Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Kopalnia Paryż: elektryczna maszyna wydobywalna

  Jedna z serii 21 pocztówek albumu braci Altman, zamówionego przez Towarzystwo Górnicze Francusko-Polskie.

   

  Na pocztówce dwujęzyczny opis:

  Siege Paris: machine d’extraction electrique.

  Kopalnia Paryż: elektryczna maszyna wydobywalna.

   

  Na odwrocie: Art. Fot. Bracia Altman, Sosnowiec. Przedruk wzbroniony.

  Więcej
 • Kopalnia Paryż - warsztat mechaniczny

  Jedna z serii 21 pocztówek albumu braci Altman, zamówionego przez Towarzystwo Górnicze Francusko-Polskie.

   

  Na pocztówce dwujęzyczny opis:

  Un atelier d’entretien.
  Warsztat mechaniczny.

   

  Na odwrocie: Art. Fot. Bracia Altman, Sosnowiec. Przedruk wzbroniony.

  Więcej
 • Kopalnia "Flora" - panorama

  Na odwrocie informacja: Wyd. i fot. R. Brandys, Strzemieszyce. Przedruk wzbroniony.

  Więcej
 • Widok od strony ulicy Królowej Jadwigi

  Na odwrocie: Dąbrowa Górnicza. Widok od strony ulicy Królowej Jadwigi.

  wg fotografii barwnej K. Kaczyńskiego.

  Widoczne kominy oraz nieistniejące kamienice Huty Bankowej. Za słupem oświetleniowym można zauważyć fragment postumentu/konstrukcji na której były górnicze flagi (czarno-zielone).

   

  Cena zł 1,50 + 20 gr na SFBSiI

   

  (skr. Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów)

  Więcej
 • Plac Wolności z saturatorami

  Oryginalny podpis pocztówki: Plac Wolności, w głębi pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów.

  Kilka ciekawych szczegółów:
  Na lewym skraju pocztówki widoczna nieistniejąca kamienica Huty Bankowej, na wieżowcach herb Dąbrowy Górniczej oraz reklama ‚KORZYSTAJ Z USŁUG PKO’. W tle pomnika widać fragment nazwy sklepu ROBOT a na ścianie DEFUM napis „FABRYKA OBRAB….”. W środkowej części zdjęcia widać dwa saturatory a ulica Królowej Jadwigi ma jeszcze ceglaną nawierzchnię.

   

  Cena zł 3.-

  Więcej
 • Mozaika Łęknic i osiedla "Czerwonych Sztandarów"

  Z odwrotu:

  Dąbrowa Górnicza

  Główny ośrodek Zagłębia Dąbrowskiego, prawa miejskie od 1916 r.

  Przemysł metalurgiczny i górniczy.

  Nad zalewem „Pogoria III”.

  Osiedla mieszkaniowe – „Czerwonych Sztandarów” i „Łęknice”.

   

  Cena zł 44,50 + 50 gr na CZMP

  Więcej
 • Ludowy Rosyjski Chór Narodów Północy z Archangielska zwiedza Hutę Katowice

  Pod zdjęciem opis:

   

  W czasie Dni Kultury Radzieckiej w województwie katowickim gościł m. in. zespół pieśni i tańca – Ludowy Rosyjski Chór Narodów Północy – z Archangielska. Na zdjeciu – podczas pobytu w hucie „Katowice”.

   

  W tle widoczny fragment sloganu „… MŁODZIEŻ POD PRZEWODNICTWEM PARTII BUDUJE LEPSZE JUTRO”.

  Więcej
 • Koksownia Huty Katowice

  Pod zdjęciem znajduje się opis:

   

  Jednym z ważnych obiektów drugiego etapu budowy huty „Katowice” jest koksownia. Kompleksowym wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo „Budostal-2”. W roku 1982 rozpoczną pracę dwie baterie a następnie dwie dalsze, co nie tylko zaspokoi zapotrzebowanie huty na koks, ale również umożliwi eksport. Na zdjęciu – brygada zbrojarzy Henryka Orli.

  Więcej
 • Spółdzielczy Dom Handlowy "Centrum"

  Pocztówka przedstawiająca dom handlowy „Centrum” od strony parku Hallera. Zza drzewa widoczny żółty napis SAM a po prawej stronie dwa kominy Huty Bankowej. W tle, za napisem SAM można dostrzec kamienicę, w której było kino ARS (jeszcze bez charakterystycznej pasiastej elewacji).

  Więcej
 • Klasa I b Technikum Hutniczego w centrum Dąbrowy

  Grupowe zdjęcie (23 osoby), które zostało opisane jako:

   

  Dąbrowa Górnicza

  dn. 24.V.53 r

  Kl. I b

  Tech. Hut.

  Mi(ostatni znak nieczytelny) Hut.

   

  Na odwrocie trzy parafki z czego jedna może być odczytana jako Wasiński lub Nasiński.

  Więcej
 • Hutnik w Hucie Cynku Konstanty

  Całostronicowa fotografia z 50 numeru „Wędrowca” z dnia 30 listopada 1896 roku. Pod zdjęciem jest napis:

  (Podług fot. L. Kowalskiego). Klisza wykonana we własnej elektotypii.

  Identyczną fotografię można znaleźć na 305 stronie opracowania „Królestwo Polskie” (Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander, Koskowski Bolesław, Kozicki Stanisław, Maliszewski Edward, Morzkowski Zygmunt, Nałkowska Anna, Radziszewski Henryk, Włodek Ludwik) wyd. w Warszawie, w 1905 roku nakładem „GAZETY POLSKIEJ”. Druk J. Sikorskiego, Warecka 14.

   

  Więcej
 • Bohaterom Czerwonych Sztandarów

  Pocztówka zatytułowana „Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów”. Przed pomnikiem widać płonący znicz a biała tablica przy przejściu podziemnym ma napis „FAJERWERKI”. Za pomnikiem nieistniejąca dziś kamienica Huty Bankowej.

  Więcej
 • Żniwa w Strzemieszycach

  Zdjęcie przedstawiające żniwa na polu, które obecnie jest strefą ochronną dawnej Huty Katowice.

  W tle widać kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach.

  Więcej
 • Szkoła nr 2 w Strzemieszycach

  Fotografia ze szkołą podstawową nr 2 w tle. Na odwrocie odręczny teskt: Strzemieszyce, luty 55.

  Więcej
 • Strzemieszyce - Szkoła nr 2

  Zdjęcie przedstawiające zabudowania Szkoły nr 2 w Strzemieszycach.

  Więcej
 • Parowozownia w Strzemieszycach

  Fotografia z parowozownią w tle.

  Więcej
 • Kiosk RUCHu w Strzemieszycach

  Na odwrocie data 2 II (niestety bez roku). W tle fotografii widoczny kiosk RUCHu na zbiegu ulic Warszawskiej i Transportowej.

  Więcej
 • ulica Kościuszki - SOCJALIZM POKÓJ PRACA DOBROBYT

  Pocztówka z widokiem na wieżowce przy ulicy Tadeusza Kościuszki. W centralnej części tablica z hasłami:

   

  SOCJALIZM

  POKÓJ

  PRACA

  DOBROBYT

   

  W tle widoczne kominy Huty Bankowej. Cena zł 3.-

  Więcej
 • Mozaika z Pomnikiem Bohaterów Czerwonych Sztandarów

  Opis z odwrotu pocztówki:

  Ulice: 3 Maja, Marcina Kasprzaka i 27 Stycznia.

  Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów.

  Zespół budynków Szkoły Górniczej założonej przez Stanisława Staszica.

  Cena zł 24,50 +50 gr na NFOZ.

   

  Jedną z pocztówek użytych do tej mozaiki można obejrzeć pod linkami Społem – 3 Maja.

  Więcej
 • Huta Katowice z rurociągami

  Huta Katowice. Na odwrocie adres wydawnictwa DIKAPPA:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032 – 2645083

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Huta Katowice - slogan

  Huta Katowice w 1979 roku. Za żółtą konstrukcją, w lewej części pocztówki, widać fragment hasła na czerwonym tle: ….ONANIEM ZADAŃ.

   

  Cena zł 8,80 + 20 gr na NFOZ

  Więcej
 • Huta im. Dzierżyńskiego - kucie krążków na koła zębate

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”. Na odwrocie został przyklejony oryginalny wycinek z gazety z tekstem: Huta im. Feliksa Dzierżyńskiego jest głównym producentem walców dla zgniataczy przeznaczonych do dużych walcowni. W ostatnich latach rozpoczęto tu również produkcję walców stopowych. Oto pracownicy wydziału młotowni podjęli zobowiązanie wykonania ponad plan 200 ton wyrobów kuto-walcowanych. Antoni Kopeć, Roman Gajowniczek i Jan Kaszuba przy kuciu krążków na koła zębate na młocie trzytonowym. CAF – Jakubowski.

   

  Teskt napisany maszyną jest obszerniejszy o fragment zakreślony ołówkiem: W ostatnim okresie szczególnie starannie przygotowano się do znacznego podniesienia jakości wyrobów i zwiększenia ich trwałości. Znaleziono też sposób na intensyfikację produkcji. W chwili obecnej huta dysponuje możliwością wykonania praktycznie każdej ilości walców, jaką zamówią kontrahenci krajowi i zagraniczni. Huta Dzierżyńskiego zaliczana jest do przodujących zakładów… (dalszy ciąg zdania jest już pod naklejonym wycinkiem).

   

  Obok tekstów są również dwie pieczątki: GŁOS PRACY  oraz GŁOS PRACY A. U samej góry data 31.I.1973 r.

  Więcej
 • Chrzest w Strzemieszycach

  Fotografia pokazująca fragment kościoła w Strzemieszycach.

  Więcej
 • Załoga huty im. Feliksa Dzierżyńskiego

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”. Na odwrocie znajdują się dwie pieczątki: REDAKCJA „GŁOS PRAC” oraz „GŁOS PRACY” BIBLIOTEKA – ARCHIWU.

  Poniżej maszyną do pisania tekst: Załoga huty im. Feliksa Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej, która jako pierwsza na Śląsku wystąpiła z inicjatywą podejmowania zobowiązań 1-majowych – pomyślnie je realizuje. Stalownia, zapowiedziałą w pierwszym półroczu ponadplanową produkcję tysiąca ton, zbliża się obecnie do 800 ton stali, inne wydziały huty również pomyślnie realizują zobowiązania.

   

  N/Z: Załoga VIgo pieca martenowskiego ze swoim pierwszym wytapiaczem Tadeuszem Łatą i mistrzem zmianowym pieców martenowskich Lucjanem Stokłosem – omawia możliwość powiększenia ilości wytopów stali przez skrócenie czasu, zużytego na reperację trzonu pieca.

  117051/5,8

  CAF-fot. Seko

   

  Poniżej przyklejony został oryginalny wycinek z „Głosu Pracy” z powyższym tekstem.

  Więcej
 • Pracownicy wydziału mechaniczno-remontowego

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”.

  Na odwrocie został przyklejony oryginalny wycinek gazety z tekstem: W hucie „Dzierżyński” w Dąbrowie Górniczej – jednej z najstarszych w Polsce – przeprowadzono ostatnio modernizację dwóch walcowni, w których wymieniono fundamenty i park maszynowy. Przeprowadzono remont ośmiu pieców wgłębnych oraz wybudowano nową chłodnię. Oto Witold Oboro i Władysław Pawlik pracownicy wydziału mechaniczno-remontowego. CAF-Jakubowski.

   

  Pod wycinkiem znajduje się tekst maszynowy pokrywający się w wersją wydrukowaną oraz data 18.03.75 r.

   

   

  Więcej
 • Kartka pocztowa - Restauracja "Zagłębianka"

  Druga strona kartki pocztowej z tekstem:

   

  Dąbrowa Górn.

  Uprzejmie prosiłbym o przysłanie cennika wędlin.

  Z poważaniem.

  P. Czernicki.

   

  Pieczątka:

   

  P. CZERNICKI

  Restauracja

  „ZAGŁĘBIANKA”

  DABROWA GÓRN.

  ul. Sobieskiego 3.

  Więcej
 • Huta im. Dzierżyńskiego - załoga pieca

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”.

  Na odwrocie oryginalny wycinek z gazety został przyklejony na jednakowo brzmiący tekst maszynowy: W czasie obrad I Krajowej Konferencji PZPR stalownicy Huty im. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej uzyskali wytop stali przyspieszony o półtorej godziny. Dzięki zastosowaniu nowej metody również w innych piecach, stalownia dałą dodatkowo 72 tony stali. Na zdjęciu: załoga pieca martenowskiego Nr 4: wytapiacz Stanisław Mól, żużlowy Stefan Jagielnik, trzeci wytapiacz Stefan Krzywański oraz drugi wytapiacz Marian Koziak w rozmowie z kierownikiem zmiany Adolfem Kemoną. Fot. CAF – Seko. 

   

  Oprócz tego na odwrocie jest również odręczna data 30 X 73 oraz pieczątka: GŁOS PRACY A1. Nad głowami hutników widać tablicę z napisem: BISIKIEWICZ

  Więcej
 • Żaglówki na jeziorze Pogoria

  Na odwrocie czterojęzyczny opis:

   

  Żaglówki na jeziorze Pogoria

  Sailing boats on lake Pogoria

  Les bateaux a voile sur le lac Pogoria

  (cyrylica)

   

  Cena zł 1,20 + 20 gr na SFOS

  Więcej
 • Z. Pietrzyk - dyrektor huty "Dzierżyński"

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”. Na odwrocie znajduje się odręczny podpis: inż. Z. Pietrzyk – dyr. huty „Dzierżyński”. Oprócz tego trzy pieczątki: GŁOS PRACY, „GŁOS PRACY” BIBLIOTEKA – ARCHIWUM oraz

   

  Andrzej SAWA

  FOTOREPORTER

  „GŁOSU PRACY”
  Katowice, Brata Alberta 1/6
  Prawa autorskie zastrzeżone 196.

   

  Na odwrocie jest również przyklejony oryginalny wycinek z wydania „Głosu pracy”, w którym zostało wykorzystane to zdjęcie: Inż. Z. Pietrzyk – dyr. huty „Dzierżyński”.

  Więcej
 • W stalowni huty im. F. Dzierżyńskiego

  Zdjęcie pochodzi z nieistniejącego archiwum „Głosu Pracy”. Na odwrocie dwie pieczątki: „GŁOS PRACY” BIBLIOTEKA ARCHIWUM oraz „GŁOS PRACY ARCHIWUM. DZIAŁ: 62. TYTUŁ: HUTY”.

  Poniżej maszyną do pisania: 9.V.62r. W stalowni huty im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej. 115050/2,4,6. CAF-fot.Seko.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5904elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij