Spis abonentów telefonicznych: Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, Ząbkowice

Fragment „Spisu abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach na 1939” z osobami i firmami z Dąbrowy Górniczej, Strzemieszyc i Ząbkowic.

DĄBROWA GÓRNICZA

68084 Straż pożarna w Dąbrowie Górniczej

Apteki
68265 Apteka Janickiego Teodora, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 39
68429 Apteka – Łypek Aleksander, Dąbrowa Górnicza, Okrzei 35
68418 Apteka S-rów Grochowskiego Jana, Dąbrowa Górnicza. Sobieskiego 9
68250 Apteka Ubezp. Społecznej w Dąbrowie Górniczej, 3 Maja 14
68315 Banasik Antoni, Zakł. Druk i Intr. Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 14
68264 Banaszkiewicz Mieczysław, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 39

Banki
68022 Bank Udziałowy, Spółdzielczy z o. o., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 8
68286 Bank Zagłębia, Spółdzielczy z o. o., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7

68033 „Barosz”, s-ka firmowa, wytw. części rowerowych, biuro, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 11
68388 Bayer Wacław, huta szkła „Staszic”, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 66
68279 Bednarska Stefania, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 6
68458 Bialski Szymon, inż., Dąbrowa Górnicza, Łukasińskiego 14
68478 Bieńkiewiczowa Zofia, akuszer, ginekolog, lekarz, Dąbrowa Górnicza, Krótka 1
68051 Billewicz B-cia, cegielnia, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 80
– (dod.) dyr. Kozłowski J., m.
68387 Birenbaum M., kupiec, sklep Uniwersal, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 6
68083 Biskupek Jan, skład piwa. Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 19a
68324 Block-Bolten Stefan, inż., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 41
68386 Bocianowski Stanisław, zakł. jub.- zegar., mech. opt., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 10
68448 Borensztajn Izaak, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 44
68498 Brauman Michał, dr adw , Dąbrowa Górnicza 3 Maja 13
68261 Brzeziński Józef, komendant Chorągwi Harcerzy, Zagłębia Dąbrowskiego, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 13
68392 Budziak Roman, kupiec, Gołonóg, c. Dąbrowa Górnicza
68273 Bukowski Józef, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 35
71806 Cegielnia Sejmiku Będzińskiego, Będzin, Okrzei 11
— (dod.) Strzelec Jan  kier. cegielni, Ząbkowice, tel. nr 17
68073 Chabowska Stefania, skład apteczny, sprzedaż ziół leczniczych. Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 9
68481 Chmielewski Zenon, adw., kancelaria adwokacka, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7, front I p.
68318 Cichoński Klemens, notariusz, kancel., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 23
68382 Cieplak Zygmunt, Dąbrowa Górnicza,  3 Maja 14
68045 Cyzmer Edmund, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 2
68218 Czerniawski Zygmunt, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 2
68415 Czernicki Piotr, restauracja, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 1
68431 Czubalska Helena, lek. dent., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 8
68491 Danilewicz Władysław, dr, Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 14a
68091 Dąbrowski Przemysł Druciany, Bracia Klein i S-ka, Dąbrowa Górnicza, Szopena 72
— (dod.) gab. dyr. A. J. Kleina
— (dod ) biuro sprzedaży
— (dod.) biuro zakupów i techniczne
— (dod.) kasa i magazyn
— (dod.) m. dyr, A. J. Kleina
— (dod.) m. W. Kleina
— (dod ) m. dr E. Seelenfreunda
68288 Dąbrowskie Zakłady „Parkietowe”, Dąbrowa Górnicza, Łabędzka 32
68316 „Dolomit”, Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 29
68206 Domagała Zygmunt, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 38
68438 Drecki Adam, kierownik fabryki „Wibrobeton”. Dąbrowa Górnicza, kolonia Staszica, Waryńskiego 1
68468 Drożdż Władysław, Dąbrowa Górnicza, Kołłątaja 8
68443 Drukarnia „Ekspress”, Weinryb Dawid, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 17
68207 Edelist Izrael, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 25
68287 Eisenman Abram, Dąbrowa Górnicza,  Kościuszki 5
61154 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbr. Sp. Akc., Zakład Wytwórczy i biuro dyrekcji, Będzin, Małobądzka 139-141, c. Sosnowiec
68021 — posterunek monterski, Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 3
71071 — posterunek monterski w Strzemieszycach, Kolejowa 6 (patrz centrala Strzemieszyce)
68028 „Elibor”, Sp. Akc Hand.-Przemysł., Ł. J. Borkowski, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 1
68059 — dyrekcja
68440 Englert A. i Królikowski S. „Magazyn Współczesny”, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 2
68256 Fabryka śrub i nitów, Bernard Rechnic, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 34
68469 Falewicz Jan, inż komun., Dąbrowa Górnicza, m., Żeromskiego 8b
68294 Ferens M. B. i Nussbaum I., sprzedaż drzewa, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 15
68112 „Flora”, Towarzystwo kopalń węgla, Sp. akc., Gołonóg, c. Dąbrowa Górnicza
68296 Fochtman A. i H., zakł. rzeźbiarsko-kamieniarski i betoniarski, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 46
68298 Fournir Karol, Dąbrowa Górnicza, Szopena 12
68147 Francusko-Włoskie Tow. Dąbr. Kop. Węgla, Dąbrowa Górnicza, Ogrodowa 15
68029 Franko-Polskie Tow. Górnicze, Sp. Akc., „Reden”, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 12
68413 Futerko Rachela, zastępstwo młynów, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 8
68094 Gallot Roman, zawiadowca Huty Bankowej, Dąbrowa Górnicza, Żeromskiego 6
68278 Glikson Schmiedelowa Rozalia, lek. dent., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 31
68041 Głąb Franciszek, piwiarnia, „Zachęta”, Dąbrowa Górnicza. Kr. Jadwigi 34
68486 Goldsobel Natan, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 6
68288 Goldsztajn Szaja, wł. Dąbr. Zakł. Parkiet., Dąbrowa Górnicza, Łabędzka 32
68302 Góralski Józef, kolportaż pism, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 3
68418 Grochowski J., apteka. Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 9
68092 Guttman Nachman A., Dąbrowa Gór-nicza. Kr Jadwigi 46
68419 Guzowskl Stefan, dr med., lek. dom. Ub. Społ., Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 29
68243 Halpern Szlama, skład drzewa, Dąbrowa Górnicza, Orzeszkowej 14
68272 Hesse Gaston, m., inż., Dąbrowa Górnicza, Żeromskiego 8 b
68370 Hliniak Karol, dr med., dyr. szpitala św. Łazarza w Będzinie, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 42
68035 Honlgsfeld Beniamin, dr med., Dąbrowa Górnicza, Okrzei 20
68203 Honigsztajn Abram, Dąbrowa Górnicza, Szopena 44
68257 Honigsztajn Menasze i Ska, sprzedaż hurt. mąki i kaszy, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 6 
68371 Holzer Antoni, inż., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 8
61660 Hurtownia Chrześć. Tow. Dobroczynności, Sosnowiec, 3 Maja 20
68285 — oddz. w Dąbrouie Górniczej, Sobieskiego 10
68427 Huszno Andrzej, ksiądz proboszcz kościoła narod., Dąbrowa Górnicza, Narodowa 13
68393 „Huta Bankowa”, dom administratorów, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 33
68464 „Huta Bankowa”, Zieleziński Władysław, inż. el. zast. zaw. oddz. elektr., Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 2, m.
68154 „Huta Bankowa”, Tow Akc. Zakł.  hutnicz., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 24
— 1 (dod.) dyr. gener. Touttee R.
— 2 (dod.) wicedyr. administr., H. Lauture
— 3 (dod.) sekret, gener. dyrekcji, Falewicz J.
— 4 (dod.) szef wydz. handl., Morel R.
— 5 (dod.) wydz. syndykatów, Mignaval M.
— 6 (dod.) szef biura sprzed., Paszkowski S.
— 7 (dod.) biuro sprzedaży
— 8 (dod.) nacz. buchalt., Musiał J.
— 9 (dod.) buchalteria
— 10 (dod.) wydz. bankowy, Seguin L.
— 11 (dod.) rozmównica
— 12 (dod.) dyr. fabryki, Swirtun W.
— 13 (dod.) elektrownia
— 14 (dod.) wicedyr. techn., Chapellier J.
— 15 (dod.) wydz. zakupu żelastwa
— 16 (dod.) prez. rady zarząd., Huet’a R . gab
— 17 (dod.) oddz. ruchu. Kawa S.
— 18 (dod.) oddz. utrzym., Hasse G.
— 19 (dod.) warsztat oddz elektr.
— 20 (dod.) oddz. elektryczny, b.
— 21 (dod.) inż. Rossin
— 22 (dod.) biuro eksportowe
— 23 (dod.) inż. Horhatowski
— 24 (dod.) dyr Starkiewicz
— 25 (dod.) inż. Berthomicz
— 26 (dod.) m. p. wicedyr., Chapellier
— 27 (dod.) wydz. syndykatów, Miguel
— 28 (dod.) sekretariat, Szulc M.
— 29 (dod.) inż. Kiersnowski
— 30 (dod.) de Valliere Nicolas, sekretarz prezesa Rady Zarządu (dod.) inż. Maciej Taltko-Porzecki
68043 — zawiadowca oddz. elektr.
68496 — biuro zakupów
— (dod.) szef biura zakupów, Rościszewski Z.
68226 — wydz. gospodarczy
68323 — Swirtun Walery, reprezentant „Huta Bankowa”
68227 — Swirtun W., dyr., Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 12, m.
68034 — Touttee R., gen. dyr., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 40, m.
68036 — Lauture H., wicedyr., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 35, m.
68396 — Lukrec, inż kom. odb. P. K. P., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 21
68258 — Dom dla przyjezdnych Tow. Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Żeromskiego 27
68289 Huta szkła „Staszic”, wł. Bajer W., Dąbrowa Górnicza, kol. Staszica 23
68262 Jackowski Zygmunt, skład apteczny, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 6
68422 Jakowicza Maria, lek. dent., Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 11
68049 Janaszewski Bohdan, „Radio i Technika”, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 13
68265 Janicki Teodor, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 39
68230 Jaworski Tadeusz, architekt, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 4
68488 Juroff Michał, dr. Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 13
68037 Kałkowski Antoni, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 13
68047 Kałkowskl A-, Zieliński K. i S-ka, biuro handlowe, Dąbrowa Górnicza, Konopnickiej 7
68473 „Karpaty”, sprzed. prod. nafty, S-ka z o.o., Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 3b
68474 — magazyn, Łabędzka 5
68368 Kino „Ars”, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 18
68328 Klajman lchel, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 1
68091 Klein Bracia i S-ka, Dąbrowski Prze-mysł Druciany, Dąbrowa Górnicza, Szopena 72
— (dod.) gab. dyr. A. J. Kleina
— (dod.) biuro sprzedaży
— (dod.) biuro zakupów i techniczne
— (dod.) kasa i magazyn
— (dod.) m. dyr. A. J. Kleina
— (dod.) m. W. Kleina
— (dod.) m. d-ra E. Seelenfreunda
68377 Klein S., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 12
68395 Knauff Feliks, kopalnia „Flora”, Dąbrowa Górnicza
68215 Koczorowski Włodzimierz, dr med., choroby kobiece, akuszeria i wewnętrzne, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 35, m. 3

Koleje państwowe
68450 — dyżurny ruchu P K. P., Dąbrowa Górnicza, Stacja Kolejowa
68055 — ekspedycja towar., Dąbrowa Górnicza, Stacyjna 1

68255 Kołakowski Edward, dr med.. Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 15
68231 Kołkiewicz Kazimierz, zakład wyrobów drzewnych, Dąbrowa Górnicza, Krótka 3
68222 Komisarz odb. P. K. P., Sunderland Kazimierz, inż., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 29
68310 Komunalna Kasa Oszczędności, pow. będzińskiego w Będzinie, oddz. w Dąbrowie Górniczej, 3 Maja 18
68434 Koralewski Władysław, felczer, Dąbrowa Górnicza, Łukasińskiego 11
68402 Kowalska Natalia, dr med. Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 11
68374 Koziński Anatoliusz, technik, mech. elektr. fabryka gilz, Dąbrowa Górnicza, al. ks. Bandurskiego 7
68246 Krajewski Tadeusz, dr, lekarz, Gołonóg, Kościelna 28, dom Wnuka, c. Dąbrowa Górnicza
68240 Kroban Stanisław, zawiad. w f-mie „Huta Bankowa”, Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 4
68308 Król Aleksander, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7
68308 Król Kazimierz, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7
68440 Królikowski S. i Englert A.  „Magazyn Współczesny”, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 2
68220 Kruszewski Klemens, dr med., specj chor. dziec. i młodzieży, Dąbrowa Górnicza, Łukasińskiego 10
68204 „Książnica Zagłębia”, księgarnia, skład mater. piśmien., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 17
68214 Kulińska Kazimiera, Dąbrowa Górnicza, Szopena 1
68426 Kwapiszewski Karol, inż., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 47
68472 Lachowski Marian, inż.-mech., Dąbrowa Górnicza, Żeromskiego 10
68082 Lajtner Bernard, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 11
68063 Lajtner Wolf, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 3
68361 Lancman Jakub, „Hygea”, skład apteczny, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7
68322 Landsberg Augustyn, Dąbrowa Górnicza, Waryńskiego 13
68317 Lange Otton, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 2
68070 Latour Armand, inż., Dąbrowa Górnicza, Żeromskiego 8b
68036 Lauture H., wicedyr. Huty Bankowej, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 35
68247 „Limonit”, kopalnie rudy żelaznej, Dąbrowa Górnicza, Okrzei 45
68414 Lipski Kaudiusz, dr med., lekarz Ubezp. Społ. Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 4
68425 Lisiewicz Zygmunt, adw., Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 18
68242 Lustig Majer, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 24
68229 Łebkowska Mieczysława, lek dent., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 23
68429 Łypek Aleksander, apteka, Dąbrowa Górnicza, Okrzei 35
68292 Machoń Tytus, dr med., ambul. rej. V Ub. Społ., Dąbrowa Górnicza, Limanowskiego 31
68440 „Magazyn Współczesny”, A. Englert i S. Królikowski, detal, handl. tow. włók., Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 2
68015 Mayer Wilhelm, dr med. choroby wewnętrzne, specjal. płuc., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7
68389 Mazgay Michał, inż., przedst. rob. ziemnych i wodnych, Dąbrowa Górnicza, 1 Maja 17
68271 Michalski Adam, felczer, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 17
68266 Mieszczak Władysław, fabr. wyr. żel. „Tłocznia”, Dąbrowa Górnicza, Kopernika 12b
68390 Mignaval Marceli, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 47
68012 Milechman Szmul, magazyn zegarmistrz.-jubilerski, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 11
68369 Mioduszewski Stanisław, odlewnia metali, okucia budowl., Dąbrowa Górnicza, Traugutta 9
68337 Miquel Henryk, inż., Dąbrowa Górnicza, Żeromskiego 6
68362 Mironienko Jan, technik, „Radio-Klinika”, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 23
68482 Mitelman Samuel, dr med., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 7
68260 Młodzianowska Leokadia, przeł. gimn. żeńsk., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 11
68345 Molicki Bolesław, skład wędlin, Gołonóg, Florowska 4, c. Dąbrowa Górnicza
68403 Moneta Samuel, skład materiałów aptecznych, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 29
68007 Montandon Henrl, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 43
68232 Morel Rene, inż., Dąbrowa Górnicza, Żeromskiego 8a
68052 Morgulec Roman, adw., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 6
68252 Musiał Jan, buchalter, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 43
68449 Nadleśnictwo państwowe Dąbrowa, kancelaria w Gołonogu, nadleśniczy inż. St. Szczepański, c. Dąbrowa Górnicza
68076 Niedźwiedzki Stefan, ks. proboszcz, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 17
68275 Niepielski Adam, dr med., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 21
68008 Nowicki Antoni, inż., Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 42
68378 Nussbaum G., składy drzewa, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 12 i Kościuszki 14
68294 Nussbaum J. i Ferens M. H., sprzedaż drzewa, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 15
68253 Oczkowicz Mieczysław, wapienniki i dostawa materiałów budowlanych, Dąbrowa Górnicza, Konopnickiej 21
68249 Odlewnia i kuźnia stopów miedzi, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 10
68228 Odlewnia żeliwa „Ogniwo”, wł. Rechnic Bernard, Dąbrowa Górnicza, Legionów 3
68080 Około-Kołak Jerzy, technolog-elektryk, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 16
68467 Owczarek Czesław, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 27
68423 Pająk Jerzy, wyrób śrubek i okuć metalowych, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 19
68394 Parasol Dawid, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 35
68288 Parkiety dąbrowskich zakładów, Dąbrowa Górnicza, Labędzka 32
68147 „Paryż”, Tow. Francusko-Włoskie. Dąbrow. Kop Węgla, Dąbrowa Górnicza, Ogrodowa 15
— 1 (dod.) dyr Cabane. gab.
— 2 (dod.) dyr Jankowski, gab.
— 3 (dod.) dyr Jankowski m.
— 4 (dod.) dyr Cabane, m.
— 5 (dod.) biuro zakupów
— 6 (dod.) sekretariat, Jachimczyk
— 7 (dod.) wydział elektrotechniczny
— 8 (dod.) wydział sprzedaży
— 9 (dod.) wydział sprzedaży
— 10 (dod.) kopalnia „Paryż”
68234 Piechocki Stefan, pracownia wyrob. skórzan. i przyb. podróżn., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 23
68436 Pierwsza dąbrowska fabryka wyrobów z kamienia i cementu oraz pracownia artyst. rzeźb. „Wiktoria”, dawn. Fochtman, właść. Wiktoria Urbańczyk, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 41
68372 Pietrzak Wincenty, kupiec, cukiernia i restauracja, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 9
68309 Pluciński Bolesław, odlewnia metali, Dąbrowa Górnicza, Szopena 10

Poczta, telegraf, telefon
Sosnowiec Rejonowy Urząd Telegraflczno-Telegraficzny, Sosnowiec, Małachowskiego 1
Oddział Sieci Miejskiej 1 Okręgowej:
— centrala automatyczna w Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 1
68223 — Naczelnik Urzędu, gab.
68209 — Naczelnik Urzędu, m.
68221 — kancelaria
68201 — kasa główna
68016 — telegraf
68077 — kasa telegrafu i rozmównica
68205 — kontroler kasy
68224 — ekspedycja
68269 — magazyn pocztowy na stacji kokolejowej
68268 — centrala telef. automatyczna
68097 — technik centrali automatycznej, m. Gołonóg
68344 Agencja Pocztowo-Telekomunikacyjna Gołonóg
Strzemieszyce Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Strzemieszyce (patrz centrala Strzemieszyce)
Ząbkowice Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Ząbkowice (patrz centrala Ząbkowice)

Policja państwowa
Komisariaty:
68044 — Komisariat Dąbrowa Górnicza,  3 Maja 22
68071 — Gołonóg, c. Dąbrowa Górnicza
68072 — Strzemieszyce, c. Dąbrowa Górnicza

Pluton konny:
68225 Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi

68288 „Polski Parkiet” Sz. Goldsztajn, Dąbrowa Górnicza, Łabędzka 32

68096 Pradelski Dawid, Dąbrowa Górnicza, Szopena 26
68304 Prejzerowicz Izaak, sprzed. mater. wodociąg.-kanal. i budowl., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 13
68049 „Radio i Technika”, Janaszewski Bohdan, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 13
68362 Radioklinika, wł. Mironienko Jan, skł. ap. radiowych, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 23
68026 Radzikowski Roman, zakł fotograf., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 4
68327 „Rączka J.”, zakł. pogrzebowy, wł. Giercuszkiewicz Marian, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 7
68228 Rechnic Bernard, odlewnia żel. „Ogniwo”, Dąbrowa Górnicza, Legionów 3
68256 Rechnic Bernard, wł. fabr. śrub i nitów, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 34
68312 Rechnic Natan, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7
68029 „Reden”, kopalnia Franko-Polskiego Tow. Górn., Dąbrowa Gornicza, Kr. Jadwigi 12
68490 Reichman Aleksander, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 12
68490 Reichman Dawid, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 12
68295 Rossin A., inż, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 43
68248 Rosciszewski Zbigniew, inż., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 43
68466 Rozenberg Jakub, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 19
68493 Rozenblum Josek, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 32
68216 Rozenblum Motel, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 38
68014 Rytman Wacław, adw., Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 5a
68303 Rzadkowski Jan, technik kanał. wod. ogrzew., Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 31
68340 Sagan Bronisław, paryska prac. krawiecka, Dąbrowa Górnicka, Sobieskiego 7
68027 Sąd Grodzki, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 31
68376 Schabowski Józef, kupiec, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 10
68416 Senko Stanisław, ks. prob., Dąbrowa Górnicza-Zagórze
68446 Skiba Aleksander, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 15
68403 Skład mat. aptecznych i farb. Moneta Samuel, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 29
68083 Skład piwa, Biskupek Jan, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 19a
68350 Sokołowski Dymitr, adw., Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 14
68335 Spółdzielnia Ziemiańska z o.o. dla zbytu mleka – hala mleczna, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 18
68030 Starkiewicz Antoni, inż., Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 33
68009 Stecki M., nacz. urzędu górnicz., Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 1

Stowarzyszenia
68401 Stowarzyszenie Dozoru kotłów w W-wie, odz. w Dąbrowie Górniczej, Sienkiewicza 7
68084 Straż pożarna ochotnicza, Dąbrowa Górnicza, Koszelew
68002 „Strem”, Tow. zakład, chem. S.A., fabryka w Strzemieszycach, c. Dąbrowa Górnicza
— 1 (dod.) dyr. B. Zyss, m.
— 2 (dod.) gab. dyrekcji
— 3 (dod.) prywat. połączen. ze stacją Strzemieszyce Połudn.
68282 Strzegowski Karol, przemysłowiec, z f-my L. Strzegowski Sp. z o.o., farb. papy dachowej, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 21
68306 Styczyński Teodor, lokomocja Ubezp. Społ. w Sosnowcu, oddział Dąbrowa Górnicza, Wiejska 6
68222 Sunderland Kazimierz, inż., komisarz P. K. P., Dąbrowa Górnicza, Okrzei 30
68227 Swirtun Walery, inż. górn., dyr. Tow. akc. Zakł. hutn. Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 12
68323 Swirtun Walery, reprezentant „Huta Bankowa”, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 24
68300 Szaniawski Stanisław, dr med., Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 2
68375 „Szi-Lak”, fabryka obuwia, Dąbrowa Górnicza, Okrzei 7

Szkoły
68456 Gimnazjum Koedukacyjne Kupieckie, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 11
68411 Gimnazjum i liceum państw., im. W. Łukasińskiego, Dąbrowa Górnicza, Łukasińskiego 36
— (dod.) dyrektor, m.
68260 Gimnazjum i liceum żeńskie prywatne im. E. Zawidzkiej, zrzeszenia Rodzicielskiego, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 11
68456 Handlowa żeńska E. Łabudzińsklej, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 4
68005 Państw. Szkoła Górnicza i Hutnicza oraz państw. gimnazjum mechaniczne, Dąbrowa Górnicza, Legionów 85
68492 — warsztaty mechaniczne
68211 Powszechna nr 7, im. H. Kołłątaja, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 1
68087 Publiczna dokształcająca zawodowa, Dąbrowa Górnicza, Kondratowicza 2
68031 Szpigielman Lejb, Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 11

Szpitale
68239 Zjednoczony „św. Barbary” i „św. Wincentego”, Ubezp. Społ., oddz. wewnętrzny, Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 4
68024 — oddział chirurgiczny, Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 8
68088 Sztaba Antoni, Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 19
68424 Sztajnfeld M., zakł. wyr. stalowych precyz., Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 35
68255 Szulc Rudolf, dr med., Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 15
68061 Święcki Stanisław, Sp. z o.o., drukarnia i introligatornia, skład pap. mat. piśm. i rysunk., Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 19
68233 Tenior Feliks, odlewnia metali, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 19
68266 „Tłocznia”, Mieszczak Władysław,  fabr. wyr. żel., Dąbrowa Górnicza, Kopernika 12b
68034 Touttee R., dyr. Huty Bankowej, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 40
61776 Tow. Akc. zakł. hutn. „Huta Bankowa” w Dąbrowie Górniczej, oddz. walcowni „Hrabia Renard”
68040 Ubezpieczalnia Społeczna w Sosnowcu, ośrodek specjalistyczny i pogotowie lekarskie, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego, róg Sienkiewicza
68024 — szpital św. Barbary, Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 4
— (dod.) dr Lipski, m.
68239 — szpital św. Wincentego, Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 4
68250 — IX apteka, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 14
68270 — placówka terytorialna w Dąbrowie Górniczej, Sienkiewicza 21
68006 Urbańczyk Stanisław, inż., Dąbrowa Górnicza, Zagórze, Miroszewskich
68436 Urbańczyk Wiktoria, właścicielka pierwszej dąbrowskiej fabryki wyrobów z kamienia i cementu oraz pracowni artystyczno – rzeźbiarskiej, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 41

Urzędy
68042 Urząd Górniczy Okręgowy, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 35
— (dod.) naczelnik urzędu, gab.
— likwidatura byłych okręgowych Urzędów Górniczych, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 18
— (dod.) naczelnik urzędu Marian Stecki, m.
68238 Urząd Skarbowy, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 14
68280 Uthke Cezary, inż., Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 3
68058 Valliere (de) Nicolas, sekretarz prezesa Rady Zarządu T-wa Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 33
68330 „Victoria”, kop. węgla kamień., Kozłowski Piotr, Dąbrowa Górnicza, kol. Zając
68329 Wajnryb Estera, skł. sukna, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 17
68048 Wajnsztajn Icek, Dąbrowa Górnicza, Szopena 28
68492 Warsztaty mechaniczne – Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej i Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, Dąbrowa Górnicza
68383 Wartak Izydor, galanteria, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 4
68443 Weinryb Dawid, właściciel drukarni „Express”, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 17
62762 „Ekspress”, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 17
68259 Weiner Izrael, sprzedaż mąki i kaszy, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 9
68046 Weiner Lejzor, kupiec, hurt. sprzedaż mąki i zboża, Dąbrowa Górnicza, Okrzei 37
68023 „Wibrobeton”, mechaniczna fabryka wyrobów cementowych, wł. f-y „Carbover”, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 17
68379 Wieczorkiewicz Marian Damazy, lekarz, Dąbrowa Górnicza, Kr. Jadwigi 2
68053 Wierzbicki Leon, lekarz, choroby kobiece i akuszeria, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 37
68284 Wierzbiński Rachmil, skł. mater. drzewn., Dąbrowa Górnicza, kr. Jadwigi 41
68436 „Wiktoria”, pierwsza dąbrowska fabryka wyrobów z kamienia i cementu oraz pracownia artystyczno-rzeżbiarska, wł. Wiktoria Urbańczyk, Dąbrowa Górnicza, Narutowicza 41
68334 Wilczyński Stefan, restauracja, Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 5
68381 Wilkoszewskl Jan, skład instrumentów muzycznych i rowerów, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7b
68081 Winnicki Jan, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 3
71516 Wojewódzki Wacław, Dąbrowa Górnicza, Wesoła 23
68442 Woźniak Emil, Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 1
68213 „Zagłębie”, restauracja, Kozłowski Władysław, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 3
68045 Zakład Instalacji elektrycznych, Edmund Cyzmer, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 2
68340 Zakład krawiecki, Br. Sagan, Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 7
68231 Zakład wyrobów drzewnych i wszelkiego rodzaju trzonków do kilofów, łopat, młotków itp., Kazimierz Kołkiewicz, Dąbrowa Górnicza, Krótka 3

KAZIMIERZ k. Strzemieszyc
Połączenie z abonentami central ręcznych (Kazimierz koło Strzemieszyc, Sławków, Strzemieszyce i Ząbkowice) sieci Zagłębia Dąbrowskiego uzyskuje sią na całej okręgowej sieci automatycznej Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska przez wybranie tarczą dwucyfrowego numeru 66, pod którym zgłasza się telefonistka centrali podmiejskiej w Sosnowcu i łączy z żądanym abonentem wymienionych central ręcznych

18 Nadleśnictwo Państwowe Dąbrowa, leśnictwo Strzemieszyce, leśniczy Tadeusz Dąbrowski

STRZEMIESZYCE
Połączenie z abonentami central ręcznych (Kazimierz koło Strzemieszyc, Sławków, Strzemieszyce i Ząbkowice) sieci Zagłębia Dąbrowskiego uzyskuje się na całej okręgowej sieci automatycznej Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska przez wybranie tarczą dwucyfrowego numeru 66, pod którym zgłasza się telefonistka centrali podmiejskiej w Sosnowcu i łączy z żądanym abonentem wymienionych central ręcznych.

12 Bałdys Paweł, przemysłowiec, Pilecka 9
15 „Barosz”, S-ka firmowa, wytwórnia części rowerowych, B-cia Rozensztein i Szmuklerz, Piłsudskiego 54
12 Białostocki Marceli, dr med., lek. dom. Ub. Społ., Kościelna 67
10 Bubel Antoni, hurt. piwa „Żywiec”, Stacyjna 1
38 „Carbover”, Sp. z o. o., fabryka wyrobów cementowych, Piłsudskiego 25
20 Cegielnia Elektr., wł. Rabinowicz S. H., Cegielniana 9
24 Drożdż Bolesław, dr wet., Sławkowska 321
28 Duda Stefan, handel węglem, Sławkowska 174
35 Eizerman Czesław, Warszawska 65
17 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim, S.A., posterunek monterski, Kolejowa 6
— (dod.) kierownik posterunku, m.
2 Horowicz G., kupiec, Szosowa 11
26 Borowicz GierszOn, kier. Banku Kupieckiego, Warszawska 72

Koleje państwowe:
3 — dyż. ruchu P. K. P., st. Strzemieszyce Półn.

7 Korzonek Jan, dr med., Kościelna 28
11 Kuc Jan, Piłsudskiego 19
37 Michalski Kornel, kierownik zakładów szczotkarskich „Spójnia”, Modrzejowska 6
18 Nadleśnictwo Dąbrowa, leśnictwo Łosień, leśniczy Józef Anioł
27 Piekarski Marek, inż., T-wo Zakł. Chem. „Strem”, Sp. Akc.
31 Plawner Cudek, Warszawska 72

Poczta, telegraf i telefon:
3 — Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, Pocztowa 2
2 — naczelnik, m.

30 Rozenblatt Jakub, Szosowa 341
21 „Strem” Towarzystwo zakładów chemicznych, Sp. Akc., fabryka w Strzemieszycach
— (dod.) ni. inż. M. Knabe (drugi telefon: Nr 6 80 62 patrz Dąbrowska automat. sieć)
36 Szancer R. L., Piłsudskiego 68
9 Szpiegelman Majer, hurtowa sprzedaż art. kolonialnych i skład mąki, Kolejowa 7
16 Taub Chaskiel, kupiec, Szosowa
19 „Wapno Strzemieszyckie”, zakłady wapienne, wł. Roman Dobrzański, biuro sprz.: Katowice, Mikołowska 44/4, tel. 30423 i 25159
1 Zakł. Przemysł. „Strzemieszyce”, S. A., fabr. superfosfatów oraz drutu i gwoździ, Sławkowska 311
— (dod.) kier. Wójcik Wacław, m.
25 Zakłady Wapienne „Praca”, Dąbrowska 5
36 Zaks Hendel, Piłsudskiego 68
8 Zyss Adam, dr med.. Warszawska 51

ZĄBKOWICE
Połączenie z abonentami centralą ręcznych (Kazimierz koło Strzemieszyc, Sławków, Strzemieszyce i Ząbkowice) sieci Zagłębia Dąbrowskiego uzyskuje się na całej okręgowej sieci automatycznej Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska przez wybranie tarczą dwucyfrowego numeru 66, pod którym zgłasza się telefonistka centrali podmiejskiej w Sosnowcu  i łączy z żądanym abonentem wymienionych central ręcznych.

Automat telefoniczny:
Restauracja, Kościelna 3

9 Belgijska Sp. Akc., T-wo Południowo-Polskich Hut Szklanych
20 „Budowla”, Sp. z o. o., sprzedaż drzewa oraz materiały budowl., 11 Listopada 18
2 „Elektryczność”, Towarzystwo, Sp. Akc., zakłady elektrochemiczne
7 „Eltes”, Sp. firm., zakłady wapienne i dolomitowe
9 Frydrych Rywka, skład mąki, otrąb i art. spożyw., 11 Listopada 4
15 Gibałka Franciszek, Szosowa 20
21 Huszko Andrzej, ksiądz, pensjonat „Zdrowie”, Bielowizna 5

Koleje państwowe:
12 — ekspedycja towarowa P. K. P.
13 — oddział 5 drogowy P. K. P.

14 Lipski Edward, dr med., lek. dom. Ubezp. Społ.
4 Łada Stanisław, dom własny
18 Nadleśnictwo Państwowe Dąbrowa, leśnictwo Ząbkowice, leśniczy Bolesław Lewandowski

Poczta, telegraf i telefon:
10 — Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
15 — Oddział kasowy

Policja Państwowa
4 — Posterunek Ząbkowice
5 — Posterunek Łosień
— (dod.) zarząd gminny Łosień

24 Potępa Franciszek, Kościelna 20
5 Siegrelch i S-ka, zakłady wapienne i dolomitowe „Eltes”, Sp. firmowa w Ząbkowicach
24 Siegreich Julian, dyr. f-my „Eltes”, Będzińska 10
6 Siegreichowa Rena, 11 Listopada 2
16 Strzelec Jan, kierownik cegielni Sejmiku Będzińskiego, Będzińska 23
19 Szulc Rudolf, dr med., m., dom kolejowy Nr 13
3 Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła, Sp. Akc.

 

 

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij