Ubezpieczalnie Społeczna w Sosnowcu – obwód Dąbrowa

1935 – „UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA W SOSNOWCU – obwód Dąbrowa”

Obwód Dąbrowa (w pow. będzińskim) zostaje podzielony na 12 rejonów:

I rejon KOSZELEW – lekarz domowy Dr. ŻURKOWSKI JÓZEF, ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych w swym gabinecie (przy mieszkaniu) w domu Tow. Francusko-Włoskiego przy ul. Granicznej 7 w Koszelewie (tel. Będzin 6_18) w godzinach od 8-12 i 16-17 dla ubezpieczonych zamieszkałych przy ul.: Ksawera. Okrzei na Ksawerze, Staszic, Koszelew, Mydlice.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych  należy zgłaszać się do mieszkania prywatnego a w razie nieobecności lekarza do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

II rejon     DĄBROWA – lekarz domowy Dr. KOWALSKA NATALJA, ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni, ul. Sobieskiego Nr. 1 w godzinach od 9-11 i 13-15 dla ubezpieczonych zamieszkałych przy ul.: Łukasińskiego, Żeromskiego, Okrzei, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Sobieskiego.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych  lub w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

III rejon DĄBROWA – lekarz domowy Dr. KOŁAKOWSKI EDWARD, ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni, ul. Sobieskiego Nr. 1 w godzinach od 8-11 dla ubezpieczonych zamieszkałych przy ul.: Szopena od Okrzei, Starobędzińska, Polna, Szpitalna, Wiejska, Legjonów do Szkolnej, Hieronimska, Jaworowa, Górnicza.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych  lub w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

IV rejon DĄBROWA – lekarz domowy Dr. MACHOŃ TYTUS (czasowo) ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni, ul. Sobieskiego Nr. 1 w godzinach od 9-12 dla ubezpieczonych zamieszkałych przy ul.: Szkolna, Legjonów, 3_go Maja, Kościuszki, Krótka, Augustynika, Piłsudskiego, Konopnickiej.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych , w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

V rejon DĄBROWA – lekarz domowy Dr. SZANIAWSKI STANISŁAW, ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni, ul. Sobieskiego Nr. 1 w godzinach od 8-10 i 13 do 15 dla ubezpieczonych zamieszkałych przy ul.: Zielona, Kopernika, Niepiekło, Korzeniec, Robotnicza, Dębowa, Limanowskiego,, Wałowa, Kolejowa, Łabędzka, Szwedzka, Kol. Poniatowskiego, Kol. Trzydziesty.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych , w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

VI rejon DĄBROWA – REDEN – lekarz domowy Dr. GUZOWSKI STEFAN ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych w daw. pomieszczeniu Ubezp. ul. Sobieskiego Nr. 1 w godzinach od 8-10 i 13-15 dla ubezpieczonych zamieszkałych przy ul.: Kr. Jadwigi, Kołłątaja, 1-go Maja, Traugutta, Narutowicza, Krasińskiego, Orzeszkowej, Reymonta, Kol. Legjonowo, Hempla, Batorego, Cmentarna, Staszica.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych , w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

VII rejon ZAGÓRZE – lekarz domowy Dr. KOTARSKI ZYGMUNT ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych i przypadków położniczych w swym gabinecie (w domu Towarzystwa Sosnowieckiego) przy ul. Miraszewskich w Zagórzu (tel. 1-54 Dąbrowa) w godzinach od 10-12 i 14.30-15.30 dla ubezpieczonych zamieszkałych w Kolonjach: Zagórze, Mortimer, Józefów, Metz, Chechłówka, Nowa Kolonja, oraz przy ul. Legjonów od Poprzecznej, Wolska, Starościńska, Zagórska, Barbary, Kondratowicza.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych przyjmuje w mieszkaniu prywatnem w Zagórzu, ul. Miraszewskich 61 (tel. 2-45 Dąbrowa). W razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

VIII rejon GOŁONÓG – lekarz domowy Dr. JURKIEWICZ WŁADYSŁAW, (czasowo) ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych i przypadków położniczych w swym gabinecie w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni w godz. od 8.30-11.30 i 16-17 dla ubezpieczonych zamieszkałych w: Gołonóg, Laski, Łęknice, Krasowa, Podlesie, Działki, Tworzeń, Zając.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych przyjmuje w mieszkaniu prywatnem w Gołonogu, a w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego 1 – (tel. 40).

IX rejon ZĄBKOWICE – lekarz domowy Dr. SZULC RUDOLF, ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych i przypadków położniczych w swym gabinecie w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni w godzinach od 9-12.30 i 16-17 dla ubezpieczonych zamieszkałych w: Ząbkowice, Piekło, Marjanki, Pogorja, Bielowizna, Tuczna Baba, Antoniów, Starosiedle, Ujejsce, Wygiełzów, Piła Ujejska, Kolonja pod Wojkowicami.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych przyjmuje w mieszkaniu prywatnem w Ząbkowicach, a w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Dąbrowie, ul. Sobieskiego 1 (tel. 40).

X rejon STRZEMIESZYCE – lekarz domowy Dr. BIAŁOSTOCKI MARCELI,  ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych i przypadków położniczych w swym gabinecie w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni w godzinach od 8-11 i 16-17 dla ubezpieczonych zamieszkałych w: Strzemieszyce Wielkie, Sulno, Jamki, Zakawie.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych przyjmuje w mieszkaniu własnem (domy kolejowe) w Strzemieszycach należy zgłaszać się do XII rejonu Strzemieszyce – Łosień, do lekarza D-ra KORZONKA JANA.

XI rejon NIEMCE – lekarz domowy Dr. BOGACKI MAREK, ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych i przypadków położniczych w swym gabinecie w dawnem pomieszczeniu Ubezpieczalni w godzinach od 8-11 i 16-17 dla ubezpieczonych zamieszkałych w: Niemce, Feliks, Maczki, Ostrowy, Grabocin, Szmejka i część Kazimierza.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych przyjmuje w mieszkaniu prywatnym w Niemcach, a w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do pogotowia w Sosnowcu, ul. Wawel  3 (tel. 12-34).

XII rejon STRZEMIESZYCE – ŁOSIEŃ – lekarz domowy Dr. KORZONEK JAN ordynuje i przyjmuje zgłoszenia do obłożnie chorych i przypadków położniczych w swym gabinecie w Strzemieszycach, ul. Kościelna w godzinach od 9-10.30 i 16-17 dla ubezpieczonych zamieszkałych w Strzemieszycach Wielkich: ul. Narutowicza, Kościelna i Szosowa od ul. Narutowicza do miejsca zamieszkania p. D-ra Korzonka (Nr. 28); Łosień, Strzemieszyce Małe, Kol. Anna, Kol. Kawa, Kol. Kazdębie, Łęka, Lipówka, Krakówka.
W wypadkach nagłych poza godzinami ordynacyjnemi i w przypadkach położniczych przyjmuje w mieszkaniu prywatnem w Strzemieszycach, ul. Kościelna a w razie nieobecności lekarza należy zgłaszać się do lekarza X rejonu Strzemieszyce, D-ra BIAŁOSTOCKIEGO MARCELEGO.
UWAGA: Ubezbieczeni zamieszkali na terenie Błędowa i Okradzionowa leczą się ze względów miejscowych jak dotychczas u p. D_ra CZACHOWSKIEGO STANISŁAWA w Sławkowie – lekarza domowego Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie.

Lekarze Specjaliści:

POŁOŻNICTWO I CHOROBY KOBIECE – Dr. BIENKIEWICZ ZOFJA, ordynuje w pomieszczeniu Ubezpieczalni Społecznej w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 od godziny 8-9.30. Wezwania położnicze zamawiać należy przez pogotowie w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 (tel. 40).

CHOROBY USZU, NOSA I GARDŁA – Dr. JUROFF MICHAŁ, ordynuje w pomieszczeniu Ubezpieczalni Społecznej w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 w poniedziałki, środy i piątki od 9-13.
CHIRURGIA – Dr. JURKOW ROMAN (czasowo) ordynuje w pomieszczeniu Ubezpieczalni Społecznej w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 od godziny 14-16.

CHOROBY OCZU – Dr. SOKOŁOWSKI TADEUSZ, ordynuje w pomieszczeniu Ubezpieczalni Społecznej w Dąbrowie, ul. Sobieskiego 1 we wtorki, czwartki i soboty od godziny 9-13.

CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE – Dr. TROPPAUER KALMAN, ordynuje w pomieszczeniu Ubezpieczalni Społecznej w Dąbrowie, ul. Sobieskiego Nr. 1 od godziny 9-11.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij