Przyszli górnicy – bracia Wilkoszewscy

Przyszli górnicy – znają smak prawdziwej sztuki (nieznana data i czasopismo)

Piąty przegląd zespołów artystycznych zagłębiowskich szkół górniczych odbywał się pod hasłem „Nie ma kultury technicznej bez wychowania estetycznego”. Przegląd przekonał nas, że nie są to czcze słowa. Widać, że szkoły górnicze traktują wychowanie estetyczne z należytą powagą i dokładają starań, by techniczny program dopełnić artystyczną treścią.

Na przegląd stawiło się pięć szkół zasadniczych i dwa technika – czyli pełny komplet naszych górniczych placówek szkolnych. Zespoły przygotowały się do występów bardzo starannie i pokazały dosyć urozmaicone programy. Czasem tylko odnosiło się wrażenie, że tu i ówdzie przydałoby się trochę więcej inwencji ze strony inscenizatorów oraz… mniej powagi ze strony wykonawców. Niepotrzebnie tuszują oni swój naturalny młodzieńczy wdzięk i hamują przejawy swobody, będące bodaj czy nie głównymi atutami amatorów, od których trud no przecież spodziewać się maestrii wykonania.

W ocenach jury największe uznanie zyskał Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca przy dąbrowskim Technikum Górniczym. Nie ujmując zasług członkom zespołu, był to przede wszystkim triumf… instruktażu. Na przykładzie MZPiT, od paru lat zajmującym pierwsze miejsce także na przeglądach centralnych, jeszcze raz potwierdza się fakt, że gwarancją osiągnięć zespołu – w większym stopniu- niż talenty wykonawców – jest wysoki poziom instruktorów. Międzyszkolnym Zespołem z Dąbrowy kieruje mgr Tadeusz Szymaszek, orkiestrą dętą – Szczepan Słowiński, zespołem muzycznym – Kazimierz Wilkoszewski, chórem – Franciszek Wilkoszewski, Teatr Poezji prowadzi Maria Kopeć, zaś widowisko „Dyngus na Mazowszu” przygotował od strony choreograficznej Paweł Bartsch. Na centralny przegląd zespołów szkół górniczych prócz chóru, baletu, orkiestry dętej i smyczkowej oraz Teatru Poezji MZPiT – pojedzie jeszcze orkiestra akordeonistów ZZG kop. „Czerwona Gwardia”.

Nagrody dla najlepszych zespołów w przeglądzie były dwojakie: pieniężne – ufundowane przez ZO ZZG i rzeczowe – ufundowane przez kopalnie. Oprócz MZPiT i ZSG „Czerwonej Gwardii” nagrodzono jeszcze ZSG kop. „Sosnowiec” i „Milowice”, ZSG kop. „Niwka” i Technikum Energetyczne.

Temu ostatniemu warto poświęcić parę słów. Sosnowieckie technikum zaprezentowało swój harcerski zespół estradowy, kierowany przez aktorkę PTZ, Irenę Szabelak. Harcerze wzbudzili nasze uznanie wyjątkowo urozmaiconym programem. Były w nim nie tylko muzyka i piosenki, ale wiersze, monologi, a także całkiem udane tańce. Konferansjer niepotrzebnie tylko zwracał się do młodzieżowej widowni per „proszę państwa” zamiast „proszę kolegów” i niepotrzebnie wychwalał przymioty wykonawców i własne. Trzeba wytrawnych mistrzów konferansjerki, aby takie żarty zabrzmiały autoironicznie – inaczej przybierają ton niezamierzonej powagi.

Po przeglądzie odbył się jeszcze konkurs dla piosenkarzy (zwyciężyła Danusia Kapuścik, członkini MZPiT) oraz „Zgaduj – zgadula” na temat zmian, jakim podległo Zagłębie w 20-leciu, w której pierwszą nagrodę otrzymał Krzysztof Wyrzycki z Technikum Górniczego. (ata)

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij