Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Niezidentyfikowana ulica w Dąbrowie Górniczej

  Nieznana ulica w Dąbrowie Górniczej. Na nieostrej fotografii widać niską zabudowę, okna umieszczone kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Huta Cynku Konstanty

  Widok na Hutę Cynku Konstanty. Ujęcie podobne do publikowanej wcześniej fotografii; jednak z kilkoma różnicami jak choćby płot, który jest jeszcze w budowie a na drugim zdjęciu już kompletny.

  W dolnej części fotografii można zauważyć dwa powieszone wagoniki kolejki napowietrznej (piaskowej) kopalni Reden.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Historyczna panorama Dąbrowy Górniczej

  Przemysłowa panorama miasta – na pierwszym planie infrastruktura kopalni Reden, w tym szyb kopalniany oraz płuczka (największy budynek w środkowej części). Po prawej stronie widać kolejkę napowietrzną (wagoniki z piaskiem są właściwie czarnymi punktami). W tle widać stalownię Huty Bankowej, huciane kominy oraz wieżę ciśnień. Najwyższy komin (niemal za sortownią) to prawdopodobnie komin kotłowni kopalni Paryż.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Szkoła Górnicza i Hutnicza im. Stanisława Staszica

  Pawilony Sztygarki – jeden z nich jeszcze w budowie. Nieco niżej widać słup z zawieszoną tablicą i obręczą do koszykówki.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Kolonia domków górniczych

  Kilkanaście domów, które wg opisu były przeznaczone dla górników. Jest to fotografia części dzielnicy Staszic; jeszcze w budowie. Możliwe, że konstrukcja widoczna po prawej stronie zdjęcia to słup kolejki piaskowej kopalni Reden – jeśli tak, zdjęcie było by zrobione od strony stacji Staszyc.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Budowa osiedla Staszic

  Kilkanaście domów, które wg opisu były przeznaczone dla górników. Jest to fotografia części dzielnicy Staszic; jeszcze w budowie.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Pożar kopalni Reden

  Pożar kopalni Reden w lipcu 1935 roku. Fotografia została opublikowana na pierwszej stronie Ilustrowanego Kuryera Codziennego nr 29 (563) (Dodatek do Nr. 194 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z dnia 15 lipca 1935 r.). Zdjęcie jest tylko minimalnie skadrowane – do obejrzenia tutaj.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Nieznana ulica w Dąbrowie Górniczej

  Zimowy widok nieznanej ulicy w Dąbrowie Górniczej. W tle charakterystyczny płot. Czy barierka, na której opierają się mężczyźni jest wykonana z szyny?

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Wycieczka Szkoły Górniczej i Hutniczej

  Grupa uczniów Szkoły Górniczej i Hutniczej (późniejszej Sztygarki) z nauczycielem na dachu Pałacu Prasy w Krakowie.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Widok ogólny placu Żwirki

  Fotografia przedstawiająca plac Żwirki w centrum Dąbrowy Górniczej. W środkowej części, w tle,  widać popiersie Tadeusza Kościuszki na trapezowym cokole. W tle kominy Huty Bankowej. Po prawej stronie zatrzymywały się dorożki do wynajęcia.
  Nieco nad głową kobiety w ciemnej sukience i kapeluszu, po lewej stronie zdjęcia, widać dwa białe punkty. Były to biało-czerwone flagi zamocowane nad tablicą z nazwą: PLAC LOTNIKA ŻWIRKI.
  Wg opisu Narodowego Archiwum Cyfrowego (Kolekcja Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny) fotografię wykonał A. Radzikowski. Najprawdopodobniej jest to błąd – właściwy fotograf to R. Radzikowski.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Rudery w Dąbrowie Górniczej

  W tle, bardzo niewyraźnie, na linii horyzontu, po lewej stronie można dostrzec zarys Górki Gołonoskiej lub Dorotki. Nieco poniżej zwraca uwagę najprawdopodobniej szyb jednej z dąbrowskich kopalni.

  Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zostało udostępnione za zgodą NAC.

  Więcej
 • Wieża triangulacyjna na Małej Górze - Gołonóg

  Wieża triangulacyjna składała się z dwóch oddzielnych konstrukcji: pomostu dla obserwatora i stanowiska dla instrumentu (teodolitu). Dzięki podniesieniu wysoko ponad poziom terenu miejsca obserwacji oraz sygnału (celu) umożliwiała wykonanie pomiaru punktów położonych w znacznej odległości, rzędu dziesiątek kilometrów. Wieże ustawiane były nad znakami ziemnymi stanowiącymi geodezyjną osnowę poziomą pierwszej i drugiej klasy. Punkty te stanowiły odniesienie dla pomiarów wykonywanych w celu sporządzania map i prac realizacyjnych (wyznaczania w terenie projektowanej lokalizacji obiektu).

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Maria Dróżdż na kursie kroju i szycia

  Maria Drożdż w gronie koleżanek, na kursie kroju i szycia około 1915 r. Siedzi po prawej stronie. Za nią stoi na prawo Bochenkówna.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Maria Dróżdż i Wiktoria Cicha z Gołonoga

  Matka Maria z koleżanką Wiktorią Cichą później Pająk, siostrą Jana  Cichego, nauczyciela, przyjaciela rodziny państwa Dróżdż. Stoi z prawej strony.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Ksiądz Proboszcz Leon Olczakowski

  W 1929 r. ks. biskup mianował na proboszcza kościoła pw. św. Antoniego ks. Leona Olczakowskiego, proboszcza w Bobrownikach (pow. będziński).  Ks. Olczakowski od r. 1929 zaczął pisać kronikę parafii.

  Fotografia wykonana w atelier Radzikowskiego – stąd początkowe datowanie 1929.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Pierwsze przedszkole w Gołonogu

  Jedyne w Gołonogu przedszkole, mieściło się w Domu Parafialnym tzw. „Ochronce”. Kierowniczką była przez wiele lat p. Włoszczowska, matka koleżanek p. Adama: Zofii, później Piaskowskiej i Haliny, później żony Ryszarda Trzcionki, sekretarza KW PZPR. Na pierwszym planie leżą Oktawian Bazgier i Adam Drożdż. W pierwszym rzędzie, od prawej siedzą: Musiał, Hetman, Wawrzyczek, x, x, siostra p. Adama – Jadwiga.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Pierwsza Komunia Święta

  Zdjęcie na schodach kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Chłopcy z 3-ich klas obydwu szkół powszechnych. Ksiądz: Śliwiński, z boku Kierownik szkoły nr 2: Szczęsny i katechetka. Adama Drożdża ustawiono pod samym sztandarem. W pierwszym rzędzie stoją jego koledzy, m.in.: Jastrząb, Calicki, Adamczyk, Pająk.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Orkiestra na ulicy Królowej Jadwigi

  Orkiestra w centrum Dąbrowy Górniczej. Maszerujący chłopiec po prawej stronie to Jerzy Gidmański.

  Podziękowania dla Edyty i Andrzeja Pardałów za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Na balkonie przy ulicy Okrzei 28

  Edytka na balkonie kamienicy nr 28 (dziś już nie istniejącej) przy ulicy Okrzei.

  Podziękowania dla Edyty i Andrzeja Pardałów za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Karwacka, Czekaj, Falfus, Włodarczyk

  Nierozłączne towarzyszki codziennych spotkań „pod górą” : teściowa p. Adama, Stefania (pierwsza z prawej) oraz siostry: Helena Karwacka, Anastazja Czekaj, Maria Falfus, Stanisława Włodarczyk. W środku, w białej bluzce Stanisława Rusek – swatowa Karwackiej. Potrafiły w ciągu jednego popołudnia „obgadać” wszystkich sąsiadów i znajomych.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Chór i organy u św. Antoniego

  Chór barokowy, wygięty ku przodowi, wspiera się na dwóch grubych kolumnach. Pod chórem płyta z 2 kółkami, zasłania wejście do grobów (między in. ks. Pawłowski). Dawniej w kościele były dwa groby: jeden ogólny, drugi p. Stojewskiego, dziedzica Siedlca.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Zdjęcie klasowe

  Grupa uczniów przed jedną z dąbrowskich szkół.

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • PKZ z ruderami...

  Współczesny reprint dąbrowskiej pocztówki z 1959 roku.

  Na odwrocie opis: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej powstawał w latach 1951-58 wg projektu architekta Zbigniewa Rzepeckiego. Uroczyste otwarcie nastąpiło 11 stycznia 1958 r. Początkowo funkcjonował jako Dom Kultury Zagłębia, następnie jako Dąbrowski Pałac Kultury, a ostatecznie przyjął nazwę Pałac Kultury Zagłębia.
  Budynek jest sztandarowym przykładem ówczesnego stylu architektonicznego, lubującego się w monumentalności i ciężkim, bogatym wystroju wnętrz. Kubatura opiewa na 60 tys. m3, a powierzchnia na 4700 m2. Obiekt posiada m.in. salę widowiskową na 705 miejsc ze sceną obrotową, pełne zaplecze sceniczne oraz marmurowe hole liczące 1900 m2. Od powstania funkcjonuje jako ważny punkt na artystycznej mapie regionu i ogniskuje się w nim kulturalne życie Dąbrowy Górniczej.

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie pocztówki.

  Więcej
 • Międzywojenna Sztygarka

  Współczesny reprint dąbrowskiej pocztówki z okresu międzywojennego.

  Opis z odwrotu: Dąbrowa Górnicza, Państwowa Szkoła Górniczo-Hutnicza, okres międzywojenny.

  Najstarszy istniejący do dziś świecki budynek w Dąbrowie Górniczej, wzniesiony w latach 1839-1842 przez architekta Fryderyka M. Lancie’ego, z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Zachodniego Okręgu Górniczego. W swojej historii budynek ten pełnił różne funkcje (m.in. mieścił się tutaj lazaret górniczy) po to, by od roku 1889 stać się siedzibą Szkoły Górniczej i Hutniczej zwanej popularnie „Sztygarką”. Od 1997 roku mieści się tutaj Muzeum Miejskie „Sztygarka”, spadkobierca i kontynuator istniejących tu wcześniej placówek muzealno-dydaktycznych (od 1912 roku).

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie pocztówki.

  Więcej
 • Przed szkołą

  Grupa uczniów przed szkołą w Dąbrowie Górniczej.

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Orkiestra w centrum Dąbrowy

  Przemarsz orkiestry przez centrum miasta. W tle widać fragment napisu STYLOWA oraz sklep RADIO TELEWIZJA.

  Na werblach fragment naszytego tekstu: ‚Dzierżyńskiego… Dąbrowa Górnicza’.

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Grupa muzyków na Starej Pogorii

  Fotografia przedstawiająca muzyków na jednym z ośrodków usytuowanych przy Pogorii 1.

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Szkic architektoniczny Gołonoga

  Podpis złączonego zdjęcia (druk na sąsiednich kartkach): Dąbrowa przyszłości. Jeśli w roku 1970 wejdziemy na wzgórze kościelne w Gołonogu, oczom naszym taki oto ukaże się widok. Nowa Dąbrowa obejmować będzie tereny od obecnych granic aż po brzegi jeziora Pogoria. Jej cechami charakterystycznymi będzie biel nowych domów i zieleń drzew.

  Szkic pochodzi z artykułu, „Miasto trzech rewolucji” wydrukowanego w 17 numerze „Panoramy” Śląskiego Tygodnika Ilustrowanego z 29 kwietnia 1956 roku.

  Więcej
 • Spartakiada - drużyna piłkarska

  Spartakiada w Dąbrowie Górniczej.

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Na balkonie przy ulicy Okrzei

  Dziewczynka o imieniu Edytka na balkonie kamienicy nr 28 (dziś już nie istniejącej) przy ulicy Okrzei.

  Podziękowania dla Joanny i Jerzego Gidmańskich za udostępnienie fotografii.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5484elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij