Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Ulica Florowska i pierwsze wykopy z wieży kościelnej

  Ulica Florowska i pierwsze wykopy

  Ulica Florowska, dzisiaj w tym miejscu szeroka, dwujezdniowa, z torami tramwajowymi Aleja Józefa Piłsudskiego. Po lewej ul. Siedmiu Szewców i dalej ul. Krasowa. Po prawej na dalszym planie ul. Zając. Wyraźnie widoczne wykopy pod ul. Kasprzaka i ul. Tysiąclecia.

  Fotografia wykonana z wieży kościoła pw. św. Antoniego z Padwy oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Tuż nad ręką uchwyconą w ruchu można zauważyć dwa odwierty pod materiały wybuchowe.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  Na cokole zaczęły się pojawiać kwiaty i znicze.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Zdjęcie klasy VI - Szkoła nr 3

  Zdjęcie klasowe ze Szkoły nr 3, z wychowawczynią, p. Wolską.
  Na odwrocie odręcznym pismem:

  Szkoła No. 3
  Klasa VI
  Rok szkolny 1954/1955
  Dąbrowa Górnicza 25.VI.1955 r.

  Topór T., Tablewski W., [G/R?]aj Cz., Pacia W., Powacka St., Sławiński St., Król J., Seliga J., Madej Z., Raspopow W., Gidmański Cz., Piekarczyk A., Moe E., Bargieł M., Mysłek J., Janiga W., Wych. Wolska A., Ramiński St., Perek M., Lech L., Nowak Z., Michta J., Zach St., Adamski St., Rychter G., Sawa W., Sekuła J., Garnek, Proksa, Janiarczyk, Skóry, Wójcikowski, Borowiec, Toporek.  

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Obrona pomnika tzw. Hendrixa

  Fotografia, która uwieczniła obronę tzw. Hendrixa czyli Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów. W 1990 roku władze zdecydowały o zniszczeniu pomnika. Wykonano odwierty w cokole jak i postaciach. Wiadomość o planach zniszczenia pomnika rozeszła się w mieście lotem błyskawicy. Wkrótce na miejscu pojawiło się dużo młodzieży, studentów. Ktoś pomalował pomnik farbami, pojawił się też już legendarny napis:

  JIMI HENDRIXOWI
  LUDZIE NIGDY NIE ZGINĘ
  ZOSTAWCIE GO W SPOKOJU

  W tle widoczna kamienica Huty Bankowej.

  Podziękowania dla A. Wolskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Fragment ulicy Okrzei

  Wg opisu budynek przy ulicy Okrzei (do sprawdzenia). Niestety nie udało się odczytać nazwy sklepu (?) po prawej stronie fotografii (MILESTA? NALEDZA? )

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Fragment ulicy Okrzei

  Wg opisu budynek przy ulicy Okrzei (do sprawdzenia).

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Fragment parku Hallera z superjednostką

  Park Hallera z PKZ w tle. Po lewej stronie superjednostka.

  Podziękowania dla Pani Krystyny Gidmańskiej i Państwa Strasz za udostępnienie fotografii.

   

  Więcej
 • Dombrowa O.S. Rathausstrasse (9)

  Widok na współczesną ulicę 3go Maja. W budynku po lewej stronie miał siedzibę Magistrat. W tle kominy i hala Huty Bankowej. Datowanie 1940-1941 wynika z analizy innych zdjęć Magistratu z czasów II wojny światowej.

  Do wykonania tej pocztówki użyto tego samego zdjęcia, jak w przypadku nr 8 z tej serii.

  Z rewersu adres wydawcy:

  Verlag „GRAPHOCHEMIE” A. Schinkovsky
  Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66

  W lewym dolnym rogu opis:

  DOMBROWA O.S. Rathausstrasse  9
  (Rathausstrasse oznacza ul. Ratuszową)

  Więcej
 • Ulica Króla Jana Sobieskiego

  Jedna z najbardziej popularnych pocztówek z Dąbrowy Górniczej – widok ulicy Sobieskiego w kierunku centrum miasta. Po lewej stronie rząd kamienic, dziś już nie istniejących. Na jednej z nich widać tablicę z napisem RESTAURACIA. W środkowej części pocztówki uwieczniono ówczesny tramwaj.

  Wg informacji przysłanych przez Rafała Piętkę istnieje powojenna kopia tej pocztówki, na której dziewczynka z pierwszego planu niesie w prawej ręce… wiaderko…

  Na odwrocie:

  Wyd. i fot. R. Brandys, Strzemieszyce
  Przedruk wzbroniony

  Więcej
 • Dombrowa O.S. Kirche mit Umgebung (6)

  Widok na kościół NMP Anielskiej od strony kopalni Reden. W dwóch miejscach widać konstrukcje kolejki napowietrznej. W środkowej części, naprzeciwko kościoła widać zabudowania niemieckiego przedszkola, które było ulokowane w późniejszym Domu Harcerza.

  Z rewersu adres wydawcy:

  Verlag „GRAPHOCHEMIE” A. Schinkovsky
  Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66

  W lewym dolnym rogu opis:

  DOMBROWA O.S. Kirche mit Umgebung 6
  (Umgebung oznacza okolicę, środowisko)

  Więcej
 • Mozaika z widokami Dąbrowy

  Opis z odwrotu pocztówki:

  DĄBROWA GÓRNICZA
  Huta Katowice. Pomnik. Poczta.

  oraz adres wydawnictwa DIKAPPA:
  D.G. Strzemieszyce
  ul. Ofiar Katynia 20
  032 – 264 50 83

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - plan widowni

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004. Na drzwiach naklejony plan widowni z 16 rzędami krzeseł.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004. Po prawej stronie znajdowało się wejście do kina.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004. Na słupie widoczna tablica z opisem historii kina oraz fotografiami. Za słupem znajdowało się wejście do kina.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Kino ARS - wnętrze

  Wnętrze Kina ARS w okresie 2000-2004.

  Podziękowania dla Marcina Skorka (skorektychy@gmail.com), ówczesnego administratora kina, za umożliwienie publikacji fotografii.

  Więcej
 • Górnicy w kopalni Paryż

  Fragment fotografii przedstawiający górników podczas fedrowania w kopalni Paryż. Łącznie uwieczniona została praca 3 górników. Po prawej stronie zdjęcia widać słupy na których, za pomocą łańcuchów, została powieszona taśma do transportu urobku.

  Autorem zdjęć są najprawdopodobniej bracia Altman.

  Fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Witolda Molędy.

   

   

  Więcej
 • Widok ogólny kopalni Paryż

  Fragment fotografii przedstawiający kopalnię Paryż. Autorem zdjęć są najprawdopodobniej bracia Altman.

  Fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Witolda Molędy.

   

   

  Więcej
 • Górnicy w kopalni Paryż

  Fragment fotografii przedstawiający górników podczas fedrowania w kopalni Paryż. Łącznie uwieczniona została praca 5 górników, wagony z węglem (z oznaczeniami O I – czyżby służyły do liczenia wagonów?). W tle widać całkiem wyraźnie cały sytem podpór, belek podpierających strop i ściany.

  Autorem zdjęć są najprawdopodobniej bracia Altman.

  Fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Witolda Molędy.

   

   

  Więcej
 • Elektryczna maszyna wydobywalna

  Fragment fotografii przedstawiający elektryczną maszynę wydobywalną. Niemal identyczne zdjęcie  zostało użyte do wykonania jednej z dąbrowskich pocztówek.

  Autorem zdjęć są najprawdopodobniej bracia Altman.

  Fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Witolda Molędy.

   

   

  Więcej
 • Mapa Tworznia

  Mapa zatytułowana ‚Zagłębie Dąbrowskie. Tworzeń’; jedna z 18 map górniczych Zagłębia.
  Druk Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie 1929 r.
  Skala 1:10.000
  Ministerstwo Robót Publicznych i Ministerstwo Przemysłu i Handlu
  Kierownictwo Pomiarów Zagłębia Dąbrowskiego
  Wykonano wg pomiarów z r. 1925-1926

  Oznaczenia z mapy: Mł. Pogorja, Dr., Pogorja, Babia Ława Goł., Tworzeń Goł., Laski Goł., do Łośnia, Kazdębie Strz. Mał., Świerczyna.

  Pełna mapa dostępna tutaj (~22MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej
 • Mapa Strzemieszyc Wielkich

  Mapa zatytułowana ‚Zagłębie Dąbrowskie. Strzemieszyce Wielkie’; jedna z 18 map górniczych Zagłębia.
  Druk Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie 1929 r.
  Skala 1:10.000
  Ministerstwo Robót Publicznych i Ministerstwo Przemysłu i Handlu
  Kierownictwo Pomiarów Zagłębia Dąbrowskiego
  Wykonano wg pomiarów z r. 1925-1926

  Oznaczenia z mapy: Jamki, Cg., Dw., Kop. Grabocin (Strz. W.), Kop. „Jakób II”, Kop. „Feliks Upadowa”, Kop. „Teodor”, Ostrowy, Bobrek, M. Szałas, Ciernica (Strz. W.), Strzemieszyce Wielkie, Fb., Dr., Przełajka.

  Pełna mapa dostępna tutaj (~20MB).

  Podziękowania dla Marka Zielińskiego oraz serwisiu mapywig.org za możliwość publikacji mapy.

  Więcej
 • Kopalnia Paryż - Wielmożnemu Panu Dyrektorowi

  Pamiątkowa fotografia z pracownikami kopalni Paryż. Ze względu na duży rozmiar zdjęcie zostało zeskanowane w częściach i programowo połączone.

  1932
  WIELMOŻNEMU PANU DYREKTOROWI
  INŻ. WŁ. JANKOWSKIEMU
  SWEMU BYŁEMU ZAWIADOWCY
  NA PAMIĄTKĘ WSPÓLNEJ PRACY
  PRACOWNICY KOP. PARYŻ RACHUBY

  Podpisy pod zdjęciami, zgodnie z rzędami:

  – inż. Wł. Jankowski
  – inż. J. Gębik, St. Skórka, W. Koralewski, inż. T. Stoch, Z. Puchalski, J. Surowiec, L. Szymczyk
  – Wł. Kalarus, B. Waś, Cz. Stankowski, J. Popławski, J. Gałka, J. Piasecki, Fl. Anioł, J. Cybulski, Ant. Świerczewski, J. Kokosza, L. Gwoźdź, W. Bolechowski
  – Z. Doliński, Ign. Frysztacki, St. Frankiewicz, M. Buczyński, Andrz. Szostak, J. Gorzkowski, K. Kula, T. Fortunka, M. Fidyk, Sz. Legomski, K. Grzyszka, Ign. Sitko, L. Szlęzak
  – St. Świerczyński, St. Sobieraj, J. Koralewski, P. Klich, St. Nowak, F. Hoffler, L. Czerneda, W. Janiszowski, P. Majderski, Andrz. Prymus, St. Musialik, T. Rządkowski
  – Fel. Niezgodziński, M. Flak, J. Morawiec, Edw. Wacławik, St. Rosół, St. Strzemiński, St. Grudziński, St. Merta, F. Fidyk, Wł. Słowik.

  Fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Witolda Molędy.

   

  Więcej
 • Nieznana kaplica

  Na zdjęciu nieznana część Dąbrowy Górniczej z kaplicą lub małym kościołem? W tle widać kilka dużych kamienic i dosyć zwartą zabudowę.

  Więcej
 • Kapliczka przy ulicy Legionów

  Stare Mydlice: wąska ulica bez nawierzchni, kapliczka pw. św. Marka. Pierwotnie była to kapliczka drewniana, która najprawdopodobniej została spalona przez oddziały kozackie w czasie styczniowego powstania. W latach 1863–67 wybudowano murowaną kaplicę. Dach pokryty został blachą ocynkowaną. Jego zakończenie stanowi barokowa sygnaturka z dzwonkiem. Prawdopodobnie dzwonek jest jedynym oryginalnym elementem wyposażenia pochodzącym z 1867 roku.

  Po lewej stronie widać fragment nieistniejącego budynku, który rzuca cień na ulicę. Za kapliczką dwa budynki, na miejscu których stoi dzisiaj Szpital Miejski.

  Fotograf stał w miejscu przejazdu przez ul. Legionów: krawężniki po obydwu stronach drogi są obniżone a na błocie, za mężczyznami z wiadrami, można zauważyć liczne ślady kół.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5814elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij