Album Drużyny Harcerskiej im. Kr. Jana Sobieskiego

Opis:

Album próbnej dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej imienia Króla Jana Sobieskiego z przełomu 1933 i 1934 roku, działającej przy szkole nr 5. Został on przygotowany przez druhów na imieniny komendanta. Zawiera szereg zdjęć z naszego miasta i regionu.

Na stronie znajduje się wiersz dla Piotra Reronia, komendanta drużyny.

„Druhu Opiekunie!
Minął rok. My spieszymy jak do Ojca swego, życząc w święto Imienin i wieku długiego u czego tylko pragnie Twa szlachetna dusza.
Druhu! Twoja gromada harcerska się rusza,
rozpracowuje, krzepi na wyżyny bieży.
A komu? jeśli Tobie cześć się nie należy,
Żeś z nami i Żeś d łonie na nas swe położył
I w ciężkie opiekuństwo całe serce włożył,
więc przyjmij wteń dzień piękny od nas wieść radosną.
Skautowe szeregi co godzina rosn ą,
Potężnieją fizycznie i cel jaśniej widzą!
Dobrym czynem się karmią – złego nienawidzą
A więc naprzód z weselem, szumiąc proporcami
Wykrzykują radośnie: druh Opiekun z nami!!!

Deklamował druh L. Przemyski”

Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Tarczewskiego  za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Bibliografia - Książki i albumy - Album drużyny harcerskiej im. Kr. Jana Sobieskiego Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Andrzej Tarczewski Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Harcerze - Drużyna Kr. Jana Sobieskiego

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5879elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij