Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Defilada Niemców na ul. Królowej Jadwigi

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej.

  Niemcy maszerują ul. Królowej Jadwigi od ul. Sobieskiego. W tle kominy Huty Bankowej. Po prawej stronie jedna z kamienic huty. Na Placu Żwirki można dostrzec maszt z wciągniętą swastyką.

  Podziękowania dla Artura Burdasza za udostępnienie prywatnego archiwum.

   

  Więcej
 • Przemarsz Niemców ul. Królowej Jadwigi

  Jedna z fotografii pochodzących z pamiętnika niemieckiego policjanta, który w czasie II wojny światowej stacjonował w Dąbrowie Górniczej.

  Niemcy maszerują ul. Królowej Jadwigi w stronę ul. Sobieskiego. W odniesieniu do współczesnych czasów są mniej więcej w okolicach naprzeciwko PKZ.

  Podziękowania dla Artura Burdasza za udostępnienie prywatnego archiwum.

   

  Więcej
 • Dzień Znaczka Pocztowego - Dąbrowa Górnicza

  Pamiątkowa kartka pocztowa ze stemplem:

  DZIEŃ ZNACZKA POCZTOWEGO
  POCZTA DYLIŻANSOWA
  9-10-1977
  DĄBROWA GÓRNICZA 1

  Podziękowania dla Macieja Nowaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 35000h w czynie społecznym

  Ciekawa fotografia wagonu na Placu Wolności, z napisem:

  ZAŁOGA PRZEPRACUJE 35 00 ROB. GODZ.
  W CZYNIE SPOŁECZNYM
  NASZ CZYN NA XX LECIE PRL

  Więcej
 • Przebierańcy

  Przebrane dzieci (przedstawienie?) z siostrami zakonnymi stoją przy zarośniętej figurze Matki Boskiej przy bazylice w centrum Dąbrowy. Z prawej strony, nad głowami sióstr, za płotem, widać fragment zabudowań.

  Na odwrocie odręczna notatka 25.VII.37r oraz pieczątka:

  Fot. J. Żelichowski, Dąbrowa-Górn.

  Więcej
 • Jasełka w przedszkolu

  Zdjęcie przedstawiające jasełka w przedszkolu. Stroje i część dekoracji pokrywa się z inną fotografią, wykonaną dokładnie w tym samym miejscu  1936 roku.

  Na odwrocie notatka ołówkiem: 17 kwietnia 1937 r.

   

  Więcej
 • Zamiatanie przy ul. Kościuszki

  Ulica Kościuszki jeszcze bez asfaltu i bardzo wąska w porównaniu ze współczesnym okresem. Po prawej stronie, widać fragment DH „CENTRUM” oraz przylegający do niego biały kiosk.

  Więcej
 • Spółdzielnia Pracy Fotografów

  Pierwsza fotografia na stronie, stemplowana:

  Spółdzielnia Pracy
  Fotografów Zawodowych
  Dąbrowa – Górnicza
  ul. Sobieskiego Nr 19
  Punkt usługowy Nr…

  Więcej
 • Akcja sprzątania - ul. Kościuszki

  Ulica Kościuszki jeszcze bez asfaltu i bardzo wąska w porównaniu ze współczesnym okresem. Za drzewami, po prawej stronie, widać fragment DH „CENTRUM”.

  Więcej
 • 1 Maja przed PKZ

  Tłum mieszkańców Dąbrowy Górniczej na Placu Wolności. Na Pałacu można odczytać fragment napis: 1 maja

  Więcej
 • MZBM - pochód w centrum miasta

  Zdjęcie Dąbrowiaków uczestniczących w pochodzie. Na pierwszym planie litery układające się w napis MZBM. Ulica Królowej Jadwigi nie miała jeszcze asfaltowej nawierzchni. W tle łukowy wspornik trakcji tramwajowej, kominy i trzy kamienice Huty Bankowej. Nad głowami tłumu można zauważyć znak przystanku tramwajowego.

  Więcej
 • MPGK - pochód w centrum miasta

  Zdjęcie Dąbrowiaków uczestniczących w pochodzie. Na pierwszym planie litery układające się w napis MPGK. Ulica Królowej Jadwigi nie miała jeszcze asfaltowej nawierzchni. W tle łukowy wspornik trakcji tramwajowej, kominy i kamienica Huty Bankowej. Nad głowami tłumu można zauważyć znak przystanku tramwajowego.

  Więcej
 • Park Hallera bez Superjednostki

  Zdjęcie z jeszcze trwającymi pracami w Parku Hallera. W tle widać charakterystyczny kształt dachu Huty Bankowej i jej siedem kominów. Na prawej krawędzi zdjęcia fragment bloku przy ulicy Kościuszki.

  Więcej
 • Ogród dziecięcy nr 2 w Dąbrowie Górniczej

  Na uwiecznionej tabliczce napis:

  Ogród
  dziecięcy Nr. 2
  Z ZM. Dąbrowa Górn.

  Więcej
 • Z widokiem i logo Huty Katowice

  Karta pocztowa z owalnym widokiem na Hutę Katowice, wydana przez Rejonowy Urząd Poczty w Sosnowcu, w  nakładzie 50 000.

  Więcej
 • Odkopany fragment kop. Reden

  W nocy 30.07.2012 otrzymałem od jednego z mieszkańców miasta informację o odkopanej upadowej kop. Reden (prawdopobodnie nie jest to pozostałość po żadnym z szybów). Znalezisko znajduje się na terenie byłych kortów tenisowych.

  Upadowa to korytarz usytuowany w złożu, nachylony najczęściej do 45°, który łączył chodniki wykonane na różnych poziomach.

  Więcej
 • Odkopany fragment kop. Reden

  W nocy 30.07.2012 otrzymałem od jednego z mieszkańców miasta informację o odkopanej upadowej kop. Reden (prawdopobodnie nie jest to pozostałość po żadnym z szybów). Znalezisko znajduje się na terenie byłych kortów tenisowych.

  Upadowa to korytarz usytuowany w złożu, nachylony najczęściej do 45°, który łączył chodniki wykonane na różnych poziomach.

  Więcej
 • Skocznia basenu na Zielonej w latach 30

  Na fotografii skocznia basenu na Zielonej w latach ’30.

  Podziękowanie dla p. Roberta Ochockiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Związek b. Ochotników Armji Polskiej

  Fotografia wykonana przez Żelichowskiego. Na tabliczce napis:

  ZWIĄZEK b. OCHOTNIKÓW
  ARMJI POLSKIEJ
  w
  DĄBROWIE GÓRNICZEJ

  Na odwrocie pieczątka fotografa:
  Fot. J. Żelichowski, Dąbrowa-Górn.

  oraz związku:
  ZWIĄZEK
  b. Ochotników Armji Polskiej
  Oddział w Dąbrowie Górniczej
  L._ _ _ _ _ _ _ _ _

  Związek zrzeszał ochotników z Dąbrowy Górniczej na wojnę bolszewicką 1919-1921. Większość mężczyzn na zdjęciu ma założone na ramieniu biało-czerwone opaski. Dziadek p. Roberta jest w górnym rzędzie, piąty od lewej strony. Brał udział w wojnie bolszewickiej od wyprawy Piłsudskiego na Kijów.

  Podziękowanie dla p. Roberta Ochockiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

   

  Więcej
 • Niemiecki sklep na Redenie

  Unikalna fotografia z Redenu w czasie II wojny światowej. Kamienica istnieje do dnia dzisiejszego – jest to Królowej Jadwigi 44 (sklep mięsny ‚Kabanosik’ – stan na lipiec 2012).  W bramie sklepu, pierwsza od lewej strony, stoi mama p. Roberta. Po zajęciu Dąbrowy przez Niemców sklep skonfiskowano poprzedniemu właścicielowi. Nowym został niejaki Pytiak (oczywiście Niemiec). W latach 70′-80′ w tym lokalu był sklep mięsny.

  Mama p. Roberta opowiadała, że Pytiak nie był najgorszym właścicielem. Personel traktował przyzwoicie, dawał paczki na Święta. Pod koniec wojny odstrzelił sobie palec wskazujący ponieważ groził jemu pobór do wojska niemieckiego (szybko topniejącego na froncie wschodnim).

  „Lebensmittel” oznacza „żywność” a „feinkost” to „delikatesy”.

  Podziękowanie dla p. Roberta Ochockiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Proboszcz Niedźwiecki - Isza komunia święta

  Proboszcz parafii Matki Boskiej Anielskiej ks. Stefan Niedźwiecki i Król Alina w atelier Radzikowskiego przy ulicy 3go Maja.

  Podziękowanie dla p. Roberta Ochockiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

   

  Więcej
 • Koszelew - przedszkole

  Zdjęcie grupy przedszkolaków z dawnej dzielnicy Dąbrowy czyli Koszelewa opisane:

  KOSZELEW PRZEDSZKOLE rok 1933/34

  Podziękowanie dla p. Roberta Ochockiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

   

  Więcej
 • Rodzina p. Król - skrzyżowanie Sobieskiego i 3go Maja

  Rodzina p. Król na specerze (?) między ulicam Sobieskiego i 3go Maja w okresie przedwojennym. Na zdjęciu dziadkowie p. Roberta z jego mamą. Mieszkali na samym rogu Żeromskiego i Sobieskiego w nieistniejącej dzisiaj kamienicy. Po lewej stronie istniejąca do dziś kamienica (pierwsza na ul. 3go Maja od strony Sobieskiego). Na jej schodach stoi prostokątna biała tablica (czyżby ołtarz procesji Bożego Ciała?). Białe zabudowanie w tle stały na wysokości dzisiejszego ‚Hetmana’. W centralnej części fotografii łukowy wspornik trakcji tramwajowej.

  W lokalu pod balkonem kamienicy znajdowała się restauracja (raczej o niskim standardzie) o nazwie „Grażyna”.

  Podziękowanie dla p. Roberta Ochockiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Obserwacje Słońca przed PKZ

  Obserwacje Słońca przed Pałacem Kultury Zagłębia w 1981 roku. Tego samego dnia uczestnicy obserwacji powołali do życia Towarzystwo Obserwatorów Słońca.

  Podziękowania dla Dariusza W. Nelle za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Obserwacje Słońca przed PKZ

  Obserwacje Słońca – stoją od lewej Pani Łucja Szymańska, Dariusz Nelle, Jan Brylski, Stanisław Szymański, Marek Biesiada i Prezes TOS Wacław Szymański.

  Podziękowania dla Dariusza W. Nelle za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Szkoła przy ulicy Konopnickiej

  Dawna siedziba I LO w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Konopnickiej 56. Na dachu budynku można zauważyć charakterystyczną kopułę Obserwatorium Astronomicznego, oddaną do użytku w listopadzie 2003.

  Podziękowania dla Dariusza W. Nelle za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Montaż teleskopu Cassegraina

  Podnoszenie jednego z elementów teleskopu Cassegraina na dach Zespołu Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego przy ulicy Konopnickiej 56.

  Podziękowania dla Dariusza W. Nelle za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Montaż kopuły Obserwatorium Astronomicznego

  Podnoszenie kopuły na dach Zespołu Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego przy ulicy Konopnickiej 56.

  Podziękowania dla Dariusza W. Nelle za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Montaż kopuły Obserwatorium Astronomicznego

  Montaż kopuły na dachu Zespołu Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego przy ulicy Konopnickiej 56.

  Podziękowania dla Dariusza W. Nelle za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Prace budowlane - Obserwatorium Astronomiczne

  Prace budowlane na dachu Zespołu Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego przy ulicy Konopnickiej 56, związane z montażem kopuły Obserwatorium Astronomicznego. ZZa szalunków można już dostrzec aktualny zarys podstawy, na której została zamontowana kopuła.

  Podziękowania dla Dariusza W. Nelle za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5484elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij