Księga Adresowa Polski – Dąbrowa Górnicza

Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa (fragment).

Podziękowania dla p. Ilony Blechy za przepisanie tekstu.
Opuszczono tekst, będący tłumaczeniem na język francuski

DĄBROWA GÓRNICZA.
Miasto, powiat Będzin, siedziba sądu grodzkiego, sąd okręgowy Sosnowiec, 39 860 mieszkańców. Stacja kolejowa (symbol lokomotywy), linje kolejowe: Sosnowiec – Ząbkowice, Dąbrowa – Strzemieszyce. Linia autobusowa (symbol autobusu): Ojców – Dąbrowa Górn. – Sosnowiec. Urząd pocztowy, telegraf, telefon (3 symbole graficzne). Władze i urzędy państwowe i samorządowe: Komisariat policji państwowej, Okręgowy urząd górniczy w Dąbrowie, Okręgowy urząd górniczy w Sosnowcu z siedzibą w Dąbrowie, Obwodowy Inspektorat pracy, ekspozytura Państwowego urzędu pośrednictwa pracy, Magistrat. Kościoły i szkoły: 1 kościół parafialny (symbolkościoła) rzymsko – katolicki, 1 ewangelicki, 1 marjawicki, 1 synagoga. 2 gimnazja, seminarium nauczycielskie, szkoła górniczo – hutnicza, szkoła handlowa, 11 szkół powszechnych miejskich. Instytucje: Szpital Św. Barbary, szpital Św. Wincentego, miejska stacja opieki nad niemowlętami, przytułek Św. Józefa. Związki zawodowe i stowarzyszenia: Rada zjazdu przemysłowców górniczych, koło stowarzyszenia polskich inżynierów górniczych i hutniczych, stowarzyszenie kupców polskich, związek kupców żydowskich, Towarzystwo Rzemieślnicze, stowarzyszenie właścicieli nieruchomości, związek górników, związek robotników przemysłu górniczego, związek metalowców, stowarzyszenie robotników chrześcijańskich, związek zawodowy pracowników miejskich, związek zawodowy pracowników handlowych i przemysłowych. Targi: w poniedziałki i piątki. Przemysł: Dąbrowa należy do najwybitniejszych w kraju ośrodków górnictwa i hutnictwa. Kopalnie węgla kamiennego i galmanu, huty cynku i żelaza, przemysł drzewny i spożywczy.

Prezydent miasta: Dr. Zb. Madeyski.
Prezes Rady Miejskiej: Dr. Ad. Piwowar.
Dyrektor szpitalnictwa: Dr. Adam Napielski.
Straż ogniowa ochotnicza Komendant: Wacł. Kaliszek.
Lekarze: Barlicki Mar. dr. (chir) – Bendarzewska Barb. dr. (wewn) – Bendarzewski Stan. dr. (okul) – Czernak Franciszek dr. (gin) – Guzowski Stef. Hil. dr. (wewn), Kr. Jadwigi 39 – Mittelman Sam. dr. Okrzei 2 – Niepielski Ad. dr., 3 Maja 16 – Szunejkówna dr. (okul) – Wieczorkiewicz Mar. dr., Sobieskiego.
Jewreinow Wanda dr. (wewn) – Kołakowski dr. (wewn).
Lekarze dentyści: Cichońska Iz., Sobieskiego 11 – Czubalska Walentyn Zof., Francuska 5 – Starkiewicz Ant.
Lekarze weterynarji: Schönbron Eug., Sienkiewicza 29.
Adwokaci: Reiter Ign. – Domański Jan (obr. sąd.) – Klimas Leon (obr. sąd.) – Michalski Kaz. (obr. sąd.) – Morgulec Rom., Kr. Sobieskiego 6.
Notarjusze: Cichoński Klem., Sobieskiego.
Komornicy: Duda J. 3 Maja 10 – Kyrcz M., Narutowicza 32.
Agentury: Hochba …(um?) L., Kościelna 11.
Apteczne artykuły – hurt: Leitner G.

(X – oznacza firmę zarejestrowaną w sądzie)

Apteczne składy: Janicki T., Sobieskiego 15 – Moneta S., Sobieskiego 29 – X Winogron L., Kr. Jadwigi 28.
Apteki: Janicki T., Kr. Jadwigi 41. Grochowskiego J. sukc., Sobieskiego 9 – Łypek Jan, Okrzei 35.
Banki: X Bank Ludowy, Spółdz. z o.o., Sobieskiego 17; X Bank Udziałowy, Spółdz. z o.o., Sobieskiego 8.
 X Bank Kredytowy, Sobieskiego 17 – X Dąbrowski Bank Spółdzielczy, Żeromskiego 25 – X Powszechny Bank Kredytowy, 3 Maja 15.
Betoniarki – fabryki: Fochtman F., Narutowicza 66.
Bielizna – fabryki: Pomocnik J., Okrzei 16.
Blacharskie zakłady: Fuks B., Sienkiewicza 19 – Kukułko W., Sobieskiego 2 – Walent(a)k J., Gliniaki 16a.
Bławaty: X Bierfraind M., Okrzei 25 – „Ludmiła”, Kr. Jadwigi 5 – „Magazyn Współczesny”, Kr. Jadwigi 1 – Szwarcbaum R., Sobieskiego 10 – Weltfraind Sz., Sobieskiego 7.  Chrzanowski K., Żeromskiego 15 – Liberman M., Sobieskiego 23.
Brukarskie przedsięb.: Czereda J.
Budowlane przedsięb.: X Kosiński E., Sienkiewicza – X Wojewódzki W., Wesoła 1. Baron R., Limanowskiego 39 – Krompiec K., oddz., pl. Legionów.
Bydło – handel: Rusinek J., Żabia 6 – Rusinek J., Sławkowska 2.
Cegielnie: X Bielewicz Bcia i Ska, Narutowicza 80.
Cukiernie: Chyliński A., 3 Maja 7 – Piekarski I. J., 3 Maja 13 – X Pietrzak W., 3 Maja 9 – X „Sielanka”, wł. Baszkowski W., Sobieskiego 7 –
Cukry – wyrób: Recht A., Szopena 28. –
Cynk – huty: Zygólska M., Orzeszkowej 13.
X Franko-Polskie Tow. Górnicze S. A., Kr. Jadwigi 2.
Czapnicy: Paliwoda M., Miejska 40.
Czasopisma: Głos Zagłębia, 3 Maja 14 – Polski Kościół Narodowy – Przegląd Górniczo – Hutniczy, 3 Maja 14.
Czekolada: Tanenbaum M., Szopena 28.
Domy Handlowe: X Dąbrowski J., 3 Maja 21 – X „Dewon” Sp. z o. o., Kościuszki 3 – Gutman N., Kr. Jadwigi 21 – Lubling Sz., Miejska 21 – Wajnsztajn I. M. i Ska, Miejska 21.
Domy towarowe: Dąb M., Magazyn Kolejowy – Poganowski I., Sobieskiego.
Drukarnie: Banasik A., 3 Maja 14 – Lewicki J., 3 Maja 32 – Mirek E., 3 Maja 4 – X Święcki S., Sobieskiego 19 – Wajnryb D., 3 Maja 12.
Drut – fabryki: „Dąbrowski Przemysł Druciany”, wł. Klein Bcia, Szopena 72.
Drzewo: Ferens Ch. M., Kr. Jadwigi 41 – Halpern Sz., Orzeszkowej 14 – Nusbaum J., Sobieskiego 16 – Ajnsztajn I. M., Szopena 28. Ferens i Nusbaum, Kościuszki 15. Elektrotechniczne przedsiębiorstwa: Winiarski i Rusek, Okrzei 1.
Elektrownie: X Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbr., S. A.
Farby: X Szlezyngier W., Fabryczna 24.
Felczerzy: Biechoński, Sławkowska 9 – Kiełb, Fabryczna 29 – Kolasiński, Flora – Michalski A., Sobieskiego 12 – Mitelman Z., Kościuszki 9 – Stankiewicz St., Fabryczna 32 – Wnorowski St., Szpital Św. Barbary.
Fotograficzne zakłady: „Orient”, Królowej Jadwigi 3 – Radzikowski R., 3 Maja 4. Cepuchowicz J., Batorego 38 –
Fryzjerzy: Kuligowska, Kr. Jadwigi 19 – Lander H., Francuska 15 – Strzelec A., Kr. Jadwigi 24, Tajchner A., 3 Maja 9. Adolf St., Krótka 2 – Chłąd F., Kościuszki – Olszewska H., Legionów 89 – Sauczek J., 3 Maja 7.
Galanteria: Bajtner M., Jadwigi 17 – Bajtner P., Kr. Jadwigi 21 – Blatt A., Stacyjna 6 – Dancygier H., Ulmana 37 – Erlich H., Sobieskiego 9 – Finkielsztajn Sz., Ulmana 11 – Gliksztejn H., 3 Maja 26 – Gluzerman H., Sobieskiego 6 – Gluzerman M., Ulmana 8 – Grossman, 3 Maja 27 – Karmel E., Sobieskiego 19 – Klejman M., Sobieskiego 1 – Lenczer Z., Kr. Jadwigi 44 – Mucha Franciszek, Okrzei 1 – Opielak S., Sobieskiego 27 – Owczarek Cz., Sobieskiego 19 – Pilc A., Polna 4 – Piwniczny Sz. – Rozencwajg A., Dąbrowska 9 – Rubin J., Wesoła 7 – Rudzki, Sobieskiego 21 – Szpilberg K., Kr. Jadwigi 21 – Szor(…)hajm G., Sobieskiego 15 – Śliwki Sz., Stacyjna 4 – Ungier I., Sobieskiego 15 – Wajnryb G., Sobieskiego 13 – Żurawicki W., Sobieskiego 11 – Gitler I., 3 Maja 18 – Lewin I., 3 Maja 2 – Rajch Sz., Kościuszki.
Galman – kopalnie: X Franko-Polskie Tow. Górnicze, S. A.
Geometrzy: Berbecki L.
Gilzy do papierosów – fabryki: Luksenberg, Okrzei 29 – S(…)rrini S., Narutowicza 41.
Herbaciarnie: Bugajer J., Sobieskiego 3 – Gelbart J., Sobieskiego 3 – Głąb M., Kr. Jadwigi 18 – Lenczer J., Redenowska 20a – Moneta A., Okrzei 27 – Sztark M., Sobieskiego 1 – Żarnowiecki M., Sobieskiego 2.
X Bąbkówna H., Szkolna 50 – Szostak J., Kościuszki 18.
Herbata: Bednarczyk P., Szkolna 21 – X „Hollandia” , Sp. z o. o., Żeromskiego 14.
Hotele: Zygmunt Stanisław, 3 Maja 18.
Introligatornie: Śmielewski P., Sobieskiego 2.
Banasik A., 3 Maja 14.
Jadłodajnie: Cisielska A., Stacyjna 12 – Szybecki P., Kr. Jadwigi 24.
Rozenberg B., Kr. Jadwigi 30.
Jubilerzy: Milchman M., Sobieskiego 7.
Kamasznicy: Estrajcher A., Francuska 22 – Gutman H., Fabryczna 21 – Klajner J., Okrzei 2.
Kapelusze – wyrób: Grin P., św. Jadwigi.
Kawa – palenie: Dyja W., Kościuszki 23 – X „Elektr. Palarnia Kawy”, wł. Nowotarski Edw., M. Konopnickiej 3.
Kawiarnie: Lubowski W., Sobieskiego 9 – X Paducha Wiktorja, Szkolna 2. „Dąbrowianka”, Hala Targowa – X Wieczorek K., Sobieskiego 37.
Kinematografy: X „Kometa”, Kościuszki 18 – X „Odeon”, wł. Olszewski A., Sobieskiego 6 – X „Venus”, wł. Malewski i Kosowski, Sobieskiego 6.
Kolektury loterji: Hlawski Józef, Oddział 3 Maja 14.
Kolonjalne artykuły: Rozenberg H., Dębniki 45 – Rybsztajn H., Sławkowska 9.
Kołdry – pracownie: Lidia Ch., Łabędzka 9.
Komisowe domy: Nowak St., Okrzei 18 – Szczęsny J., Kościuszki 5 –  Woźniak, Sobieskiego.
X Reichman Bcia, 3 Maja 12.
Kooperatywy: X Spółdzielcze Stow. Spoż. Robot. Chrześć., Sp. z o.o., Sobieskiego 10.
Kosmetyczne artykuły: Ziomek M., 3 Maja 16.
Koszykarskie wyroby: Polański K., Sienkiewicza 17.
Kotły parowe – fabryki: X Zjednoczone Fabryki Maszyn, Wagon. i Kotłów Zieleniewski L. i Fitzner-Gamper S. A., Kolejowa nr. 10.
Kowale: Adamczyk L., Narutowicza 31.
Krawaty – wyrób: Miodownik B., Żeromskiego 25.
Krawcy: Cukrowski I., 3 Maja 24 – Fisz H., 3 Maja 13 – Goldbard Sz., Francuska 24 – Gubelna K., Sienkiewicza 8 – Kanarek B., 3 Maja 24 – Kestenberg H., Fabryczna 23 – Knobler D. – Pachlewski W., Sobieskiego 15 – Szenhof A., Fabryczna 5 – Świeczarczyk H., Okrzei 9 – Tuszyńska A., Krótka 4 – Rozencwajg J. Ch., Kr. Jadwigi 42 – Schönhaft Abr. S., Łukasińskiego 3.
Księgarnie: Otto L., Sobieskiego 8 – Ringman A., Sienkiewicza 1. „Książnica Zagłębia”, Sobieskiego 17.
Kuchenne naczynia: Blajcher Sz., Dębniki 42 – Trajman G., Kr. Jadwigi 22.
Kuperberg A. i Gotlieb M., Sienkiewicza 23.
Łańcuchy – fabryki: X Klei Bcia.
Łaźnie: Grinbaum D. – Łaźnia Miejska.
Malarze: Mamełko M., Wiejska 20 – Zygała S., Kościuszki 24. Brylewski A., Elektryczna 4 – Pachelski J., Kop. Reden. Manufaktura: Epsztajn Sz., Sobieskiego 9 – Feikopper N., Sobieskiego 12 – Frydman J., Sobieskiego 11 – Gryn, Kr. Jadwigi 24 – Hercberg A., Okrzei 37 – Hirszfeld J., Kr. Jadwigi 13 – Judkiewicz Ch., Okrzei 15 – Judkiewicz W., 3 Maja 13 – Lenczner Z., Kr. Jadwigi 24 – Miodownik A., Stacyjna 4 – Rechnic H., 3 Maja 2 – Wajnreb E., Okrzei 26 – Wolbromski M., Polna 1. X Hamburg H., Sobieskiego 8 – X Wajnsztajn D. i Lemkowicz S., Kr. Jadwigi 39.
Maszyny: Smolski K., Limanowskiego 31.
Maszyny – fabryki: X Fitzner W. i Gamper K., S. A., Stacyjna 41.
Maszyny do szycia: Schabowski J., Sobieskiego 10.
Mąka – hurt: Danecka Ewa, Kołątaja 21 – Wellner I., 3 Maja 9.
Meble: Mittelman J., Stacyjna 2. Kuperberg W., 3 Maja 9 – Ścibich S. i Biszkiewicz L., Sobieskiego 2.
Mechaniczne warsztaty: Pająk, Skarzyński i Ska., Piłsudskiego 17.
Mleczarnie: Lubling E., Polna 2 – Skorupa K., Kr. Jadwigi 34 – Wepa A., Okrzei 10.
Młyny: X „Antoni”, Wł. Danecka E., Kołłątaja 21.
Mydło – fabryki: Owczarek A., Sobieskiego 19 – Wygodzki E. i I., Kościuszki 24.
Nabiał: Czerny S., Łabędzka 18 – Gorset H., Dąbrowska 36.
Nafta: X „Gazolina”, Sp. Akc., Sobieskiego 3 – X „Karpaty”, Sp. z o. o., Kr. Jadwigi 2.
Naftowe produkty: X „Karpaty”, Sp. z o. o., oddz.
Nasiona: Sosnowski J., Sienkiewicza 6. Nasiona – nawozy – chemikalja f. C. Ulrich, Warszawa.
Obuwie: Bisikiewicz J., Sławkowska 26 – Estrajcher M., Sobieskiego 21 – Krauza T., Sobieskiego 7 – Kula J., Kr. Jadwigi 8 – Lewkowicz Ch., Kr. Jadwigi 23 – Mroziewicz J., 3 Maja 14 – Rechnic i Miodownik, 3-go Maja 2 – Rzepecki M., Sobieskiego 19. Piotrowski J. i Szymczyk L., Sobieskiego 19.
Ocet – fabryki: Kagalski. 3 Maja 12.
Owoce: Brandes L., Sobieskiego 19 – Brandes H., Polna 3 – Gajdziński A., Sobieskiego 7 – Herszkowicz M., 3 Maja 2 – Robsztajn I., Sobieskiego 4 – Wajsblat M., 3 Maja 2. „Agromarja”, Okrzei 47 – Judkiewicz Izr., Sobieskiego 3.
Papa dachowa – fabryki: Lajtner A., Kościelna 13 – Strzegowski L., Piłsudskiego 23.
Pasza: X Garfinkel Kalman, Kr. Jadwigi 1.
Perfumerje: Janicki T. – Winogron L., Król. Jadwigi 14.
Pieczywo: Bajtner A., 3 Maja 12 – Domagała Z., Dąbr. 38 – Honigsztein A., Miejska 33 – Kalisz A., Polna 29 – Prejzerowicz L., 3 Maja 27 – Sztern J., Okrzei 4.
Piekarnie: Miodownik, Dąbrowska 28 – Miodownik Z., Wesoła 1 – Sała A., Żelazna 4 – Wojas, Sławkowska 43 – Wojciechowski M., Miejska 39 – Zacharski L., Dębniki 26 – Zylbersztajn M., Dębniki 45. Czerwińska J., Narutowicza 42 – Rozenbaum M., Narutowicza 76.
Piśmienne materiały: Oks I., Jadwigi 16 – Parasol J., Sobieskiego 3 – Pomsztein R., Sobieskiego 19 – Związek Nauczycieli, Ulmana 3.  Kaleciński J., Sienkiewicza 19.
Piwiarnie: Bacia B., Dębniki 41 – Bałdys A., Okrzei 31 – Bogdanow M., Ulm. Grzanka J., Sienkiewicza 3 – Kiercz J., Szkolna 25 – Kulawik L., Mydlice 5 – Kwiecień W., Sławkowska 43 – Lis K., Szkolna 2 – Lotocki W., Sienkiewicza 15 – Łabędź Sz., Szkolna 40 – Mądra J., Kościuszki 3 – Moś Sz., Sobieskiego 19 – Sołtysek A., 3 Maja – Wieczorek K., Sobieskiego 25 – Zych M., Dąbrowska 33. Gębska J., Kr. Jadwigi 44 – Kac Karol, Górnicza 7 – Rogor J., 3 Maja 4 – Zaburda J., Batorego1.
Piwo: Biskupek J., Sobieskiego 1 – Nowak S., Ulmana 27.
Powroźnicy: Koralewski L., Okrzei 11.
Pralnie: Przetaczyńska W., Okrzei 10.
Próśb i tłumaczeń biura: Kołaczkowski M., Sienkiewicza 10.
Restauracje: Czernicka Ż., Fabryczna 20 – Kędzierska B., Sobieskiego 17 – Tkaczenko K., Kr. Jadwigi 22 – Wilczyński S., 3 Maja 5.
Rolnicze artykuły: Zylberfrajnd Sz., Kr. Jadwigi 10
Różne towary: Liberman M., 3 Maja 24 – Londner D., Francuska 19 – Ostrowiecki M., Sławkowska 9 – Radzyński F., Kr. Jadwigi 18 – X Wartak I. i Ska, Sobieskiego.
Rzeźnicy: Gawryś J., Sobies. 15 – Goldblum A., Fabryczna 20 – Goldblum H., Dąbrowska – Goldblum J., Okrzei 37 – Kasprzyk L., Wiejska 1 – Lajtner M., Okrzei 20 – Lejzogern, 3 Maja 25 – Malnowicer W., Okrzei 27 – Milczarek W., Miejska 13 – Miodownik B., Dąbrowska 27 – Popiołek M., Sławkowska 19 – Popiołek S., Jaworowa 2 – Przybyła I., Żelazna 3 – Rozencwajg L., Francuska 15 – Rusinek Sz., Konopnickiej 10 – Sejmaszek, Szkol. 13 – Staszewski J., Żelazna 4 – Szenkier I., Okrzei 27 – Sztrubel B., Okrzei 29 – Szwarcberg R., Okrzei 20 – Toboła J., Dąbrowska 15 – Turlej E., Dąbrowska 36 – Tworski F., 3 Maja 26 – Włodarkiewicz S., Okrzei 26 – Wójcikiewicz J., Okrzei 25 – Zagner F., Stacyjna 4. Barańska J., Stacyjna 5 – Sąrzewski Cz., Limanowskiego 2 – Swoboda Edw., Chopina 23 – Szubelak L., St. Dąbrowska 27.
Skóry: Bratt W., Okrzei 37 – Fuksbruner J., Sobieskiego 19 – Grossfeld M., Kr. Jadwigi 16
Kokotek P., Okrzei 13 – Lorja M., Kr. Jadwigi 10 – Luksemburg I., Okrzei 25 – Parasol M., Okrzei 16.
Frydman Sz. i Grosfeld F. – Granatbaum N., Kr. Jadwigi 44 – Lask Z., Kr. Jadwigi 44 – Liberman J., Szosowa 58.
Smary: Horowicz Z.
Sól – hurt: Piotrowski J., 3 Maja 32 – Siński M., Stacyjna 11.
Spirytualja: Białystok, 3 Maja 2 – Cynkiewicz K. i Zdz., 3 Maja 17 – Kamrat K., Miejska 3 – Mazurkiewicz, Jadwigi 23 – Sapet T., Stacyjna 2 – Smętek K., Dąbrowska 23. Gołębiowski M., Sienkiewicza 1. Malatyński, Kr. Jadwigi 10.
Spożywcze artykuły: Bednarczyk A., Piłsudskiego 14 – Blumensztyk M., Miejska 27 – Cieplak T., Wesoła 13 – Dubowska, Okrzei 31 – X Edelist I., Wiejska 6 – Erlich G., Dąbrowska 25 – Faska J., Miejska 40 – Feldberg D., Okrzei 14 – Finkielsztejn M., Kr. Jadwigi 22 – Fiszel K., Okrzei 35 – Frajman J., Stacyjna 7 – X Fuks M., Okrzei 19 – X Futerko, 3 Maja 6 – Grajcer M., Miejska 24 – X Guterman J., Kr. Jadwigi 14 – Herszkowicz K., Kr. Jadwigi 13 – Izraelowicz Sz., Kr. Jadwigi 32 – X Krajowa Spółdz. Spożywc. Kolejarzy, Stacyjna 2 – X Krystyniak J. – Leszczyna I., Wiejska 15 – Machura W., Kr. Jadwigi 14 – X Majewski B., Gliniaki 13 – Majka A., Okrzei 31 – Manela H., Kr. Jadwigi 10 – Mańka A., Jaworowa 10 – X Minc, Okrzei 4 – X Miodownik M., Stacyjna 4 – Osełka I., Sławkowska 9 – X Pajkiert F., Dąbrowska 4 – Paliga W., 1 Maja 16 – Pelgricht Sz., Kr. Jadwigi 15 – Piątek, Staszica 12 – X Pomeranc Ch., Miejska 36 – Rabinowicz F., Sobieskiego 11 – Rechnic F., Łabędzka 16 – X Rechnic Sz., Dąbrowska 87 – Rozenblum D., Kr. Jadwigi 12 – Rozenblum W., Sławkowska 3 – X Rychter R., Okrzei 3 – Sapiński K., Sobieskiego 12 – X Siwek E., Dębniki – X Spółdzielcze Stow. Spożywców, Dąbrowska 13 – X Szafir, Dąbrowska 7 – X Szafir Ch., Francuska 24 – Szastak St., Fabryczna 12 – Szpigler Sz., Polna 3 – Świercz M., Sławkowska 43 – Tomecka M., Fabryczna – X Trzęsimiech K., 3 Maja 32 – X Wach W., Sławkowska 21 – Weltfrajnd F., Sobieskiego 7 – X Wiecznik R., Okrzei 9 – X Witkowicz B., Fabryczna 31 – Woszczek K., Stacyjna 8 – Zalcberg Z., Kr. Jadwigi 21 – Złotnik I., Fabryczna 12 – X Zytman Ch., Miejska 44. Ajzenman J., Okrzei 25 – Arbesman L., Dąbrowskiego 42 – Bałdyś J., Wesoła 7 – X Bednarska M., Dąbrowskiego 15 – Ciempka S., Narutowicza 1 – Czerwińska J., Narutowicza 42 – Czuchraniak Ł., Konradowicza 5 – Dyja M., Sobieskiego 7 – Gawron M., Limanowskiego 23 – Gębska R., Kr. Jadwigi 44 – Gryszka A., Łabędzka 29 – Kluza J., Francuska 22 – Kłębek J., Kościuszki 29 – Kolman C., Kr. Jadwigi 44 – Kościelna H., Szkolna 44 – Kotuła H., Narutowicza 28 – Kowacka F., 1 Maja 15 – X Kronenberg M. D., Okrzei 29 – Kwiecień W., Batorego 1 – Lenczer F., Łabędzka 34 – Lis W., Wiejska 5 – Liberska J., Kr. Jadwigi 54 – X Londner M., Okrzei 22 – Londner R., Kr. Jadwigi 14  – Łata J., Wiejska 17 – Makowski St., kol. Zielona – Monowicz Sz., Okrzei 32 – Nachejma M., – Neufeld M., Pogonowskiego – Oleśkiewicz St., Limanowskiego 24 – Piątka M., Kościuszki 46 – Pilc Ch., Żeromskiego 14 – Pomeranc M., Szopena 56 – Rozencweig A., Legjonowa 115 – Rypsztajn H., Narutowicza 23 – Sala L., Narutowicza 23 – Sączewski Cz., Limanowskiego 2 – Szlęzak W., Kościuszki 37 – Sztejnfeld Sz., Szopena 40 – Szumbarska M., 1 Maja 65 – Tatar K. – Wejntraub F., Okrzei 29 – Waliłko B., Narutowicza 3 – Wulc J., Szkolna 14 – Zacharska A., Dębniki 2 – Zuchter W., Legjonów 109 – Zylbersztajn Ch., Łukasińskiego 26.
Stolarskie zakłady: Cembrzyński L., Dębniki 32 – Gawroń J., Wiejska 1 – Kuperberg M., Sobieskiego 23 – Trzcionka M., Dąbrowska 30 – Zelcer M., Pona 2.
Fudalej J., 3 Maja 38 – Szeligowski Wł., Dąbrowskiego 10.
Szewckie przybory: Grosfeld R., Kr. Jadwigi 16 – Liberman J., Miejska 40.
Szewcy: Domagała J., Okrzei 29 – Fuks J., Okrzei 5 – Kalisz E. Kościuszki – Nowomiejski S., Kr. Jadwigi 18 – Rizenberg Ch., Stacyjna 34 – Rozenbaum Sz., Okrzei 8 – Słówko E., Okrzei 22 – Sobieniecki E., Kr. Jadwigi 17 – Wajstuch M., Dębniki 45.
Szklarze: Imbir M., Szkolna 29.
Szkło i porcelana: Kupferberg A., Sienkiewicza 23.
Ślusarze: Szlompek J., Miejska 5 – Sztajnfeld I., Rejmonta.
Tapicerzy: Kromołowski Ch., 3 Maja 2.
Tartaki: Magierkiewicz M. i Szpigielman M., Wałowa 10.
Technicy dentystyczni: Okularczyk W.
Techniczne artykuły: X „Elibor”, S.A., oddz. Kościuszki 1 – X Kozłowski W. i Kałkowski, Konopnickiej 7.
Techniczne biura: X Nowicki A. inż., Kościusski 42 – X Smolski Karol, Limanowkiego 31. X Bartnik L., Sobieskiego 17.
Trumny: Dudziński J., 3 Maja 17.
Trykotaże: Turek D., Sobieskiego 7.
Tytoniowe wyr.: X Eglan J., 3 Maja 32 – Milchman E., Sobieskiego 2 – X Moszczeńska E., 3 Maja 14 i Sobieskiego 11 – Pyzalski A., 3 Maja 14 – Szczęsny J., Dębniki 71 – Zych S., Zagórska 7.
Ubrania gotowe: Chrzanowska B., Francuska 15 – Czerner Ch., Sobieskiego 3 – Fabrycy M., Sobieskiego 7 – Kaufman J., Kr. Jadwigi 41 Grinbaum D., Okrzei 35 – Mentlik H., Okrzei 2 – Rybsztajn H., Kr. Jadwigi 44.
Warzywa: Sosnowska R., Sienkiewicza 6.
Wędliny: Domagała J., Okrzei 1 – Gaborski J., 3 Maja – G(…)owacz M., Sobieskiego 17 – Jasińska J., Sławkowska 25 – Kmieć J., Sławkowska 2 – Koniczek M., Miejska 43 – Kossecka J., Fabryczna 24 – Kroch B., Sobieskiego 19 – Piątek J., Staszica 41 – Suwała W., 3 Maja 14 – Swoboda F., Miejska 23 – Tarnowski S., Gliniaki 13 – Winkiel L., Okrzei 13 – Witkowska N., Miejska 9 – Wykrota B., Sobieskiego 3 – Wyrobek A., Kościuszki 15.
Węgiel: Jaworski i Glinczyński – Miadziara K. – Rechnic H., Sobiesk. 8 – Rozenbaum J., Kr. Jadwigi 16 – Spigielman I., Krótka 6 – Strzegowski L., Jadwigi 7. Lasker N., Kr. Jadwigi 42 – Marcinkowski W., Limanowskiegio 31 – Smolski K., Limanowskiego 31 – Stawski I., Okrzei 21.
Węgiel – kopalnie: X „Maksymiljan II”, wł. Rechnic Jakób, Sobieskiego 8 – X „Reden”, Franko-Polskie Tow. Górn. S.A., Jadwigi 12 – X „Stanisław”, wł. Meitlis M., Narut. 35 – X „Paryż”, Tow. Francusko-Włoskie Dąbrowieckich Kopalń Węgla – X Tow. Akc. Kopalni Węgla „Flora” – X Tow. Warsz. Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych.
„Karol”, Sobieskiego 8 – X „Wiesława”, Sp. z o. o., zarz, Narutowicza 35 – „Wiktorja”, wł. Kozłowski P., Poniatowskiego.
Wiertnicze przedsiębiorstwa: Duda P. B., Sławkowska 14.
Wody gazowe: Łaszewski Wł., Kr. Jadwigi 15.
Wody gazowe – fabryki: Cuglewski M., Stacyjna 4 – Grynbaum D., Szkolna 6.
Zabawki: X Morys W., 3 Maja 16.
Zduni: Drąg St., 3 Maja 21.
Zegarmistrze: Fuksbrauner W., Kr. Jadwigi 22 – Lewenberg I., Sobieskiego 3 – Miodownik A., Okrzei 39 – Milechman Sz., Sobieskiego 7.
Ziemiopłody: Futerko L., Sobieskiego 8 – Kosmalski F., Okrzei 2 – Przytulski S. – Ratyński F., Kr. Jadwigi 18 – Warszawski M., Miejska 41. Guterman M., Narutowicza 31 – Klajman J., Krótka 14 – Liber L., Okrzei 27.
Żelazne wyroby: X Bajtner N., Kr. Jadwigi 13 – Dafner L., Sobieskiego 19 – Fiszel J., Kr. Jadwigi 20 – Nachemja J., 3 Maja 26 – Prejzerowicz A., Okrzei 16 – Zylberszac I., Sobieskiego 15. Lorie J., Kościuszki.
Żelazne wyroby – fabryki: X Klein B-cia, Miejska 46 – X „Tłocznia”, wł. Mieszczak W., Kopernika 12b.
Żelazo: Kotlicki J., Sobieskiego 3.
Żelazo – huty: „X Huta Bankowa” zarz.
Żelazo stare: Pawłowski Ska – „Złom”, Miejska 19.
Eizenman A., Kościuszki 5.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij