Opera Moniuszki i odznaczenia górników

Opis:

Dwa artykuły z czasopisma „Polonia” z 5 grudnia 1934 roku.

ODZNACZENIA GÓRNIKÓW. Wczoraj w gmachu szkoły górniczej w Dąbrowie z okazji święta Patronki górników odznaczonych zostało za zasługi na polu pracy ponad 100 górników z Zagłębia, którzy otrzymali dyplomy i pamiątkowe medale. Dekoracja odbyła się w obecności władz państwowych, górniczych, oraz delegata Wyższego Urzędu Górniczego inż. Niemcewicza z Warszawy.
OPERA MONIUSZKI W DĄBROWIE. Znane ze swej pracy Tow. Muzyczne w Dąbrowie w najbliższy prątek, 7 bm. w sali Resursy wystawia znaną operę Moniuszki „Verbum nobile”. Przedsięwzięcie Towarzystwa w życiu kulturalnem Dąbrowy jest pierwszorzędnej wagi i przypuszczać należy, te wywoła wśród społeczeństwa należyty oddźwięk.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 11 Dzielnice - Stara Dąbrowa - Legionów Polskich - 69 Kultura - Domy Kultury - Resursa Edukacja - Szkoły - Średnie i zawodowe - Sztygarka Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Towarzystwo Muzyczne w Dąbrowie Uroczystości i wydarzenia

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5953elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij