Program otwarcia amatorskiej sceny Zagłębia – słowo wstępne

1966 – Program otwarcia amatorskiej sceny Zagłębia – słowo wstępne

Bieżący rok, który kończy obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, stanowi wyjątkową okoliczność dla nawiązywania do tradycji państwowości polskiej, do świadczących o postępie zdarzeń historycznych, do dorobku nauki, sztuki i kultury naszego narodu, do osiągnięć i dóbr wniesionych w polską rzeczywistość przez wiele pokoleń, za cenę walk, ofiar i wytężonej pracy rąk i umysłu naszych przodków, do ścisłych związków, które z tradycjami historycznymi ma Polska Ludowa.

Dla wielu miast — należy do nich i Dąbrowa Górnicza — ten rok wielkich obchodów ogólnonarodowych zbiega się z rocznicami wydarzeń mających duże znaczenie dla ich życia, rangi w skali krajowej, rozwoju życia społecznego, oświaty i kultury.

Dla Dąbrowy Górniczej rok 1966, to rocznica 150-lecia powstania pierwszej w Polsce szkoły górniczej, noszącej obecnie nazwę Technikum Górniczego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Dzieje tej szkoły, jak to przedstawił w swej monografii mgr Jan Ziemba, wiążą się z postacią jej inicjatora i założyciela, wybitnego działacza i pisarza politycznego, uczonego przyrodnika i geologa Stanisława Staszica. Szkoła ta zgodnie z postępowymi poglądami reprezentowanymi przez Komisję Edukacji Narodowej, została powołana do życia w Kielcach w roku 1816, przy Dyrekcji Górniczej, jako Szkoła Akademiczno-Górnicza, aby szkolić kierowniczą kadrę dla rozwijającego się górnictwa polskiego. Po 10 latach wraz z Dyrekcją Górniczą przeniesiona do Warszawy, została wskutek trudności lokalowych zamknięta. Reaktywowanie jej nastąpiło w roku 1889 w Dąbrowie Górniczej, przez naczelników górnictwa w Zagłębiu Jana Hempla i Wincentego Choroszewskiego, przy czym jej program dostosowany został do potrzeb kształcenia średniej kadry technicznej dla górnictwa. Dziś dąbrowska „Sztygarka” cieszy się zasłużoną opinią przodującej szkoły górniczej, a jej wychowankowie rozsiani są po całym kraju.

Drugą ważną rocznicą w historii Dąbrowy Górniczej jest 50-lecie uzyskania praw miejskich, które zmieniły charakter, oblicze i rangę miejscowości oraz warunki bytu, życia społecznego i kulturalnego jej mieszkańców.
Trzecia godna uwagi rocznica, to jubileusz 10-lecia Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zagłębie” przy Technikum Górniczym im. Stanisława Staszica — radosne święto młodzieży, która w ciągu dziesięciu lat, wkładem swego entuzjazmu i wytrwałości, mimo stałego przepływu uczestników w zespole, korzystając z troskliwej opieki Wydziału Szkół Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Dyrekcji Technikum Górniczego oraz wytrawnej kadry kierowniczej i instruktorskiej, nadała zespołowi poziom artystyczny przynoszący splendor dla miasta i szkoły.

Przynależność Zespołu do Związku Teatrów Amatorskich jest przyczyną, że impreza jubileuszowa Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zagłębie” związana została z inauguracją Sceny Amatorskiej nowoutworzonego Oddziału Związku Teatrów Amatorskich Zagłębia.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij