Hinda Rachel bat Ari Lejb eszet Eliezer

Opis:

Jedyne w 100% potwierdzone zdjęcie żydowskiego cmentarza przy dzisiejszej ulicy Ludowej (Mydlice). Po kilku miesiącach starań, przez Ottawę po Cleveland – finalnie, dzięki p. Weibust na łamy Dawnej Dąbrowy trafiła fotografia kirkutu.

Dane z nagrobka:

Hinda Rachel bat Ari Lejb eszet Eliezer
zm. 23 lutego 1935 (20 adar riszon 5695)

1.  Tu spoczywa
2. niewiasta stara, poważana, skromna,
3. uprawiająca dobroczynność,
4. a na dobre uczynki i w bractwie pogrzebowym
5. pracująca wiernie,
6. wśród niewiast w namiocie niech będzie błogosławiona,
7. pani Hinda Rachel,
8.  córka pana Ariego Lejba, pokój mu,
9.  żona pana Eliezera, pokój mu,
10. Wolbromski.
11. Odeszła w dobrej sławie w dniu świętego Szabatu
12. 20 adar pierwszego roku 695 według krótkiej rachuby
13. w 83 roku jej życia.
14. Niech będzie dusza jego zawiązana w węźle życia.

WAGI DO INSKRYPCJI:
Wers 6: Por. Sdz 5,24.
Wers 12: Skrót  zapisany za pomocą ligatury.
Wers 13: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1851 lub 1852.
Wers 14: Por. 1Sm 25,29.

NUMER NAGROBKA: 113
WYKONAWCA NAGROBKA: (M. Rozenberg)
Nagrobek po prawej stronie w następnym rzędzie oznaczony numerem 134 upamiętniała mężczyznę o imieniu Mordechaj.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Dzielnice - Mydlice - Ludowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6249elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij