Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Kopalnia Piasku do podsadzki pod kopalnię Paryż

  Zachowana w niesamowitym stanie pocztówka wydana przez Jana Rowińskiego zatytułowana:

  DĄBROWA.
  Kopalnia Piasku do podsadzki pod kop. „Paryż”

  W powiększeniu można zauważyć, że na każdym poziomie były ułożone tory.

  Więcej
 • Flora - torebka z wypłatą za miesiąc 12

  Koperta, w której górnicy z kop. „Flora” otrzymywali miesięczne wynagrodzenie. Warto zwrócić uwagę na liczbę przepracowanych dniówek- 30 !

  Komplet nadruków:

  Reklamacja na zawartość torebki będzie tylko w tym wypadku uwzględniona, o ile pieniądze przeliczone zostaną w obecności płatnika.

  Torebkę należy przechowywać, gdyż służy jako dowód przy wszelkich reklamacjach.

  Nr. legit. 2011
  Towarzystwo Kopalń Węgla „FLORA”
  Wypłata za miesiąc 12 1932 r.
  Nazwisko: Januszka Franciszek
  Pozostało długu zł. 3
  Wydano na r-k zarobku w bieżącym miesiącu

  Obliczenie zarobku:
  Dniówki przerob.: 30
  Cena zł. 6 gr. 45
  Premja zł. 16 gr. 60
  Ogółem zł. 348 gr 10.

  Potrącenia:
  Składka do Kasy Braterskiej: zł 13 gr 24
  Składka do Kasy Chorych: zł 10 gr 69
  Na Fundusz Bezrobocia: zł 1 gr 24
  Za karbid
  Na kuchnię:  zł 1 gr 50
  Na r-k pożyczki z Kasy Brat.
  Podatek kryzysowy: zł 3 gr 59
  Podatek Państwowy: zł 9 gr 70
  Na wyroki sądowe
  Różne
  Reklamacje
  Na r-k pobranej zaliczki: zł 80 gr –
  Na spłatę długu: zł 1 gr –
  Kary
  Na orkiestrę: gr 50

  Ogółem suma potrąceń zł. 121 gr. 96
  Suma do wypłaty zł 226 gr. 14
  Pozostaje długu zł. 2-  110
  116,14

   

  Więcej
 • Panorama Mydlic

  Jedno ze zdjęć Pawła Smalcerza z 2002 roku. Za blokami, po lewej stronie, można zauważyć wyburzone w 2011 hale na dawnym terenie fabryki braci Klein. W prawej części fotografii zabudowania szpitala.

  Podziękowania dla Pawła Smalcerza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Przygotowanie terenu pod budowę CH Pogoria

  Zdjęcie Pawła Smalcerza wykonane w trakcie wyburzania części hal Huty Bankowej pod budowę CH Pogoria.

  Podziękowania dla Pawła Smalcerza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Wyburzenia pod budowę CH Pogoria

  Zdjęcie Pawła Smalcerza wykonane w trakcie wyburzania części hal Huty Bankowej pod budowę CH Pogoria.

  Podziękowania dla Pawła Smalcerza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Pozostałości hal przed budową CH Pogoria

  Zdjęcie Pawła Smalcerza wykonane w trakcie wyburzania części hal Huty Bankowej pod budowę CH Pogoria.

  Podziękowania dla Pawła Smalcerza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Szpital na Mydlicach

  Jedno ze zdjęć Pawła Smalcerza z 2002 roku. Na pierwszym planie szpital miejsci, dalej bazylika NMP Anielskiej, osiedle Sikorskiego (zamiennie Manhattan i „żółtki”), kościół św. Antoniego na Górce Gołonoskiej oraz wielkie piece i infrastruktura Huty Katowice.

  Podziękowania dla Pawła Smalcerza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Mydlice

  Jedno ze zdjęć Pawła Smalcerza z 2002 roku. Uwiecznione hale fabryczne (wyburzone w 2011) leżały na terenie byłej fabryki braci Klein. W tle bloki przy ulicy Dąbrowskiego.

  Podziękowania dla Pawła Smalcerza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Mydlice

  Jedno ze zdjęć Pawła Smalcerza z 2002 roku. Tzw. ‚wielka płyta’ na Mydlicach. Po prawej stronie można zauważyć fragment hal na terenie byłej fabryki braci Klein.

  Podziękowania dla Pawła Smalcerza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Podkładka pod piwo - Chata u brata

  Niezwykła pamiątka po jednym z najbardziej znanych barów w Dąbrowie Górniczej. Zaryzykuję chyba stwierdzenie, że w latach 90 był to kultowy lokal.

  Nadruk:
  CHATA U BRATA
  Dąbrowa Górnicza
  ul. Furmana 4
  164 35 10

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Tramwaj na Królowej Jadwigi

  Piękna pocztówka ze starym tramwajem przy bazylice oraz budynku szkoły. Z ciekawostek – po lewej stronie można zauważyć wózek z okrągłym pojemnikiem. W bardzo dużym powiększeniu na boku wózka można odczytać słowo: LODY.

  Na odwrocie oznaczenia pocztówkowe i nadruk:
  Wyd. i fot. R. Brandys, Strzemieszyce
  Przedruk wzbroniony

  Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

   

   

  Więcej
 • Pochód z górnikami

  Kilku górników z chorągiewkami i kwiatami w dłoniach maszeruje ul. Królowej Jadwigi.  W tle wieżowce przy ul. Kościuszki, pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów oraz budynki DEFUM (między blokami).

  Podziękowania dla Andrzeja Nowaka za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Szpital św. Wincentego w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia z 41 strony czasopisma „Świat” (No 30., dnia 25-go lipca 1925 roku). Artykuł nosił nazwę „Powiatowa Kasa Chorych w Sosnowcu”. Zdjęcie zostało opisane jako: Szpital św. Wincentego w Dąbrowie Górniczej. W tamtym okresie funkcjonowały obok siebie dwa szpitale: św. Barbary i właśnie św. Wincentego. Św. Barbary był określany jako górniczy a św. Wincentego jako hutniczy.
  Na terenie szpitala, za płotem, po prawej stronie widać grupę pacjentów.

  Jest to 1000 pamiątka związana z historią Dąbrowy Górniczej opublikowana na www.dawnadabrowa.pl! Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które do tej pory były pomocne przy zdobywaniu kolejnych archiwaliów!

  Więcej
 • Kiosk przy ul. Wybickiego

  Nie jestem pewny na 100% ale na zdjęciu najprawdopodobniej uwieczniono ulicę Wybickiego. Po lewej stronie pierwszy wieżowiec z windą w Dąbrowie. Tylko ten budynek na końcu ulicy wprowadza nieco zamieszania…

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

   

  Więcej
 • Bambosz i górniczy pochód 1-szo Majowy

  Kilkanaście portretów było niesionych przez uczestników tego pochodu w dniu 1 Maja. Na dwóch z nich można rozpoznać Lenina oraz Marxa. Niemal każdy z uczestników niesie albo flagę albo któryś z portretów. Górnicy w pierwszym rzędzie mają wpięte w klapy munduru odznaczenia, medale etc. Wśród tłumu można zauważyć kilku wojskowych.

  Zdjęcie zostało wykonane na ulicy Sobieskiego. Narożna kamienica, z balkonem, istnieje do dziś (skrzyżowanie Sobieskiego i Sienkiewicza) tylko w znacznie gorszym stanie. Sklep po lewej stronie nosił nazwę „bambosz”. W tle blok przy ul. Sobieskiego 35 z gigantycznym napisem PZPR.

  Podziękowania dla Andrzeja Nowaka za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Sadzenie drzew na w Alei X. Biskupa Bandurskiego

  Zdjęcie podpisane jako:
  …/IV 35 r. SADZENIE DRZEW w ALEI X. BISK(UPA BANDURSKIEGO)

  Obecna ulica Majakowskiego nazywała się wcześniej ul. Księdza Biskupa Bandurskiego.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Metalowa konstrukcja na Placu Wolności

  Metalowa konstrukcja z okresu komunizmu, która stała na Placu Wolności. Powtarza się na wielu zdjęciach PKZ’tu z tamtego czasu. W tle blok przy ulicy Górników Redenu 2 w czasie budowy: budynek nie otynkowany, w żadnym oknie nie ma firanek, puste balkony. Pomieszczenia obecnego antykwariatu nie są jeszcze przeszklone.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Kościół św. Antoniego z Padwy

  Zdjęcie kościoła na Górce Gołonoskiej – widok od strony cmentarza.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Przygotowanie terenu pod SP nr 20

  W tle dwa 10-cio piętrowe bloki przy ulicy 1-go Maja. Na pierwszym planie spychacze podczas prac porządkowych po stojącej tam wcześniej piekarni i magazynach. Za drzewami można dostrzec zarys samochodu ciężarowego.

  Obecnie w tym miejscu stoi Szkoła Podstawowa nr 20 im. generała Sikorskiego, której budowa rozpoczęła się w 1975 roku.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji oraz Adama Pytla za identyfikację fotografii.

  Więcej
 • Obóz w Okradzionowie

  Pamiątkowa fotografia z Okradzionowa z wypoczywającymi dziećmi. Jeden z chłopców ma założone okulary przeciwsłoneczne – jest to o tyle wyjątkowe, że na żadnym innym zdjęciu sprzed II wojny światowej nie znalazłem tego typu okularów.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Kościół św. Antoniego z Padwy

  Jeden z ołtarzy w kościele pw. św. Antoniego na Górce Gołonoskiej.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Wykop pod piwnicę na Staszicu

  Fotografia opisana jako:
  10.IX.1933r. STASZIC. WYKOP POD PIWNICE.

  Za drewnianym budynkiem, po prawej stronie, widać jeden ze słupów napowietrznej kolejki piaskowej.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Pochód ulicą Sobieskiego

  Pochód najprawdopodobniej z uczniami Szkoły Górniczej i Hutniczej (Sztygarki). Na czele czterech młodzieńców w białych rękawiczkach ze sztandarem szkolnym. Możliwe, że za nimi idzie kilku nauczycieli.
  To pierwsza fotografia, na której widać wyraźnie przeznaczenie białych obiektów po stronie Huty Bankowej. Były to betonowe słupki, między którymi były rozpięte liny (pręty?), odgradzające tory tramwajowe. Pojawiają się one na wielu przedwojennych zdjęciach.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Obozy wypoczynkowe w Okradzionowie

  Pamiątkowa fotografia z Okradzionowa podpisana:

  Robotnicze obozy wypoczynkowe z Ubezpieczalni Społecznej w Okradzionowie 5/VIII.1938 rok.
  W tle drewniany chałupy kryte strzechą.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Mężczyzna w dąbrowskim atelier VENUS

  Fotografia studyjna wykonana w studio fotograficznym VENUS. Na odwrocie odręczna notatka:

  W dowód pamięci ofiaruje
  Ci moją podobizne
  Kochany Danielu
  G. Dybała

  W polu adresowym:
  W-ny Pan
  Daniel
  Bartoszek

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Pożar kopalni Reden

  Na zdjęciu widoczny jest właściwie tylko dym z kopalni Reden, gdzie w lipcu 1935 roku miał miejsce tragiczny w skutkach pożar. Fotografia wykonana 3 lipca.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

   

  Więcej
 • Pomnik i Pałac Kultury Zagłębia

  Fotografia z pomnikiem Bohaterów Czerwonych Sztandarów. Warto zwrócić uwagę, że po jego prawej stronie stał jeszcze mały postument z gazowym ‚zniczem’.  W tle PKZ.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Pochód w Dąbrowie Górniczej

  Zdjęcie z pochodu w centrum Dąbrowy Górniczej. Po lewej stronie trybuna honorowa, na której można dostrzec żołnierzy (policjantów?) oraz osoby w górniczych strojach.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.  

  Więcej
 • Studenci na pochodzie

  Zdjęcie z pochodu w centrum Dąbrowy Górniczej. Na transparencie napis:

  SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK
  STUDENTÓW POLSKICH

  W tle kominu Huty Bankowej oraz jeden z wieżowców przy ul. Kościuszki.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.  

  Więcej
 • Pochód przed trybuną honorową

  Zdjęcie z pochodu w centrum Dąbrowy Górniczej – uczestnicy niosą kilka transparentów, z których można odczytać tylko kilka fragmentów:

  – NIECH ŻYJE…
  – FEDERACJA S….
  -… LO DZ…
  – ZM…

  Jeden z harcerzy niesie tzw. krzyż harcerski.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.  

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5242elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij