O skasowanie magazynów w śródmieściu Dąbrowy

„O skasowanie magazynów w śródmieściu Dąbrowy” – nazwa czasopisma nieznana.

Jak w swoim czasie o tem pisaliśmy, Magistrat Dąbrowy wystąpił do władz centralnych o skasowanie istniejących w śródmieściu magazynów kolejowych, czyli t. zw. bocznicy Pogonowskiego.

Magazyny te są pozostałością po byłym dworcu kolei dęblińskiej i przedstawiają objekt nie przyczyniający się do upiększenia śródmieścia, to też Magistrat przedsięwziął starania, celem usunięcia ruder, przy których istniały kałuże błota i zbiornik śmieci.

Sprawa ciągnęła się długi czas, wreszcie Ministerstwo komunikacji przychylnie ustosunkowało się do zabiegów Magistratu i wspomniane magazyny zgodziło się skasować, a raczej przenieść je w inne odpowiedniejsze miejsce.

Sposób przekazania miastu terenu po byłej stacji dęblińskiej nie jest jeszcze ustalony. Istnieją dwie koncepcje. Jedna przewiduje oddanie miastu w dzierżawę całego terenu na dłuższy okres czasu, druga zaś – uzyskanie terenu w drodze zamiany na inne, potrzebne kolei grunty.

Pertraktacja w tej sprawie są w toku i podług wszelkiego prawdopodobieństwa rokowania w niedługim czasie zostaną zakończone i w roku przyszłym miasto będzie mogło już objąć cały objekt, na którym po usunięciu magazynów, projektowane jest założenie parku, tak potrzebnego w Dąbrowie.

Z uwagi na to, że na wspomnianym terenie istnieje już ogród-przedszkole, a z drugiej skwer im. Żwirki, całość stanowiłaby piękną ozdobę miasta i w połączeniu z prywatnym ogrodem, znajdującym się po przeciwległej stronie ul. Kościuszki, szara i zakurzona Dąbrowa zdobyłaby duży ośrodek zieleni.

Skasowanie w śródmieściu obrzydliwych magazynów i utworzenie w tem miejscu parku miejskiego będzie dużą zasługą Magistratu i spotka się z ogólnem uznaniem.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij