Budowa Huty Katowice

Opis:

Huta Katowice – mozika w widokami huty.
Cena zł 1,80 + 20 gr na NFOZ
(Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia)

Lewa góra: składowiska koksu i topnika w budowie wraz ze zwałowarkami i przenośnikami taśmowymi oraz szczelinami (pod ziemią znajdują się przenośniki taśmowe odbierające te tworzywa). W tle wysoki komin spiekalni (najwyższy w okolicy ok. 250 m). Trochę bliżej od lewej: sortownia koksu (3 nośnice z przenośnikami) namiarownia spiekalni (jedna nośnica) i spiekalnia (sama konstrukcja w głębi) oraz sortownia spieku. Po prawej konstrukcja Namiarowni Składników Pylastych (pyłów z elektrofiltrów, zgorzeliny z walcowni i wapna z wapnialni).

Prawa góra: Wielki Piec – budowa na ukończeniu, nagrzewnice oraz bliżej pierwszy układ granulacji żużla z czterema silosami (później dobudowano jeszcze dwa teraz jest sześć na każdym układzie). Na pierwszym planie magistrale energetyczne z gazem o wysokim ciśnieniu (gaz musi mieć większe ciśnienie od ciśnienia gorącego dmuchu więc pow. 4 atm.).

Lewy dół:  Zdjęcie wykonane wewnątrz hali lejniczej, piec obudowany konstrukcją oraz wyposażony w instalacje chłodnicze wraz z armaturą i orurowaniem oraz podestami. Na samym dole jest okrężnica (doprowadza gorący dmuch do Wielkiego Pieca poprzez 32 zestawy dyszowe).

Prawy dół Widok Wielkiego Pieca od strony pierwszego układu granulacji żużla (widoczne 4 silosy – później dobudowano jeszcze 2).

Podziękowania dla p. Marka Sikory za opis.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Uroczystości i wydarzenia - Zdjęcia z budowy - Budowa Huty Katowice Kopalnie, huty, firmy - Huty - Huta Katowice

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij