Przed remizą strażacką – Gołonóg

Opis:

Zdjęcie z roku około 1953-55. Nad drzwiami tabliczka:

REMIZA
STRAŻY POŻARNEJ
w GOŁONOGU

Najprawdopodobniej był to budynek przy ulicy Kościelnej (skrzyżowanie z Gwardii Ludowej), który był kilkukrotnie przebudowywany (ten sam układ okien i drzwi, tabliczka). Na zdjęciu od lewej strony: Stanisław Zięba, p. Gajdzik i p. Szumera.

Podziękowania dla Piotra Kozłowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Piotr Kozłowski

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5879elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij