Księga Adresowa Polski – Strzemieszyce Małe i Wielkie

Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa (fragment).
Opuszczono tekst, będący tłumaczeniem na język francuski.
(X – oznacza firmę zarejestrowaną w sądzie)

STRZEMIESZYCE MAŁE
Wieś, gmina Olkusko-Siewierska, pow. Będzin, sąd pok. Dąbrowa, sąd okręg. Sosnowiec, 1365 mieszk.
Piekarnie: Budny S.  S.
Spożywcze artykuły: Biegańska H.

STRZEMIESZYCE WIELKIE
Wieś, siedziba urzędu gminy Olkusko – Siewierskiej, pow. Będzin, sąd pokoju Dąbrowa Górnicza, sąd okr. Sosnowiec, 10 328 mieszk.  Linje kolej. Kielce – Sosnowiec, Maczki- Ząbkowice, Strzemieszyce – Dąbrowa Górn.;  dworce kolej. Strzemieszyce Radomskie i Strzemieszyce Warszawskie.  Ojców-Sosnow.  Urząd gminny. 1 kościół kat. Ambulatorjum Kasy Chorych, Sierociniec. Stow. kupców. Fabr. chemikaliów, fabryka szczotek, młyny, kopalnie węgla.

Lekarze: Korronek J. dr. – Zyss A. dr., Szosowa.
Lekarze dentyści: Fedorowicz Czubalska Helena, Warszawska – Szatensztajn I.
Akuszerki: Antosiewicz E. — Skowron — Wolska Z.
Apteczne składy: Małek Fr.
Apteki: Górecki A.
Banki:  X Bank Spółdzielczy z o. o.
Bławaty: Bajtner M., Szosowa — Karo Sz. — Komfeld J.— Putowski J., Warszawska.  Kapel Sz. — Rozencwajg H. — Szpigielman Ch.
Cegielnie: X „Jedność”, Sp. z o. o.
Chemiczne produkty — fabryki: X Strem S.A.
Cukierki – fabryki: Żarnowiecki Sz.
Czapnicy: Wągier G.
Drzewo: Taub Ch.
Felczerzy: Wiśniewski — Piątek W.
Fryzjerzy: Wolski Z.
Galanteria: Glecjer L. Horowicz E. — Kartu…z  Z. — Kęsek A. — Neugebauer — Rozenblum I. — Pietowski.
Gilzy do papierosów — fabr.: Szumowski L.
Herbaciarnie: Bargier M. — Ferdyn E. — Lipszyc A.— Magier R.
Kamaszmcy: Lipszyc B.
Kamieniołomy: Bordowicz W., Szosowa. Jędrzejewski Fr.
Kasy pożyczk.-oszczędn.: X Chrześcijańska Spółdzielnia Pieniężna, Warszawska —  X Kasa Stefczyka.
Kinematografy: „Iluzjon” wł. Bruman St.
Kooperatywy: X „Przyszłość”, Spółdz. z o. o.
Kowale: Pięta J., Szosowa
Krawcy: Miedwied J. — Rozencwajg R. — Szapszewski L. Wajsband P.
Księgarnie: Bagińska M., Warszawska — X „Ruch” S. A., oddział. X Libera Roman.
Kuchenne naczynia: Brat A. — Glecer L.
Malarskie przybory: Rosenblum I.
Manufaktura: Zajdband E. Feldman M. — Sztajnberg I.
Maty trzcinowe — fabr.:  Szlezyngier M.
Meble: Bajtner Ch. — Brandys R. — Epsztajn I. Nowacki Br. — Sznajman J.
Młyny: Kasprzyk J.
Obuwie: Bajtner Ch. — Gliksztajn L.
Ocet — rozlewnie: Żak J., Warszawska.
Papa — fabryki: Englard H.
Pasza: Szwarcbaum Sz.
Piece — budowa: Dyc A.
Piekarze: Bogucki J. — Goldszpiner I. — Klapfer S. — Langer P. — Wajsler E. — Wolski L.
Piwiarnie: Bajtner A. — Frajman I. — Lorenc R. — Plawner — Sosnowska H.
Piwo: Zak T.
Restauracje: Bubel A. — Wiltos J. — Zawadzka S.
Różne towary: Kopel F. — Sawicki K., Warszawska.
Rzeźnicy: Będkowska M. – Czajkowski B. — Czajkowski J., Warszawska — Dobromilski Szczepan — Miedziejewska J. — Miedziejewski A., Kościelna — Perek A. — Piekarski J. — Piński K. — Rotmensz A. — Szajnerman W. — Thiem P.
Skóry: Finkiel M. D., — Gejcer J. — Grun A. M. — Luksenburg L. – Rozen W. —Szmukler L.
Spirytualja: Lachur J. — Ścisło W.
Spożywcze artykuły: Bacowa M. — Balicki K., Szosowa — Barczyński J. — Bednarczyk M. — Birlet R. — Brandys
—    Dudek S. — Fajner M. — Feldman E. — Gadomska M. — Gala F. —    Gala H. — Glecer Ch. — Glicer Sz. — Gliksztein J. W. — Gnat L. —    Grun A. — Grun N. —    Grun P. — Grun R, — Grun Sz. — Grun Szmul — Gut Ch. — Guterman C. — Haber M. — Haliszewicz I. — Hercygier M. — Judkiewicz H. — Jung B. — Jurek M. — Kafel M. — Kopic J. — Kotrał J. — Kowalski J. — Kozłowska A. — Krach H. — Lis A. — Luckoś J. — Luksenberg L. — Łabuś A. — Łypko J. — Majtlis Ch. — Miodownik F. — Monowicz A. — Olejnik E. A.    Oster Ch. — Pabuła K. — Pasiek R. — Pomeranc J. — Półtorak L. — Prusak R. — Rozenblum F. — Ryterband I. — Samsonowicz T. — Sarota — Skupień A. — Smufek W. — Sośnierz J. — Sośnierz K. — Sroka R.— Sulińska Z. — Szajnfeld I. — Śpiewak E. — Środa M. — Torbus H. —    Trojanowski A. — Wiśniewska M. — Wójcik J. — Zajdband J. — Zandberg L. — Zuch K.
Bernadecki J. — Gidański B. — Grabczak J. — Grynbaum Ch.— Kakot Br. — Mantel W. — Milka B. — Skrzydlewski A. — Szwarcbaum M.
Stolarze: Mrówka I. — Witas P.
Superfosfaty: X „Strzemieszyce” S. A.
Szczotki — fabryki: X „Spójnia”, Strzemieszycka Fabryka Szczotek, Sp. z o. o.
Szewcy: Dębski J., Kościelna — Mroziński J., Warszawska.
Szklane huty: X Syryn W. X Fabryka Szkła Zjednoczonych Hutników „Polonja”, Sp. z o. o.
Śledzie — wędzarnie: Fajner M.
Tapicerzy: Kopel G.
Torebki papierowe — wyrób: Gryń B. Wajngarten Sz.
Trumny: Łukasik F.
Tytoniowe wyroby: Ścisło L.
Ubrania gotowe: Szajnerman W.
Wapienniki: X „Wapno Strzemieszyckie”, wł. Dobrzański R. Boruchowski Icek.
Windykacyjne biura: „Vis”.
Węgiel— kopalnie: Kicel F.
Wody gazowe — fabryki: Żak T.
Zegarmistrze: Neugebauer I.
Ziemne roboty: X Jędrzejewski Fr.
Żelazo: „Lemiesz:, Warszawska — Szancer B.

STRZEMIESZYCE WIELKIE – GRABOCIN

Wieś, gmina Olkusko – Siewierska, pow. Będzin, sąd pok. Dąbrowa, sąd okręgowy Sosnowiec, 2031 mieszkańcy. (dw. kol.: Strzemieszyce Radomskie i Strzemieszyce Warszawskie), linje kol.: Ząbkowice – Maczki, Kielce- Sosnowiec. Poczta Strzemieszyce.

Kooperatywy: X „Robotnik”, Okr. Spółdz Stow. Spoż.
Krawcy: Melcer B.
Piekarnie: Bednarczyk
Rzeźnicy: Jelonek J. — Rak W. — Rygal R. – Struzik M.
Spożywcze artykuły: Calik Z. — Melcer B. — Pająk S. — Patowska W. — Sroka R.
Stolarze: Kubiczek
Szewcy: Pawlik W.
Zajazdy: Lorek F.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij