Julian Hoffman – wspomnienie

Opis:

Wspomnienie po śmierci Juliana Hoffmana zamieszczone w biuletynie Rady Zjazdu przemysłowców.

 

„Wspomnienie pozgonne.

Ś. p. Julian Hofman, zmarły przedwcześnie dnia 5~go marca r. b., urodził się w roku 1874-ym; po wyjściu ze szkół w Piotrkowie wstąpił w młodym wieku do firmy L. J. Borkowski w Dąbrowie Górniczej; w roku 1895-ym przeszedł do Rady Zjazdu przemysłowców górniczych na stanowisko zastępcy sekretarza Rady Zjazdu oraz zastępcy redaktora Przeglądu Górniczo-Hutniczego; w roku 1920-ym zaproponowano mu objęcie stanowiska dyrektora handlowego na kopalni Flora, które objął od dnia I „go lipca roku
1920-go, porzucając ze względu na lepsze znacznie warunki bytu z wielkim dla siebie żalem odpowiadającą jego uzdolnieniu i zamiłowaniu przemysłowo – społeczną placówkę pracy w Radzie Zjazdu przemysłowców górniczych;w przeciągu 15 lat (1905 — 1920) zmarły drukował w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym liczne swoje prace ekonomiczne i statystyczne. Zmarłego cechowały wszechstronna wiedza ekonomiczna, zdobyta długoletniem samokształceniem, nadzwyczajna wydajność pracy, wysokie zalety umysłu i charakteru, głęboka religijność, prawość
i umiejętność postępowania z ludźmi wszystkich sfer; cechy powyższe zjednały mu uznanie i sympatję nie tylko wśród sfer przemysłowych oraz bliższych współpracowników, lecz również w gronie szerokich warstw robotniczych. Oprócz swej pracy zawodowej, której zmarły oddawał się z wielkiem zamiłowaniem, poczuwał się on do obowiązku brania również
bliższego udziału we wszelkich pracach społecznych; był prezesem okręgu Polskiej Macierzy Szkolnej, członkiem Sokoła i Lutni w Dąbrowie Górniczej; będąc gorącym wyznawcą idei narodowej, kierował w okresie przedwojennym tajną pracą polityczną, brał żywy udział w organizowaniu wyborów do dum rosyjskich a następnie do pierwszego Sejmu Polskiego. W ostatnich czasach zmarły był członkiem rady naczelnej Związku Ludowo – Narodowej , prezesem okręgu powiatowego Związku Ludowo-Narodowego oraz prezesem Ligi obrony ziemi Wileńskiej w zagłębiu Dąbrowskiem. Śmierć ś. p. Juljana Hofmana pozostawia osieroconemi liczne placówki pracy narodowej i społecznej, którym zmarły oddawał się z wielkiem poświęceniem i energją do ostatnich chwil swojego pracowitego wielce życia.

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych.
Redaktor: Kazimierz Srokowski
W drukarni Edmunda Mirka i S-ki.”

Serdeczne podziękowania dla rodziny Hoffmanów za udostępnienie prywatnego, rodzinnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Archiwum rodziny Hoffmanów Osoby - Julian Hoffman

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij