Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • O. Lange - Przedsiębiorstwo Robót Ciesielskich

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  O. LANGE

  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CIESIELSKICH

  Dąbrowa Górnicza

  ul. Sienkiewicza 11, tel. 3-17

  WSZELKIE ROBOTY CIESIELSKIE

  Specjalność: Różne konstrukcje

   

  Więcej
 • Młyn Walcowy - biuro przy ul. Kościuszki

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  MŁYN WALCOWY

  Rechnica

  w Sławkowie

   

  BIURO

  w Dąbrowie Górniczej

  ul. Kościuszki 34

   

  Telefony:

  Młyn Sławków 5

  Biuro Dąbrowa 2-82

  Prywatny 66

   

  R-k P.K.O. Katowice Nr. 301.767

   

  Adres dla depesz: Młyn Rechnica, Sławków

   

  Więcej
 • Kopalnia Węgla Kamiennego "Maksymiljan II"

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

  „Maksymiljan II”

   

  w Dąbrowie Górniczej,

  ulica Kościuszki Nr. 34

   

  Telefony:

  Prywatny 66

  Biuro 2-82

  Kopalnia 3-20

   

  R-k P.K.O. Katowice Nr. 306.077

  Adres dla depesz: Kopalnia „Maksymiljan” Dąbrowa Górn.

   

  Więcej
 • Hampel i Goldsobel - Oddział w Dąbrowie Górniczej

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  Dom Handlowy A. Hampel i N. Goldsobel, Będzin

  Hurtowa Sprzedaż Cukru i hurtowy skład RÓŻNYCH ŚLEDZI ORAZ TOWARÓW

  SPOŻYWCZO-KOLONJALNYCH

   

  O D D Z I A Ł Y: SOSNOWIEC UL. TARGOWA 3. TEL. 8-65.

  DĄBROWA GÓRNICZA UL. SOBIESKIEGO 6, TELEFON 1-86

   

  Więcej
 • Warsztat Blacharski - B. Lajtner

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  Warsztat Blacharski

  B. LAJTNER

   

  Dąbrowa Górn.

  Sobieskiego 11

  Telefon 82

   

  Więcej
 • Towarzystwo Francusko-Włoskie Dąbrowskich Kopalń Węgla Kamiennego

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  Towarzystwo Francusko-Włoskie Dąbrowskich Kopalń Węgla Kamiennego

  w Dąbrowie Górniczej

  telefon: Dąbrowa Górn. Nr. 13 i Nr. 247

   

  Poleca węgiel

   

  z kopalń „Paryż” i „Koszelew”

  w sortymentach od grubego do miału

  włącznie, mechanicznie sortowany

  i płókany

   

  Własna fabryka

  brykietów węglowych

  Stacja kolejowa i pocztowa:

  Dąbrowa Górnicza, Wojew. Kieleckie

   

  Przedstawiciel: Stanisław Kozłowski

  w Warszawie, ul. Wspólna Nr. 31

   

  Więcej
 • S. Moneta i S-ka - Skład materjałów aptecznych

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  S. Moneta i S-ka

  Dąbrowa-Górn.

  ul. Kr. Sobieskiego Nr. 29

   

  S K Ł A D

  Materjałów aptecznych

  farb, artykułów technicznych

  i przyborów fotograficznych

   

  T E L E F O N

  No. 1-03

   

  Dostawa do fabryk i kopalń

  Więcej
 • Kopalnia "Karol" z biurem przy ulicy Sobieskiego

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  Kopalnia

  „KAROL”

  w Zagórzu

   

  Biuro

  w Dąbrowie-Górn., ul. Sobieskiego 8

   

  Telefony:

  Kopalnia 308.

  Biuro 66.

  Więcej
 • A. Kałkowski, K. Zieliński i S-ka - węgiel, oleje, smary

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  węgiel, oleje, smary, benzyna

  tkaniny jutowe do tam zamułkowych

  cement i uszczelnienia

   

  A. Kałkowski, K. Zieliński i S-ka

  dawniej W. Kozłowski, A. Kałkowski i S-ka

  Dąbrowa Górnicza

  Telefon Nr. 47

  Biuro i składy własne:

  ul. Marji Konopnickiej Nr. 7

  ul. Kolejowa Nr. 12

  Więcej
 • Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła

  w Ząbkowicach

  stacja drogi żel. Warszawsko-Wiedeńskiej.

   

  Wyrób:

  Oddział A. Szkło prasowane różnych rodzajów i dla wszelkich celów.

  Oddział B. Artykuły do oświetlenia elektrycznego, gazowego i naftowego.

  Oddział C. Artykuły zbytku przybory piśmienne i t. p.

   

  Adres dla depesz: Szklarnia Ząbkowice.

  Telefon Ząbkowice Nr. 3

   

  Więcej
 • Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych Huta Bankowa

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych Huta Bankowa

  Zakłady w Dąbrowie Górniczej

  Siedziba Zarządu: Paryż, 91 ul. St. Lazare

   

  Kapitał przeznaczony na działalność w Polsce 15.000.000 zł.

  Administrator odpowiedzialny w Polsce – Andrzej Garbiński, Warszawa, Foksal 11

   

  Przedmiot przedsiębiorstwa: 1) Kopalnie rudy żelaznej w Poraju, koło Częstochowy 2) Huta żelazna: Wielkie piece, stalownie, walcownie żelaza i blachy. Odlewnia żelaza i stali. Młotownia. Akcesorja kolejowe. Bandażownia. Napęd: 11 maszyn parowych – 8,550 HP., 514 silników elektrycznych – 12.020 HP. Przedsiębiorstwa pokrewne, związane ekonomicznie z Hutą Bankową: Gwarectwo „Hrabia Renard” w Sosnowcu, Franko-Polskie Towarzystwo Górnicze w Dąbrowie Górniczej, Francustkie Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Metalurgicznego w Polsce, Radomsko.

   

  Więcej
 • Dąbrowski Przemysł Druciany - Bracia Klein

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  Dąbrowski Przemysł Druciany

  Bracia Klein

  Dąbrowa Górnicza

  Telefony: 91 i 291

   

  Poleca:

  Łańcuchy elektryczne spawane i patent „Victor”

  Śruby, nakrętki i nity

  Drut i gwoździe

  Sprężyny stalowe do mebli

   

  Więcej
 • Biuro Budowlane W. Wojewódzki

  Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

   

  W. Wojewódzki

  Biuro Budowlane

  Dąbrowa Górnicza

   

  Budowa domów,

  roboty żelbetowe

  wysokie piece

   

  ul. Wesoła 23

  telefon Nr. 86

  Więcej
 • Policjanci przed kinem BAJKA

  Zdjęcie wykonane prawdopodobnie przy kinie „Bajka” – tuż nad głowami policjantów widoczne są wiszące tablice, na których można odczytać napis ‚Kino BA…’. U góry napisy: KAWA, HERBATA, ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE.

   

  Na czapkach poszczególnych policjantów widoczne numery identyfikacyjne: 664, 882, 906, 158 (lub 159), 923, 906, 842, 806, 862, 944.

   

  Podziękowania dla Jacka Walaszczyka za zgodę na publikację w naszym serwisie.

  Więcej
 • Pierwszokomunijna fotografia

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz część owalnej pieczęci:

   

  „ORIENT”

  DĄBROWA GÓRNICZA

  ul. Kr. Jadwigi 7.

  Więcej
 • Pierwsza Komunia Św. - II wojna światowa

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe oraz pieczątka, które wskazuje II wojnę światową jako okres wykonania fotografii:

   

  PHOTO-ATELIER

  „ORIENT”

  Dombrowa-Górn., Hadwigstr. 7.

   

   

  Więcej
 • Mozaika widoków Dąbrowy Górniczej

  Dąbrowa Górnicza

  Plac Wolności

  (ta część mozaiki jest również pełnowymiarową pocztówką).

   

  Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów.

  Huta „Katowice” – wielki piec.

  Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena-Strem”.

  Osiedle mieszkaniowe im. Karola Adamieckiego.

  Na fragmencie z wielkim piecem można zauważyć propagandowe slogany (niestety nie do odczytania).

  Cena zł 4,50

  Więcej
 • Święto Pracy w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia pochodząca z prywatnego zbioru Państwa Karnasiewicz z Dąbrowy Górniczej.

   

  Więcej
 • Pogoria z widokiem na Górkę Gołonoską

  Pocztówka z błędem: nadruk na odwrocie jest przesunięty o 2-3cm w prawo przez co oryginalna sygnatura jest widoczna tylko w części.

  Więcej
 • Poczta w centrum Dąbrowy

  Na odwrocie:

  Dąbrowa Górnicza. Poczta.

  oraz adres wydawnictwa:

  D.G. Strzemieszyce

  ul. Ofiar Katynia 20

  032-162 33 70

  Podziękowania dla p. Dariusza Kmiotka za możliwość udostępnienia pocztówek wydawnictwa DIKAPPA.

  Więcej
 • Pochód 1. Maja

  Fotografia pochodząca z prywatnego zbioru Państwa Karnasiewicz z Dąbrowy Górniczej.

  Więcej
 • Fragment kręgu tanecznego - Park Zielona

  Pocztówka przedstawiająca krąg taneczny w Parku Zielona. Na uwagę zasługują widoczne rzeźby, których autorem jest Stanisław Sikora. Wokół kręgu było 6 takich figur. Zostały wykonane w 1957 roku. Niestety zostały usunięte podczas remontu okrąglaka w 2006 roku.

  Cena zł 1,40 + 20 gr na SFOS

  (skr. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

  Więcej
 • Żaglówki na Pogorii

  Opis:

  Żaglówki na jeziorze Pogoria.

  Jest to czarnobiała wersja pocztówki z 1964 roku.

   

  Cena zł. 1,40 + 20 gr na SFOS

  (skr. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

   

   

  Więcej
 • Wieżowce przy ulicy Kościuszki oraz Pomnik

  Z odwrotu:

  Dąbrowa Górnicza

  Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów

   

  Cena zł 1,70 + 20 gr na NFOZ

  (skr. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia)

   

  W tle widoczna ściana DEFUM z fragmentem napisu ‚OBRABIARE…’. Przy pomniku mały postument z herbem miasta, na którym został umieszczony płonący znicz.

  Więcej
 • Szuwary i żaglówki na Pogorii

  Kilkujęzyczny opis:

   

  Jezioro Pogoria

  The Pogoria Lake

  Le lac Pogoria

  (cyrylica)

   

  z fotografii barwnej Z. Kamykowskiego

   

  Cena zł 1,20 + 20 gr na SFOS

  (skr. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy)

  Więcej
 • Pałac Kultury Zagłębia - mozaika z kółkiem plastycznym

  Z odwrotu:

   

  Dąbrowa Górnicza

  Miasto w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym; przemysł górniczo-hutniczy. Prawa miejskie od 1916 r. Od końca XIX w. jeden z głównych ośrodków ruchu rewolucyjnego w Polsce.

  Pałac Kultury Zagłębia – widok ogólny, hall na pierwszym piętrze, w pracowni kółka plastycznego.

   

  Cena zł 44,50 + 50 gr na CZMP

  Więcej
 • Pałac Kultury oraz Urzędy Pocztowe

  Dąbrowa Górnicza

  Pałac Kultury w Dąbrowie Górniczej

  Wnętrze Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza 6

  Wnętrze Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza 3

  Wnętrze Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza 6

  fot. ze zbiorów RUP Sosnowiec

  Polski wóz pocztowy z XVI-XVII w. (wg rys. A. Śnieżki)

   

  Na froncie PKZ widoczna tablica z napisem „Wesoła Wdówka”

   

  Więcej
 • Mozaika z Pustyni Błędowskiej

  Na odwrocie:

  Pustynia Błędowska

  leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w dorzeczu Białej Przemszy. Jest największym w Polsce obszarem piasków lotnych (ok. 30km2). Do osobliwości świata roślinnego należy jedyne w Polsce stanowisko endemicznej warzuchy polskiej (relikt klimatu lodowcowego). Piaski pustyni wykorzystuje się do zasypywania podziemnych, opuszczonych wyrobisk w kopalniach węgla.

   

  Cena zł 14,50 + 50 gr na CZMP

  Więcej
 • Krąg taneczny z makietą

  Ciekawa pocztówka z kręgiem tanecznym w parku Zielona. Po lewej stronie widoczna makieta przypominająca kształem Pałac Kultury.

   

  Na odwrocie:

  Cały Naród buduje swoją Stolicę.

  Dąbrowa Górnicza – Krąg taneczny w parku.

  Cena zł 1 + 0,10 gr na Społ Fundusz Odbudowy Stolicy

  PTTK. Jasło – S – 7 – 6092 – 2.100 – 19. XII  56.

  Więcej
 • Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej

  Opis z odwrotu:

   

  Dąbrowa Górnicza

  Dom Kultury

  wg fotografii barwnej K. Jabłońskiego

   

  Cena zł 1,50 + 20 gr na SFBSiL

  (skr. Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów)

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5060elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij