Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Loteria Hlawskiej

  Wycinek pobrany z SBC z wydania:
  1906-1936 Jednodniówka jubileuszowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Czeladzi

  Większe wygrane stale padają w Kolekturze
  ST. HLAWSKIEJ
  w Sosnowcu 3-go Maja 23

  Odziały:
  Będzin, ul. Małachowskiego 1
  Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 2
  Zawiercie, ul. 3-go Maja 3
  Grodziec, ul. Kościuszki 5

  Losy do 1 klasy 36 loterji są już do nabycia
  Ciągnienie rozpoczyna się 18 czerwca 1936 roku.

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929

  Wszystkie dąbrowskie dane ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem” znajdują się tutaj.

   

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 Strzemieszyce i Ząbkowice

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem” (połączone fragmenty dwóch stron):

  Strzemieszyce

  24 Ambulatorium Sejmikowe weterynaryjne, Szosowa, dom Miedziejewsklego.
  1 Bank Spółdzielczy z ogr. odp., Warszawska 50.
  39 Boruchowski I., strzemieszyckie zakłady wapienne, obok dworca warszawskiego.
  10 Bubel Antoni, restauracja, Stacyjna 76.
  19 Dobrzański Roman, zakłady wapienne, „Wapno Strzemieszyckie”, Szosowa 167.
  (dod.) wapienniki.
  6 Dudek Stanisław, kupiec, m„ Szosowa 359.
  26 Frajndlich Josek, m., Warszawska 72.
  15 Gallot Józef, sekretarz Dozoru Szkolnego gm. Olkusko-Siewierskiej, m., Wikarjacka 254 a.
  28 Garmulewlcz Juljan, m., Szosowa 158.
  25 Grun Rachnyl, m., Warszawska 50.
  2 Halisiewicz Icek, m., Warszawska 54.
  5 Koleje Państwowe, dworzec stacji Radomskiej.
  13 Musiał Piotr, kierownik szkoły, m., Zielona 152.
  18 Nadleśnictwo „Dąbrowa”, leśnictwo”.Łosień”, Strzemieszyce.
  (dod.) gajówka przy Tworzniu.
  20 Nirenberg Szymon, kupiec, mieszk.,  Kościelna 90.
  31 Plawner Cudek, m., Warszawska 50.
  14 Putowskt Józef, m., Warszawska 66.
  11 Rogójski Mieczysław, ks. proboszcz, plebanja.
  32 Rożen Wadja, m., Warszawska 49.
  30 Rozenblatt Jakób, m., Szosowa 341.
  21 „Strem” Tow. zakładów chemicznych Sp. Akc. (zob. centrala w Dąbrowie).
  (dod.) mieszk. dr. Chazanowicza.
  4 Szklana huta, Szosowa 43.
  9 Szumowski Leonard, m., Warszawska 48.
  16 Taub Chaskiel, kupiec, m., Szosowa.
  17 Warszawskie Tow. Kop. Węgla i Zakł. Hutn., Posterunek oświetlenia, Kolejowa. dom Wyszomirskiego.
  23 „Wiesława”, kop. węgla kamiennego, Strzemieszyce.
  12 Zaks Hendel, m.. Warszawska 46.
  8 Zyss Adam, dr. M., Szosowa 155.

   

  Ząbkowice
  11 Belgijska Sp. Akc. Południowo – Rosyjskich Hut Lustrzanych, Huta w Ząbkowicach.
  (dod.) gab. dyrektora.
  2 „Elektryczność”, Towarzystwo Akc.
  (dod.) mieszkanie dyrektora.
  15 Grochowski Włodzimierz, m.
  Koleje Państwowe:
  12 Dyżurny Ruchu, dworzec kolejowy.
  13 Naczelnik I Oddziału Drogowego,
  gab. dworzec.
  (dod.) mieszk. naczelnika inż. Hermana.
  6 Łada Stanisław, zarząd wapienników i kamieniołomów, dom Łaniewskiego.
  9 Pluciński Józef, ks., probostwo.
  Policja Państwowa:
  4 Posterunek Policji Państw. Ząbkowice.
  5 „ „ „
  Stegreich L. T.:
  7 Kamieniołomy dolomitu i wapienia (prażaki dolomitowe).
  8 Mieszkanie.
  14 Szulc Rudolf, dr. med., m.
  10 Urząd Pocztowy.
  3 Ząbkowicka Fabryka Szkła, Akc. Tow.
  17 Zylbersztein Majer, m., dom Mądrego

   

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 W-Z

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  117 Weksler Moszek Hersz, m., Łukasińskiego 34.
  259 Welner Izrael, m., 3-go Maja 9.
  296 Wieluński Szczepan, inż. górniczy, m., Górnicza 1.
  248 „Wiesława”, kop. węgla kamiennego, Sp. z ogr. odp., biuro, Narutowicza 35.
  249 Winiarski Józef, inż. m., Sobieskiego 12.
  299 Winkiel Ludwik, m., Okrzei 13.
  81 Winnicki Jan, m., Dąbrowskiego 15.
  166 Winogron Leopold, skład apteczny, Kr. Jadwigi 28.
  242 Wojciechowski Michał, m., Szopena 56.
  86 Wojewódzki Wacław, m., Wesoła 23.
  142 Woźniak Emil, m., Sienkiewicza 1.

  Z
  147 Zając Szmul, m., 3-go Maja 17.
  231 Zajdband Izaak, m., Okrzei 20.
  271 Zaks Maurycy, m., Zagórze, Miroszewskich 28.         ,
  116 Zamojski Wincenty, ks., plebanja, Zagórze.
  150 Zawiadowca stacji Dąbrowa, dworzec kolejowy.
  185 Zieliński Andrzej, parowe zakłady cegielń., Zagórze.
  263 Zilberfrajnd Szlama, mieszk., Kr Jadwigi 22.
  126 Ziomek Mieczysław, skład konfekcji damskiej i męskiej, 3-go Maja 16.
  Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper Sp. Akc., Kolejowa 8.
  65 Biuro Zakupów.
  (dod.) Biuro techniczne.
  76 Gabinet dyrektora, inż. E. Styputkowskiego.
  (dod.) mieszkanie dyrektora.
  159 Zjednoczone Zakłady Przemysłowe, J. Kagalski, 3-go Maja 12.
  293 Złotnik Henryk, m., 3-go Maja 9.
  23 Związek Zawodowy Górników, 3-go Maja 14.
  (dod.) kancelarja.
  281 Zygmunt Stanisław, m., 3-go Maja 18.
  Zylberszac Izrael,
  170 Skład wyrobów żelaznych, Sobieskiego 15.
  3 Mieszkanie, Sobieskiego 17.

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 S-W

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  Strzegowski Lewek:
  162 Fabryka tektury asfaltowej, Piłsudskiego 23.
  (dod.) biuro.
  62 Mieszkanie, Kr. Jadwigi 29.
  76 Stypułkowski Edward, inż, dyr. fabr. Zjedn. Fabr., Kotłów i Wagonów, L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper, Kolejowa 8.
  222 Sunderland Kazimierz, inż., m., 3-go Maja 29.
  227 Swirtun Walery, inż. górniczy, dyr. Huty Bankowej, m., Kr. Jadwigi 12.
  89 Szeligowski Mieczysław, m., Okrzei 1
  5 Szkoła Górniczo Hutnicza Państwowa, Plac Legjonów 85.
  156 Szkoła Handlowa Żeńska E. Łabudzińskiej, 3-go Maja 4.
  31 Szpigielman Lejb, m., Krótka 6.
  188 Szpigielman Majer, m., Sobieskiego 11.
  24 Szpital „Św. Barbary”, Szpitalna 4.
  (dod.) mieszk. dr. Lipskiego.
  239 Szpital „Św. Wincentego”, Szpitalna.
  95 Szwajcer Izydor, m., Okrzei 13.

  Ś
  61 Święcki Stanisław, drukarnia, Sobieskiego 19.

  T
  112 Tartak parowy, Magierkiewicz M. i Szpigielman M., Wałowa 10.
  301 Teatr-kino „Uciecha”, 3-go Maja 14.
  16 Telegraf państwowy, Sobieskiego 8.
  Telefony Sosnowieckie (Zagłębia Dąbrowskiego), 3-go Maja 21.
  0 Naczelniczka stacji
  0 Wydział reklamacji i informacji,
  195 Biuro naprawy.
  195 Tkaczenko Katarzyna, m., Kr. Jadwigi 42.
  208 Trepka Wiktorja, m., Kościuszki 58,
  215 Trzetrzewiński Adam, m., Kościuszki 34.
  165 Tytoniowych Surowców magazyn państwowy, Maczki

  U
  301 „Uciecha”, kino teatr, 3-go Maja 14.
  230 Ulen & Company, Łabędzka.
  184 Unger Abram Icek, m., Sobieskiego 19.
  19 Urbańczyk Piotr, m., Narutowicza 35.
  6 Urbańczyk Stanisław, inż., cegielnia elektryczna, Zagórze, Miroszewskich.
  25 Urząd Gminy Zagórze, Zagórze.
  120 Urząd Gminy Olkusko-Siewierskiej,  powiat Będziński. Strzemieszyce.
  9 Urząd Górniczy Okręgowy Dąbrowski, Kr. Jadwigi 18.
  (dod.) gab. nacz., inż. Rogalewicza M.
  42 Urząd Górniczy Okręgowy Sosnowiecki, Kr. Jadwigi 35.
  (dod.) gab. naczel. inż. Steckiego M.
  16 Urząd Telegraficzny, Sobieskiego 8,

  W
  48  Wajnsztajn Icek Mendel, przemysł drzewny, biuro, Szopena 26.
  (dod.) mieszkanie.
  298 Wajssalc Szymon Wolf, zakład krawiecki, Sienkiewicza 1.
  11 Warszawskie T-wo Kopalń i Zakł. Hutnicz., „Niemce”, „Kazimierz”,(zob. centr. telefon w Sosnowcu).
  (dod.) Nr. 1 Biuro kontroli.
  „ 3 Szpital.
  „ 4 Biuro zakupów.
  „ 5 Mieszk. dyr. Sągajłło.
  „ 6 Rozmównica.
  „ 7 Ekspedycja węglowa.
  „  8 Kop. „Juljusz”.
  „ 9 Mieszk. dyr. Wojewódzkiego.
  „ 10 Gab. inż. Kuropatwińskiego.
  „ 11 Sklep.
  „ 12 Mieszk. inż. Kuropatwińskiego.
  „ 13 Zawiadowca kop. „Juliusz’”
  „ 14 Zawiadowca kop. „Kazimierz”.
  „ 15 Gab. dyr. Karneya.
  „ 16  „   „   Wojewódzkiego.
  „ 17 Buchalterja.
  „ 18 Gab. dyr. Sągajłło.
  „ 19 Kop. „Jakób”
  „ 20 Mieszk. dyr. Karneya.
  „  21   „   Rejmenta A.,  kol. Ostrowy.

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 P-S

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  13 Centrala telefoniczna.
  247  „
  (dod.) Nr. 1 Gab. dyr. Cabana.
  „ 2  „  „ Tarnowskiego.
  „ 3 Mieszk. dyr.
  „ 4 Wydział elektrotechn.
  „ 5 Magazyn główny.
  „ 6 Sekretarjat
  „ 7 Mieszk. dyr. Cabana.
  „  8 Wydział sprzedaży.
  64 Piotrowski Juljusz, m., 3-go Maja 32.
  305 Polakowski Teofil, podkom. p. p, m., Traugutta 7.
  Policja Państwowa:
  44 Komisarjat IV-ty, 3-go Maja 22.
  (dod.) gab. kierownika.
  225 Oddział Konny. III pluton. Dąbrowskiego 11.
  67 Posterunek Zagórze.
  71 „ Gołonóg.
  72 „ Strzemieszyce.
  151 „ Klimontów.
  152 „ Kazimierz.
  96 Pradelski Dawid, m., Szopena 20.
  261 Prejzerowicz Dawid Josek, m., 3-go Maja 27.
  270 Przytulski Saturnin, m., Kościuszki 18.

  R
  Rada Zjazdu Przemysł. Górniczych,  3-go Maja 11.
  43 Sprawy ogólne.
  (dod.) gab. inż. górn. St. Zielińskiego.
  75 Sekretarz.
  209 Wydział statystyczny.
  264 Ratyński Ferdynand, m., Kr. Jadwigi 34.
  256 Rechnic Bernard, m., Kościuszki 34.
  228 Rechnic Jakób, m., Legjonów 3.
  29 „Reden”, Franko-Polskie T-wo Górnicze, Kr. Jadwigi 12.
  30 Reichman Aleksander, m., 3-go Maja 12.
  190 Reichman Dawid, m., 3-go Maja 12.
  155 Ringmanówna Antonina Julia, księgarnia, Sienkiewicza 1.
  234 Rozenberg Szulim, m., Limanowskiego Bolesł. 30.
  193 Rozenblum Josek, m., Kr. Jadwigi 32.
  216 Rozenblum Motel, m., Kr. Jadwigi 38.
  254 Rudzki Roman, m., Sobieskiego 29.
  134 Rybsztajn Herszlik, m., Narutowicza 35.
  4 Rzeźnia Miejska, Jaworowa 53.
  (dod.) gab. dr. Schönborna.

  S
  106 Sajdak Gustaw, m., Kościuszki 6.
  307 Sąd Pracy, 3-go Maja 14.
  109 Schabowski Józef, skład broni, maszyn do szycia, rowerów, instrumentów muzycznych i radjosprzętu, Sobieskiego 10.
  79 Schönborn Eugenjusz, lekarz weterynarji. M., Sienkiewicza 29.
  157 Seminarjum nauczycielskie męskie im. „R. Traugutta”, Kr. Jadwigi 11
  141 Serrini Stefan, fabryka gilz. Narutowicza 41.
  297 Sęczykowski Stanisław, inż. przedsiębiorstwo budowlane „Collabor”, Legjonów.
  27 Sędzia śledczy I-go rewiru, 3-go Maja 4.
  80 „Sielanka”, cukiernia, 3-go Maja 1.
  1 Siwek Józef, m., Łukasińskiego 7.
  175 Smolaki Karol, inż. góra., m., Limanowskiego Bolesł. 31.
  41 „Stanisław” kop. węgla kamiennego, Sp. z ogr. Odp., Narutowicza 35
  (dod.) Nr. 1 Gab. dyrektora.
  „  2 Mieszk. A. Landsberga.
  172 Sternik Jakób, lekarz dentysta Sobieskiego 11.
  Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie, Sienkiewicza 7.
  101 Biuro.
  20 Mieszkanie inż. Gęca Piotra.
  292 Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, Kino „Kometa”, Kościuszki 18.
  84 Straż Ogniowa Ochotnicza, Koszelew.
  2 „Strem”, T-wo Akc. zakładów chemicznych, Strzemieszyce (zob. centr w Strzemieszycach).
  (dod.) Nr. 1 Mieszk. dyr. Zyssa.
  „ 2 . inż. Knabe.
  „ 3 Stacja kolejowa Strzemieszyce – Warszawskie
  „ 4 Dyrekcja.
  102 „Strzemieszyce”, zakłady przemysłowe, Sp. Akc., Strzemieszyce,
  (dod.) mieszk. dyr. I. Chrzanowskiego
  „ d-ra A. Havtlera

   

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 L-P

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  289 Landsman M. I Kanarek B., pierwszorzędny magazyn gotowych ubiorów. Sobieskiego 19.
  153 Liberman Herc, m., Kr. Jadwigi 22.
  257 Liberman Majer Henoch, m., Kościuszki 25.
  220 Lubling Szyja, m, Szopena 28.
  156 Łabudzińska Emilja, szkoła handlowa żeńska. 3-go Maja 4.
  258 Łaska Nuchim, m., Kr. Jadwigi 41.

  M
  165 Magazyn Państwowy surowców tytoniowych, Maczki.
  140 „Magazyn Współczesny”, Englert A. i Królikowski S., Kr. Jadwigi 2.
  112 Magierkiewicz Mendel i Szpigielman Mordka, tartak parowy, Wałowa 10.
  Magistrat m. Dąbrowy, 3-go Maja 22.
  10 Centrala telefoniczna.
  197  „
  (dod.) Nr. 1 Gabinet Prezesa Rady Miejskiej.
  „ 2 Gab. prezydenta.
  „ 3 „ wice-prezydenta.
  „ 4 Kancelarja Rady Miejsklej.
  „ 5 Wydz. budowlany.
  „6     „ gospodarczy.
  „7     „ skarbowy.
  „8     „ ogólny.
  „9     „ administracyjny.
  „10     „ zdrowia.
  „11     „ opieki społecznej
  „12     „ szkolny.
  „13     „ Garaże.
  „14

  283 Betoniarnia miejska Kościuszki 16.
  „Maksymiljan”, kopalnia węgla kamiennego.
  214 Kopalnia.
  282 Biuro, Kościuszki 34.
  263 Marcinkowski Władysław, m.. Limanowskiego 31.
  168 Migurskl Józef, m., Legjonów 9.
  272 Milechman Szmul, m., Sobieskiego 11.
  267 Miodownik Mordka Lejb, m., Legjonów 101.
  176 Miodownik Zelig, m„ Wesoła 28.
  68 Mirek Edmund i S-ka, drukarnia, 3-go Maja 4.
  182 Mitelman Samuel, dr. medyc, m., Okrzei 2.
  260 Młodzianowska Leokadja, przełożona gimnazjum żeńskiego, m., 3-go Maja 10.
  85 Młyn parowy „Antoni”, Kołłątaja 21.
  (dod.) mieszkanie kierownika Klimaszewskiego T.
  171 Mondszajn Bernard, m., Kościuszki 9.
  103 Moneta Samnel, skład materiałów aptecznych. Sobieskiego 29.
  52 Morgulec Roman, adwokat, m., Sobieskiego 6.

  N
  149 Nadleśnictwo Dąbrowa, kancelarja, kol. Gołonóg.
  60 Neufeld Wolf, m., Krótka 6.
  11 „Niemce”, Warsz. Tow. Kopalń i Zakładów Hutn., Kazimierz, zob. Warszawskie Towarzystwo.
  275 Niepielski Adam, dr. med., m., 3-go Maja 16.
  8 Nowicki Antoni, inż., biuro techniczne, Kościuszki 42.
  138 Nowotarski Jan, m., Konopnickiej 3.
  294 Nussbaum I. i Ferens M. H, sprzedaż drzewa, Kościuszki 15.
  246 Nusbaum Jakób Dawid, m, Sobieskiego 12.

  O
  202 „Ognisko”, siedziba organizacyj narodowych. Krótka 11.
  9 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski, Kr. Jadwigi 18.
  (dod.) gab. nacz. Rogalewicza.
  42 Okręgowy Urząd Górniczy Sosnowiecki, Kr. Jadwigi 35.
  (dod.) gab. naczel. inż. Steckiego M.
  286 Olszewski Antoni, m., Sobieskiego 10.
  125 Otto Leokadja, m.. Sobieskiego 8.
  167 Owczarek Czesław, m.. Sobieskiego 27.

  P
  163 Pająk Władysław i S-ka, warsztaty mechaniczne, Piłsudskiego 17.
  „Paryż”, Tow, Francusko – Włoskie Dąbrowskich Kop. Węgla, Ogrodowa 15.

   

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 H-L

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”.

  154 Biuro sprzedaży.
  199      „  zakupów.
  226 Wydział Gospodarczy.
  227 Mieszkanie dyr. Swirtuna W., Kr. Jadwigi 12.
  304 Gabinet dyr. hand. Debrey’a Karola, Sobieskiego 24.
  127 Huszno Andrzej, ks. proboszcz Kościoła Narodowego, Janowska 9, dom własny.

  I
  18 Inspektor Pracy 23 Obwodu, kancelarja, Krótka 2.

  J
  265 Janicki Teodor, apteka, Kr. Jadwigi 39.
  118 Janicki Teodor, apteka SS-rów J. Grochowskiego, Sobieskiego 9.
  306 „Józefa”, kop. węgla kamiennego, S-ka z org. odp., obok kolonji Koszelew.
  97 Juszczyk Józef, m., Narutowicza 44.

  K
  238 Kaczkowski Józef, dyr. gimn., m., Kościuszki 41.
  159 Kagalski Jerzy, zjednoczone zakłady przemysłowe, 3-go Maja 12.
  139 Kajzer Adam Stanisław, rejonowa hurtownia wyrobów tytoniowych, Sobieskiego 15.
  178 Kanarek Berek, m„ 3-go Maja 24.
  289 Kanarek B. i Landsman M., pierwszorzędny magazyn gotowych ubiorów, Sobieskiego 19.
  66 „Karol” kopalnia węgla, biuro, Sobieskiego 8.
  (dod.) mieszkanie dyrekt.
  „Karpaty”, sprzedaż produktów naftowych, S-ka z ogr. odp.:
  173 Biuro, Kr. Jadwigi 2.
  174 Magazyn, Łabędzka 5.
  Kasa Chorych Powiatowa:
  40 Oddział w Dąbrowie, 3-go Maja 14.
  (dod.) gab. kierownika.
  192 Ambulat. Centralne, Żeromskiego 1.
  253 Nr. 25. kol. Reden
  194 Ambulat. Nr. 27, Narutowicza..
  (dod.) mieszkanie dr. St. Bendarzewskiego
  250 Apteka IX, 3-go Maja 14.
  24 Szpital „Św. Barbary”, Szpitalna
  (dod.) mieszk. Dr. Lipskiego.
  239 Szpital „Św. Wincentego”, Szpita
  301 Kino-teatr „Uciecha”, 3-go Maja 14.
  91 Klein Bracia, dąbrowski przemysł druciany, Szopena 72.
  (dod.) mieszk. Kierown., Kleina J.
  291 Klein Jakób, m. Szopena 72.
  (dod.) biuro.
  284 Kokowski Kazimierz, inż., m., Sienkiewicza 11
  Koleje Państwowe:
  55 Ekspedycja Towarowa dworzec towarowy.
  150 Zawiadowca stacji Dąbrowa, dworzec osobowy.
  255 Kołakowski Edward, dr. Med., m., Szopena 6.
  Konwencja Węglowa Dąbrowsko-Krakowska,
  105 Biuro, 3-go Maja 11.
  (dod.) gab. sekretarza.
  245 Mieszkanie kierownika biura, Traugutta 17.
  306 Kopalnia węgla kamiennego „Józefa”, Sp. z ogr. odp., obok kol. Koszelew.
  32 Kosiński Edward, biuro budowlane, Sienkiewicza 11- (dod.) mieszkanie.
  235 Kosmalski Franciszek, m., Okrzei 2.
  47 Kozłowski i Kałkowski, biuro handlowe, Konopnickiej 7.
  140 Królikowski S. i Englert A.,„Magazyn Współczesny”, Kr. Jadwigi 2
  204 „Książnica Zagłębia”, księgarnia, Sobieskiego 17.
  160 Kudelski Marjan, m., Narutowicza 32.
  34 „Kurjer Zachodni-Iskra”, Oddział redakcji w Dąbrowie, St. Grządzielski, 3-go Maja 4.

  L
  63 Lajtner Abram, m., Piłsudskiego 3.
  82 Lajtner Bernard, m., Sobieskiego 7.
  236 Leslak Roman, m., 3-go Maja 21.

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 D-H

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”.

  Dozór Kotłów w Dąbrowie Górniczej, Sienkiewicza 7.
  101 Biuro.
  20 Mieszkanie Inż, Gęca Piotra.
  7 Dyja Mieczysław, skład towarów kolonjalnych, Sobieskiego 7.
  252 Dzierżanowski Konstanty, inż. Górn. m., Górnicza 1.
  229 Dzierżawski Feliks, m., Zagórze, Kościelna 40.

  E
  207 Edelist Izrael, m., Wiejska 6.
  287 Eisenman Abram, m., Kościuszki 5.
  55 Ekspedycja Towarowa Kolejowa, dworzec towarowy. Stacyjna 1.
  31 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskiem, Sp. Akc., telefon posterunku miejscowego, 3 Maja 4.
  Elibor„, Sp. Akc., ,.Ł.J. Borkowski”, Kościuszki 1.
  28 Centrala telefoniczna.
  59  -II-
  140 Englert Aleksander i Królikowski Stefan, „Magazyn Współczesny”, Kr. Jadwigi 2.
  277 „Expres Zagłębia”, 3-go Maja 14.

  F
  169 Falewicz Jan, inżynier komunikacji m., Żeromskiego 10.
  245 Falkowski Karol, kierownik biura Konwencji Węglowej Dąbrowsko-Krakowskiej, m., Traugutta 17.
  70 Feder Abram Icek, m„ ul. Kościuszki 24.
  394 Ferens M. H. i Nussbaum I., sprzedaż drzewa Kościuszki 15.
  „Flora”, Tow. Akc. Kopalń Węgla, kol. Flora.
  12 Centrala telefoniczna.
  108 -II-
  232 Szyb „Jan II”.
  189 Fochtman Franciszek, fabryka wyrobów betonowo-kamieniarskich, Narutowicza 66.
  13 Francusko-Włoskie Tow. Dąbr. Kop. Węgla, zob. „Paryż”.
  119 Fuks Berek, m., Sienkiewicza 21.
  113 Futerko Lipa, m., Sobieskiego 8.

  G
  285 Gawlikowski Jan, m., Sobieskiego 37.
  20 Gęca Piotr, inż. Okręg. Stow. Dozoru Kotłów w Warszawie, m., Sienkiewicza 7.
  111 Gimnazjum Męskie Państwowe im. „W. Łukasińskiego”, ul. Łukasińskiego.
  295 Glecer Fajwel, cukiernia „Wersal”, Okrzei 1.
  278 Gliksonówna Rozalja, lekarz dentysta, m., Okrzei 35.
  186 Gluzerman Herszlik, sklep spożywczy, Sobieskiego 6.
  120 Gmina Olkusko-Siewierska, Strzemieszyce.
  25 Gmina Zagórska, Urząd, Zagórze.
  219 Goldsztajn Szaja Dawid, m., Łabędzka 32.
  5 Górniczo-Hutnicza Szkoła Państwowa, Legjonów 85.
  23 Górniczy Związek Zawodowy, 3- go Maja 14.
  (dod.) kancelarja.
  187 Grajcer Mendel, m., Szopena 25.
  118 Grochowski J. apteka, Sobieskiego 9.
  211 Grunbaum Dawid, m., Okrzei 35.
  92 Guttman Nachman Aron, m., Kr. Jadwigi 45.
  212 Guzowski Stefan, dr. med., m., Kr. Jadwigi 39.

  H
  243 Halpern Szlama, skład drzewa, El. Orzeszkowej 14.
  203 Honigsztajn Abram, m., Szopena 44.
  240 Hussarzewski Edward, m., Sienkiewicza 2.
  Huta Bankowa, Tow, Akc. Zakładów Hutniczych, Sobieskiego 24.
  38 Centrala telefoniczna.
  39  -II-
  (dod.) Nr. 1 Dyr. Swirtun.
  „ 2 Inż. Falewicz, sekretarz dyrekcji.
  „ 3 Elektrownia.
  „ 4 Wydział sprzedaży.
  „ 5 Wydział ruchu.
  „ 6 Buchalterja,
  „ 7 Szef oddziału elektrowni.
  „ 8 Rozmównica.
  „ 9 Biuro górnicze
  „ 10 Gab. M. Miguaval.

  Więcej
 • Książka telefoniczna 1929 A-D

  Dąbrowski fragment ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”.

  A
  85 „Antoni”, młyn parowy, Kołłątaja 21.
  (dod.) mieszk. kierownika T. Klimaszewskiego,
  179 Apteka, Banasik St., Zagórze, Szosowa 39.
  250 Apteka IX Powiatowej Kasy Chorych, 3-go Maja 14.
  118 Apteka, Grochowski J., Sobieskiego 9.
  265 Apteka, Janicki T., Kr. Jadwigi 39.

  B
  179 Banasik Stanisława, m., Zagórze, Szosowa 39.
  (dod.) apteka.
  269 Bank Kredytowy, Spółdz. z ogr. odp., Sobieskiego 17.
  132 Bank Ludowy, Spółdz. z ogr. odp., Sobieskiego 17.
  266 Bank Powszechny, Spółdz. z ogr. odp., 3-go Maja 15.
  244 Bank Spółdzielczy Dąbrowski, Sp. z ogr. odp., Żeromskiego 25.
  300 Bank Spółdzielczy Kupiecki, Sp. z ogr. odp., Kościuszki 7.
  22 Bank Udziałowy, Spółdz. z ogr. odp., Sobieskiego 8.
  (dod.) gab. zarządu.
  49 Bartnik Leon, dom handlowy przemysłowo-techniczny, Sobieskiego 17.
  45 Bebenkowski Jan, inż. m., 3-go Maja 21.
  205 Beitner Nachman, m,, Kr. Jadwigi 37,
  274 Berbecki Ludwik, mierniczy przysięgły, Kołłątaja 3,
  200 Bęski Gustaw, inżynier górniczy, m., Sienkiewicza 11.
  283 Betoniarnia miejska, Kościuszki 16.
  268 Biernat Antoni, m.. Zagórze. Miroszewskich 26.
  51 Billewicz Bracia, cegielnia, Narutowicza 80.
  (dod.) mieszk. dyr. J. Kozłowskiego,
  183 Birnbaum Moszek, m. Maja 6.
  280 Biskupek Jan, m., Kościuszki 19 a
  Biuro kotłowe okręgowe Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie, Oddział w Dąbrowie, Sienkiewicza 7.
  101 Biuro.
  20 Mieszkanie inżyn. Gęca Piotra.
  Borkowski Ł. J., Tow. Akc. handl-przemysł., Kościuszki 1,
  28 Centrala telefoniczna.
  59 –II–
  91 Bracia Klein, dąbrowski przemysł druciany, Szopena 72.
  (dod.) mieszk. kierown. J. Kleina.
  198 Brelter Ignacy, adwokat, m., Sobieskiego 19.

  C
  297 „Collabor„, przedsiębiorstwo budowlane, inż. St Sęczykowski. Legjonów.
  288 Cuglewski Maciej, m., Dąbrowskiego 1.
  303 Cukiernia „Promień”, właśc. Wacław Sołtysik, Sobieskiego 7.
  80 Cukiernia „Sielanka”, Wł. Baszkowski, 3-go Maja 1.
  78 Cyzmer Edward, elektrotechnik, m. Sobieskiego 2.

  D
  221 Dąb Mendel, magazyny kolejowe.
  45 Dąbrowski Jan, Inż. biuro techn.- handl., 3-go Maja 21.
  91 Dąbrowski przemysł druciany, B-cia- Kleian, Szopena 72.
  (dod.) mieszk. kierow. J. Kleina.
  110 Deręgowski Edwin, Inż., m. Sienkiewicza 4.
  206 Domagała Zygmunt m., Dąbrowskiego 38.

  Więcej
 • Pola na Chechłówce

  Unikalne zdjęcie wykonane na Chechłówce – dzielnicy między Dąbrową a Zagórzem. Uwieczniono na nim p. Cezarego z rodzicami w 1959 roku. Dziś w tym miejscu przebiega droga krajowa DK94. W tle charakterystyczna stacja transformatorowa.

  Podziękowania dla p. Cezarego Śliwińskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - zakłady "Strzemieszyce"

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  102
  Zakłady przemysłowe
  „STRZEMIESZYCE”, S-ka Akc.
  Fabryki superfosfatu i gwoździ.

   

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - wapno od Dobrzańskiego

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  „WAPNO STRZEMIESZYCKIE“
  ROMAN DOBRZAŃSKI
  Zakłady Wapienne w Strzemieszycach: tel. 19.
  Wapno palone wysoko procentowe (97,18% CaO), bez fosforu i siarki, silnie wiążące (zlekka cementowe), nad normę wydajne (1 tonna=1000 kg. daje 3,1 metra sześcienn. wapna lasowanego).
  ANALIZA NA ŻĄDANIE.
  CENY KONKURENCYJNE

   

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - wapno strzemieszyckie

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  „WAPNO STRZEMIESZYCKIE“
  ROMAN DOBRZAŃSKI
  Zakłady Wapienne w Strzemieszycach: tel. 19.
  Wapno palone wysoko procentowe (97,18% CaO), bez fosforu i siarki, silnie wiążące (zlekka cementowe), nad normę wydajne (1 tonna=1000 kg. daje 3,1 metra sześcienn. wapna lasowanego).
  ANALIZA NA ŻĄDANIE.
  CENY KONKURENCYJNE

   

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - księgarnia Święckiego

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  ST. ŚWIĘCKI
  Skład papieru, materjałów piśmiennych i rysunkowych
  w Dobrowie Górniczej, Sobieskiego 19.

   

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Bracia Klein

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  DĄBROWSKI PRZEMYSŁ DRUCIANY
  BRACIA KLEIN
  DĄBROWA- GÓRNICZA.
  FABRYKA DRUTU, GWOŹDZI, ŁAŃCUCHÓW elektr. spaw. i VICTOR., NITÓW i SPRĘŻYN DO MEBLI.
  ADRES TELEGRAFICZNY: „KLEIN, DĄBROWA – GÓRNICZA”

   

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Kanarek i księgarnie

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  178 – Kanarek B., krawiec męski, Dąbrowa ul. 3-go Maja 24.
  135 – Księgarnia i skład materiałów piśmiennych oraz biuro dzienników i ogłoszeń  Leokadji Ottowej  w DĄBROWIE GÓRN., ulica Sobieskiego 8
  155  – Ringman A. J., Księgarnia i materiały piśmienne. Dąbrowa Górn., ul. Sienkiewicza 1.

   

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Jan Dąbrowski

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  JAN DĄBROWSKI
  BIURO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE

  DĄBROWA GÓRNICZA, 3-GO MAJA 21. TELEFON 46.
  Poleca ze składu Dąbrowskiego Hut Stalowych Schoeller-Bleckman S. A.
  Stal szlachetną, szybkotnącą, konstrukcyjną, narzędziową o wszelkich profilach, kalibrowaną i gładko ciągnioną, blachy i wyroby stalowe z gruba lub kompletnie obrobione wały stalowe ciągnione.
  Dostarcza również ze składu:
  drut sprężynowy, wiertła spiralne, wały transmisyjne, gotowe bolce, wkładki i łupki stalowe do elewatorów, czerpaków i t. p. maszyn, oraz narzędzia.

  REPREZENTUJE:

  Fabrykę Lin i Drutu S A.
  Dawniej A. DEICHSEL.
  Schoeller-Bleckmann
  Huty Stalowe S. A.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - huta Strzemieszyce

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  Huta Szklana „Strzemieszyce”
  Wyrób rożnych butelek i balonów w Strzemieszycach, Szosowa 43.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Hampel

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  A. HAMPEL i N. Goldsobel
  Hurtowa sprzedaż cukru, ryżu, smalcu i różnych gatunków śledzi.
  58 – Będzin, ulica Świętojańska Nr. 4.
  8 65 – Sosnowiec, ulica Targowa Nr. 3.
  186 – Dąbrowa Górn., ulica Sobieskiego 6

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Guttman

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  N. A. GUTTMAN
  Skup i sprzedaż materiałów drzewnych, dostawy dla kopalń, fabryk i eksport.
  DĄBROWA GÓRNICZA, Kr. Jadwigi 45.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Cegielnia

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  CEGIELNIA PAROWA
  Juljan Garmulewicz
  Strzemieszyce, Szosowa 158.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - ELIBOR

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  „ELIBOR”
  Spółka Akcyjna Handl.-Przem
  „Ł. J. BORKOWSKI”

  Oddział w Dąbrowie Górn., ul. Kościuszki 1.

  Dostarcza: żelazo, belki, blachy, rury, wyroby żelazn., artykuły techn., metale, cement, koks, węgiel kamienny, oleje i smary. Wyłączne zastępstwa: Kowadła f-my Rudzki i S-ka hacele m. „Ułan”, pilniki m. „Hossyb”, piły – Richard Felde, świdry spir. „Titan” i „Titex”, chłodnie „Frigidaire”, urządzenia firmy Bracia Körting.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Sielanka

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  Cukiernia „SIELANKA”
  WŁ.  BASZKOWSKI
  Dąbrowa-Górn. ul. 3-go Maja Nr. 1.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Bank Spółdzielczy

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  BANK SPÓŁDZIELCZY
  Spółdz. z ogr. odp. w STRZEMIESZYCACH.

  Więcej
 • Reklama z książki tel. 1929 - Radzikowski

  Wycinek ze „Spisu abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P.A.S.T. w Zagłębiu Dąbrowskiem”:

  Radzikowski Roman, Fotograf. Dąbrowa Górnicza, 3 go Maja 4.

  Więcej
 • Kilka słów o Zagłębiu Dąbrowskiem - cz. V

  Artykuł z czasopisma Ziarno nr 34 z dnia 19.08.1904 roku, zamykający pięcioczęściowe opracowanie poświęcone Dąbrowie Górniczej. Jego autorem był Edward Nałęcz.

  Więcej
 • Kilka słów o Zagłębiu Dąbrowskiem - cz. IV

  Artykuł z czasopisma Ziarno nr 33 z dnia 13.08.1904 roku, który został poświęcony Dąbrowie Górniczej. Autorem wszystkich pięciu części był Edward Nałęcz.

  Więcej
 • Kilka słów o Zagłębiu Dąbrowskiem - cz. III

  Artykuł z czasopisma Ziarno nr 32 z dnia 05.08.1904 roku,  który został poświęcony Dąbrowie Górniczej. Autorem wszystkich pięciu części był Edward Nałęcz.

  Więcej
 • Kilka słów o Zagłębiu Dąbrowskiem - cz. II

  Artykuł z czasopisma Ziarno nr 31 z dnia 29.07.1904 roku,  który został poświęcony Dąbrowie Górniczej. Autorem wszystkich pięciu części był Edward Nałęcz.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6465elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij