Bilet miesięczny do Ząbkowic

Opis:

Pierwszy taki bilet w cyfrowych zasobach portalu.

P.K.P.
Dyrekcja Warszawska
BILET MIESIĘCZNY
NORMALNY.
No 023026  kl III.
od st. DĄBROWA
do st. Ząbkowice
Wydany dla Jan Kło(z?)ownicki
z  terminem ważności
od dn. 1 czerwca 1925
do dn. 30 czerwca 1925 włącz.
Cena Mk. zł 8,00
Podpis kasjera

…(zobowią)zany jest on uiścić wszelkie przewidziane w takich wypadkach należności i ponosi wszystkie wypływające z tego powodu następstwa,
5. Nie wydaje się duplikatów zagubionych lub skradzionych biletów miesięcznych.
6. Pod żadnym warunkiem nie zwraca się należności za wydane bilety miesięczne.
7. Właściciel biletu miesięcznego nie może żądąć od kolei odszkodowania lub zwrotu należności, wrazie braku lub skasowania pewnej klasy wagonów w pociągach, oraz wstrzymania lub ograniczenia ich ruchu.
8. Posiadacz biletu miesięcznego winien jest stosować się do wszystkich zarządzeń kontroli w pociągach.
9. Jeżeli przed upływem ważności biletu okresowego nastąpi podwyższenie taryfy, to właściciel biletu obowiązany jest do dopłaty różnicy.
10. Po upływie terminu ważności, należy zwrócić bilet miesięczny kasie, w której go nabyto.

Podziękowania dla p. Bartosza Kaczmary za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Bartosz Kaczmara Archiwalia - Dokumenty

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6016elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij