wyróżnili się najbardziej górnicy oddziału V, sztygara Romana Pióry. Osiągnęli oni 120 proc, planu oddziałowego.

  4 cykle ponad plan

  Pięknymi wynikami poszczycić się może w tejże kopalni
  brygada ścianowa Tadeusza Wichury, która w styczniu wykonała 28 cykli, zamiast zaplanowanych 24. osiągając 155
  proc, normy. Członkowie zespołu przekładkarzy Romana Turskiego, wykonali normę w 247 proc., wysuwając się tym samym na pierwsze miejsce we współzawodnictwie dla uczczenia 10-lecia powstania Polskiej
  Partii Robotniczej.”

  Podziękowania dla Jarosława Janika za udostępnienie fragmentu.

  Więcej
 • Zakład Fochtmana - Wojska Polskiego 66 - opis

   

  Opis znanego już na stronie zdjęcia przygotowany przez Wojciecha Morawca.

   

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Hinda Rachel bat Ari Lejb eszet Eliezer

  Jedyne w 100% potwierdzone zdjęcie żydowskiego cmentarza przy dzisiejszej ulicy Ludowej (Mydlice). Po kilku miesiącach starań, przez Ottawę po Cleveland – finalnie, dzięki p. Weibust na łamy Dawnej Dąbrowy trafiła fotografia kirkutu.

  Dane z nagrobka:

  Hinda Rachel bat Ari Lejb eszet Eliezer
  zm. 23 lutego 1935 (20 adar riszon 5695)

  1.  Tu spoczywa
  2. niewiasta stara, poważana, skromna,
  3. uprawiająca dobroczynność,
  4. a na dobre uczynki i w bractwie pogrzebowym
  5. pracująca wiernie,
  6. wśród niewiast w namiocie niech będzie błogosławiona,
  7. pani Hinda Rachel,
  8.  córka pana Ariego Lejba, pokój mu,
  9.  żona pana Eliezera, pokój mu,
  10. Wolbromski.
  11. Odeszła w dobrej sławie w dniu świętego Szabatu
  12. 20 adar pierwszego roku 695 według krótkiej rachuby
  13. w 83 roku jej życia.
  14. Niech będzie dusza jego zawiązana w węźle życia.

  WAGI DO INSKRYPCJI:
  Wers 6: Por. Sdz 5,24.
  Wers 12: Skrót  zapisany za pomocą ligatury.
  Wers 13: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1851 lub 1852.
  Wers 14: Por. 1Sm 25,29.

  NUMER NAGROBKA: 113
  WYKONAWCA NAGROBKA: (M. Rozenberg)
  Nagrobek po prawej stronie w następnym rzędzie oznaczony numerem 134 upamiętniała mężczyznę o imieniu Mordechaj.

  Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka.

  Więcej
 • Park Hallera w 2005 r.

  Park w 2005 r.

  Podziękowania dla Moniki Korzeniec-Olszewskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Hallera w 2005 r.

  Remont parku w 2005 r.

  Podziękowania dla Moniki Korzeniec-Olszewskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Park Hallera w 2005 r.

  Remont parku w 2005 r.

  Podziękowania dla Moniki Korzeniec-Olszewskiej za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Kuźnica Warężyńska

  Niesamowite fotografie piaskowni na Kuźnicy Warężyńskiej z 1999 roku – obecna Pogoria IV.

  Serdeczne podziękowania za udostępnienie fotografii autorowi Andrzejowi Grygielowi pastsilesia.pl

  Więcej
 • Kuźnica Warężyńska

  Niesamowite fotografie piaskowni na Kuźnicy Warężyńskiej z 1999 roku – obecna Pogoria IV.

  Serdeczne podziękowania za udostępnienie fotografii autorowi Andrzejowi Grygielowi pastsilesia.pl

  Więcej
 • Kuźnica Warężyńska

  Niesamowite fotografie piaskowni na Kuźnicy Warężyńskiej z 1999 roku – obecna Pogoria IV.

  Serdeczne podziękowania za udostępnienie fotografii autorowi Andrzejowi Grygielowi pastsilesia.pl

  Więcej
 • Kuźnica Warężyńska

  Niesamowite fotografie piaskowni na Kuźnicy Warężyńskiej z 1999 roku – obecna Pogoria IV.

  Serdeczne podziękowania za udostępnienie fotografii autorowi Andrzejowi Grygielowi pastsilesia.pl

  Więcej
 • Kuźnica Warężyńska

  Niesamowite fotografie piaskowni na Kuźnicy Warężyńskiej z 1999 roku – obecna Pogoria IV.

  Serdeczne podziękowania za udostępnienie fotografii autorowi Andrzejowi Grygielowi pastsilesia.pl

  Więcej
 • Kuźnica Warężyńska

  Niesamowite fotografie piaskowni na Kuźnicy Warężyńskiej z 1999 roku – obecna Pogoria IV.

   

  Serdeczne podziękowania za udostępnienie fotografii autorowi Andrzejowi Grygielowi pastsilesia.pl

  Więcej
 • Kuźnica Warężyńska

  Niesamowite fotografie piaskowni na Kuźnicy Warężyńskiej z 1999 roku – obecna Pogoria IV.

   

  Serdeczne podziękowania za udostępnienie fotografii autorowi Andrzejowi Grygielowi pastsilesia.pl

  Więcej
 • Halina Czechowska-Piwowar

  Fotografia Haliny Czechowskiej-Piwowar, żony pierwszego prezydenta miasta.

   

  Serdeczne podziękowania dla Piotra Frączaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Piaskownia Kuźnica Waręzyńska

  Fotografia z obecnej Pogorii IV z 2004 roku. Na fotografii Tamara 082 z radwanami pod koparką RS500.

  Serdeczne podziękowania dla Roberta Kośmidera za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ulica Kniewskiego

  Fotografia nie istniejących kamienic pod adresem Kniewskiego 29 i 31. Obecnie w tym miejscu znajduje się osiedle Manhattan. Zdjęcie jest datowane na lata 60-te.

  Serdeczne podziękowania dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ulica Kniewskiego

  Fotografia nie istniejących kamienic pod adresem Kniewskiego 29 i 31. Obecnie w tym miejscu znajduje się osiedle Manhattan. Zdjęcie jest datowane na lata 60-te.

  Serdeczne podziękowania dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Dodatek parafialny

  Dodatek parafialny z 27 grudnia 1936 roku wydawany przez bazylikę NMP  na ulicy Królowej Jadwigi.

   

  Serdeczne podziękowania dla Cezarego Śliwińskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • "Dawny Manhattan"

  Bardzo interesujące zdjęcie przedstawiające wygląd okolic Manhattanu w latach 60-tych, przed wybudowaniem osiedla.

   

  Serdeczne podziękowania dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • "Dawny Manhattan"

  Bardzo interesujące zdjęcie przedstawiające wygląd okolic Manhattanu w latach 60-tych, przed wybudowaniem osiedla. Fotografia z ulicy Kresowej.

   

  Serdeczne podziękowania dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Plastyk w latach 60-tych

  Szkoła plastyczna na Gołonogu przed wybudowaniem Manhattanu, gdy była jeszcze Szkołą Podstawową nr 13.

  Serdeczne podziękowania dla Ryszarda Sokoła za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Książka paszportowa

  Książka paszportowa wystawiona przez Francusko- Włoskie Towarzystwo przy kopalni Reden na nazwisko Jan Śliwiński. Może ktoś zna cyrylicę i przetłumaczy kolejne strony?

  Serdeczne podziękowania dla Cezarego Śliwińskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Książka paszportowa

  Książka paszportowa wystawiona przez Francusko- Włoskie Towarzystwo przy kopalni Reden na nazwisko Jan Śliwiński. Może ktoś zna cyrylicę i przetłumaczy kolejne strony?

  Serdeczne podziękowania dla Cezarego Śliwińskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Książka paszportowa

  Książka paszportowa wystawiona przez Francusko- Włoskie Towarzystwo przy kopalni Reden na nazwisko Jan Śliwiński. Może ktoś zna cyrylicę i przetłumaczy kolejne strony?

  Serdeczne podziękowania dla Cezarego Śliwińskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Książka paszportowa

  Książka paszportowa wystawiona przez Francusko- Włoskie Towarzystwo przy kopalni Reden na nazwisko Jan Śliwiński. Może ktoś zna cyrylicę i przetłumaczy kolejne strony?

  Serdeczne podziękowania dla Cezarego Śliwińskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Wacław Kaznowski - rewers

  Fotografia  inżyniera Wacława Kaznowskiego – górnika,geologa, właściciela założonej w 1906 biblioteki pod patronatem Macieży Szkolnej w Dąbrowie.W 1907 roku przejął ją na własność i prowadził jako prywatną przy ul.Klubowej – obecnie 3 Maja.

  Serdeczne podziękowania dla Cezarego Śliwińskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5953elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij