Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Dom handlowy Bartnik i Jaskólski

  Nota reklamowa w czasopiśmie „Świat” (rok XVIII No 3 z dn. 20 stycznia 1923):

  Dom handlowy Przemysłowo-Techniczny L. Bartnik i K. Jaskólski w Dąbrowie Górniczej.

  Dom handlowy Przemysłowo-Techniczny L. BARTNIK i K. JASKÓLSKI został założony w Dąbrowie Górniczej w roku 1916 początkowo z niewielkim kapitałem, dzięki jednak sumienności i energii założycieli firmy rozwija się nadspodziewanie.
  Głównym artykułem Domu handlowego są oleje i smary, materjały elektrotechniczne, lampy, żyrandole, materjały techniczne dla kopalń i fabryk, maszyny do pisania, liczenia i przybory do tychże, aparaty telefoniczne, motory elektryczne, ropowe, benzynowe i węgiel.
  Firma posiada oddział w Warszawie przy ul. Krakowskie-Przedmieście 60. Tel. 297-88.
  W marcu ubiegłego roku firma przyczyniła się do wykupienia z rąk obcych w Tomaszowie mazowieckim odlewni żelaza i warsztatów mechanicznych w których posiada dwa udziały. Dewizą Domu handlowego jest sumienne wykonanie zleceń. Dlatego też cieszy się zasłużonym zaufaniem.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Ulica 3 Maja

  Fotografia z „Kurjera Zachodniego” (dodatek 23, niedziela, 31 lipca 1927). Piękne zdjęcie, na którym Vielrose uwiecznił ulicę 3 Maja z końca XIX wieku. Warto zwrócić uwagę m.in. na bardzo zdobnie wykończoną altanę (?) na pierwszym planie. Fotografię wykonano zza ulicy Szosowej (obecnej Sobieskiego). Przy kamienicach po prawej stronie można zauważyć szeroki wykop/rów (?). Wejścia do poszczególnych budynków prowadziły przez różnego rodzaju mostki.

  Cała trzecia strona wydania została poświęcona fotografiom Arnolda Vielrose’a z Dąbrowy Górniczej. Tytuł: Dąbrowa przed 30 laty. Zdjęcia „Dąbrowa przed 30 laty”, nabyć można u L. Vielrosego w Dąbrowie Górniczej, ulica Limanowskiego 43, lub w zakładzie R. Gwiazdy, Dąbrowa Górnicza.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

   

  Więcej
 • Kopalnia Paryż po pożarze w 1894

  Fotografia z „Kurjera Zachodniego” (dodatek 23, niedziela, 31 lipca 1927) uwieczniająca widok kopalni Paryż po pożarze. Można zauważyć w kilku miejscach wciąż wydobywający się dym. Wszędzie leżą zniszczone elementy, belki, fragmenty konstrukcji, wagoniki. Dachy na budynkach spaliły się doszczętnie. Wśród kilkunastu osób, skupionych po prawej stronie zdjęcia da się wyróżnić kilka kobiet w kapeluszach.

  Cała trzecia strona wydania została poświęcona fotografiom Arnolda Vielrose’a z Dąbrowy Górniczej. Tytuł: Dąbrowa przed 30 laty. Zdjęcia „Dąbrowa przed 30 laty”, nabyć można u L. Vielrosego w Dąbrowie Górniczej, ulica Limanowskiego 43, lub w zakładzie R. Gwiazdy, Dąbrowa Górnicza.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Szyb wodny na miejscu Resursy

  Fotografia z „Kurjera Zachodniego” (dodatek 23, niedziela, 31 lipca 1927). Oryginalny opis: Szyb wodny na miejscu gdzie dziś stoi Resursa.

  Cała trzecia strona wydania została poświęcona fotografiom Arnolda Vielrose’a z Dąbrowy Górniczej. Tytuł: Dąbrowa przed 30 laty. Zdjęcia „Dąbrowa przed 30 laty”, nabyć można u L. Vielrosego w Dąbrowie Górniczej, ulica Limanowskiego 43, lub w zakładzie R. Gwiazdy, Dąbrowa Górnicza.

  Szyb wodny służył do wypompowywania wody z kopalni. Do jego podszybia dochodziła sztolnia Ulmana, w szybie zainstalowane były pompy (z napędem parowym), wypompowywały one wodę na powierzchnię, dalej płynęła ona otwartym kanałem (na niektórych mapach również nazywanym imieniem Ulmana) wzdłuż 3 Maja, potem przecinała Szosową, Ogrodową i uchodziła do kanału Huty Bankowej. Możliwe, że szyb powstał na początku XIX wieku (w 1824 roku przedłużono sztolnię), wyburzono go zapewne bezpośrednio przed budową Resursy.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji i dla Leszka Maszczyka za informacje na temat szybu wodnego.

   

  Więcej
 • Stara odkrywka na kop. Reden

  Fotografia z „Kurjera Zachodniego” (dodatek 23, niedziela, 31 lipca 1927). Oryginalny opis: Stara odkrywka na kop. Reden, na lewo kolejka napowietrzna z kop. Mortimer na nieistniejącą obecnie stację radomską; w środku dawny kościół parafjalny.

  Cała trzecia strona wydania została poświęcona fotografiom Arnolda Vielrose’a z Dąbrowy Górniczej. Tytuł: Dąbrowa przed 30 laty. Zdjęcia „Dąbrowa przed 30 laty”, nabyć można u L. Vielrosego w Dąbrowie Górniczej, ulica Limanowskiego 43, lub w zakładzie R. Gwiazdy, Dąbrowa Górnicza.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Stara oberża na Redenie

  Fotografia z „Kurjera Zachodniego” (dodatek 23, niedziela, 31 lipca 1927). Oryginalny opis: Stara oberża na Redenie.

  Cała trzecia strona wydania została poświęcona fotografiom Arnolda Vielrose’a z Dąbrowy Górniczej. Tytuł: Dąbrowa przed 30 laty. Zdjęcia „Dąbrowa przed 30 laty”, nabyć można u L. Vielrosego w Dąbrowie Górniczej, ulica Limanowskiego 43, lub w zakładzie R. Gwiazdy, Dąbrowa Górnicza.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

   

  Więcej
 • Kościół parafjalny św. Aleksandra

  Fotografia z „Kurjera Zachodniego” (dodatek 23, niedziela, 31 lipca 1927). Oryginalny opis: Zbudowany w r. 1875 kościół parafjalny, odnowiony w r. 1895, obecnie po usunięciu wież istnieje jako kaplica przy nowym kościele parafjalnym.

  Cała trzecia strona wydania została poświęcona fotografiom Arnolda Vielrose’a z Dąbrowy Górniczej. Tytuł: Dąbrowa przed 30 laty. Zdjęcia „Dąbrowa przed 30 laty”, nabyć można u L. Vielrosego w Dąbrowie Górniczej, ulica Limanowskiego 43, lub w zakładzie R. Gwiazdy, Dąbrowa Górnicza.

  Zdjęcie przedstawia kościół, który był pierwszą świątynią we wsi Stara Dąbrowa, pod wezwaniem Św. Aleksandra. Budowa trwała od 1875 do 1877 roku. 29 lipca 1875 roku złożono kamień węgielny pod budowę kościoła, którego głównym budowniczym był ks. Grzegorze Augustynik. Autorem projektu był Julian Polcer.

  Budowa została zakończona 4 grudnia 1877 roku. Był to kościł filialny parafii z Będzina pw. Świętej Trójcy. Niemalże identyczna fotografia jest w Kronice Kościelnej i księdze Wizyt Biskupich w Bazylice.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Dyrektor Banku Kredytowego w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia z noty reklamowej w czasopiśmie „Świat” (rok XVIII No 3 z dn. 20 stycznia 1923). Na fotografii dyrektor Oddziału Banku Kredytowego w Dąbrowie Górniczej – Zygmunt Panowicz.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Gmach Banku Kredytowego w Dąbrowie Górniczej

  Fotografia z noty reklamowej w czasopiśmie „Świat” (rok XVIII No 3 z dn. 20 stycznia 1923). Na fotografii budynek banku przy nieznanej ulicy. Nad oknami napis:

  BANK KREDYTOWY w WARSZAWIE
  ODDZIAŁ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

  Podpis zdjęcia: Gmach, w którym został otwarty Oddział Warszawskiego Banku Kredytowego w Dąbrowie Górniczej.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Bank Kredytowy - Oddział w Dąbrowie Górniczej

  Nota reklamowa w czasopiśmie „Świat” (rok XVIII No 3 z dn. 20 stycznia 1923):

  W dniu 25 listopada ubiegłego roku odbyło się w Dąbrowie Górniczej poświęcenie Oddziału Banku Kredytowego w Warszawie. Obrzędu poświęcenia dokonał miejscowy ks. kanonik St. Mazurkiewicz. Na uroczystości asystowali zaproszeni przez kierownictwo Banku przedstawiciele władz bratnich instytucji, zrzeszeń oraz przybyły z Warszawy jeneralny dyrektor p. Heinrich wraz z innymi kierownikami oddziałów.
  Należy zaznaczyć, iż oddział w Dąbrowie Górniczej jest 83-cim oddziałem Banku Kredytowego w Warszawie, instytucji, która na polu odrodzenia rodzinnego przemysłu i handlu położyła już ogromne zasługi.
  Kierownictwo oddziału pozostaje w rękach p. Dyr. Zygmunta Panowicza, którego przeszłość daje gwarancje szybkiego rozrostu instytucji tak bardzo potrzebnej dla odradzającego się w Zagłębiu rzemiosła i handlu. Prokurentem jest p. Adam Obratshay były pracownik Banku Przemysłowego.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • Zabudowania przy ul. Dąbrowskiego

  Fotografia wykonana w maju 1985 roku z zabudowaniami przy ulicy Dąbrowskiego. Pierwsze podwórko z budynkami, ogrodzone murem to Dąbrowskiego 1. Nieco dalej, w kierunku Będzina widać budynek/pół pałacyk to Dąbrowskiego 3. Na lewej krawędzi zdjęcia widać fragment wieżowca przy ulicy Kościuszki.

  Podziękowania dla Waldemara Magnuszewskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego

  Fotografia wykonana w maju 1985 roku. Na pierwszym planie widać skrzyżowanie ulic Kościuszki i Dąbrowskiego, jeszcze bez budynku ZUSu. W tle, nad blokowiskiem, widać wieżę ciśnień Huty Bankowej oraz jej charakterystyczną halę stalowni. Znak charakterystyczny tego zdjęcia to 6 kominów wystających zza hali (ostatni, siódmy, musiał być już zdetonowany).

  Podziękowania dla Waldemara Magnuszewskiego za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Szkoła Nr 1 w Gołonogu

  Szkoła nr 1 mieściła się przy ul. Stara Wieś, tam, gdzie obecnie jest Przedszkole, oraz w budynku tzw. „Starej Gminy”. Klasa VI była ostatnią i aby kontynuować dalej naukę, trzeba było przejść do Szkoły nr 2 albo pójść do gimnazjum w Dąbrowie Górniczej. Na zdjęciu grono nauczycielskie od prawej: Zadęcki, Budziakowa, Janicka, Kasprzykówna /wychowawczyni/, A.Krawczykówna, Stanisław Brok – kierownik szkoły. Uczniowie siedzą od prawej:x, ja, Guzera, Pająk, Calicki, Domagała, Zajadlik. Stoją od prawej: Bochenkówna, Falfusówna, Pawłowska,Kleszczówna, x, x, Grzyszkówna, x.lina Dróżdż.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

   

  Więcej
 • Sąsiadki z Górki Gołonoskiej

  Matka p. Adama, Maria (w środku), w gronie sąsiadek-koleżanek: Józefy, Scholastyki i Zofii Duraj, które mieszkały po drugiej stronie ulicy.

  Fotografia oraz opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Drożdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Koledzy z czasów młodości

  Złota młodzież gołonoska po wojnie. Stoją od lewej: Zofia Galówna, Stefan Suliga, Stanisław Musialik, Zofja Włoszczowska, Tymoteusz Nowak, Jadwiga Dróżdż, Alojzy Gala, Leszek Przeniosło, Stefan Kluczny, Daniela Bagińska, Stefan Bartosz. Siedzą od lewej: Jerzy Przeniosło, Adam Dróżdż, Michalina Dróżdż.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

   

  Więcej
 • Otwarcie zakładu fotograficznego

  Młodzież obecna na otwarciu zakładu fotograficznego. Jedno z pierwszych zdjęć zrobionych w atelier przez żonę p. Adama, Danusię. W pierwszym rzędzie od lewej: Michalina Dróżdż, Wanda Tłustochowicz, Jadwiga Dróżdż, Zofia Włoszczowska, Halina Tłustochowicz. Stoją od lewej: Adam Dróżdż, Krzysztof Dróżdż, Stefan Suliga, x, Bronisław Franus, x, Ryszard Obrębski, Zenobia Szczepkówna, Antoni Bijak, Andrzej Dróżdz, Danuta Falfus.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

   

  Więcej
 • Koledzy z czasów młodości

  Koledzy z czasów młodości p. Adama. Od lewej: Antoni Bijak, Tadeusz Jastrząb, Stanisław Musialik, Jastrząb, Tymoteusz Nowak, Leszek Przeniosło, Stefan Suliga, Stefan Bartosz, Jerzy Obrębski.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

   

  Więcej
 • Na podwórzu dziadka Zięby w Łośniu

  Zdjęcie zrobione na podwórzu dziadka Zięby. Nareszcie pozwolono p. Adamowi siedzieć na koniu. Przed koniem stoi jego siostra, Jadwiga z kokardą na głowie a obok wujek Antoni uważa, żeby im się nie stało nic złego.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Wizyta Antoniego Drożdża z Okradzionowa

  Wizyta wujka Antoniego Drożdża z Okradzionowa, z okazji odpustu św. Antoniego. Przyjechał do dziadka Zięby zaprzęgiem konnym, gdyż innego środka lokomocji w tych czasach nie było. Wujek trzyma konia za uzdę. Po lewej stronie stoi ojciec p. Adama, Stanislaw. Przed koniem stoi p. Adam z siostrą Jadwigą a na koniu siedzi, ich dalszy kuzyn ze Strzemieszyc – Lucjan Sośnierz. Zdjęcie zrobione na łące sąsiadów Tyniorów. W tle stodoła Kułaków.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Kasztan przy domu Zięby

  Wysoki kasztan przy domu p. Ziebów przy ul. Gwardii Ludowej 75 (Gołonóg). Kasztan jest bardzo charakterystyczny i łatwo go zauważyć na tej ulicy, mimo, że został przycięty w 2011 roku.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia oraz Piotra Kozłowskiego za przesłanie poprawnego opisu.

  Więcej
 • Dom dziadka - Gołonóg

  Dom p. Zięby (dziadka p. Adama) z XIX wieku, kryty słomianą strzechą. Tu się urodził p. Adam (dzisiejsza ul. Gwardii Ludowej 75). Istniał jeszcze z przerobionym dachem w momencie tworzenia strony www.naszgolonog.net.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia oraz Piotra Kozłowskiego za przesłanie opisu.

  Więcej
 • Rodzina Szczęśników

  Cała rodzina teściowej p. Adama, Stefanii, zgromadzona przed domem przy ulicy Kościelnej, z okazji, pierwszego po wojnie przyjazdu z Francji siostry Józefy Taborek. Na pierwszym planie żona p. Adama, Daniela a za nią głowa Józefy.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Rodzina przy trumnie Franciszka Szczęśnika

  Rodzina przy trumnie ojca Franciszka Szczęśnika /dziadka p. Danieli (żony p. Adama).

  Stoją w tyle od lewej synowie: Wawrzyniec, Antoni, Władysław i zięciowie: Władysław Czekaj, Antoni Falfus, córka Maria. Przed nimi: matka Maria, córki: Stanisława,  Stefania, Anastazja z synem Stanisławem, Józefa, Konstancja z dzieckiem. Obok trumny: córka Helena z obrazem. Przed trumną: wnuki: Emilia Nawrot i Władysław Czekaj.

  Fotografia i opis pochodzą ze strony Adama Drożdża – naszgolonog.net.
  Podziękowania dla Eugenii Dróżdż za możliwość ich udostępnienia.

  Więcej
 • Uczniowie z nauczycielami SP1 - Gołonóg

  Zdjęcie klasowe przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołonogu. Na odwrocie pamiątkowe podpisy, z których kilkanaście można odczytać: Nowak Barbara, J. Pałasz, A. Janasz, J. Przybyłowa, Kułak Barbara, Żyła Lila, Ala Biegańska, Flak R., Dyja Marek, Gala Maria, Z. Papierniak, Biskupek H., Bodziach Wanda, Cieślik Barbara, Waluga Wanda, E. Barań, Banyś Irena, Kłym Krystyna, Stępień Halina, Widawska Zofia, Trzaska Henryk, Kaliter Mirka, Witas Stanisława, Gibałka Halina, Gala Maria, Kuźniak, J. Ałaszewski.

  Podziękowania dla pani Agnieszki Lisak za udostępnienie zdjęcia.

  Więcej
 • Syrenka na ulicy Kołłątaja

  Ujęcie fragmentu ulicy Kołłątaja: dziewczynki stoją obok roweru (na ramie 3 literowa nazwa – niestety nieczytelna). Na syrence można odczytać część rejestracji …H-86-2

  Podziękowania dla pani Agnieszki Lisak za udostępnienie zdjęcia.

  Więcej
 • Tworzeń - Boże Narodzenie

  Zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej z lat 1939-1940. Na ścianie, w ozdobnej ramie wisi obraz, na którym można dostrzec postać Jezusa. Choinka przyozdobiona jest m.in. cukierkami, podłużnymi lizakami, bombkami lub owocami.

  Podziękowania dla pani Agnieszki Lisak za udostępnienie zdjęcia.

  Więcej
 • Rodzina Zapartów z Tworznia

  Zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej z lat 1939-1940. Trzy pokolenia uwiecznione na fotografii z przyozdobioną choinką w tle.

  Podziękowania dla pani Agnieszki Lisak za udostępnienie zdjęcia.

  Więcej
 • SP7 - klasa z Anną Gawryłow

  Zdjęcie klasowe z opisem:

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
  IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
  Klasa II rok szk. 1971/1972

  Na ścianie wiszą prace uczniów. W powiększeniu można zauważyć, że podręczniki są otwarte na tych samych stronach. Dwa piórniki wyglądają na drewniane pudełka z ozdobnym (wypalonym?) wzorem. Nauczycielka to Anna Gawryłow. W rogu piec kaflowy a na tylniej ścianie wieszaki z ubraniami.

  Podziękowania dla pani Agnieszki Lisak za udostępnienie zdjęcia.

  Więcej
 • Dziewczynka w spacerowym wózku

  Fotografia wykonana w latach sześćdziesiątych, w Dąbrowie Górniczej. Warto zwrócić uwagę, że dziewczynka ma na szyi przewieszone obwarzanki (odpustowe?). Czym jest ta ‚kula’ przy uchwycie wózka?

  Podziękowania dla pani Agnieszki Lisak za udostępnienie zdjęcia.

  Więcej
 • Rodzina Tyniorów z Tworznia

  Fotografia przedstawiająca członków rodziny Tyniorów z Tworznia. Na sankach kobieta ubrana w ciepły płaszcz, otoczona dziećmi. Za plecami – wyglądające na prowizoryczne – płoty. Struktura ściany budynku w tle wskazuje na jego drewniane wykończenie.

  Podziękowania dla pani Agnieszki Lisak za udostępnienie zdjęcia.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5028elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij