Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Pożar kopalni w Dąbrowie

  Rycina zatutułowana: Pożar kopalni w Dąbrowie (w listopadzie 1890 r.). Z obrazu Stanisława Wolskiego. Najprawdopodobniej uwieczniono pożar w kopalni Ignacy (przemianowanej w latach 90 XIX na Mortimer).

  Fragment opisu: „Śmierć często zagląda górnikom w oczy. Ogień, woda, powietrze, trzy potężne żywioły grożą mu bezustannie.
  Kopalnie dąbrowieckie sięgają pod koryto Przemszy i różnych jej dopływów, stąd pochodzi nieustannie przesiąkanie wody do wnętrza komór i chodników.
  Z wodą ciągle walczą pompy, wydobywające ją na powierzchnię, ale jakże często mała nieostrożność powoduje zalew kopalni i śmierć wielu górników.
  Drugim wrogiem kopalni jest ogień. Wybucha on z powodu nagromadzonego w szczelinach miału węglowego i innego jeszcze minerału, zwanego pirytem, czyli siarczanem żelaza.”

  Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 60. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

   

  Więcej
 • Stara odkrywka w Dąbrowie

  Rycina zatutułowana: Stara odkrywka w Dąbrowie.

  Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 59. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

   

  Więcej
 • Szyb Mortimer w kopalni Ignacy w Dąbrowie

  Rycina zatutułowana: Szyb Mortimer w kopalni Ignacy w Dąbrowie.

  Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 58. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

   

  Więcej
 • Górnicy

  Rycina z górnikami w rozdziale „Dąbrowa Górnicza”.

  Fragment opisu: „Mimo blizkiego sąsiedztwa górnicy z hutnikami żyją w ciągłej niezgodzie i wzajemnie drwią jedni z drugich przy każdej sposobności.

  Idą, idą smolipyski,
  Zamiast palców – mają łyżki
  Wyszli, wyszli ze śmierdziuchy,
  Okręcają się w kożuchy.

  Takie są uprzejme przytyki górników do narzędzi hutniczych kształtem przypominających łyżkę, do cuchnących gazów, wydobywających się z pieców, oraz do ciepłej odzieży, jaką hutnicy – przyzwyczajeni do gorąca – zawsze nosić muszą. W zamian za tę piosenkę, górnicy inną również miłą słyszą/

  Ziemię świętą ryje,
  Wodą zgniłą żyje,
  Wózki kret popycha,
  A na słońcu zdycha.”

  Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 56. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

  Więcej
 • Widok ogólny Dąbrowy

  Na rycinie można zauważyć Wzgórze Gołonoskie z kościołem franciszkanów oraz pierwszy kościół w Dąbrowie pw. Św. Aleksandra (budowany w latach 1875-77).

  Fragment opisu: „Poetyczną nazwę Dąbrowy nosi znana w całej Europie osada fabryczna i górnicza, w dolinie rzeki Przemszy leżąca. To nasz skarbiec, z którego codziennie armia robotników wydobywa węgiel i rozsyła po całym kraju, by wprawiał w ruch setki maszyn, pędził po szynach ładowane pociągi, oświecał i ogrzewał mieszkania ludzkie, bo wielka moc i wielkie bogactwa ukryte są w tych niepozornych, bezkształtnych bryłach, słusznie przez poetów czarnymi dyamentami zwanych. „

  Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 55. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

  Więcej
 • Wielka walcownia Huty Bankowej

  Wielka walcownia Huty Bankowej.

  Fragment opisu: „Z walcowni, jedna po drugiej zsuwają się karty olbrzymie i ogniste, a robotnicy podnoszą je cęgami i podkładają pod wielkie nożyce, by im nadać odpowiednie rozmiary. Te karty, to rozpalona blacha żelaza. Huta drży, jęczy, dudni, parska… Czoło jej wieńczy korona z płomieniami, wśród których – jak olbrzymie dyamenty – lśnią elektryczne światła”.

  Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 54. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

  Więcej
 • Zejście do kopalni

  Rycina zatytułowana ‚Zejście do kopalni’ z rodziału „Dąbrowa górnicza”.

  Fragment opisu: „Na dno szybu górnicy spuszczają się za pomocą szali, jest to mocna, żelazna klatka. Dwie takie szale w ustawicznym są ruchu, gdy jedna zjeżdża, druga tą samą siłą do góry się wznosi, a na każdą podróż tylko kilkudziesięciu sekund potrzeba. Komu jednakże ten sposób podróży nie podoba się, ten może zejść aż na dno kopalni dość stromymi i bez poręczy schodami, jak to widać na załączonej rycinie. Dno szybu, to środowisko, do którego ze wszystkich stron zbiegają się chodniki, t. j. korytarze w ziemi wykute. Długość i wysokość chodników bywa rozmaita; jedne są tak nizkie, że górnik tylko, leżąc, pracować może, ale bywają i wysokie na kilka piątr komory, całym lasem grubych belek podparte”.

  Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 57. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

  Więcej
 • Ks. Stefan Niedźwiedzki

  Podpis zdjęcia:
  Ks. Stefan Niedźwiedzki,
  Dotychczasowy proboszcz parafji Raków p. Częstochową, mianowany przez Ojca św. proboszczem Dąbrowy Górniczej.

  Fotografia pochodzi z czasopisma „Niedziela” – Ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Częstochowskiej nr 27 z 2 lipca 1933 r. Wydawca: Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Częstochowskiej. Redaktor: Ks. Wojciech Mondry. Redakcja: Częstochowa, ul. Racławicka 12.

  Więcej
 • Ze zjazdu Stowarzyszenia robotników Chrześcijańskich

  Podpis zdjęcia:
  Ze zjazdu Stow. robotników chrześcijańskich w Dąbrowie Górniczej. (Fotografja z obchodu rocznicy encyklik papieskich „Rerum Nowarum” i „Quadragensimo Anno” oraz ze zjazdu Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich i Chrześcijańskich Związków Młodzieży Polskiej Pracującej „Odrodzenie” z całego Zagłębia Dąbrowskiego, który odbył się w dniu 14-go maja 1933 roku w Dąbrowie Górniczej).

  Fotografia pochodzi z czasopisma „Niedziela” – Ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Częstochowskiej nr 27 z 2 lipca 1933 r. Wydawca: Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Częstochowskiej. Redaktor: Ks. Wojciech Mondry. Redakcja: Częstochowa, ul. Racławicka 12.

  Więcej
 • Ze zjazdu Stowarzyszenia robotników Chrześcijańskich

  Podpis zdjęcia:
  Ze zjazdu Stow. robotników chrześcijańskich w Dąbrowie Górniczej. (Fotografja z obchodu rocznicy encyklik papieskich „Rerum Nowarum” i „Quadragensimo Anno” oraz ze zjazdu Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich i Chrześcijańskich Związków Młodzieży Polskiej Pracującej „Odrodzenie” z całego Zagłębia Dąbrowskiego, który odbył się w dniu 14-go maja 1933 roku w Dąbrowie Górniczej).

  W pierwszym rzędzie, trzeci od prawej strony siedzi ks. Stefan Niedźwiedzki.

  Fotografia pochodzi z czasopisma „Niedziela” – Ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Częstochowskiej nr 28 z 9 lipca 1933 r. Wydawca: Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Częstochowskiej. Redaktor: Ks. Wojciech Mondry. Redakcja: Częstochowa, ul. Racławicka 12.

  Więcej
 • Chechłówka, kop. Reden, Huta Cynku na mapie

  Mapa zatytułowana ‚Zagłębie Dąbrowskie. Dąbrowa Górnicza’.
  Druk Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie 1929 r.
  Skala 1:10.000
  Ministerstwo Robót Publicznych i Ministerstwo Przemysłu i Handlu
  Kierownictwo Pomiarów Zagłębia Dąbrowskiego
  Wykonano wg pomiarów z r. 1925-1926

  Elementy zaznaczone na mapie: Kop. Reden, Huta Cynk. Konstanty, Cg., Chechłówka Dąbr., Reden Dąbr., Kop. Ignacy, Sz. Mortimer I, Sz. Mortimer II, Huta Paulina, Wola Zag., Ostrężne Zag., Zagórze, Kop. Kazimierz, Czarne Morze, Staszyc Dąbr., Gołonóg-Podlesie, Sz. Albert, Kop. Flora, Klimontów, St. Kazimierz, Strzemieszyce, Strzemieszyce Wlk. Oprócz tego kilkadziesiąt oznaczeń: Kop., Sz., Prch.

  Pełna wersja mapy dostępna tutaj (~22MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej
 • Fragment mapy Będzina z Dąbrową Górniczą

  Mapa zatytułowana ‚Zagłębie Dąbrowskie. Będzin’.
  Druk Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie 1929 r.
  Skala 1:10.000
  Ministerstwo Robót Publicznych i Ministerstwo Przemysłu i Handlu
  Kierownictwo Pomiarów Zagłębia Dąbrowskiego
  Wykonano wg pomiarów z r. 1925-1926

  Oznaczenia na pełnej wersji mapy: Będzin, Warpie, Dw., El., Małobądź, Czarna Przemsza, Środula, Wygwizdów, Konstantynów, Pogoń, Zagórze, Józefów, Kop. Koszelew, Dąbrowa Górnicza, 11 Dąbrowa Górnicza. Oprócz tego kilkukrotnie: Cg., Fb., M., Prch.

  Pełna wersja mapy dostępna tutaj (~22MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej
 • Społem - Członkowie rady i zarządu PSS w Dąbrowie

  Fotografia z wydawnictwa: „Spółdzielczość w Dąbrowie Górniczej 1886-1966. Ze wspomnień działacza spółdzielczego Zagłębia Dąbrowskiego” – Jakub Dąbski, „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach Oddział w Dąbrowie Górniczej, Warszawa 1968.

  Na tablicy w tle widać napis: „NAKŁAD NA BHP”.

  Podpis zdjęcia: Członkowie rady i zarządu PSS.

  Więcej
 • Huta Bankowa, Łabęska, Kopalnia Paryż

  Fragment mapy z Hutą Bankową, Kopalnią Paryż oraz Kopalnią Ksawera oraz częścią dzielnicy Łabędzka (na mapie opisana jako Łabęska).

  Mapa zatytułowana ‚Zagłębie Dąbrowskie. Łagisza’.
  Druk Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie 1929 r.
  Skala 1:10.000
  Ministerstwo Robót Publicznych i Ministerstwo Przemysłu i Handlu
  Kierownictwo Pomiarów Zagłębia Dąbrowskiego
  Wykonano wg pomiarów z r. 1925-1926

  Pełna mapa dostępna tutaj (~22MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej
 • Otwarcie SPOŁEM w Ząbkowicach

  Podpis fotografii: Uroczystość otwarcia nowego sklepu w Ząbkowicach (na Bielowiźnie) była wspaniałą manifestacją propagandową spółdzielczości „SPOŁEM” (1925).

  Nad drzwiami tablica z napisem:

  SPÓŁDZIELCZOŚĆ SPOŻYWCÓW
  SPOŁEM
  SKLEP No III

  Na sztandarze widać fragment napisu: …. NOŚCI SIŁA. Pierwsza osoba na prawo (w stronę drzwi) od sztandaru to najprawdopodobniej Roman Markowski, znany działacz spółdzielczy w Ząbkowicach.

  Fotografia z wydawnictwa: „Spółdzielczość w Dąbrowie Górniczej 1886-1966. Ze wspomnień działacza spółdzielczego Zagłębia Dąbrowskiego” – Jakub Dąbski, „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach Oddział w Dąbrowie Górniczej, Warszawa 1968.

  Więcej
 • Theil von Schesien - sekcja 103 z Dąbrową

  Topograficzno-militarna mapa części obszarów Górnego Śląska opracowana przez porucznika artylerii C.F.WEILANDA wydana nakładem „Geograph Instituts” Weimar – 1807 rok, wykonana na zlecenie księcia Karola Augusta (1758-1828). Szczegółowa mapa o bogatej treści kartograficznej, oznaczono m.in.: twierdze, miasta, wsie z kościołami i bez, zamki stare i nowe, folwarki, pojedyncze – gospodarstwa, lasy, bory, łąki, moczary i trzęsawiska, młyny wodne, wiatraki, gościńce, pojedyncze drzewa i domy, drogi wiejskie i pocztowe – stacje pocztowe, szubienice – sieć wodną.

  Fragment z Dąbrową zawiera: Woikowice Komorne, Jazowy, Preczow, Lagisza, Pieklo, Bogoria M., Losien, St. Doroth, Krodietz, Będzin, Turlak, Studzieniek, Czelacz, Siemianowitz, Lesnik, Milowitz, Nabrani, Dombrowka, Bogutzitz, Schopienitz, Sabel—tte, Pogoenie, Dwor, Siedlec, Strodulka, Malobądz, Wandzykow, Budy Bedzinskie, Dabrowa, Zagorskie Budy, Zagorze, Porabka, Klimentow, Niemce, Jezora, Golonog, Budy Strzemieszyce, Okradzionow, Mały Strzemieszyce, Strzemieszyce Wielkie, Macki Budy, Burek Budy, Wileczy Budy, Bednarskie Budy, Cis-on M., Warwas M., Niwa Budy, Saluscz M.

  Większy fragment mapy dostępny tutaj (~1,7MB).

  Podziękowania dla p. Juliusza za możliwość udostępnienia mapy.

  Więcej
 • Kiermasz warzyw i owoców przy DH Centrum

  Fotografia z wydawnictwa: „Spółdzielczość w Dąbrowie Górniczej 1886-1966. Ze wspomnień działacza spółdzielczego Zagłębia Dąbrowskiego” – Jakub Dąbski, „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach Oddział w Dąbrowie Górniczej, Warszawa 1968.

  Podpis zdjęcia: Co jesień spółdzielczość spożywców organizuje „zieleniak”.

  Więcej
 • Niwelowanie terenu pod DH Centrum

  Początek budowy Domu Handlowego Centrum. W tle widać budynek poczty. Po prawej stronie można zauważyć nie istniejącą dziś kamienicę.

  Podpis zdjęcia: Członkowie komitetów członkowskich niwelują teren pod budowę spółdzielczego domu handlowego (1965 r.).

  Fotografia z wydawnictwa: „Spółdzielczość w Dąbrowie Górniczej 1886-1966. Ze wspomnień działacza spółdzielczego Zagłębia Dąbrowskiego” – Jakub Dąbski, „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach Oddział w Dąbrowie Górniczej, Warszawa 1968.

  Więcej
 • Wystawa ciast ze sprzedażą premiową

  Fotografia z wydawnictwa: „Spółdzielczość w Dąbrowie Górniczej 1886-1966. Ze wspomnień działacza spółdzielczego Zagłębia Dąbrowskiego” – Jakub Dąbski, „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach Oddział w Dąbrowie Górniczej, Warszawa 1968.

  Podpis zdjęcia: Zmodernizowany sklep piekarniczy przy głównej ulicy miasta. Wystawa ciast i tortów połączona ze sprzedażą premiową.

  Więcej
 • Kościół NMP Anielskiej z niskimi zabudowaniami

  Fotografia pokazująca kościół NMP Anielskiej z kilkoma niskimi zabudowaniami. W budynku po lewej stronie widać kilka osób oglądających witryny. Możliwe więc, że w tej lokalizacji był wtedy jakiś sklep.
  Datowanie fotografii jest nieznane – może kiedyś, analizując historię szkół im. Zawidzkiej i Łukasińskiego (budynki bliżej kościoła) uda się określić ten parametr…

  Więcej
 • Koszary na Redenie

  Na zdjęciu tzw. koszary na Redenie znajdujące się niegdyś an ulicy Królowej Jadwigi.
  W najwyższym punkcie budynku można zauważyć górnicze logo z młotem żelaznym. tzw. perlikiem, oraz klin żelazny również na trzonku, zwany żelazkiem.

   

  Więcej
 • Fragment mapy Gleiwitz z Dąbrową

  Tytuł mapy: Gleiwitz (Gliwice)
  Typ mapy:  KDR 1927 D1 (Einheitsblatt/Großblatt)
  Opis:   Wzór 1927.  Z siatką GK co 5 km, południk zerowy Greenwich. 
  Wydanie zbiorcze.  Jednokolorowa.  

  Opisy z fragmentu mapy: Kop. Andrzej, Kop. Mars, Łagisza, Bory, Podłosie, Czarna Przemsza, Brzozowica, Dziel. Zielona, Ksawera, Dziel. Łabędzka, Ht. Bank., Warpie, Dziel. Stara Dąbrowa, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Józefów, Środula, Zuzanna, Konstantynów, Hk. Katarzyna, Sielec, Zagórze, Szpital huty Katarzyna, Rzeź., Szk. Górn., St., Niepiekło, Pogorja, Piekło, Łęknice, Trzydziesty, Dziewiąty, Dębniki, Zając, Smugi, Gołonóg, Działki, Krasowa, Kop. Flora, Legjonowo, Podlesie, Staszic, Tr., Cg., Zagórze, Kop. Karol, Kop. Albert, Czarne Morze, Kop. Klimontów, Kazimierz, Niemce, Grabocin, Sulno, Strzemieszyce, St. Strzemieszyce Płn., Wap., Jamki, Laski, Tworzeń, Babia Ława, Nadl. Dąbrowa, Łosień, Kazdębie, Świerczyna, Strzemieszyce Małe, Anna, Kawa, St. Strzem. Płd., P. Górnik, Przełajka, Trzewiczek, Szałasowizna, Ostrowy, Kozibródek.

  Pełna wersja mapy dostępna tutaj (~38MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej
 • Gołonóg - Stara Wieś, Działki, Krasowa, Zając...

  Opis mapy:

  Zagłębie Dąbrowskie – Gołonóg.
  Ministerstwo Robót Publicznych i Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
  Kierownictwo Pomiarów Zagłębia Dąbrowskiego. 
  Wykonano wg pomiarów z 1925-1926.
  Skala 1:10.000 
  Druk Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie 1929 r. 

  Poszczególne zaznaczenia na mapie:
  Czarna Przemsza, Niepiekło, Bogorja, Korzeniec, Dębniki, Huta Bank., Kol. Żabia, Gołonóg-Zając, Gołonóg-Dziewiąty, Gołonóg-Trzydziesty, Łęknice, Prch., Gołonóg Krasowa, Kop. Flora, Gołonóg-Działki, Gołonóg, Gołonóg-Starawieś, Dr., St., Sz., Kop., Mł. Bogorja, Ząbkowice, Strzemieszyce, Babia Ława, Tworzeń, Laski Goł., Podlesie, 

  Pełna wersja mapy dostępna tutaj (24MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

   

   

  Więcej
 • Russland - Dombrowa

  Jedna z map górniczych „Flotzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens” opracowanych ok. 1902 r. przez Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu. 

  Oprócz głównej warstwy (podziemnej) interesujące jest to, co zaznaczono na powierzchni, czyli treść kartograficzna z początków XX wieku w skali 1:10 000.

  Na fragmencie z Dąbrową Górniczą można odczytać:
  RUSSLAND, Lagisza, Brzozowietz, Bank Hutte, Col. Xaverius, Bhf., Josefow, Konstantinow, Zagorze, Wanczykowa Wola, Col. Bankhutte, Niepieklo, Pogorya Woda, Schwarze Przemsa Fl., Col. Lenkniza, Col. Saionez, Col. Krasowka, Col. Kl. Golonog, Kl. Strzemieszyce, Col. Strzemieszyce, Gross Strzemieszyce Welke, Col. Grabozun, Ostrowy, Grabocin, Garbersz, Niemce, Col. Porombka.

  Pełna mapa dostępna tutaj (~10MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej
 • Pomnik Kościuszki przy placu Żwirki

  Pomnik Tadeusza Kościuszki, który stał na skraju placu Żwirki i Wigury. Dziś znalazłby się w okolicach wyjścia z przejścia podziemnego najbliższego CH Pogoria. W tle przebija się skwer przy ulicy Sobieskiego, gdzie we wczesnych latach XX wieku znajdowała się m.in. fontanna.

  Więcej
 • Widok na Pocztę Polską z Placu Żwirki

  Widok z rogu Placu Żwirki (najbliższego dawnych zabudowań stacji kolejowej DŻID) na oddział Poczty Polskiej oraz kamienicę, w której miał siedzibę najpierw Magazyn Współczesny („materiały męskie. Materiały damskie. Materiały bieliźniane. Kapy w różnych gatunkach. Firanki, chodniki, gobeliny, ceraty. Kołdry watowane, gotowe i na zamówienie i wiele, wiele innych artykułów.”) a w czasach II wojny światowej „Leinenhaus” (leinen oznacza ‚płótno’).

  Idealnie w środku zdjęcia, widać dwie ciemne tablice z napisami CUKIERNIA i RESTAURACJA. Aktualnie te pomieszczenia zajmuje Bank Zachodni WBK.

  W oryginale fotografia była lustrzanym odbiciem. Obróciłem je dla ułatwienia w orientacji.

  Więcej
 • Dom Kultury

  Pocztówka wydana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle). 

  Cena 1,40 zł + 0,20 na SFOS 
  (Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

  Więcej
 • Hotel Robotniczy Huty Katowice

  Opis z odwrotu pocztówki:

  Dąbrowa Górnicza
  Hotel Robotniczy huty „Katowice”
  fotografia barwna – J. Boski

  Cena zł 8,80 + 20 gr na NFOZ
  (Narodowy Fundusz Ochrony Zrowia)

  Więcej
 • Rzeźnia

  Fotografia z odręczną notatką na odwrocie:

  Rzeźnia. 1939.
  Dąbrowa Górnicza.

  Na mapie Dąbrowy z 1942 rzeźnia jest zaznaczona na skrzyżowaniu ulicy Dębowej, Jaworowej i Komuny Paryskiej. Na fotografii też widać trójstyk ulic więc bardzo prawdopodobne, że jest to właśnie ta lokalizacja. 

  Więcej
 • Dombrowa Stara na mapie

  Niemieckojęzyczna mapa Bytomia. Opublikowana część z Dombrową Starą wskazuje: 

  Łagisza, Bory Łag., Brzezawice Gzich., Ksawerów, Grb. Koszelew, Czarna Przemsza, Zagórze, Józefów, Wańczyków, Dombrowa Stara, Łabendzka Dom., Huta Bankowa, Grb. Paryż, Korzeniec Dom., Pogoria, Łenknice Goł., Trzydestka Goł., Grb. Nikołaj, Babiaława Goł., Gołonóg, Laski Goł., Twożeń Goł., Strzemieszyce, Jamki Strz., Sulno Strz., Redeń, Grabocin Strz. W., Czarnemore Por., Bagienko, Wola Zagórzska, Paulina, Grb. Mortimer, Grb. Flora, Przemsza, Krasowa Goł., Zajonc Goł., Chachłówka.

  Pełna wersja mapy dostępna tutaj (12MB).

  Podziękowania dla serwisu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6822 - skany

155 - wpisy encyklopedyczne

335 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij